Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia / Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 176, 175, 23 obręb Lipa 2023-06-06 11:17:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.13.2021.ES o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora ZZWP w Poznaniu z dnia 23 marca 2022r. znak. PO.ZUZ.4.4210.953.2021.ES udzielającej na rzecz Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych wraz z umocnieniami, wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, jak również lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno" 2023-06-06 07:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 26 maja 2023r. o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4210.218.4.2023.MF udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ul. Daszyńskiego oraz ul. Waryńskiego w Obornkach, do rowu melioracyjnego R-A, za pomocą dwóch istniejących wylotów na terenie działki ewid. nr 68/1, obr. Oborniki, gm. Oborniki 2023-05-30 10:21:38
Informacja o wydaniu decyzji nr 157/23 z dnia 16 maja 2023 r., znak sprawy AB.6740.60.2023, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MWP w miejscowości Nowołoskoniec. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-22 10:24:58
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 157/23 z dnia 16 maja 2023 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MWP w miejscowościach Nowołoskoniec. (AB.6740.60.2023) 2023-05-22 10:21:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.4210.228.4.2023.HW z dnia 12.05.2023r. o wydanej decyzji - (artykuł stracił ważność) 2023-05-17 11:47:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 maja 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.1.8.2023.DFJ o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4210.1.2023.DFJ udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr 56/2, 114, 128, obręb Żukowo, gm. Oborniki i usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast: tj. rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 87, obręb Żukowo i rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 114, obręb Żukowo, gm. Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 11:31:56
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4 maja 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.211.4.2023.DFJ o wydanej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast t. odprowadzenie do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 82/1 i 436, obręb Kowanówko, gm. Oborniki, powiat obornicki, wojewóztwo wielkopolskie, za pomocą istniejącego wylotu W, zlokalizowanego na działce nr 436, obręb Kowanówko, gm. Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie, wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Bluszczowej w Kowanówku. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-09 08:03:33
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 08:03:22
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Amnestezjologii i Intensywnej Terapii - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 07:59:39
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 07:39:38
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego z Pododdziałem Neonatologicznym - (artykuł stracił ważność) 2023-04-25 07:41:40
W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wilekopolskiego: budynku spichlerza zlokalizowanego na działce 193/41 w m. Gorzewo, gm. Ryczywół, powiat obornicki. 2023-04-24 15:50:26
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.218.3.2023.MF o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie do urządzenia wodnego - wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Daszyńskiego i ul. Waryńskiego w Obornikach, do rowu melioracyjnego R-A, za pośrednictwem dwóch istniejących wylotów usytuowanych na terenie działki ewid. 68/1, obr. Oborniki, gm. Oborniki - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 12:49:14
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć 2023-04-18 12:38:51
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego 2023-04-13 12:38:50
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej 2023-04-13 12:38:10
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii 2023-04-12 10:00:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzenie do rowy melioracyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. 82/1 i 436, obr. Kowanówko, gm. Oborniki, powiat obornicki, woj. wlkp., za pomocą istniejącego wylotu na dz. nr 436, obr. Kowanówko, gm. Oborniki, pow. obornicki., woj. wlkp. wód opadowych lub roztopowych z terenu ulicy Bluszczowej w Kowanówku - (artykuł stracił ważność) 2023-04-06 14:01:38
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego 2023-04-05 10:58:25
Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja programu usuwania azbestu dla Powiatu Obornickiego na lata 2023-2032” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 11:33:52
ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 09:37:45
ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 09:33:22
ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 09:11:18
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Pododdziałem Neonatologicznym 2023-03-17 09:19:58
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Gołaszyn Etap I (AB.6740.71.2023) 2023-03-16 08:50:47
Obwieszczenie Starosty Obornickiego w sprawie wydania decyzji nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Kowanowską z drogą krajową nr 11 - ul. Staszica w Obornikach 2023-03-16 08:41:42
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 2023-03-16 08:02:32
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego 2023-03-16 08:01:35
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii 2023-03-16 08:00:52
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć 2023-03-16 07:59:49
Treść decyzji nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-14 10:02:54
Informacja o wydaniu decyzji nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Informacja o wydaniu decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich. 2023-03-14 10:01:35
Obwieszczenie Starosty Obornickiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich. 2023-03-14 09:58:56
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej 2023-03-14 07:07:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 3 marca 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.13.2022.KG o wydanej decyzji w związku z realizacją zadania pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków - Oborniki z drogą powiatową nr 2058 (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-08 09:10:02
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GOŁASZYN dz. 61 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 11:59:38
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym 2023-03-07 08:19:32
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego 2023-03-07 08:19:27
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego 2023-03-03 09:17:31
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika - ZDP 2023-02-23 10:31:44
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 55/23 z dnia 14 lutego 2023 r. dotycząca zatwierdzenia zmany projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo II" w miejscowościach Łukowo. (AB.6740.432.2022) - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 14:04:16
Informacja o wydaniu decyzji nr 55/23 z dnia 14 lutego 2023 r., znak sprawy AB.6740.432.2022, dotycząca zatwierdzenia zmienionego projektu budowlanego udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo II" o mocy do 1,0 MW w miejscowościach Łukowo. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 14:00:45
Informacja o wydaniu decyzji nr 53/23 z dnia 14 lutego 2023 r., znak sprawy AB.6740.431.2022, dotycząca zatwierdzenia zmienionego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo I" o mocy do 1,0 MW w miejscowościach Łukowo. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-16 13:56:42
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 53/23 z dnia 14 lutego 2023 r. dotycząca zatwierdzenia zmany projektu zagospodarowania terenu i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo I" w miejscowościach Łukowo. (AB.6740.431.2022) - (artykuł stracił ważność) 2023-02-16 13:45:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 9 lutego 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.978.8.2022.MZ o wydanym postanowieniu z dnia 2 lutego 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.978.7.2022.MZ o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 2 lutego 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.978.2022.MZ wydanej na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-13 15:49:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 7 lutego 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.12.2022.KG o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz nowym terminie zakończenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków - Oborniki z drogą powiatową nr 2058 (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-10 14:28:08
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 42/23 z dnia 6 lutego 2023 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrzetusz-Ryczywół-Krężoły-Łopiszewo. (AB.6740.389.2022) - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 14:16:56
Informacja o wydaniu decyzji nr 42/23 z dnia 6 lutego 2023 r., znak sprawy AB.6740.389.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrzetusz-Ryczywół-Krężoły-Łopiszewo. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 14:15:10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 lutego 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.978.6.2022.MZ o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.:"Remont gazociągu DN400 Rogoźno - Piła" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-06 15:20:32
Treść decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół - (artykuł stracił ważność) 2023-02-06 10:09:04
Informacja o wydaniu decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół 2023-02-02 13:36:05
Obwieszczenie Starosty Obornickiego w sprawie wydania decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół 2023-02-02 13:33:38
Obwieszczenie Starosty Obornickiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Kowanowską z drogą krajową nr 11 - ul. Staszica w Obornikach 2023-01-31 12:36:11
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika - ZDP 2023-01-30 11:48:15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.8.2022.KG o podjęciu postępowania administracyjnego w związku z realizacją zadania pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058 (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 11:07:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.10.2022.KG o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania w związku z realizacją zadania pn.:"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058 (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 07:38:32
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.742.6.2022.MZ o wydanej decyzji z dnia 13 stycznia 2023r. znak: PO.ZUZ.4.4210.742.2022.MZ stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, dzialka o nr wid. 184, obręb Garbatka, gm. Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie oraz wygaszenie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019r. znak: PO.ZUZ.4.421.1099.2018.KP - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 14:18:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2023r. o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.:"Remont gazociągu DN400 Rogoźno - Piła" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 12:06:55
Obwieszczenie Starosty Obornickiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół - (artykuł stracił ważność) 2022-12-27 12:20:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.:"Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła" - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 13:38:51
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 454/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce o nr ew. 465 w miejscowości Pruśce. (AB.6740.356.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 13:16:48
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 454/22 z dnia 5 grudnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.356.2022, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Pruśce na działce o nr ew. 456. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 13:12:27
Obwieszczenie Starosty Obornickiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 10:01:22
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 442/22 z dnia 24 listopada 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 na działkach nr ew. 275/45, 275/42, 275/41, 275/39 w miejscowości Bogdanowo. (AB.6740.221.2022) 2022-11-30 13:51:11
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 442/22 z dnia 24 listopada 2022 r., znak sprawy AB.6740.221.2022, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 w miejscowości Bogdanowo działki nr ew. 275/45, 275/42, 275/41, 275/39. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 13:43:04
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oraz ustalenia granic działek ewidencyjnych 2022-11-04 07:55:29
Informacja o wydaniu decyzji nr 393/22 z dnia 11 października 2022 r., znak sprawy AB.6740.291.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku garażowego na działce nr ew. 1500/34 w miejscowości Rogoźno. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 13:34:00
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 393/22 z dnia 11 października 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku garażowego na działce nr ew. 1500/34 w miejscowości Rogoźno. (AB.6740.291.2022) 2022-10-20 13:29:32
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 398/22 z dnia 17 października 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 455 w miejscowości Gościejewo. (AB.6740.111.2022) 2022-10-19 08:42:48
Informacja o wydaniu decyzji nr 398/22 z dnia 17 października 2022 r., znak sprawy AB.6740.111.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 455 w miejscowości Gościejewo. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 08:34:52
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 2022-10-18 13:47:36
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu w dniu 30 września 2022 r. decyzji nr 3/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie zatoki dla autobusów i stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Żerniki 2022-09-30 11:13:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 września 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.398.12.2022.KJ o wydanym postanowieniu w zakresie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 24 września 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.398.2022.KJ, wydanej na rzecz Burmistrza Miasta Oborniki - (artykuł stracił ważność) 2022-09-19 12:48:03
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 364/22 z dnia 9 września 2022 r., znak sprawy AB.6740.224.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Bocznej (etap II) na działce 372 w Garbatce. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-09 14:00:14
Informacja o wydaniu decyzji nr 364/22 z dnia 9 września 2022 r., znak sprawy AB.6740.224.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Bocznej (etap II) na działce 372 w Garbatce. 2022-09-09 13:57:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2022r. o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4210.398.10.2022.KJ udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch rowów drogowych w granicy działki ewidencyjnej nr: 1046/4, 1046/3, 3188, 3191, 3192, 3195, 3182, 3181, 3178, 3184, 3183, 3180, 3170, 3171, 3169, 3166, 3168, 3161, 3167, 3158, 3157, 3160, 3159, 3151, 3152, 3150, 3153, 3138, 3137, 3131, 3132, 3130, 3133, 3134, 3117, 3114, 3113, 3115, 3116, 3112, obręb Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-29 08:48:01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2022r. o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4210.398.2022.KJ udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch rowów drogowych w granicy działki ewidencyjnej nr: 1046/4, 1046/3, 3188, 3191, 3192, 3195, 3182, 3181, 3178, 3184, 3183, 3180, 3170, 3171, 3169, 3166, 3168, 3161, 3167, 3158, 3157, 3160, 3159, 3151, 3152, 3150, 3153, 3138, 3137, 3131, 3132, 3130, 3133, 3134, 3117, 3114, 3113, 3115, 3116, 3112, obręb Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-29 08:47:58
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie zatoki dla autobusów i stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Żerniki. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-26 11:28:50
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 337/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 224/4 w miejscowości Łukowo. (AB.6740.234.2022) 2022-08-26 07:43:44
Informacja o wydaniu decyzji nr337/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.234.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 224/4 w miejscowości Łukowo. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-26 07:26:25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.207.22.2021.KKP - informacja o wydanej decyzji z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.207.2021.KKP - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 12:04:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - (artykuł stracił ważność) 2022-08-17 11:47:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.398.9.2022.KJ - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 09:31:31
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 309/22 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wagi samochodowej w miejscowości Ryczywół, nr ew. gruntów: 422/1, 422/2, 423/1, 423/2. (AB.6740.148.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 12:28:32
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 309/22 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wagi samochodowej w miejscowości Ryczywół, nr ew. gruntów: 422/1, 422/2, 423/1, 423/2. (AB.6740.148.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 12:22:52
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 304/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka IV - e1 oraz etap Garbatka IV - e2 o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. (AB.6740.130.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:59:01
Informacja o wydaniu decyzji nr 304/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.130.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka IV - e1 oraz etap Garbatka IV - e2 o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:56:36
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 305/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka I - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. (AB.6740.127.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:50:58
Informacja o wydaniu decyzji nr 305/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.127.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka I - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:49:32
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 296/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka III - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. (AB.6740.129.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:38:27
Informacja o wydaniu decyzji nr 296/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.129.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka III - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:37:08
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 303/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka II - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. (AB.6740.128.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:34:15
Informacja o wydaniu decyzji nr 303/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak sprawy AB.6740.128.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 8 MW - etap Garbatka II - elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 324/2 w miejscowości Garbatka. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 12:27:21
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 291/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę siedmiu budynków garażowych w miejscowości Rogoźno, działki nr ew. 1500/106, 1500/107, 1500/108, 1500/109, 1500/110, 1500/111, 1500/112. (AB.6740.192.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 15:28:49
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 292/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków garażowych w miejscowości Rogoźno, działki nr ew. 1500/104, 1500/105 (AB.6740.191.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 15:25:53
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 25 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.398.7.2022.KJ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, obręb Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 12:22:31
Ogłoszenie treści decyzji Starosty Obornickiego nr GN.6821.3.2.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-21 14:10:04
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 272/22 w dniu 6 lipca 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego udzielono pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Łukowo I" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą działka nr ew. 200/4 w miejscowości Łukowo. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-08 14:52:25
Informacja o wydaniu decyzji nr 272/22 z dnia 6 lipca 2022 r., znak sprawy AB.6740.134.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego udzielono pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Łukowo I" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą działkach nr ew. 200/4 w miejscowości Łukowo. 2022-07-08 14:51:01
Informacja o wydaniu decyzji nr 271/22 z dnia 6 lipca 2022 r., znak sprawy AB.6740.139.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego udzielono pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej"Łukowo II" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą działkach nr ew. 200/4 w miejscowości Łukowo.. 2022-07-08 14:25:46
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 271/22 w dniu 6 lipca 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego udzielono pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Łukowo II" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą działka nr ew. 200/4 w miejscowości Łukowo.. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-08 14:22:36
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 270/22 w dniu 4 lipca 2022 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap Pruśce III o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą działkach nr ew. 182/1, 182/2 w miejscowości Pruśce. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 12:02:57
Informacja o wydaniu decyzji nr 270/22 z dnia 4 lipca 2022 r., znak sprawy AB.6740.135.2022, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap Pruśce III o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą działkach nr ew. 182/1, 182/2 w miejscowości Pruśce. 2022-07-07 10:33:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.6.2022.KG o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 14:16:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.2.2022.KG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 13:58:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.509.4.2022.KG o obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów dotyczących udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej DW 178 na działkach ewid. 106/3 i 133, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki oraz wykonanie urządzeń wodnych : rowów wraz z umocnieniami na działkach ewid. 106/3, 133, 66, 132, 134, 135, 131/3, 128, obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. W związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 178 Czarnków- Oborniki z drogą powiatową nr 2058 w m. Dąbrówka Leśna. 2022-07-06 13:31:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji z dnia 21 czerwca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.364.2022.ES udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Oborniki - Żerniki" oraz wygaszająca obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, udzielone na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu decyzją z dnia 27 lutego 2019r. zna - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 10:52:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch rowów drogowych wraz ze ściekami skarpowymi i usługę wodną tj. odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowyc - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 10:17:42
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-21 13:43:29
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 235/22 z dnia 17 czerwca 2022 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 na nieruchomości położonej w Bogdanowie (AB.6740.151.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-06-17 08:07:06
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 235/22 z dnia 17 czerwca 2022 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 na nieruchomości położonej w Bogdanowie (AB.6740.151.2022) 2022-06-17 08:05:26
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji udzielającej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych tj. dwóch studni głębinowych nr 18z i 20z, na działce ewidencyjnej numer 673 obręb 0001 Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie, na terenie ujęcia wód podziemnych Kowanówko, gmina Oborniki, pow - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 09:44:09
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Nowołoskoniec (AB.6740.14.2022) 2022-06-06 16:04:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację dwóch odcinków trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowanymi RZZ-1 i RZZ-2, a także przebudowę rowu melioracyjnego Rów B" , poprzez wykonanie przepustu P1, dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Oborniki - Żerniki", jak również wygaszenie ob - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 11:09:42
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/6 części w nieruchomości gruntowej, z którego połowa (udział 1/12) ma nieuregulowany stan prawny, przeznaczoną na regulację inwestycji drogowej (działka nr 39/9 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2022-06-02 09:54:12
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 206/22 z dnia 26 maja 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i decyzji udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturę pn. etap Rogoźno I - elektrownia o mocy do 1MW w miejscowości Rogoźno, działka nr ew. 117, 118, 119/2 (AB.6740.113.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-31 12:10:38
Decyzja Starosty Obornickiego nr 206/22 z dnia 26 maja 2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą pn. etap Rogoźno I - elektrownia o mocy do 1MW w miejscowości Rogoźno działka o nr ewid. 117, 118, 119/2 (AB.6740.112.2022) 2022-05-31 12:08:48
Decyzja Starosty Obornickiego nr 203/22 z dnia 26 maja 2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą pn. etap Rogoźno II - elektrownia o mocy do 1MW w miejscowości Rogoźno działka o nr ewid. 117, 118, 119/2 (AB.6740.113.2022) 2022-05-31 11:51:42
Decyzja Starosty Obornickiego nr 201/22 z dnia 26 maja 2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW - Kowanówko C w miejscowości Kowanówko działka o nr ewid. 163 (AB.6740.105.2022) 2022-05-26 14:16:05
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 201/22 z dnia 26 maja 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i decyzji udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - "Kowanówko C" w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163. (AB.6740.105.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 14:09:08
Decyzja Starosty Obornickiego nr 202/22 z dnia 26 maja 2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW - Kowanówko B w miejscowości Kowanówko działka o nr ewid. 163 (AB.6740.104.2022) 2022-05-26 14:01:40
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 202/22 z dnia 26 maja 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i decyzji udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - "Kowanówko B" w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163. (AB.6740.104.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 13:56:40
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 184/22 z dnia 12 maja 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW "Kowanówko A" w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163. (AB.6740.103.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 12:21:55
Decyzja Starosty Obornickiego nr 184/22 z dnia 12 maja 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW - Kowanówko A w miejscowości Kowanówko działka o nr ewid. 163 (AB.6740.103.2022) 2022-05-17 12:17:52
Decyzja Starosty Obornickiego nr 183/22 z dnia 12 maja 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ? etap I o mocy do 1MW ?Oborniki 1?, etap II o mocy do 1MW ?Oborniki 2?, etap III o mocy do 1MW ?Oborniki 3? w Łukowie działka o nr ewid. 58 (AB.6740.70.2022) 2022-05-13 12:25:33
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 183/22 z dnia 12 maja 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I o mocy do 1MW "Oborniki 1", etap II o mocy do 1MW "Oborniki 2", etap III o mocy do 1MW "Oborniki 3" w miejscowości Łukowo, działka nr ew. 58. (AB.6740.70.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-13 12:17:13
Wezwanie, w sprawie wniosku Burmistrz Rogoźna GRO. 6220.42.2022.GM o wydanie opinii dotyczącej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. " Budowa nowego Źródła ciepła w miejscowości Sierniki, gmina Rogoźno", gdzie Inwestorem jest firma Gorzelnia Sierniki Sp. z.o.o., Klotyldzin 5, 64- 830 Margonin 2022-05-12 09:25:40
Zawiadomienie o nie wydaniu opinii w terminie dotyczącej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko " Budowa nowego Źródła ciepła w m. Sierniki, gmina Rogoźno", gdzie Inwestorem jest firma Gorzelnia Sierniki Sp. z.o.o. Klotyldzin 5, 64-830 Margonin 2022-05-12 09:18:18
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 168/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. o pozwoleniu na rozbudowę drogi gminnej (ulicy Polnej) na nieruchomościach położonych w Obornikach i Kowanówku (AB.6740.53.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-05-04 14:17:41
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 168/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. o pozwoleniu na rozbudowę drogi gminnej (ul. Polnej) na nieruchomościach położonych w Obornikach i Kowanówku (AB.6740.53.2022) 2022-05-04 14:11:42
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Nowołoskoniec (AB.6740.14.2022) 2022-05-04 13:32:30
Zawiadomienie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 167/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ewid. 487. 2022-05-04 08:28:24
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/6 części w nieruchomości gruntowej, z którego połowa (udział 1/12) ma nieuregulowany stan prawny przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 39/9 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2022-04-29 13:39:18
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół (AB.6740.62.2022) - (artykuł stracił ważność) 2022-04-25 08:07:53
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół (AB.6740.62.2022) 2022-04-25 08:06:29
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19.04.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.11.2021.ES o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji z dnia 23.03.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.2021.ES 2022-04-21 14:08:43
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół (AB.6740.62.2022) 2022-04-19 12:42:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w obrębie Kowalewko gm. Oborniki, oznaczonej jako działka 39/9, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej 2022-04-05 12:35:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.03.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.38.4.2022.KJ o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębach: Piotrowo, Skrzetusz, Ryczywół, gmina Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-04 13:33:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.4217.1.4.2022.KPR z dnia 25.03.2022r. o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4217.1.2022.KPR z dnia 25.03.2022r. orzekająca legalizację urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 125 obręb Laskowo gmina Rogoźno powiat obornicki - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 14:23:08
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4210.82.2022.KPR z dnia 25.03.2022r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód o - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 13:43:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.4217.1.4.2022.KPR z dnia 25.03.2022r. o wydanej decyzji znak: PO.ZUZ.4.4217.1.2022.KPR z dnia 25.03.2022r. orzekającej legalizację urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, dz. nr 125, obręb Laskowo, gm. Rogoźno - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 13:24:49
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji z dnia 23 marca 2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.2021.ES udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. "Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno". - (artykuł stracił ważność) 2022-03-25 11:44:49
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół (AB.6740.62.2022) 2022-03-15 12:05:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na działkach ewid. nr 747 i 692, obręb Oborniki oraz działce ewid. nr 147, obręb Kowanówko 2022-03-10 07:57:51
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym znak: PO.ZUZ.4.4210.57.2022.MTN z dnia 7 marca 2022 r. na wykonanie urządzeń wodnych, przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia budowlanego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół w gminie Ryczywół, powiecie obornickim, województwie wielkopolskim, jak również decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO 2022-03-10 07:52:18
uchwała Nr 459/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-08 12:24:53
Decyzja Starosty Obornickiego nr 97/22 z dnia 4 marca 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Rogoźno II" o mocy do 1MW w Rogoźnie działka nr ewid. 373 (AB.6740.479.2021) 2022-03-07 15:01:06
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 97/22 z dnia 4 marca 2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Rogoźno II" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Rogoźno, działka nr ew. 373. (AB.6740.479.2021) - (artykuł stracił ważność) 2022-03-07 14:50:05
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie, że na wniosek Powiatu Obornickiego wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obręb Piotrowo, obręb Skrzetusz, obręb Ryczywół, gm. Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-25 08:43:05
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 24/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę balkonu na poziomie kondygnacji parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Oborniki, działka nr ew. 1123/1 (AB.6740.554.2021) - (artykuł stracił ważność) 2022-02-10 10:56:53
Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Starosta Obornicki niniejszym ogłasza treść decyzji wydanej w sprawie administracyjnej nr GN.6821.3.1.2021 o zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości, przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-02-03 12:53:25
Decyzja Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osowie (AB.6740.408.2021) 2022-01-14 12:39:03
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia słoneczna o mocy do 8MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Osowo, działka nr ew. 66/5, 91/1. (AB.6740.408.2021) - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 12:38:56
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji znak: OS.6540.1.2021 w dniu 14.01.2022r. dotyczącej zatwierdzenia "projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie na potrzeby remontu gazociągu DN400 Rogoźno - Piła, w miejscu skrzyżowania z rzeką Wełną gm. Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie" - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 10:58:36
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 27/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej (w dwóch etapach o mocy do 4 MW każdy) w miejscowości Osowo, działka nr ew. 66/5. (AB.6740.407.2021) - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 10:21:10
Decyzja Starosty Obornickiego nr 27/22 z dnia 13 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej (w dwóch etapach o mocy do 4 MW każdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osowie (AB.6740.407.2021) 2022-01-14 10:17:30
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.15.2021.4 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. (znak: AB.6740.148.2021) o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół i umarzającej postępowanie organu I instancji - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 09:31:07
Decyzja Starosty Obornickiego nr 8/22 z dnia 4 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni w Parkowie (AB.6740.529.2022) 2022-01-10 12:13:33
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 8/22 z dnia 4 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni w miejscowości Parkowo, działka nr ew. 264. (AB.6740.529.2021) - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 12:00:34
Decyzja Starosty Obornickiego nr 605/21 z dnia 14 grudnia 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Kowanowie (AB.6740.565.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-20 11:18:11
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 605/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowanowo, działka nr ew. 2/47. (AB.6740.565.2021) 2021-12-17 13:45:46
Decyzja Starosty Obornickiego nr 591/21 z dnia 7 grudnia 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w Stobnicy (AB.6740.388.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-13 15:18:35
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 591/21 z dnia 7 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w Stobnicy (AB.6740.388.2021) 2021-12-13 15:15:46
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 582/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko B" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.500.2021) 2021-12-06 12:04:15
Decyzja Starosty Obornickiego nr 582/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko B" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 163 w Kowanówku (AB.6740.500.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-06 11:46:38
Decyzja Starosty Obornickiego nr 583/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko C" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 163 w Kowanówku (AB.6740.501.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-06 11:11:28
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 583/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko C" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.501.2021) 2021-12-06 10:30:25
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 581/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko A" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.499.2021) 2021-12-06 10:25:02
Decyzja Starosty Obornickiego nr 581/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko A" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 163 w Kowanówku (AB.6740.499.2021) 2021-12-06 10:17:17
Decyzja Starosty Obornickiego nr 578/21 z dnia 2 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW "Rogoźno 41" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 182/1, 182/2 w Pruścach (AB.6740.548.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-06 09:46:06
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 578/21 z dnia 2 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW "Rogoźno 41" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/1, 182/2 (AB.6740.548.2021) 2021-12-06 09:35:39
Postanowienie dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr 562/21 z dnia 23 listopada 2021r. znak AB.6740.509.2021dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej" Rogoźno 43" o mocy łącznej do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 319/1 w miejscowości Garbatka. 2021-12-01 08:04:02
Decyzja Starosty Obornickiego nr 573/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 117 w Garbatka (AB.6740.509.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-29 13:55:21
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 573/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną etap II o mocy do 1MW ?Garbatka I?, etap III o mocy do 1MW ? Garbatka III?, etap IV o mocy do 1MW ?Garbatka IV? w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 117 (AB.6740.509.2021) 2021-11-29 13:49:36
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 562/21 z dnia 23 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej "Rogoźno 34" o mocy do 6MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 319/1 (AB.6740.505.2021) 2021-11-29 13:23:26
Decyzja Starosty Obornickiego nr 562/21 z dnia 23 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW "Rogoźno 34" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 319/1 w Garbatka (AB.6740.505.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-29 13:18:47
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 571/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną - etap I o mocy do 1MW "Oborniki 1", etap II o mocy do 1MW "Oborniki2", etap III o mocy do 1MW "Oborniki 3" w miejscowości Łukowo, działka nr ew. 58 (AB.6740.511.2021) 2021-11-29 12:50:41
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 572/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW "Oborniki 4" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wymysłowo, działka nr ew. 8. (AB.6740.510.2021) 2021-11-29 12:40:32
Decyzja Starosty Obornickiego nr572/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW "Oborniki 4" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 8 w Wymysłowie (AB.6740.510.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 14:37:52
Decyzja Starosty Obornickiego nr 571/21 z dnia 26 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną - etap I o mocy do 1MW "Oborniki1" etap II o mocy do 1MW "Oborniki2" etap III o mocy do 1MW "Oborniki3" na działce nr 58 w Łukowo (AB.6740.511.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 14:31:28
uchwała nr 403/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-11-24 12:23:57
Decyzja Starosty Obornickiego nr 552/21 z dnia 18 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 na działce nr 275/35, 275/38, 275/39, 275/40 w Bogdanowie (AB.6740.535.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-24 10:40:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 20/10 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2021-11-23 11:19:36
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 552/21 z dnia 18 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 w miejscowości Bogdanowo, działki nr ew. 275/35, 275/38, 275/39, 275/40. (AB.6740.535.2021) 2021-11-18 09:47:47
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu zawiadamiające o wydaniu decyzji w dniu 10.11.2021r. znak: PO.RUZ.4210.294.2021.FK.6 udzielającej osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia neogeńskiego zlokalizowanego na działce nr 183/2, obręb 0035 Uścikowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie do celów technologicznych oraz inwentarskich fermy krów. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 12:04:18
Decyzja Starosty Obornickiego nr 541/21 z dnia 5 listopada 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie tuczników do 277,20 DJP i zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr 231/1w Tłukawach (AB.6740.214.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 08:20:06
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 541/21 z dnia 5 listopada 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie tuczników do 277,20 DJP i zbiornika na płynne odchody zwierzęce w Tłukawach (AB.6740.214.2021) 2021-11-16 08:16:50
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 530/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/15 w Ryczywole (AB.6740.54.2021) 2021-11-02 15:05:01
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 529/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/32 w Ryczywole (AB.6740.55.2021) 2021-11-02 15:04:30
Decyzja Starosty Obornickiego nr 529/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/32 w Ryczywole (AB.6740.55.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-02 15:03:16
Decyzja Starosty Obornickiego nr 530/21 z dnia 27 października 2021r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na budowie placu pod składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wiaty nad boksami składowymi, zbiornika na nieczystości bytowe, zbiornika na nieczystości przemysłowe, wagi samochodowej oraz pawilonu socjalno - biurowego na działce nr 953/15 w Ryczywole (AB.6740.54.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-02 15:02:21
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Zarząd Powiatu Obornickiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a (1 piętro) został wywieszony w dniu 29.10.2021 r. na okres 21 dni, wykaz informujący o przeznaczeniu gruntu rolnego o pow. 7,0044 ha, o 2021-10-29 13:57:27
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku osoby fizycznej o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia neogeńskiego zlokalizowanego na działce nr 183/2, obręb 0035 Uścikowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie do celów technologicznych oraz inwentarskich fermy krów. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-29 10:45:15
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 503/21 z dnia 7 października 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Popowo" o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Popowie (AB.6740.419.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 14:01:21
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 506/21 z dnia 14 października 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Pruścach (AB.6740.411.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-10-15 14:21:11
uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 393/21 z dnia 14 października 20201 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-10-14 13:39:17
uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 394/21z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2021-10-14 13:36:57
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 11 października 2021r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr 461/21 z dnia 20 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Oborniki, Słonawy, Bąblin i Nowołoskoniec (AB.6740.680.2020) - (artykuł stracił ważność) 2021-10-12 10:46:27
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - (artykuł stracił ważność) 2021-10-12 07:49:09
Decyzja Starosty Obornickiego nr 487/21 z dnia 29 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami inwentarskimi w zabudowie zagrodowej w miejscowościach Tłukawy (AB.6740.72.2021) 2021-10-04 14:57:40
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 487/21 z dnia 29 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami inwentarskimi w zabudowie zagrodowej w Tłukawy (AB.6740.72.2021) 2021-10-04 14:56:35
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 488/21 z dnia 29 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami inwentarskimi w zabudowie zagrodowej w Tłukawy (AB.6740.70.2021) 2021-10-04 14:52:02
Decyzja Starosty Obornickiego nr 488/21 z dnia 29 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami inwentarskimi w zabudowie zagrodowej w miejscowościach Tłukawy (AB.6740.70.2021) 2021-10-04 14:45:25
Zapytanie ofertowe na podziały dróg 2021-09-27 15:10:31
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 474/21 z dnia 24 września 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej w Ryczywole (AB.6740.319.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-09-27 14:37:45
Decyzja Starosty Obornickiego nr 454/21 z dnia 13 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 wraz z częściową rozbiórką fundamentu torowiska suwnicy nr 1 w Garbatce (AB.6740.499.2020) - (artykuł stracił ważność) 2021-09-22 08:59:00
Informacja o wydaniu decyzji nr 454/21 dnia 13 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 oraz częściową rozbiórkę fundamentów torowiska suwnicy bramowej nr 1 na terenie zakładu w miejscowości Garbatka (AB.6740.499.2020) 2021-09-22 08:56:41
Decyzja Starosty Obornickiego nr 461/21 z dnia 20 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach : Oborniki, Słonawy, Bąblin, Nowołoskoniec (AB.6740.680.2020) - (artykuł stracił ważność) 2021-09-21 12:22:20
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 17 września 2021r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji projektowej i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach : Oborniki, Słonawy, Bąblin, Nowołoskoniec (AB.6740.680 2020) 2021-09-20 10:22:46
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ogłasza poprzez Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 10.09.2021r. znak: PO.ZUZ.4.4210.536.2021.MA udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu zakładu zlokal - (artykuł stracił ważność) 2021-09-13 15:29:32
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 433/21 z dnia 2 września 2021r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo 1" o mocy do 1,0 MW (AB.6740.309.2021) 2021-09-10 12:02:30
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 432/21 z dnia 2 września 2021r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Łukowo 2" o mocy do 1,0 MW (AB.6740.324.2021) 2021-09-10 11:30:38
Starosta Obornicki podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 74 z obrębu Słonawy, do której stosuje się przepisy o nieuregulowanym stanie prawnym (znak sprawy: GN.6821.3.1.2021). 2021-09-02 07:54:38
Treść decyzji Starosty Obornickiego nr 397/21 z dnia 11 sierpnia 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi gminnej Tłukawy - Zawady (AB.6740.364.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 14:12:41
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 397/21 z dnia 11 sierpnia 2021r. o pozwoleniu na budowę drogi gminnej Tłukawy - Zawady (AB.6740.364.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 14:07:57
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 15 lica 2021 r. o sprostowaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2021-07-19 08:46:15
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu poprzez obwieszczenie zawiadamia strony postępowania o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w zakresie przebudowy istniejącego urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego F-3, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na terenie działki ewid. nr 154, obr. Rożnowo, gm. Oborniki oraz usługi wodnej tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części ul. Powstańców Wlkp. i ul. Tęczowej do rowu melioracyjnego F-3, za pomocą projektow - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 11:23:25
Informacja o wydaniu postanowienia Starosty Obornickiego z dnia 2.07.2021 r. o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Pruśce 2021-07-05 14:20:01
Treść decyzji Starosty Obornickiego 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół - (artykuł stracił ważność) 2021-07-05 13:01:32
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół 2021-06-28 13:44:14
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół 2021-06-28 09:36:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce ewid. o nr 2758/2, obręb Oborniki, miasto Oborniki oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania odpadów atmosferycznych pochodzącyc - (artykuł stracił ważność) 2021-06-23 10:58:39
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 283/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 2021-06-11 10:47:07
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 268/21 w dniu 7czerwca 2021 r., znak sprawy AB.6740.213.2021, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Rogoźno20a", "Rogoźno2b" o mocy zainstalowanej 2x998,28 kW na nieruchomości położonej w miejscowości Rogoźno, działka nr ew. 119/1. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-11 10:26:25
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 268/21 w dniu 7czerwca 2021 r., znak sprawy AB.6740.213.2021, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap "Rogoźno20a", "Rogoźno2b" o mocy zainstalowanej 2x998,28 kW na nieruchomości położonej w miejscowości Rogoźno, działka nr ew. 119/1. 2021-06-11 10:22:48
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 280/21 w dniu 10 czerwca 2021 r., znak sprawy AB.6740.222.2021, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I "Garbatka II" o mocy zainstalowanej do 1 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 117. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-11 09:26:36
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 280/21 w dniu 10 czerwca 2021 r., znak sprawy AB.6740.222.2021, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I "Garbatka II" o mocy zainstalowanej do 1 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 117. 2021-06-11 09:15:26
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje informację do publicznej wiadomości 2021-06-08 10:31:44
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu poprzez obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce ewid. o nr 2758/2, obręb Oborniki, miasto Oborniki oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczo - (artykuł stracił ważność) 2021-06-01 09:09:35
Uchwała Nr 341/21 Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach - (artykuł stracił ważność) 2021-05-28 10:30:54
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 20/10 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) - (artykuł stracił ważność) 2021-05-18 14:00:47
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu poprzez obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce ewid. o nr 2758/2, obręb Oborniki, miasto Oborniki oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji - (artykuł stracił ważność) 2021-05-17 12:07:33
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek: DINO POLSKA S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w zakresie wykonania wylotu kanalizacji deszczowej oraz na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z powierzchni utwardzonych oraz dachu poprzez w - (artykuł stracił ważność) 2021-04-13 09:44:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 20/10 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) - (artykuł stracił ważność) 2021-04-12 14:05:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Obornickiego nr OS.IV-6223/6/2005 z dnia 08.06.2007r. wydanej na rzecz Energetyki Poznańskiej Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 22, 64-915 Jastrowie, zmienionej decyzją Starosty Obornickiego nr OS.IV.6341.25.2011 z dnia 01.08.2011r. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-09 12:42:58
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 134/21 w dniu 12 marca 2020 r., znak sprawy AB.6740.21.2021, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Oborniki I" o mocy zainstalowanej do 1,0 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, działka nr ew. 8. 2021-03-26 11:59:10
Zaproszenie do złożenia ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej na cele handlowe - (artykuł stracił ważność) 2021-03-18 10:45:49
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 106/21 z dnia 24 lutego 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z czterema zbiornikami o poj. 6400l każdy na potrzeby zasilania suszarni zbóż w miejscowości Tłukawy (AB.6740.4.2021) - (artykuł stracił ważność) 2021-03-16 10:55:28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PGW Wody Polskie w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Obornickiego nr OS.IV-6223/6/2005 z dnia 8 czerwca 2007r. wydanej na rzecz Energetyki Poznańskiej Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 22, 64-915 Jastrowie, zmienionej decyzją Starosty Obornickiego nr OS.IV.6341.25.2011 z dnia 1 sierpnia 2011r. wydaną na rzecz Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Samociąże - (artykuł stracił ważność) 2021-03-12 13:24:18
Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach - (artykuł stracił ważność) 2021-03-03 09:48:54
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 11 lutego 2021 r. o sprostowaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2021-02-11 14:55:32
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 70/21 w dniu 8 lutego 2021r., znak sprawy AB.6740.604.2020, zatwierdzającej udzielenia pozwolenia na budowę hali produkcji ropoliolu z halą magazynową i częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Rogoźno, działka nr ew. 2394/1. 2021-02-10 08:46:26
Obwieszczenie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 01.02.2021r. znak: PO.ZUZ.4.4210.681m.10.2020.K o wydanym postanowieniu dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 05.01.2021r. znak: PO.ZUZ.4.4210.681m.2020.KP wydanej na rzecz Pana Macieja Andruszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pn. SM Maciej Andruszkiewicz, ul. Gocławska 6, 71-738 Szczecin - (artykuł stracił ważność) 2021-02-09 11:18:19
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 68/21 w dniu 8 lutego 2021r., znak sprawy AB.6740.712.2020, zatwierdzającej udzielenia pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz budowę szczelnego otwartego zbiornika z przeznaczeniem do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 280/3, 280/4. 2021-02-08 13:16:28
Uchwała nr 306/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0117/19. 2021-02-02 12:49:34
nabór na członków komisji konkursowych 2021-02-02 10:46:40
Uchwała Nr 300/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-01-28 12:35:02
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 700/20 w dniu 14 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.562.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. 2020-12-21 11:59:06
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 688/20 w dniu 8 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.537.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Rogoźno I" o mocy zainstalowanej do 1 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, działka nr ew. 386. 2020-12-21 11:51:32
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 689/20 w dniu 10 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.561.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. 2020-12-21 11:44:57
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 708/20 z dnia 17 grudnia 2020r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie 2020-12-18 10:27:18
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2020-12-07 10:16:16
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 537/20 w dniu 2 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.564.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie balkonu na poziomie kondygnacji parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, działka nr ew. 1128/1. 2020-12-03 12:02:44
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. o sprostowaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2020-12-02 11:04:04
Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Starosta Obornicki niniejszym ogłasza treść decyzji wydanej w sprawie administracyjnej nr GN.6853.31.2018 o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2020-12-01 14:27:00
Uchwała nr 272/20 w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2020-11-26 14:07:54
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 628/20/20 w dniu 19 listopada 2020 r., znak sprawy AB.6740.548.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Ninino, działka nr ew. 31. 2020-11-25 13:24:03
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 600/20 z dnia 9 listopada 2020r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno - Wągrowiec 2020-11-13 11:37:47
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 600/20 z dnia 9 listopada 2020r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno - Wągrowiec 2020-11-13 11:36:51
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 2020-11-04 07:42:15
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 4/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2052P Uścikowo-Bogdanowo poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego 2020-11-02 13:46:07
Postanowienie Starosty Obornickiego o sprostowaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2020-10-29 07:16:33
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 3/2020 w dniu 23 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie gminnej drogi dojazdowej do terenów "Łazienki Obornickie". 2020-10-27 10:17:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - wydanie pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2020-10-22 14:35:00
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 570/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.404.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, działka nr ew. 224/4. 2020-10-21 09:15:25
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 572/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.425.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, działka nr ew. 455. 2020-10-20 10:17:35
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 553/20 z dnia 15 października 2020r. zmieniającej decyzję nr 39/15 z dnia 11 lutego 2015r. i zatwierdzającej projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oborniki, Uścikowo, Uścikówiec w zakresie zmian projektu sieci która ma być zlokalizowana na działkach w Uścikowie.(AB.6740.503.2020) 2020-10-19 10:04:54
Uchwała Nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2020-10-15 08:19:57
Uchwała Nr 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2020-10-15 08:18:47
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 2/2020 w dniu 7 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie parkingu z pętlą autobusową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie. 2020-10-14 11:39:29
UCHWAŁA NR 256/20 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 października 2020r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2020-10-13 12:22:59
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 505/20 w dniu 21 września 2020 r., znak sprawy AB.6740.342.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ? etap elektrownia fotowoltaiczna PV Studzieniec II o mocy do 1MW wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową na nieruchomości położonej w miejscowości Międzylesie, obręb Studzieniec, działka nr 2020-09-30 10:20:11
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 504/20 w dniu 21 września 2020 r., znak sprawy AB.6740.341.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ? etap elektrownia fotowoltaiczna PV Studzieniec I o mocy do 1MW wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową na nieruchomości położonej w miejscowości Międzylesie, obręb Studzieniec, działka nr e 2020-09-30 10:19:17
Zarządzenie Nr 52.2020 Starosty Obornickiego z dnia 17 września - w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-18 13:21:33
Zarządzenie Nr 52.2020 Starosty Obornickiego z dnia 17 września - w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-18 12:58:55
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 495/20 z dnia 14 września 2020r. o pozwoleniu na budowę placu pod składowisko złomu oraz dwóch separatorów zanieczyszczeń na działce o nr ew. 2368/27 w Rogoźnie, przy ulicy Fabrycznej (AB.6740.359.2020) 2020-09-17 08:19:37
OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie korzystania z wód rzeki Wełny do celów energetyki w tym energetyki wodnej Lewarowej Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w miejscowości Jaracz, na terenie działki o nr ewid. 358/2, obręb Jaracz, gm. Rogoźno - (artykuł stracił ważność) 2020-09-16 09:35:19
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 417/20 z dnia 20 sierpnia 2020r. zmieniającej decyzję nr 273/16 z dnia 5 lipca 2016r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Obornikach i Kowanówku w zakresie lokalizacji sieci na działkach o nr ew. 665, 667 i 666/2 w Obornikach (AB.6740.315.2020) 2020-08-25 12:12:56
Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2020-08-17 10:02:53
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do terenów "Łazienki Obornickie" 2020-08-06 11:22:55
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2052P Uścikowo-Bogdanowo poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego 2020-08-06 11:18:43
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie parkingu z pętlą autobusową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie 2020-08-06 11:17:22
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2020-07-30 15:08:56
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 377/20 z dnia 27 lipca 2020r. dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na odcinku SUw Gorzewo - Ryczywół na działkach o nr ew. 244/1, 244/2, 186, 319, 191/2, 189, 187, 190, 188, w Gorzewie i 500, 499, 497, 495, 493/2, 493/1, 485, 480/23, 480/19, 492/1, 491/1, 491/2, 490/1, 490/2 w Ryczywole (AB.6740.206.2020) 2020-07-30 13:44:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja na usługę wodną obejmującą piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Wełny za pomocą istniejacych urządzeń wodnych wchodzących w skład węzła wodnego Jaracz oraz korzystanie z wód do celów energetyki wodnej MEW Jaracz Młyn, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 354/1, obręb Jaracz - (artykuł stracił ważność) 2020-07-27 09:18:24
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 339/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę linii jednotorowej 110 kV relacji Rogoźno-Wągrowiec na terenie położonym w miejscowości Pruśce, działki nr ewid. 299, 300, 301, 302, 303, 304/2, 334, 342, 343, 353, 367/4, 368, 369, 373, 236, 238, 235, 237, 223/1, 429, 218, 427, 425/1, 201, 200, 199, 422, 418, 416, 523, 187, 186, 185, 184, 183, 182/2, 182/1, 413/4, 411, 177, 176 2020-07-06 10:37:38
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 335/20 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą na terenie położonym w miejscowości Gołaszyn, działka nr ewid. 20/8 2020-07-02 09:33:11
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo 2020-07-01 12:08:35
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 323/20 z dnia 26.06.2020r. o pozwoleniu na budowę zastawki drewnianej na rowie DpBk-6 w 0+342 km w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" na działce o nr ew. 10040 w Lipie (AB.6740.302.2020) 2020-06-30 07:54:19
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniwoych tj. rzeki Wełny za pomocą istniejących urządzeń wodnych wchodzących w skłąd węzła wodnego Jaracz w km 15+605 rzeki Wełny oraz na usługę wodną w zakresie korzystania z wód do ceelów energetyki wodnej MEW Jaracz Młyn, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 354/1, obręb Jaracz - (artykuł stracił ważność) 2020-06-25 09:24:46
Projekt partnerski "Ludzki gest - wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie obornickim" - (artykuł stracił ważność) 2020-06-18 14:42:37
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 260/20 z dnia 03.06.2020r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 181 w miejscowości Radom (AB.6740.135.2020) 2020-06-09 12:47:04
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie - (artykuł stracił ważność) 2020-06-04 12:54:10
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 243/20 z dnia 01.06.2020r. o uchyleniu decyzji Starosty Obornickiego nr 92/18 z dnia 08.03.2018r. (AB.6740.44.2018) wydanej dla Gminy Ryczywół zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami na terenie położonym w miejscowości Tłukawy (AB.6740.106.2020) 2020-06-03 10:33:19
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 238/20 z dnia 26.05.2020r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą stanowiącą etap Pruśce III wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 182/1 i 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.112.2020) 2020-05-28 13:00:44
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 237/20 z dnia 26.05.2020r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą stanowiącą etap Pruśce IV elektrowni słonecznej o mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturąna na działkach o nr ew. 182/1 i 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.111.2020) 2020-05-28 12:56:51
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Spółki ASKARET Sp. z o.o., ul. Garbacka 15, 64-610 Rogoźno postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalcji - fermy drobiu zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53/13, 53/15, obręb Boguniewo, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie/ Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ewid.53/13, 53/15, obręb - (artykuł stracił ważność) 2020-05-22 13:46:15
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 196/20 z dnia 28.04.2020r. o pozwoleniu na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku bukaciarni o obsadzie do 60,16 DJP na działce o nr ew. 510 w Skrzetuszu (AB.6740.167.2020) 2020-05-05 13:30:14
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 767/19 z dnia 31.12.2019r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej - instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka IV - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.44.2020) 2020-04-10 10:31:57
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 167/20 z dnia 07.04.2020r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka III - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.43.2020) 2020-04-10 10:25:12
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 169/20 z dnia 07.04.2020r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap Garbatka II - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 324/2 w Garbatce (AB.6740.42.2020) 2020-04-10 10:17:32
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 170/20 z dnia 07.04.2019r. o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej: instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 8 MW - etap I Garbtka I - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 342/2 w Garbatce (AB.6740.41.2020) 2020-04-10 10:06:30
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 141/20 z dnia 19.03.2020r. o pozwoleniu na budowę 9 progów kamiennych oraz 2 zastawek drewnianych w ramach inwestycji pn. :"Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" w miejscowościach: Parkowo, dz. 10074, 10130, 10095/1, 10142, 10151/2, 10106, 10096/2, 10094, Jaracz, dz. 11798/7, Kaziopole, dz. 10013/10 2020-03-20 08:14:43
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Spółki ASKARET Sp. z o.o., ul. Garbacka 15, 64-610 Rogoźno postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalcji - fermy drobiu zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53/13, 53/15, obręb Boguniewo, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2020-03-09 08:28:09
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Spółki ASKARET Sp. z o.o., ul. Garbacka 15, 64-610 Rogoźno postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalcji - fermy drobiu zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53/13, 53/15, obręb Boguniewo, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie - (artykuł stracił ważność) 2020-03-06 14:07:50
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 90/20 z dnia 25.02.2020r. o pozwoleniu na budowę 2 progów kamiennych, 6 progów drewnianych oraz 5 zastawek drewnianych w ramach inwestycji pn. "Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" na terenie położonym w Rożnowie, Kiszewie, Niemieczkowie, Kowalewku, Ocieszynie, Sycynie, Bąblinie. (AB.6740.781.2019) 2020-02-27 14:03:23
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 83/20 z dnia 24.02.2020r. o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ew. 1546/2 w Rogoźnie (AB.6740.620.2019) 2020-02-26 08:21:43
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 79/20 z dnia 20.02.2020r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 344 w Rożnowie (AB.6740.601.2019) 2020-02-21 12:19:51
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 76/20 z dnia 19.02.2020r. o pozwoleniu na budowę 5 progów kamiennych oraz 2 zastawek drewnianych w ramach inwestycji: "Wykonanie małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki" (AB.6740.785.2019) 2020-02-21 12:16:41
Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w komisjach orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2020-02-10 17:29:05
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 767/19 z dnia 31.12.2019r. o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory na działce o nr ew. 114 w Dąbrówce Leśnej (AB.6740.767.2019) 2020-01-02 09:02:51
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 723/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "OBORNIKI I" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 8 w Łukowie 2019-12-03 12:54:48
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 725/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ( etap I) na działce nr ew. 182/2 w miejscowości Pruśce (AB.6740.693.2019) 2019-12-03 12:52:15
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 726/19 z dnia 2 grudnia 2019r. o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na działce nr ew. 182/2 w Pruścach (AB.6740.694.2019) 2019-12-03 12:50:10
uchwała Zarządu 119/19 z dnia 28.11.2019 r. 2019-11-29 08:47:03
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 675/19 z dnia 12 listopada 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "ROGOŹNO I" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 386 w miejscowości Gościejewo (AB.6740.588.2019) 2019-11-14 10:05:05
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 671/19 z dnia 12 listopada 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "ROGOŹNO II" o zainstalowanej mocy do 1 MW na działce nr ew. 373 w miejscowości Gościejewo (AB.6740.587.2019) 2019-11-14 10:02:26
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 655/19 z dnia 28 października 2019r. udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 31 w miejscowości Ninino (AB.6740.548.2019) 2019-10-30 12:44:54
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-10-29 09:08:57
uchwała Zarządu 109/19 z dnia 28.10.2018 r. 2019-10-29 07:02:24
Komunikat Starosty 2019-10-28 15:43:45
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 634/19 z dnia 18 października 2019 r., znak sprawy AB.6740.545.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę sieci wodociągowej, na działce nr ew. 135/18, 138/32, 138/40 w miejscowości Rogoźno, ul. Kasztelańska 2019-10-23 08:18:21
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 633/19 z dnia 18 października 2019 r., znak sprawy AB.6740.544.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr ew. 197/1, 197/2, 163, 164 w miejscowości Rogoźno, ul. Hetmańska, Słoneczna 2019-10-23 08:11:44
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2019-10-16 09:03:46
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-09-17 12:21:15
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 509/19 z dnia 3 września 2019 r., znak sprawy AB.6740.490.2019, zmieniono pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej oraz przebudowę i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą, na działce nr ew. 480/19, 480/21, 480/23 (przed podziałem: 480/12, 480/16, 480/17) w miejscowości Ryczywół 2019-09-04 10:31:27
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - dotyczące wydania decyzji nr 1/2019 z dnia 23 sieprnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chłopskiej w miejscowości Oborniki 2019-09-02 11:59:04
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 443/19 z dnia 25 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.370.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, na działce nr ew.466 w miejscowości Pruśce 2019-07-25 08:45:22
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 409/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.368.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni (obsada 126DJP), na działce nr ew. 264 w miejscowości Parkowo 2019-07-10 14:01:54
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 407/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.369.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu kóz, na działce nr ew. 189 w miejscowości Sycyn 2019-07-10 10:40:58
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chłopskiej w miejscowości Oborniki 2019-06-27 15:03:21
Decyzja Starosty Obornickiego nr 357/19 z dnia 13.06.2019r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do bud. mieszk. wielorodz. nr 7, 8, 9 oraz do budynku przedszkola w Bogdanowie (AB.6740.260.2019) 2019-06-17 10:57:50
Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego w Obornikach, dz. nr ewd. 1292 2019-06-07 08:01:02
Informacja w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierajaćych azbest na terenie Powiatu Obornickiego na rok 2019 2019-05-30 13:29:41
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 306/19 z dnia 27 maja 2019r. o pozwoleniu na budowę wewnętrznej stacji paliw: wiaty z podziemnym zbiornikiem na olej napędowy oraz pawilonem na działce o nr ew. 682/4 w Obornikach 2019-05-28 13:31:20
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 265/19 z dnia 8 maja 2019 r., znak sprawy AB.6740.126.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym z wewnętrzną instalacją gazową i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie wiaty, na działkach nr ew. 7/3, 7/5, 8/1, 8/5, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 19/3, 20 w miejscowości Rogoźno 2019-05-09 07:36:42
Decyzja Starosty Obornickiego nr GN.6853.7.2018 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 2019-04-19 13:11:08
Informacja - (artykuł stracił ważność) 2019-04-19 10:06:32
INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM - (artykuł stracił ważność) 2019-04-18 11:07:00
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony powietrza - (artykuł stracił ważność) 2019-04-12 10:23:20
Informacja o wydanej przez Starostę Obornickiego decyzji nr 184/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r., znak sprawy AB.6740.127.2019, zmieniająca pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego: budowę hali produkcyjnej (produkcja materacy) wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną oraz zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja materacy) wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, na działce nr e 2019-04-08 16:16:00
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 166/19 z dnia 28.03.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie na nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół, działki nr ew. 9/3, 158/3, 506 2019-03-29 08:13:50
Obwieszczenie Starosty Obornickiego dotyczące odmowy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie placu postojowego i zatoki autobusowej w miejscowości Maniewo 2019-03-29 08:11:08
Program Ochrony Środowiska Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 2019-03-28 13:51:16
UCHWAŁA w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania. 2019-03-20 13:39:38
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na remont, termomodernizację, przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów: budynku gospodarczego, hotelu z budynkiem technicznym, budynku wystawienniczego - galerii w zespole dworskim w Rudkach na działce nr ew. 505/1, 507/13, 508/1 w miejscowości Rudki (AB.6740.650.2018) 2019-03-19 14:43:12
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 181/2 w miejscowości Maniewo (AB.6740.608.2018) 2019-03-18 15:02:40
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 2019-01-24 12:01:53
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie placu postojowego i zatoki autobusowej w miejscowości Maniewo 2019-01-24 08:10:47
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na gnojowice, silosami paszowymi oraz infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej w na działce nr ew. 144/1 w miejscowości Pacholewo (AB.6740.615.2018) 2018-12-20 11:50:56
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni trzody chlewnej w zabudowie zagrodowej w miejscowości Maniewo (AB.6740.611.2018) 2018-12-20 11:31:24
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie, w jakim posiada ona nieuregulowany stan prawny. 2018-12-07 07:59:29
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z przebudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Oborniki, w rejonie ulic Czarnkowskiej, Chłopskiej, Łazienkowej (AB.6740.51.2018) 2018-12-04 14:43:28
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory w zabudowie zagrodowej w miejscowości Ludomy (AB.6740.583.2018) 2018-11-29 13:13:40
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz dwóch silosów paszowych w zabudowie zagrodowej w miejscowości Popowo (AB.6740.574.2018) 2018-11-29 13:12:24
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2018-11-27 09:59:14
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - kurnika z częścią socjalno - biurową i magazynową w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 361/1 w miejscowości Marszewiec (AB.6740.471.2018) 2018-11-22 09:45:44
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łukowo, na działce o nr ew. 207/2 i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny(AB.6740.551.2018) 2018-10-31 10:10:28
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowanówko, w rejonie ulic Bluszczowej i Ks. Żelazko (AB.6740.551.2018) 2018-10-31 10:07:40
INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM 2018-10-17 08:51:25
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji saniotarnej w miejscowości Urbanie z rurociągiem tłocznym do Chrustowa i zatwierdzającej projekt zamienny w zakresie zmian na działce o nr ew. 14 w Urbaniu (AB.6740.456.2018) 2018-10-09 12:12:37
informacja o likwidacji stowarzyszenia 2018-10-02 10:22:54
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowanówko, w rejonie ulic Bluszczowej i Ks. Żelazko (AB.6740.360.2017) 2018-09-28 08:44:08
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.08.2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.8.2018.4) utrzymującą w mocy decyzję Starosty Obornickiego z dnia 10.05.2018r. odmawiającą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23.01.2017r., znak AB.6740.575.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2018-09-04 13:42:29
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni na działce o nr ew. 131 w miejscowości Zawady (AB.6740.285.2018) 2018-09-04 08:15:37
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowościach Ludomki i Lipa w obrębie Ludomy i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny (AB.6740.377.2018) 2018-09-03 14:38:33
OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-27 14:11:11
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej, dwóch silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 156/3 w miejscowości Ocieszyn (AB.6740.364.2018) 2018-08-20 13:43:50
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę stacji 110/15 kV Oborniki w miejscowości Kowanowo, na działkach nr ew. 54, 55/1, 56/6 (AB.6740.331.2018) 2018-08-13 10:35:19
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym nr 14a w Kowanowie na działce nr ew. 2/17 (AB.6740.271.2018) 2018-07-23 15:59:42
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14a w Kowanowie na działce nr ew. 2/17 (AB.6740.276.2018) 2018-07-23 15:58:05
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę zakładu produkcyjnego (produkcja materacy) w miejscowości Rogoźno, na działkach nr ew. 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 21/4, 21/6 (AB.6740.225.2018) 2018-07-20 13:25:47
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - obory w zabudowie zagrodowej w miejscowości Skrzetusz, na działkach nr ew. 554, 563 (AB.6740.234.2018) 2018-07-13 13:59:08
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej do 1MW w miejscowości Łukowo, na działkach nr ew. 207/2 (AB.6740.244.2018) 2018-07-03 09:49:44
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 39 obrębów ewidencyjnych z terenu Gminy Oborniki, jednostka ewidencyjna Gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo Wielkopolskie. - (artykuł stracił ważność) 2018-06-29 10:33:03
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowołoskoniec - Słonawy (AB.6740.155.2018) 2018-06-18 12:58:15
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wychowaniec, na działkach nr ew. 158, 159/2 (AB.6740.256.2018) 2018-06-14 11:55:30
Decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 przy ulicy Młyńskiej w Obornikach, na działce nr ew. 1075/1 (AB.6740.136.2018) 2018-05-23 14:02:29
Informacja o wydaniu decyzji dla YGE Poland Solar 4 Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej do MW na działce nr ew. 360 w miejscowości Łaszczewiec (AB.6740.182.2018) 2018-05-16 10:07:02
Informacja o wydaniu decyzji dla Pana Eryka Pasch o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni, dwóch silosów paszowych i zbiornika p-poż. w zabudowie zagrodowej w miejscowości Tłukawy, na działce nr ew. 100/2 (AB.6740.104.2017) 2018-05-15 09:01:21
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. (znak AB.6740.575.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2018-05-15 08:47:27
Informacja o wydaniu decyzji dla Nadleśnictwa Oborniki o pozwoleniu na budowę drogi - dojazdu pożarowego w miejscowości Stobnica(AB.6740.126.2017) 2018-05-14 11:19:29
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni oraz dwóch silosów paszowych wraz z płytami fundamentowymi w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 415 w miejscowości Studzieniec (AB.6740.94.2018) 2018-04-11 13:28:57
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. (znak AB.6740.575.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2018-03-28 10:04:04
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2018-03-23 11:21:47
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie 2018-03-23 11:20:21
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rogoźnie 2018-03-23 11:17:59
Informacja o wydaniu decyzji dla Gminy Ryczywół o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami na działkach nr ew. 139, 266, 274, 351 w miejscowości Tłukawy(AB.6740.44.2018) 2018-03-09 09:53:28
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 2018-03-05 11:46:44
Informacja o wydaniu decyzji dla Dendro Poland LTP Sp. z o.o. zatwierdzającej projekt zamienny budowy budynku hali sezonowni wraz z we. inst. gazową i infrastrukturą techniczą na na działkach o nr ew. 2394/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 15, 16/3 w miejscowości Rogoźno (AB.6740.681.2017) 2018-02-22 09:32:08
Informacja o wydaniu decyzji dla Holpol - Compost Sp. z o.o. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu wytwarzania kompostu do produkcji grzybów połączoną ze zwiększonym zabezpieczeniem środowiskowym polegającym na przeniesieniu produkcji do pomieszczeń zamkniętych i filtracji powietrza na działce nr ew. 204/3 w miejscowości Tarnowo (AB.6740.485.2017) 2018-02-20 10:25:01
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-01-26 11:21:17
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do hodowli krów mlecznych, zbiornika na mleko, zbiornika na gnojowicę, płyty obornikowej, dwóch silosów paszowych, studni pompowo - miksującej, zbiornika na ścieki socjalno - bytowe oraz zbiornika na ścieki technologiczne na działce nr ew. 183/2 w miejscowości Uścikowo (AB.6740.550.2017) 2018-01-26 08:15:55
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu JNI 35000758 w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 na działce nr ew. 119 w miejscowości Ninino (AB.6740.650.2017) 2018-01-04 14:53:04
Informacja o wydaniu decyzji dla Dendro Poland LTD Sp. z o.o. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu - budowę hali prod. flizeliny z częścią socjalno - admin., budowę magazynu szwalni, budowę budynku socjalno-admin. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działkach w Rogoźnie (AB.6740.626.2017) 2018-01-03 12:01:53
Uchwała Nr 405/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie : udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na "Zapewnieniu wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2017-12-29 08:29:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2017-12-08 13:05:42
Informacja o wydaniu pozwolenia dla PWiK w Obornikach Sp. z o.o. na budowę rurociągu tłocznego i grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na ul. Kowanowskiej w Obornikach (AB.6740.528.2017) 2017-11-30 13:43:30
Decyzja o pozwoleniu na budowę kablowej linii ee SN-15kV, napow. nn-0,4kV w miejscowości Rogoźno, dla ENEA Operator Sp. z o.o. (AB.6740.546.2017) 2017-11-30 12:46:48
Uchwała Nr 397/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2017-11-30 07:30:13
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rogoźno, jednostka ewidencyjna Miasto Rogoźno, powiat obornicki, województwo Wielkopolskie. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-22 09:36:56
Informacja o aktualizacji podstawowej dotacji i statystycznej liczby uczniów, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-10-30 15:16:21
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - dotyczy przystąpienia do ponownego rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. (znak AB.6740.575.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2017-10-27 12:41:25
spadkobiercy po Marii Nowickiej - Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2017-10-20 09:38:46
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - uchylenie w całości decyzji Starosty Obornickiego z dnia 12.07.2017 r. (znak AB.6740.575.2016) odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak sprawy AB.6740.575.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji 2017-10-19 07:53:48
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Ocieszynie (działki nr 4/6 i 4/8). 2017-10-13 09:08:21
Informacja o wydaniu decyzji nr 520/17 z dnia 12.10.2017r. zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu - budowę hali sezonowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową i infrastrukturą techniczną w Rogoźnie firmie Dendro Poland LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie(AB.6740.458.2017) 2017-10-12 14:56:51
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego - OCIESZYN - (artykuł stracił ważność) 2017-09-20 07:39:28
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru pod tereny inwestycyjne na działkach w miejscowości Ocieszyn, inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (AB.6740.396.2017) 2017-09-18 15:21:37
Ocieszyn - ustalenie odszkodowania - (artykuł stracił ważność) 2017-08-16 10:07:34
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-27 13:40:10
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak sprawy AB.6740.575.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącą budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2017-07-13 13:18:39
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniem socjalnym i technicznym w zakresie tuczu trzody chlewnej w zabudowie zagrodowej w Parkowie na działce nr ew. 394 2017-07-04 09:56:47
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 23 stycznia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2017-06-07 08:39:20
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 200/17 z dnia 5 maja 2017r. dotyczacej zatwiedzenia projektu budowlanego budynku inwentarskiego w miejscowosci Tłukawy na dzilce nr ew. 321 (AB.6740.176.2017)zamiennego 2017-05-08 15:08:23
Informacja o dniu wolnym 2017-04-21 12:41:13
UCHWAŁA NR 326/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-03-14 08:34:35
Informacja o utrudnieniach w pracy RPODGiK w dniach 13- 30.03.2017 2017-03-02 08:39:06
Informacja o wydaniu decyzji nr 54/17 z 10 lutego 2017r. zmieniającej decyzję nr 330/16 z 2 sierpnia 2016r. i udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych o halę produkcyjno - magazynową oraz budynek socjalno - biurowy wraz z rozbudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 55/1, 55/2, 53 i 4 w m. Słonawy (AB.6740.41.2017) 2017-02-15 10:08:41
Informacja o wydaniu decyzji nr 50/17 z dnia 8 lutego 2017 r., znak sprawy AB.6740.235.2016, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nr ew. 422, 199 w miejscowości Pruśce. 2017-02-14 12:32:22
Informacja o wydaniu decyzji nr 49/17 z dnia 8 lutego 2017 r., znak sprawy AB.6740.234.2016, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nr ew. 415, 53 w miejscowości Pruśce. 2017-02-14 12:31:25
Informacja o wydaniu decyzji nr 48/17 z dnia 8 lutego 2017 r., znak sprawy AB.6740.233.2016, dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmieniająca pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nr ew. 184 i 185 w miejscowości Pruśce. 2017-02-14 12:22:33
ZARZĄDZENIE Nr 6.2017 Starosty Obornickiego z dn. 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na wykonanie zadania pn.: Konwersja baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w ramach realizacji projektu ?Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym 2017-02-09 13:14:51
Informacja o wydaniu decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Ocieszyn (AB.6740.575.2016) 2017-02-03 12:16:10
Informacja o wydaniu decyzji nr 42/17 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni) oraz budowę dwóch silosów paszowych w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 271/13 w m. Budziszewko (AB.6740.351.2016) 2017-02-03 11:46:49
UCHWAŁA Nr 303/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2017-01-27 13:11:21
Informacja o wydaniu decyzji nr 4/17 o pozwoleniu na rozbudowę zakładu repoliolu - budowę laboratorium przy zakładzie produkcji repoliolu oraz hali doświadczalnej na działce nr ew. 2394/1 w m. Rogoźno (AB.6740.582.2016) 2017-01-09 15:28:03
Informacja o wydaniu decyzji nr 613/16 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z podrusztowym zbiornikiem bezodpływowym na gnojowicę, dwóch silosów paszowych, trzech silosów zbożowych, wagi samochodowej na działce nr ew. 377 w m. Uścikowo (AB.6740.586.2016) 2017-01-02 10:16:27
Obwieszczenie - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-I.4242.181.2016.KB.12 o uzgodnieniu warunków relizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posadowienia w gminie Rogoźno, w obrębie Pruśce, na działkach o numerze ewid. 184 i 185" 2016-12-28 08:33:34
Obwieszczenie - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-I.4242.183.2016.KG.12o uzgodnieniu warunków relizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posadowienia w gminie Rogoźno, w obrębie Pruśce, na działce o numerze ewid. 422" 2016-12-28 08:30:48
Obwieszczenie - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-I.4242.182.2016.KG.12 o uzgodnieniu warunków relizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posadowienia w gminie Rogoźno, w obrębie Pruśce, na działce o numerze ewid. 415" 2016-12-28 08:28:40
Obwieszczenie - postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Obornickiego nr 3/2016 z dnia 15.09.2016r. o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej, tj rozbudowę drogi powiatowej 2059P w miejscowości Kowanówko, ul. Sanatoryjna./AB.6740.278.2016/ 2016-12-21 11:57:39
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn 2016-12-15 11:19:56
Informacja o wydaniu decyzji nr 554/16 o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 207/2 w m. Łukowo (AB.6740.525.2016) 2016-12-05 13:05:07
Obwieszczenie - postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Obornickiego nr 2/2016 z dnia 12.09.2016r. o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej, tj rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: ul. Przylesie, Wybudowanie, Bielawska, Droga Leśna w Obornikach./AB.6740.368.2016/ 2016-12-01 08:21:51
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w Bogdanowie /AB.6740.559.2016/ 2016-12-01 08:13:55