Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli do prac w Komisji konkursowej opinującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. 2024-02-14 14:36:52
Ogłoszenie konkursów na 2024 rok 2024-01-16 15:04:03
Rozstrzygnięcie konkursu NPP 2023-12-29 11:52:40
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 roku 2023-11-24 11:39:46
ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 r. 2023-11-24 11:37:20
Zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli do prac w Komisji konkursowej opinującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie o naborze do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-02-13 15:47:31
Konkursy w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2023-02-13 15:47:31
Aktualny wzór oferty oraz wzór sprawozdania 2023-02-13 15:47:31
Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2023-02-13 15:47:31
konkurs otwartyofert na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie promocji zdrowia 2023-02-13 15:47:31
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pużytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o otwartym naborze Partera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2017 r. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-13 15:47:31
wyboru partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2018 r. 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2018 r. 2023-02-13 15:47:31
konkurs na nieodpłatną pomoc prawną na 2019 r 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 542/2018 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2023-02-13 15:47:31
uchwałaNr 8/18 Zarządu Powiatu Obornickiego 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 24/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 2023-02-13 15:47:31
uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Obornickiego 2023-02-13 15:47:31
konkurs "Barwy Wolontariatu" 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 139/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 140/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 141/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 142/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 143/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o naborze na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2023-02-13 15:47:31
nabór na członków komisji konkursowych 2023-02-13 15:47:31
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku 2023-02-13 15:47:31
nabór na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie konkursów na 2023 rok 2023-02-13 15:47:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Klęk (Powiat Obornicki)

Data wytworzenia:
13 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Klęk (Powiat Obornicki)

Data publikacji:
13 lut 2023, godz. 15:47

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Klęk (Powiat Obornicki)

Data aktualizacji:
13 lut 2023, godz. 15:47