Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział budownictwa i Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.6.2022.KG o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 14:16:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.2.2022.KG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 13:58:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.4.2022.KG o obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów dotyczących udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 13:31:54
Karta Nr 56/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Jaracz, na dz. o nr ewid. 33, obręb Jaracz, gmina Rogoźno. 2022-06-08 08:32:05
Karta Nr 55/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 415, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2022-06-08 08:28:30
Karta Nr 54/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Jaracz, na dz. o nr ewid. 84, obręb Jaracz, gmina Rogoźno. 2022-06-08 08:21:48
Karta Nr 53/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Rożnowice, na dz. o nr ewid. 474, obręb Jaracz, gmina Rogoźno. 2022-06-08 08:15:50
Karta Nr 9/2022 Instalacja do magazynowania zboża na terenie Gospodarstwa Rolnego Witold Wilhelm w miejscowości Grudna, gmina Rogoźno. 2022-06-07 09:31:41
Karta Nr 51/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 309, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2022-06-01 14:32:01
Karta Nr 47/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 415, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2022-06-01 14:23:55
Karta Nr 3/2022 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ninino, na dz. o nr ewid.: 44 i 110, obręb Ninino, gmina Ryczywół. 2022-06-01 12:55:00
Karta Nr 9/2022 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ninino, na dz. o nr ewid. 44, obręb Ninino, gmina Ryczywół. 2022-06-01 12:23:19
OS.6221.11.2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 3893 (64562N!) LUDOMY PPI_RYCZYWÓŁ_LUDOMY, zlokalizowanej w miejscowości LUDOMY, na dz. o nr ewid. 449/1, gmina Ryczywół operatora Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 2022-06-01 11:20:35
Karta Nr 11/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 3893 (64562N!) LUDOMY PPI_RYCZYWÓŁ_LUDOMY, zlokalizowanej w miejscowości LUDOMY, na dz. o nr ewid. 449/1, gmina Ryczywół operatora Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2022-06-01 11:18:50
Karta nr 6/2022 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 309, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2022-05-30 15:42:22
OS.6221.10.2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE, zlokalizowanej w miejscowości Urbanie, na dz. o nr ewid. 42/2, obręb Urbanie, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-05-30 15:17:20
Karta Nr 10/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE, zlokalizowanej w miejscowości Urbanie, na dz. o nr ewid. 42/2, obręb Urbanie, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-05-30 15:15:37
Karta Nr 46/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 1, obręb Owieczki, gmina Rogoźno. 2022-05-25 09:27:04
Karta Nr 39/2022 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej ul. Kochanowskiego w Rogoźnie, na dz. o nr ewid.: 621 i 613/5, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2022-05-24 08:04:13
Karta nr 55/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Lipa, na dz. o nr ewid. 406, obręb Lipa, gmina Ryczywoł. 2022-05-12 14:55:40
Karta nr 5/2022 Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów rosnących w pasie drogowym w Rogoźnie, na dz, o nr ewid. 1990, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2022-05-12 14:51:48
Wezwanie, w sprawie wniosku Burmistrz Rogoźna GRO. 6220.42.2022.GM o wydanie opinii dotyczącej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. " Budowa nowego Źródła ciepła w miejscowości Sierniki, gmina Rogoźno", gdzie Inwestorem jest firma Gorzelnia Sierniki Sp. z.o.o., Klotyldzin 5, 64- 830 Margonin 2022-05-12 09:25:40
Zawiadomienie o nie wydaniu opinii w terminie dotyczącej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko " Budowa nowego Źródła ciepła w m. Sierniki, gmina Rogoźno", gdzie Inwestorem jest firma Gorzelnia Sierniki Sp. z.o.o. Klotyldzin 5, 64-830 Margonin 2022-05-12 09:18:18
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 168/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. o pozwoleniu na rozbudowę drogi gminnej (ul. Polnej) na nieruchomościach położonych w Obornikach i Kowanówku (AB.6740.53.2022) 2022-05-04 14:11:42
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19.04.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.11.2021.ES o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji z dnia 23.03.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.2021.ES 2022-04-21 14:08:43
Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 44066 (64066N!) PPI_ROGOŹNO_NIENAWISZCZ, zlokalizowanej w miejscowości Nienawiszcz, na dz. o nr ewid. 157, gmina Rogoźno, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-04-15 08:21:39
Karta Nr 1/2022 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji mebli, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obornickiej 1B w Ryczywole, na dz. o nr ewid.: 480/21, 480/23 i 480/19, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół. 2022-04-13 11:55:27
Karta Nr 11/2022 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 47/1, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół 2022-04-13 11:03:04
Karta Nr 53/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Ninino, a dz. o nr ewid. 132, obręb Ninino, gmina Ryczywół. 2022-04-13 10:41:19
Karta Nr 58/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa o nr inwent. 1 oraz odmawiająca zezwolenia na usuniecie drzewa o nr inwent. 2 z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 609/4, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół. 2022-04-13 10:33:02
Karta Nr 22/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gorzewo, na dz. o nr ewid. 50, obręb Gorzewo, gmina Ryczywół. 2022-04-07 12:41:38
Karta Nr 40/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym w miejscowości Tarnowo na dz. o nr ewid. 218, obręb Tarnowo, gmina Rogoźno. 2022-04-06 09:59:48
Karta Nr 25/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 65, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2022-04-06 09:54:06
Karta Nr 24/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 65, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2022-04-06 09:50:55
Karta Nr 4/2022 Instalacja do magazynowania, przetaczania paliw płynnych na terenie Gospodarstwa Rolnego Marzena Wilhelm przy ul. Zawady 22 w Ryczywole 2022-03-31 09:31:06
Karta Nr 3/2022 Instalacja do magazynowania, przetaczania paliwa płynnego na terenie Gospodarstwa Rolnego Witold Wilhelm przy ul. Grudnej 24 w Rogoźnie. 2022-03-31 09:27:21
Karta 1/2022 - Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złożą kruszywa naturalnego GORZEWO MN w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2022-03-30 08:39:36
Opracowanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla powiatu obornickiego 2022-03-24 14:28:56
Karta Nr 60/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcia drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 354, na dz. o nr ewid.: 133/2, obręb Ocieszyn, gmina Oborniki; 1274/2, obręb Oborniki, gmina Oborniki; 180/1, obręb Jaracz, gmina Rogoźno; 187, obręb Jaracz, gmina Rogoźno; 230/1, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 10135, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 10148, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 27/7, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno; 121/2 obręb Laskowo, gmina Rogoźno. 2022-03-16 07:41:48
Karta Nr 131/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Ludomy, na dz. o nr ewid. 509, obręb Ludomy, gmina Ryczywół. 2022-03-16 07:33:00
Karta Nr 50/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Wargowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 38, obręb Wargowo, gmina Oborniki. 2022-03-16 07:27:25
Karta 21/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Radom, na dz. o nr ewid. 188/2, obręb Radom, gmina Ryczywół 2022-03-15 14:04:48
Karta nr 20/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Ludomy, na dz. o nr ewid. 423, obręb Ludomy, gmina Ryczywół 2022-03-15 14:03:06
Karta Nr 61/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, w pasach drogowych dróg publicznych: ul. Polnej i ul. Towarowej, na dz. o nr ewid: 747 i 707, obręb Oborniki, gmina Oborniki. 2022-03-15 10:08:40
Karta Nr 7/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Studzieniec, na dz. o nr ewid. 233, obręb Studzieniec, gmina Rogoźno. 2022-03-09 14:31:06
Karta Nr 6/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 309, obręb Parkowo, gmina Rogoźno 2022-03-09 14:13:15
Karta Nr 5/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie krzewów rosnących w pasie drogowym w Rogoźnie, na dz. o nr ewid. 1990, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno 2022-03-09 14:05:31
Karta Nr 42/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w Obornikach, przy ul. Witosa 1, na dz,. o nr ewid. 2978/5, obręb Oborniki. 2022-03-08 13:03:00
Karta Nr 18/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Tłukawy i Zawady, na dz. o nr ewid. 351, obręb Tłukawy oraz na dz. o nr ewid. 8, obręb Zawady, gmina Ryczywół. 2022-03-08 12:57:05
Karta 17/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Tłukawy i Zawady, na dz. o nr ewid. 351, obręb Tłukawy oraz na dz. o nr ewid. 8, obręb Zawady, gmina Ryczywół. 2022-03-08 12:52:38
Karta nr 60/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 354, na dz. o nr ewid.: 133/2, obręb Ocieszyn, gmina Oborniki; 1274/2, obręb Oborniki, gmina Oborniki; 180/1, obręb Jaracz, gmina Rogoźno; 187, obręb Jaracz, gmina Rogoźno; 230/1, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 10135, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 10148, obręb Parkowo, gmina Rogoźno; 27/7, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno; 121/2 obręb Laskowo, g 2022-02-28 14:44:17
Karta nr 50/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym w miejscowości Gościejewo Leśne, na dz. o nr 59, obręb Zawady, gmina Ryczywół. 2022-02-22 12:48:23
Karta nr 46/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 170, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2022-02-22 12:26:33
Karta 49/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Łukowo, na dz. o nr ewid. 192, obręb Łukowo, gmina Oborniki. 2022-02-22 12:20:30
Karta Nr 11/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 47/1, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół 2022-02-22 12:13:50
Karta Nr 8/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gorzewo, na dz. o nr ewid. 74, obręb Gorzewo, gmina Ryczywół 2022-02-09 08:46:55
Karta Nr 9/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ninino, na dz. o nr ewid. 44, obręb Ninino, gmina Ryczywół 2022-02-09 08:35:35
Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 64312 (64312N!) LEMANSE_LP_Dąbrówka (PPI_OBORNIKI_DABROWKALESNA), zlokalizowanej przy ul. Gajowej 1, w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. 2022-02-07 10:04:58
Karta Nr 2/2022 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 64312 (64312N!) LEMANSE_LP_Dąbrówka (PPI_OBORNIKI_DABROWKALESNA), zlokalizowanej przy ul. Gajowej 1, w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. 2022-02-07 10:03:53
Karta Nr 3/2022 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Ninino, na dz. o nr ewid.: 44 i 110, obręb Ninino, gmina Ryczywół 2022-02-04 09:27:20
Karta Nr 48/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Wargowo, na dz. o nr ewid. 200/1, obręb Wargowo, gmina Oborniki 2022-02-04 09:04:09
Karta Nr 36/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Budziszewko, na dz. o nr ewid. 326, obręb Budziszewko, gmina Rogoźno. 2022-02-04 09:00:50
karta nr 6/2021 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na wniosek ?AKU ? TECH? Radosław Trzaska, ul. Bielicka 3/35, 85-135 Bydgoszcz pełnomocnik firmy PAW-LAK Lakiernictwo Pojazdowe Paweł Pawlak z siedzibą Uścikowo 38, 64-600 Oborniki 2022-02-01 10:56:46
Karta Nr 16/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w Obornikach, na dz. o nr ewid. 651, obręb Oborniki, gmina Oborniki. 2022-01-31 09:53:30
Karta 23/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w miejscowości Rożnowo, w pasie drogowym drogi publicznej ul. Łukowskiej, na dz. o nr ewid. 387, obręb Rożnowo, gmina Oborniki 2022-01-31 09:39:40
Karta Nr 30 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w miejscowości Łukowo w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 192, obręb Łukowo, gmin a Oborniki. 2022-01-31 08:56:36
Karta 29/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko w pasie drogowym drogi publicznej ul. Konwaliowej, na dz. o nr ewid. 262, obręb Kowanówko, gmina Oborniki. 2022-01-28 14:53:30
Karta 26/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach w pasie drogowym drogi publicznej ul. Spokojnej, na dz. o nr ewid. 808/2,obręb Oborniki, gmina Oborniki 2022-01-28 14:43:55
Karta 47/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości położonej w Rogoźnie, na dz. o nr ewid. 1920/3, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2022-01-28 14:20:06
Karta 24/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Bogdanowo, na dz. o nr ewid.: 162 i 172, obręb Bogdanowo, gmina Oborniki. 2022-01-28 13:32:37
Karta 19/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 236, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2022-01-28 13:02:04
Karta 37/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 402, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2022-01-28 12:46:13
Karta 11/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ślepuchowo, na dz. o nr ewid. 34/3 obręb Ślepuchowo, gmina Oborniki. 2022-01-28 12:37:19
Karta 41/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąblin, na dz. o nr ewid. 54, obręb Bąblin, gmina Oborniki 2022-01-28 12:09:47
Karta 28/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn, gmina Oborniki. 2022-01-28 11:56:56
Karta 34/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąbliniec, na dz. o nr ewid. 59, obręb Nowołoskoniec, gmina Oborniki. 2022-01-28 10:06:27
Karta 39/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Żerniki, na dz. o nr ewid. 230, obręb Łukowo, gmina Oborniki. 2022-01-28 09:54:53
Karta Nr 38/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 296, obręb Gościejewo. 2022-01-27 13:59:12
Karta 33/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn, gmina Oborniki. 2022-01-27 13:39:37
Karta 40/2021 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 153, obręb Sycyn. 2022-01-27 09:40:43
Karta 52/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Chrustowo, na dz. o nr ewid. 124, obręb Chrustowo, gmina Oborniki. 2022-01-27 09:30:25
Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40399 (64399N!) PPI_OBORNIKI_METALPLAST, zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-01-27 09:21:54
Karta 1/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40399 (64399N!) PPI_OBORNIKI_METALPLAST, zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-01-27 09:18:58
Karta 30/2021 - Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia - Instalacja do magazynowania, przesyłu i przetaczania paliwa płynnego na terenie zakładu LEBAL S.A. przy ul. Fabrycznej 7 w Rogoźnie 2022-01-27 07:41:03
Karta Nr 59/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 244, obręb Kowanówko, gmina Oborniki 2022-01-20 10:57:40
Karta Nr 43/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1551, obręb Oborniki, gmina Oborniki 2022-01-17 15:40:34
Karta Nr 14/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Sławienko, na dz. o nr ewid. 43/1, obręb Sławienko 2022-01-17 15:35:43
Karta 15/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Maniewo, na dz. o nr ewid. 135/2, obręb Maniewo. 2022-01-17 15:29:35
Karta Nr 13/2021 Decyzja zezwalająca na drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąbliniec, na dz. o nr ewid. 59, obręb Nowołoskoniec. 2022-01-17 15:20:33
Karta 10/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, przy ul. Mickiewicza, na dz. o nr ewid. 1165/3, obręb Oborniki. 2022-01-17 15:09:05
Karta Nr 22/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ul. Kowanowskiej, na dz. o nr ewid. 804/3, obręb Oborniki. 2022-01-17 14:54:47
Karta Nr 8/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w Rogoźnie, w pasie drogowym drogi publicznej ul. Topolowej, na dz. 161, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2022-01-17 14:46:42
Karta Nr 32/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, na dz. o nr ewid. 3413/6, obręb Oborniki, gmina Oborniki. 2022-01-17 14:35:07
Karta Nr 27/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, na dz. o nr ewid. 467/2, obręb Oborniki. 2022-01-17 14:28:19
Karta Nr 17/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Kowanowo, na dz. o nr ewid. 1, obręb Oborniki. 2022-01-17 14:15:42
Karta 18/2021 . Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 236, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2022-01-17 14:07:42
Karta Nr 9/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Obornikach w obrębie ulic: gen. W. Andersa, gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego i gen. S. Taczaka, na dz. o nr ewid.: 2798/15 i 2819/6, obręb Oborniki. 2022-01-17 13:58:49
Karta Nr 58/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 609/4, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół. 2022-01-14 12:26:53
Karta Nr 57/2021Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym, w miejscowości Ludomy, na dz. o nr ewid. 509, obręb Ludomy, gmina Ryczywół. 2022-01-14 11:25:53
Karta Nr 56/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 59, obręb Zawady. 2022-01-14 11:20:07
Karta 55/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Lipa, na dz. o nr ewid. 406, obręb Lipa, gmina Ryczywół. 2022-01-14 11:15:23
Karta Nr 54/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 63/2, obręb Dąbrówka Ludomska, gmina Ryczywół. 2022-01-14 11:09:11
Karta Nr 53/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Ninino, na dz. o nr ewid. 132, obręb Ninino, gmina Ryczywół. 2022-01-14 10:56:59
Karta Nr 52/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Chrustowo, na dz. o nr ewid. 124, obręb Chrustowo gmina Oborniki 2022-01-14 10:51:38
Informacja o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33751 Słomowo znajdującej się na dz. o nr ewid. 173/4, obręb Słomowo, gm. Rogoźno, powiat obornicki operatora Towerlink Poland sp .z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2022-01-13 10:41:17
Karta Nr 29/2021 Informacja o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33751 Słomowo znajdującej się na dz. o nr ewid. 173/4, obręb Słomowo, gm. Rogoźno, powiat obornicki operatora Towerlink Poland sp .z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2022-01-13 10:35:44
Karta Nr 50/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Wargowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 38, obręb Wargowo, gmina Oborniki 2022-01-11 13:08:30
Karta nr 49/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Łukowo, w pasie drogowym, na dz. o nr ewid. 192, obręb Łukowo, gmina Oborniki 2022-01-11 11:34:06
Karta 48/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Wargowo, w pasie drogowym, na dz. o nr ewid. 200/1, obręb Wargowo, gmina Oborniki. 2022-01-11 11:08:33
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 591/21 z dnia 7 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w Stobnicy (AB.6740.388.2021) 2021-12-13 15:15:46
Karta 47/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Rogoźnie, na dz. o nr ewid. 1920/3, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2021-12-01 12:47:33
Karta 46/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Parkowo, na dz. o nr ewid. 170, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 2021-12-01 12:46:21
Karta 45/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Skrzetusz, na dz. o nr ewid.: 374 i 502, obręb Skrzetusz, gmina Ryczywół 2021-12-01 12:44:29
Karta 44/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Ludomy, na dz. o nr ewid. 266, obręb Ludomy, gmina Ryczywół. 2021-11-29 08:41:26
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3051, znajdującej się na dz. o nr ewid. 388/3, w miejscowości Uścikowo-Folwark, gm. Oborniki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:11:00
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3021, znajdującej się przy ul. Fabrycznej 7, obręb Rogoźno, gm. Rogoźno, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:09:28
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3003, znajdującej się przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gm. Oborniki, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:08:24
Karta Nr 28/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3051, znajdującej się na dz. o nr ewid. 388/3, w miejscowości Uścikowo-Folwark, gm. Oborniki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:04:51
Karta 27/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3021, znajdującej się przy ul. Fabrycznej 7, obręb Rogoźno, gm. Rogoźno, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:03:32
Karta Nr 26/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3003, znajdującej się przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gm. Oborniki, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:01:35
Karta nr 43/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1551, obręb Oborniki, gmina Oborniki 2021-11-18 14:49:42
Karta 42/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, przy ul. Witosa, na dz. o nr ewid. 2978/5, obręb Oborniki, gmina Oborniki 2021-11-08 12:53:54
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 530/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/15 w Ryczywole (AB.6740.54.2021) 2021-11-02 15:05:01
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 529/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/32 w Ryczywole (AB.6740.55.2021) 2021-11-02 15:04:30
karta nr 4/2021 - Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii ? wniosek o uchylenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla SPZOZ w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki- decyzja z dnia 12.11.2021r. karta nr 4.1/2021 2021-11-02 12:06:59
Karta 41/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąblin, na dz. o nr ewid. 54, obręb Bąblin 2021-10-29 13:52:02
Karta 40/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 153, obręb Sycyn 2021-10-29 13:38:29
Karta 39/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Żerniki, na dz. o nr ewid. 230, obręb Łukowo. 2021-10-29 13:33:38
Karta 38/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 296, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2021-10-29 13:27:28
Karta 37/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 402, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. 2021-10-29 13:18:08
Karta 36/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Budziszewko, na dz. o nr ewid. 326, obręb Budziszewko, gmina Rogoźno. 2021-10-29 13:07:02
Karta 35/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Rogoźnie, na dz. o nr ewid. 1920/3, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. 2021-10-21 12:18:23
Karta 35/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Rogoźnie, na dz. o nr ewid. 1920/3, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno 2021-10-18 15:01:45
Karta 34/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Bąbliniec, na dz. o nr ewid. 59, obręb Nowołoskoniec. 2021-10-15 14:43:12
Karta 33/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn 2021-10-15 14:13:47
Karta nr 25/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - Instalacja produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych zlokalizowana w miejscowości Nowołoskoniec 1, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-10-05 14:14:01
Karta Nr 31/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w Ryczywole, na dz. o nr ewid. 460, obręb Ryczywół 2021-10-01 12:22:10
Karta Nr 21/2021 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Ryczywole, na dz. o nr ewid. 405/4, obręb Ryczywół. 2021-09-30 10:32:43
Karta 12/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Słomowo, na dz. o nr ewid. 87, obręb Słomowo. 2021-09-24 08:27:53
Karta 32/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Obornikach, przy ul. Obrzyckiej 88, na dz. o nr ewid. 3413/6, obręb Oborniki. 2021-09-23 11:51:34
Karta 31/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w Ryczywole, na dz. o nr ewid. 460, obręb Ryczywół 2021-09-22 12:47:55
Karta 30/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Łukowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 192, obręb Łukowo 2021-09-22 09:05:26
Informacja o wydaniu decyzji nr 454/21 dnia 13 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 oraz częściową rozbiórkę fundamentów torowiska suwnicy bramowej nr 1 na terenie zakładu w miejscowości Garbatka (AB.6740.499.2020) 2021-09-22 08:56:41
Karta 29/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, na dz. o nr ewid. 262, obręb Kowanówko. 2021-09-21 14:06:18
Karta 28/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn. 2021-09-21 13:55:26
Karta 27/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, na dz. o nr ewid. 467/2, obręb Oborniki. 2021-09-21 13:48:27
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 17 września 2021r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji projektowej i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach : Oborniki, Słonawy, Bąblin, Nowołoskoniec (AB.6740.680 2020) 2021-09-20 10:22:46
karta 26/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 808/2, obręb Oborniki. 2021-09-14 08:14:36
Karta 25/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Bogdanowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 162, obręb Bogdanowo. 2021-09-09 12:40:01
Karta 24/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Bogdanowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid.: 162 i 172, obręb Bogdanowo. 2021-09-09 12:34:36
Karta 23/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Rożnowo, w pasie drogowym drogi publicznej ul. Łukowskiej, na dz. o nr ewid. 387, obręb Rożnowo. 2021-09-09 12:28:04
Karta 22/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, na dz. o nr ewid. 804/3, obręb Oborniki. 2021-09-09 08:15:13
Karta 7/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, na dz. o nr ewid. 276, obręb Oborniki. 2021-09-08 10:58:19
Karta 21/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Ryczywole, na dz. o nr ewid. 405/4, obręb Ryczywół. 2021-09-08 10:41:44
karta nr 4/2021 - Zmiana pozwolenia z dnia 9.08.2018r. znak:OS.6224.9.2018 ? zmiana z AVOB Budowa Maszyn Sp. z o.o., ul. Kowanowska 38, 64-600 Oborniki na AVERMANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Kowanowska 17, 64-600 Oborniki. karta nr 4.1/2021 decyzja z dnia 13.08.2021r. 2021-09-07 12:25:30
karta nr 5/2021 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że PEC Sp. z o.o., ul. Wybudowanie 56, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 133 ze zm.). zaświadczenie z dnia 7.09.2021r. 2021-09-07 12:11:03
Karta 19/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 236, obręb Gościejewo 2021-09-02 08:19:27
Karta 17/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Towarowej w miejscowości Kowanowo, na dz. o nr ewid. 1, obręb Kowanowo. 2021-09-02 08:15:07
Karta 18/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 236, obręb Gościejewo. 2021-09-02 08:07:38
Karta 20/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Radom, na dz. o nr ewid. 242/2, obręb Radom. 2021-08-30 11:12:45
Karta 16/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach w pasie drogowym drogi publicznej ul. Staszica, na dz. o nr ewid. 651, obręb Oborniki 2021-08-19 10:55:40
Karta 15/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Maniewo, na dz. o nr ewid. 135/2, obręb Maniewo. 2021-08-16 15:42:03
Karta 14/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Sławienko, na dz. o nr ewid. 43/1, obręb Sławienko 2021-08-16 15:30:12
Karta 13/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąbliniec, na dz. o nr ewid. 59, obręb Nowołoskoniec 2021-08-16 15:25:47
Karta 12/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym miejscowości Słomowo, na dz. o nr ewid. 87, obręb Słomowo 2021-08-16 15:21:56
Karta 11/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej, w miejscowości Ślepuchowo, na dz. o nr ewid. 34/3, obręb Ślepuchowo 2021-08-16 15:12:53
Karta 10/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, przy ul. Mickiewicza, na dz. o nr ewid. 1165/3, obręb Oborniki 2021-08-16 15:06:17
Karta 9/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, na dz. o nr ewid. 2798/15, 2819/6, obręb Oborniki. 2021-08-16 14:59:06
Karta 7/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, w Obornikach, na dz. o nr ewid. 276, obręb Oborniki. 2021-08-16 14:38:04
Karta 6/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym, w miejscowości Wełna, na dz. o nr ewid. 545/14, obręb Parkowo. 2021-08-16 14:24:42
Karta nr 23 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - silos do magazynowania surowców sypkich o poj. 20 m3 użytkowany przez Firmę DKN Polska Plus Sp. z o.o. zlokalizowany na terenie prowadzonej działalności gospodarczej pn. Krzysztof Nadstaga "Firma Handlowa" w Dąbrówce Leśnej przy ul. Ludomskiej 3, dz. nr 139, obręb Dąbrówka Leśna, gm. Oborniki, powiat obornicki 2021-08-16 12:07:20
Karta 1/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1587, obręb Oborniki 2021-08-16 10:06:16
Karta 4/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Ocieszyn, w pasie drogowym al. Lipowej, na dz. o nr ewid. 41, obręb Ocieszyn. 2021-08-16 09:58:53
Karta 3/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, przy ul. Obornickiej, na dz. o nr ewid. 211, obręb Kowanówko. 2021-08-16 09:43:40
Karta 5/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1567/5, obręb Oborniki. 2021-08-16 09:31:11
Karta 2/2201 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, przy ul. Bielawskiej, na dz. o nr ewid.: 166/25 i 166/26, obręb Oborniki 2021-08-16 09:11:47
Karta nr 22 - Zgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych oleju napędowego w miejscu prowadzenia działalności Popówko 42, 64-606 Popówko na dz. nr 84/4, gmina Oborniki, powiat obornicki 2021-08-13 12:20:52
karta nr 21/2021 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że firma INTRADE Sp. z o.o., Łukowo 10, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 133 ze zm.). 2021-08-06 12:23:18
Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33894 RYCZYWÓŁ zlokalizowanej w m. Ryczywół, ul. Kolejowa 11, dz. nr 953, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 09:23:08
Karta nr 19 - Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33894 RYCZYWÓŁ zlokalizowanej w m. Ryczywół, ul. Kolejowa 11, dz. nr 953, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 09:17:52
Uzupełnienie ZDE z dnia 21.07.2021 r. w zakresie zmiany nazwy prowadzącego instalację. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32100 Urbanie znajdującej się na dz. o nr ewid. 42/4, obręb Urbanie, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Towerlink Poland sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 08:44:53
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32100 Urbanie znajdującej się na dz. o nr ewid. 42/4, obręb Urbanie, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-27 13:34:18
- Karta nr 18/2021 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32100 Urbanie znajdującej się na dz. o nr ewid. 42/4, obręb Urbanie, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa; - Karta nr 18.1/2021. Uzupełnienie ZDE z dnia 21.07.2021 r. w zakresie zmiany nazwy prowadzącego instalację. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzają 2021-07-27 13:24:14
Karta 5/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1567/5, obręb Oborniki 2021-07-14 14:00:29
Informacja o wydaniu postanowienia Starosty Obornickiego z dnia 2.07.2021 r. o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Pruśce 2021-07-05 14:20:01
INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM 2021-06-30 13:30:49
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół 2021-06-28 13:44:14
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół 2021-06-28 09:36:54
karta nr 3/2021 -Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z wymaganiami dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla TAPPOL Sp. z o.o. Słonawy 33A, 64-600 Oborniki - decyzja z dnia 25.10.2021 - karta nr 3.1/2021 2021-06-24 11:12:43
Karta 4/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Ocieszyn, przy al. Lipowej, na dz. o nr ewid. 41, obręb Ocieszyn 2021-06-24 10:54:28
Karta 3/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, przy ul. Obornickiej, na dz. o nr ewid. 211, obręb Kowanówko 2021-06-24 10:52:47
Karta 2/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, przy ul. Bielawskiej, na dz. o nr ewid.: 166/25 i 166/26, obręb Oborniki 2021-06-24 10:51:19
Karta 1/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w Obornikach, przy ul. Szkolnej, na dz. o nr ewid. 1587, obręb Oborniki 2021-06-24 10:48:35
karta nr 3/2021 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Przedsiębiorstwa Projektowo Produkcyjnego METALPLAST TECHNIKA Sp. z o.o., ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki - decyzja z dnia 6.09.2021r. karta nr 3.1/2021 2021-06-24 10:03:03
karta nr 17/2021 -Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej BT 32198 OBORNIKI DROGA LEŚNA zlokalizowanej w Obornikach ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki Powiat obornicki dla dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-677 Warszawa 2021-06-16 14:35:29
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej BT 32198 OBORNIKI DROGA LEŚNA zlokalizowanej w Obornikach ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki Powiat obornicki dla dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-677 Warszawa 2021-06-16 14:34:21
Karta nr 16 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia - grillownica opalana gazem LPG o mocy cieplnej 0,0504 MW na terenie zakładu produkcyjnego nr 2 firmy NORIS, ul. Rolna 3a, 64-610 Rogoźno 2021-06-15 13:35:11
Dotyczy informacji dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-06-15 11:01:13
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 283/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 2021-06-11 10:47:07
Karta nr 14 -Zgłoszenie instalacji lakierniczej dla Pablo Cars, Bogdanowo 68, 64-600 Oborniki, nr działki 121, obręb Bogdanowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-06-09 13:47:36
karta nr 15 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania paliwa płynnego ul. Przemysłowa dz. nr 753/1 ? Destylacje Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki. 2021-05-27 13:54:41
karta nr 2/2021 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla NORDEC Sp. z o.o., ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki - zawieszenie postępowania. 2021-05-05 12:23:05
Karta nr 12 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3091 znajdującej się w lokalizacji: 64-606 Urbanie, dz. nr 33/4, obręb 0034, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-04-28 14:06:03
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3091 znajdującej się w lokalizacji: 64-606 Urbanie, dz. nr 33/4, obręb 0034, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-04-28 13:45:13
Aktualizacja danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32030.12 UNICOM_BOLS znajdującej się w lokalizacji: ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-03-23 13:41:25
karta nr 2/2021- zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza OS.6224.1.2020 z 14.02.2020r. dla BROEN POLAND Sp. z o.o., ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów - decyzja z dnia 12.05.2021r. karta nr 2.1/2021. 2021-03-17 11:40:42
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazociągu średniego ciśnienia w Międzylesiu (dz. 120) oraz w Rogoźnie (dz. 2176) (AB.6743.459.2020) 2021-01-22 09:40:00
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, ul. Południowa, dz. 1251/2 (AB.6743.468.2020) - nie wniesiono sprzeciwu 2021-01-08 11:48:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie przy ulicy Południowej (AB.6743.468.2020) 2020-12-29 09:21:12
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie i Międzylesiu (AB.6743.469.2020) 2020-12-29 09:18:08
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, działki nr ew. 1518/14, 1518/16, 1519/11, 1516 (AB.6743.432.2020) 2020-12-21 09:44:56
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 708/20 z dnia 17 grudnia 2020r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie 2020-12-18 10:27:18
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy stacji transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z budową sieci niskiego napięcia 0,4kV oraz przyłączem elektroenergetycznym 2020-12-15 11:51:21
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, na działkach o nr ew. 338/3, 338/11, 338/24, 338/29, 1221/1 (AB.6743.416.2020) 2020-12-08 14:28:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, przy ulicy Kościuszki, na działkach o nr ew. 1518/14, 1518/16, 1519/11, 1516 (AB.6740.432.2020) 2020-11-30 15:49:53
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew. 338/3, 338/11, 338/24, 338/29, 1221/1 w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego, Kolejowa, Mickiewicza (AB.6743.416.2020) 2020-11-24 10:53:44
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 553/20 z dnia 15 października 2020r. zmieniającej decyzję nr 39/15 z dnia 11 lutego 2015r. i zatwierdzającej projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oborniki, Uścikowo, Uścikówiec w zakresie zmian projektu sieci która ma być zlokalizowana na działkach w Uścikowie.(AB.6740.503.2020) 2020-10-19 10:04:54
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ew. 1518/14, 1519/11, 1516, 1518/16 w Rogoźnie, rejon ulicy Kościuszki (AB.6743.237.2020) 2020-10-01 11:38:33
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 76, 92/34 w miejscowości Słonawy (AB.6743.303.2020) 2020-09-24 13:59:46
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 495/20 z dnia 14 września 2020r. o pozwoleniu na budowę placu pod składowisko złomu oraz dwóch separatorów zanieczyszczeń na działce o nr ew. 2368/27 w Rogoźnie, przy ulicy Fabrycznej (AB.6740.359.2020) 2020-09-17 08:19:37
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wybudowanie, na działkach położonych w Obornikach i w miejscowości Słonawy. (AB.6743.290.2020) 2020-09-02 13:39:14
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Obornikach, ul. Przylesie(AB.6743.285.2020) 2020-09-02 09:27:24
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Świerkówkach, dz. 87/2(AB.6743.273.2020) 2020-08-28 10:02:31
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 417/20 z dnia 20 sierpnia 2020r. zmieniającej decyzję nr 273/16 z dnia 5 lipca 2016r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Obornikach i Kowanówku w zakresie lokalizacji sieci na działkach o nr ew. 665, 667 i 666/2 w Obornikach (AB.6740.315.2020) 2020-08-25 12:12:56
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 76, 10860/4, 61, 66, 63 w miejscowości Słonawy oraz na działkach o nr ew. 2, 3437, 32, 39/1, 38/1, 38/26 w Obornikach(AB.6743.290.2020) 2020-08-21 13:54:11
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 76, 92/34 w miejscowości Słonawy (AB.6743.303.2020) 2020-08-21 13:48:57
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o nr ew. 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423 w miejscowości Oborniki, przy ulicy Przylesie (AB.6743.285.2020) 2020-08-21 13:42:17
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Obornikach, w rejonie ulic Haliny Czerny - Stefańskiej i Juliana Kubiaka (AB.6743.264.2020) 2020-08-13 11:38:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działce o nr ew. 87/2 w miejscowości Świerkówki (AB.6743.273.2020) 2020-08-06 14:37:40
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, w rejonie ulic Boguniewskiej i Południowej(AB.6743.235.2020) 2020-08-03 14:18:34
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, w rejonie ulic Leśnej i Olchowej (AB.6743.230.2020) 2020-07-31 13:35:31
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 2045/6, 2046/12, 2046/16, 2046/22, 2045/18, 2042/1 w Obornikach, ul. Haliny Czerny - Stefańskiej i Juliana Kubiaka (AB.6743.264.2020) 2020-07-31 09:57:56
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 377/20 z dnia 27 lipca 2020r. dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na odcinku SUw Gorzewo - Ryczywół na działkach o nr ew. 244/1, 244/2, 186, 319, 191/2, 189, 187, 190, 188, w Gorzewie i 500, 499, 497, 495, 493/2, 493/1, 485, 480/23, 480/19, 492/1, 491/1, 491/2, 490/1, 490/2 w Ryczywole (AB.6740.206.2020) 2020-07-30 13:44:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej n/c na działkach o nr ew. 1518/14, 1519/11, 1516 w miejscowości Rogoźno, rejon ulicy Kościuszki (AB.6743.237.2020) 2020-07-15 12:34:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 1251/3, 2176, 2283, 2286 w miejscowości Rogoźno, ul. Boguniewska i Południowa (AB.6743.235.2020) 2020-07-14 10:14:27
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej n/c na działkach o nr ew. 127, 113/2, 113/1, 197/1, 155/1, 155/15, 154, 122/3, 163 w miejscowości Rogoźno, rejon ulic Olchowej i Leśnej (AB.6743.230.2020) 2020-07-13 13:53:29
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Wargowie, dz. nr ew. 38, 36, 35, 34/6 (AB.6743.206.2020) 2020-07-13 12:21:28
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2020-07-01 12:08:35
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 323/20 z dnia 26.06.2020r. o pozwoleniu na budowę zastawki drewnianej na rowie DpBk-6 w 0+342 km w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" na działce o nr ew. 10040 w Lipie (AB.6740.302.2020) 2020-06-30 07:54:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 2428/1, 2428/3, 2379/11 w miejscowości Rogoźno, rejon ulicy Seminarialnej (AB.6743.187.2020) 2020-06-15 08:51:25
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 260/20 z dnia 03.06.2020r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 181 w miejscowości Radom (AB.6740.135.2020) 2020-06-09 12:47:04
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, ul. Międzyleska, dz. nr ew. 2286 (AB.6743.117.2020) 2020-06-04 09:22:44
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 243/20 z dnia 01.06.2020r. o uchyleniu decyzji Starosty Obornickiego nr 92/18 z dnia 08.03.2018r. (AB.6740.44.2018) wydanej dla Gminy Ryczywół zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami na terenie położonym w miejscowości Tłukawy (AB.6740.106.2020) 2020-06-03 10:33:19
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec (AB.6743.106.2020) 2020-05-28 14:21:50
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 238/20 z dnia 26.05.2020r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą stanowiącą etap Pruśce III wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 182/1 i 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.112.2020) 2020-05-28 13:00:44
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 237/20 z dnia 26.05.2020r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą stanowiącą etap Pruśce IV elektrowni słonecznej o mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturąna na działkach o nr ew. 182/1 i 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.111.2020) 2020-05-28 12:56:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 76, 91, 92/29, 92/45, 92/36 w miejscowości Słonawy (AB.6743.134.2020) 2020-05-15 09:38:52
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, rejon ul. Międzyleskiej, dz. nr ew. 2286 (AB.6743.117.2020) 2020-05-06 12:06:29
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 196/20 z dnia 28.04.2020r. o pozwoleniu na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku bukaciarni o obsadzie do 60,16 DJP na działce o nr ew. 510 w Skrzetuszu (AB.6740.167.2020) 2020-05-05 13:30:14
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Obornikach w rejonie ulicy Nad Wełną (AB.6743.103.2020) 2020-05-05 13:17:30
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Obornikach w rejonie ulicy Modrzejewskiej (AB.6743.92.2020) 2020-04-20 14:24:09
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 767/19 z dnia 31.12.2019r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej - instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka IV - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.44.2020) 2020-04-10 10:31:57
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 167/20 z dnia 07.04.2020r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka III - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.43.2020) 2020-04-10 10:25:12
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 169/20 z dnia 07.04.2020r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka II - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.42.2020) 2020-04-10 10:17:32
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 170/20 z dnia 07.04.2019r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap I Garbtka I - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 342/2 w Garbatce (AB.6740.41.2020) 2020-04-10 10:06:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Obornikach, rejon ul. Modrzejewskiej, dz. nr ew. 2044/5, 2044/19, 3445 (AB.6743.92.2020) 2020-04-03 10:47:11
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 373/1 w Uścikowie (AB.6743.91.2020) 2020-04-03 10:25:49
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 90/20 z dnia 25.02.2020r. o pozwoleniu na budowę 2 progów kamiennych, 6 progów drewnianych oraz 5 zastawek drewnianych w ramach inwestycji pn. "Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" na terenie położonym w Rożnowie, Kiszewie, Niemieczkowie, Kowalewku, Ocieszynie, Sycynie, Bąblinie. (AB.6740.781.2019) 2020-02-27 14:03:23
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 83/20 z dnia 24.02.2020r. o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ew. 1546/2 w Rogoźnie (AB.6740.620.2019) 2020-02-26 08:21:43
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 79/20 z dnia 20.02.2020r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 344 w Rożnowie (AB.6740.601.2019) 2020-02-21 12:19:51
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 76/20 z dnia 19.02.2020r. o pozwoleniu na budowę 5 progów kamiennych oraz 2 zastawek drewnianych w ramach inwestycji: "Wykonanie małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" (AB.6740.785.2019) 2020-02-21 12:16:41
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 767/19 z dnia 31.12.2019r. o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory na działce o nr ew. 114 w Dąbrówce Leśnej (AB.6740.767.2019) 2020-01-02 09:02:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Jaracz - Piłka Młyn (AB.6743.455.2019) 2019-12-30 09:56:18
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Rogoźnie w rejonie ulic Towarowej i Leśnej (AB.6743.420.2019) 2019-12-16 12:54:31
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 723/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "OBORNIKI I" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 8 w Łukowie 2019-12-03 12:54:48
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 725/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ( etap I) na działce nr ew. 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.693.2019) 2019-12-03 12:52:15
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 726/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na działce nr ew. 182/2 w Pruścach (AB.6740.694.2019) 2019-12-03 12:50:10
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Rogoźnie (AB.6743.420.2019) 2019-11-22 09:52:41
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej nn - 0,4 kV w Pacholewie 2019-11-20 09:27:33
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 675/19 z dnia 12 listopada 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "ROGOŹNO I" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 386 w miejscowości Gościejewo (AB.6740.588.2019) 2019-11-14 10:05:05
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 671/19 z dnia 12 listopada 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "ROGOŹNO II" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 373 w miejscowości Gościejewo (AB.6740.587.2019) 2019-11-14 10:02:26
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 655/19 z dnia 28 października 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 31 w miejscowości Ninino (AB.6740.548.2019) 2019-10-30 12:44:54
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV z przyłączami w Pacholewie (AB.6743.401.2019) 2019-10-30 08:28:40
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce o nr ew. 375/5 w Parkowie 2019-08-13 13:07:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 240 w Nienawiszczu (AB.6743.304.2019) 2019-08-06 14:03:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 375/5 w Parkowie (AB.6743.297.2019) 2019-07-31 08:19:57
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem na działkach o nr ew. 1974/12, 1974/16, 1973, 1350 w Rogoźnie 2019-06-25 09:51:05
Decyzja Starosty Obornickiego nr 357/19 z dnia 13.06.2019r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do bud. mieszk. wielorodz. nr 7, 8, 9 oraz do budynku przedszkola w Bogdanowie (AB.6740.260.2019) 2019-06-17 10:57:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej śc w miejscowości Rogoźno, na dz. nr ew. 1974/12, 1974/16, 1973, 1350 (AB.6743.232.2019) 2019-06-04 08:12:24
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 306/19 z dnia 27 maja 2019r. o pozwoleniu na budowę wewnętrznej stacji paliw: wiaty z podziemnym zbiornikiem na olej napędowy oraz pawilonem na działce o nr ew. 682/4 w Obornikach 2019-05-28 13:31:20
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Jaraczu na działkach o nr ew. 48/10, 48/2, 33 (AB.6743.416.2018) 2019-01-10 12:43:06
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z przebudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Oborniki, w rejonie ulic Czarnkowskiej, Chłopskiej, Łazienkowej (AB.6740.51.2018) 2018-12-04 14:43:28
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory w zabudowie zagrodowej w miejscowości Ludomy (AB.6740.583.2018) 2018-11-29 13:13:40
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz dwóch silosów paszowych w zabudowie zagrodowej w miejscowości Popowo (AB.6740.574.2018) 2018-11-29 13:12:24
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy oświetlenia drogowego na ul. Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej w Obornikach (AB.6743.427.2018) 2018-11-27 08:05:43
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - kurnika z częścią socjalno - biurową i magazynową w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 361/1 w miejscowości Marszewiec (AB.6740.471.2018) 2018-11-22 09:45:44
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 48/10, 48/2, 33 (AB.6743.416.2018) 2018-11-15 09:21:01
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Parkowie na działce o nr ew. 186(AB.6743.399.2018) 2018-11-13 12:09:10
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łukowo, na działce o nr ew. 207/2 i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny(AB.6740.551.2018) 2018-10-31 10:10:28
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działce o nr ew. 186w Parkowie (AB.6743.399.2018) 2018-10-24 08:55:41
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji saniotarnej w miejscowości Urbanie z rurociągiem tłocznym do Chrustowa i zatwierdzającej projekt zamienny w zakresie zmian na działce o nr ew. 14 w Urbaniu (AB.6740.456.2018) 2018-10-09 12:12:37
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowanówko, w rejonie ulic Bluszczowej i Ks. Żelazko (AB.6740.360.2017) 2018-09-28 08:44:08
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni na działce o nr ew. 131 w miejscowości Zawady (AB.6740.285.2018) 2018-09-04 08:15:37
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowościach Ludomki i Lipa w obrębie Ludomy i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny (AB.6740.377.2018) 2018-09-03 14:38:33
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej, dwóch silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 156/3 w miejscowości Ocieszyn (AB.6740.364.2018) 2018-08-20 13:43:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 251/7 w Studzieńcu (AB.6743.292.2018) 2018-07-26 08:09:15
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 91/1 w Kiszewku (AB.6743.294.2018) 2018-07-26 08:04:46
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym nr 14a w Kowanowie na działce nr ew. 2/17 (AB.6740.271.2018) 2018-07-23 15:59:42
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14a w Kowanowie na działce nr ew. 2/17 (AB.6740.276.2018) 2018-07-23 15:58:05
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę zakładu produkcyjnego (produkcja materacy) w miejscowości Rogoźno, na działkach nr ew. 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 21/4, 21/6 (AB.6740.225.2018) 2018-07-20 13:25:47
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowołoskoniec - Słonawy (AB.6740.155.2018) 2018-06-18 12:58:15
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy i przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Nowołoskoniec(AB.6743.207.2018) 2018-06-15 10:24:35
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wychowaniec, na działkach nr ew. 158, 159/2 (AB.6740.256.2018) 2018-06-14 11:55:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej linii ee nn 0,4kV w m. Nowołoskoniec (AB.6743.207.2018) 2018-05-29 08:46:53
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 przy ulicy Młyńskiej w Obornikach, na działce nr ew. 1075/1 (AB.6740.136.2018) 2018-05-23 14:02:29
Informacja o wydaniu decyzji dla YGE Poland Solar 4 Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej do MW na działce nr ew. 360 w miejscowości Łaszczewiec (AB.6740.182.2018) 2018-05-16 10:07:02
Informacja o wydaniu decyzji dla Pana Eryka Pasch o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni, dwóch silosów paszowych i zbiornika p-poż. w zabudowie zagrodowej w miejscowości Tłukawy, na działce nr ew. 100/2 (AB.6740.104.2017) 2018-05-15 09:01:21
Informacja o wydaniu decyzji dla Nadleśnictwa Oborniki o pozwoleniu na budowę drogi - dojazdu pożarowego w miejscowości Stobnica(AB.6740.126.2017) 2018-05-14 11:19:29
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Rogoźno, w rejonie ulic Szerokiej, Bocznej, Południowej i Skrajnej (AB.6743.135.2018) 2018-05-08 12:05:15
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Rogoźno, w rejonie ulic Szerokiej, Bocznej, Południowej i Skrajnej (AB.6743.135.2018) 2018-04-19 11:26:20
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni oraz dwóch silosów paszowych wraz z płytami fundamentowymi w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 415 w miejscowości Studzieniec (AB.6740.94.2018) 2018-04-11 13:28:57
Informacja o wydaniu decyzji dla Gminy Ryczywół o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami na działkach nr ew. 139, 266, 274, 351 w miejscowości Tłukawy(AB.6740.44.2018) 2018-03-09 09:53:28
Informacja o wydaniu decyzji dla Dendro Poland LTP Sp. z o.o. zatwierdzającej projekt zamienny budowy budynku hali sezonowni wraz z we. inst. gazową i infrastrukturą techniczą na na działkach o nr ew. 2394/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 15, 16/3 w miejscowości Rogoźno (AB.6740.681.2017) 2018-02-22 09:32:08
Informacja o wydaniu decyzji dla Holpol - Compost Sp. z o.o. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu wytwarzania kompostu do produkcji grzybów połączoną ze zwiększonym zabezpieczeniem środowiskowym polegającym na przeniesieniu produkcji do pomieszczeń zamkniętych i filtracji powietrza na działce nr ew. 204/3 w miejscowości Tarnowo (AB.6740.485.2017) 2018-02-20 10:25:01
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do hodowli krów mlecznych, zbiornika na mleko, zbiornika na gnojowicę, płyty obornikowej, dwóch silosów paszowych, studni pompowo - miksującej, zbiornika na ścieki socjalno - bytowe oraz zbiornika na ścieki technologiczne na działce nr ew. 183/2 w miejscowości Uścikowo (AB.6740.550.2017) 2018-01-26 08:15:55
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu JNI 35000758 w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 na działce nr ew. 119 w miejscowości Ninino (AB.6740.650.2017) 2018-01-04 14:53:04
Informacja o wydaniu decyzji dla Dendro Poland LTD Sp. z o.o. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu - budowę hali prod. flizeliny z częścią socjalno - admin., budowę magazynu szwalni, budowę budynku socjalno-admin. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działkach w Rogoźnie (AB.6740.626.2017) 2018-01-03 12:01:53
Informacja o wydaniu pozwolenia dla PWiK w Obornikach Sp. z o.o. na budowę rurociągu tłocznego i grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na ul. Kowanowskiej w Obornikach (AB.6740.528.2017) 2017-11-30 13:43:30
Decyzja o pozwoleniu na budowę kablowej linii ee SN-15kV, napow. nn-0,4kV w miejscowości Rogoźno, dla ENEA Operator Sp. z o.o. (AB.6740.546.2017) 2017-11-30 12:46:48
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Jaracz (AB.6743.365.2017) 2017-11-07 13:27:53
Informacja o wydaniu decyzji nr 520/17 z dnia 12.10.2017r. zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu - budowę hali sezonowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową i infrastrukturą techniczną w Rogoźnie firmie Dendro Poland LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie(AB.6740.458.2017) 2017-10-12 14:56:51
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo(AB.6743.329.2017) 2017-10-04 11:20:24
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo, dz. 274/1, 289, 274/2 (AB.6743.365.2017) 2017-10-03 08:06:28
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru pod tereny inwestycyjne na działkach w miejscowości Ocieszyn, inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (AB.6740.396.2017) 2017-09-18 15:21:37
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno, w rejonie ulicy Twardeckiego(AB.6743.310.2017) 2017-09-18 14:16:49
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Kaziopole (AB.6743.322.2017) 2017-09-14 08:45:41
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo, dz. 146/4, 128/1 (AB.6743.329.2017) 2017-09-12 08:53:35
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Kaziopole, dz. 60, 105/1, 107 (AB.6743.322.2017) 2017-09-07 13:40:14
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno, dz. 1350,1973,1974/12,1976,1980 (AB.6743.310.2017) 2017-09-01 09:48:16
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafami kablowymi SK3 w miejscowości Bogdanowo (AB.6743.254.2017) 2017-08-02 09:25:54
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Rożnowo, dz. 155/39 (AB.6743.236.2017) 2017-07-05 11:32:39
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniem socjalnym i technicznym w zakresie tuczu trzody chlewnej w zabudowie zagrodowej w Parkowie na działce nr ew. 394 2017-07-04 09:56:47
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy wraz z przebudową sieci ciepłowniczej preizolowanej - Oborniki, ul. Czarnkowska, Chłopska, Łazienkowa (AB.6743.181.2017) 2017-07-04 07:55:48
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznegow miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6, (AB.6743.174.2017) 2017-06-20 09:54:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV na linię kablową nn 0,4kV w miejscowości Uścikowo (AB.6743.205.2017) 2017-06-13 10:04:33
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Jaracz, dz. 48/4, (AB.6743.180.2017) 2017-06-09 10:22:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Oborniki, rejon ulic Droga Leśna i Wybudowanie (AB.6743.182.2017) 2017-05-29 10:33:47
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Oborniki, rejon ulic Czrankowskiej, Chłopskiej i Łazienkowej (AB.6743.181.2017) 2017-05-29 10:29:04
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym kablowym w miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6 (AB.6743.174.2017) 2017-05-25 10:05:17
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Sierniki, dz. 316/13, (AB.6743.110.2017) 2017-05-18 12:16:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nadbudowy części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Łopiszewo, dz. 142 (AB.6743.144.2017) 2017-05-18 08:45:31
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej - Rogoźno, dz. 1350, 1351/25, 2385/2 (AB.6743.123.2017) 2017-05-18 07:53:05
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego w miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6, (AB.6743.104.2017) 2017-05-17 14:58:42
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 200/17 z dnia 5 maja 2017r. dotyczacej zatwiedzenia projektu budowlanego budynku inwentarskiego w miejscowosci Tłukawy na dzilce nr ew. 321 (AB.6740.176.2017)zamiennego 2017-05-08 15:08:23
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Międzylesie, dz.177/15 (AB.6743.130.2017) 2017-04-28 13:13:17
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Studzieniec, dz. 177/15 (AB.6743.130.2017) 2017-04-25 11:21:01
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej - Rogoźno, dz.167,176,250 (AB.6743.75.2017) 2017-04-19 14:14:19
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej - Rogoźno, dz.1643/2,2418 (AB.6743.76.2017) 2017-04-19 14:12:25
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno, dz. 1350,1351/25,2385/2 (AB.6743.123.2017) 2017-04-19 08:01:09
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Studzieniec, dz.195/10 (AB.6743.64.2017) 2017-04-12 07:46:02
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Sierniki, dz. 316/13 (AB.6743.110.2017) 2017-04-07 10:19:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym kablowym w miejscowości Oborniki, dz. 3348,33496 (AB.6743.104.2017) 2017-03-31 14:36:16
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Rogoźno, dz.1705/3 (AB.6743.66.2017) 2017-03-27 09:44:00
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno, dz. 1643/2,2418 (AB.6743.76.2017) 2017-03-16 09:38:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie, dz. 167,176,250 (AB.6743.75.2017) 2017-03-16 09:36:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rogoźno, dz. 1705/3 (AB.6743.66.2017) 2017-03-08 08:38:25
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Studzieniec, dz. 195/10 (AB.6743.64.2017) 2017-03-08 08:34:49
Informacja o wydaniu decyzji nr 54/17 z 10 lutego 2017r. zmieniającej decyzję nr 330/16 z 2 sierpnia 2016r. i udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych o halę produkcyjno - magazynową oraz budynek socjalno - biurowy wraz z rozbudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 55/1, 55/2, 53 i 4 w m. Słonawy (AB.6740.41.2017) 2017-02-15 10:08:41
Informacja o wydaniu decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Ocieszyn (AB.6740.575.2016) 2017-02-03 12:16:10
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego i dwóch zbiorników bezodpływowych w miejscowości Rogoźno, dz. 1351/3 (AB.6743.7.2017) 2017-01-11 13:34:13
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego nn 0,4kV w pasie drogowym w miejscowości Rożnowo /AB.6743.5.2017/ 2017-01-10 14:06:09
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Uścikowo, dz.381/8 (AB.6743.516.2016) 2017-01-10 09:13:50
Informacja o wydaniu decyzji nr 4/17 o pozwoleniu na rozbudowę zakładu repoliolu - budowę laboratorium przy zakładzie produkcji repoliolu oraz hali doświadczalnej na działce nr ew. 2394/1 w m. Rogoźno (AB.6740.582.2016) 2017-01-09 15:28:03
Informacja o wydaniu decyzji nr 613/16 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z podrusztowym zbiornikiem bezodpływowym na gnojowicę, dwóch silosów paszowych, trzech silosów zbożowych, wagi samochodowej na działce nr ew. 377 w m. Uścikowo (AB.6740.586.2016) 2017-01-02 10:16:27
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego z garażem- Oborniki, dz.69/4 (AB.6743.478.2016) 2016-12-08 13:54:20
Informacja o wydaniu decyzji nr 554/16 o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 207/2 w m. Łukowo (AB.6740.525.2016) 2016-12-05 13:05:07
Obwieszczenie - postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Obornickiego nr 2/2016 z dnia 12.09.2016r. o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej, tj rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: ul. Przylesie, Wybudowanie, Bielawska, Droga Leśna w Obornikach./AB.6740.368.2016/ 2016-12-01 08:21:51
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w Bogdanowie /AB.6740.559.2016/ 2016-12-01 08:13:55
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wargowo 2016-11-30 08:32:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Oborniki, dz. 69/4 (AB.6743.478.2016) 2016-11-08 10:58:29
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Międzylesie, dz.243/1 (AB.6743.392.2016) 2016-11-04 12:55:26
Informacja o wydaniu decyzji nr 507/16 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - bukaciarni wraz z płytą obornikową na działce nr ew. 546/1 w m. Skrzetusz (AB.6740.499.2016) 2016-11-03 12:42:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Sepno /AB.6743.465.2016/ 2016-11-02 13:55:27
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bąblin /AB.6743.464.2016/ 2016-11-02 13:52:26
Informacja o wydaniu decyzji nr 447/16 o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w m. Lipa i Ludomki (AB.6740.423.2016) 2016-10-14 08:59:20
Informacja o wydaniu decyzji nr 438/16 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu bydła opasowego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 18/2 w m. Gorzewko (AB.6740.434.2016) 2016-10-11 08:20:09
Informacja o wydaniu decyzji nr 433/16 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej do 1 MW na działce nr ew. 360 w m. Łaszczewiec. (AB.6740.428.2016) 2016-10-03 14:11:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg gminnych : ul. Przylesie, ul. Wybudowanie, ul. Bielawska oraz ul. Droga Leśna w Obornikach (AB.6740.368.2016) 2016-09-22 08:20:16
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P w Kowanówku (AB.6740.278.2016) 2016-09-22 08:17:18
Obwieszczenie - postanowienie o podjęciu zawieszonego na wniosek inwestora postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P w Kowanówku. AB.6740.278.2016 2016-09-22 08:14:22
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Pruśce, dz.118/1 (AB.6743.371.2016) 2016-09-16 08:31:07
Zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie - decyzja Starosty Obornickiego nr 359/16 z dnia 24.08.2016 r. - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 2388 2016-08-24 14:46:21
Zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Obornik z dnia 29 lipca 2016 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę ulicy Podlesie, Wybudowanie i Bielawskiej oraz ulicy Droga Leśna w Obornikach. 2016-08-11 12:54:04
Informacja - zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni, dwóch silosów paszowych i trzech silosów zbożowych na działce nr ew. 37 w miejscowości Boguniewo 2016-07-26 11:17:28