Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje o konkursach


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o naborze do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku. 2022-11-09 08:49:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-09 08:45:00
nabór na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku 2022-02-17 14:34:46
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku 2022-01-19 13:31:12
nabór na członków komisji konkursowych 2021-02-02 10:45:37
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2021-01-22 10:51:12
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o naborze na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2020-02-04 07:16:01
Uchwała Nr 143/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-27 10:03:12
Uchwała Nr 142/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2020-01-27 10:01:16
Uchwała Nr 141/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-27 09:56:54
Uchwała Nr 140/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2020-01-27 09:54:05
Uchwała Nr 139/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-01-27 09:47:35
konkurs "Barwy Wolontariatu" 2019-11-13 14:13:48
uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Obornickiego 2019-04-17 09:42:25
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 2019-03-08 13:03:34
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert 2019-01-16 15:00:59
Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-01-16 12:48:00
Uchwała Nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-01-16 12:43:46
Uchwała Nr 24/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-16 12:39:36
uchwałaNr 8/18 Zarządu Powiatu Obornickiego 2018-12-12 09:47:59
Uchwała Nr 542/2018 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2018-11-27 14:12:30
konkurs na nieodpłatną pomoc prawną na 2019 r 2018-10-31 13:43:30
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2018 r. 2018-05-25 12:41:35
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2018 r. 2018-04-12 13:16:51
wyboru partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-01-22 15:00:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-22 08:35:17
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2017 r. 2017-12-12 09:06:56
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o otwartym naborze Partera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2017-11-29 11:06:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-10-20 09:28:34
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pużytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-24 11:46:57
konkurs otwartyofert na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie promocji zdrowia 2017-03-07 11:29:08
Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2017-02-24 11:08:55
Aktualny wzór oferty oraz wzór sprawozdania 2017-02-14 10:43:23
Konkursy w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2017-02-14 07:28:34
Uchwała Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej 2016-12-16 09:28:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
24 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Admin

Data publikacji:
24 cze 2016, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
24 cze 2016, godz. 09:29