Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PROTOKÓŁ nr 54/2022 z LIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 CZERWCA 2022 R. 2022-06-30 16:52:57
PROTOKÓŁ nr 53/2022 z LIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 MAJA 2022 R. 2022-06-30 16:51:26
PROTOKÓŁ nr 52/2022 z LII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 2022-06-30 16:50:26
PROTOKÓŁ nr 51/2022 z LII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 KWIETNIA 2022 R 2022-06-30 16:48:28
PROTOKÓŁ nr 50/2022 z L SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 MARCA 2022 R. 2022-06-30 16:47:13
PROTOKÓŁ nr 49/2022 z XLVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 MARCA 2022 R. 2022-06-30 16:45:00
PROTOKÓŁ nr 48/2022 z XLVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 LUTEGO 2022 2022-06-30 16:43:26
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Obornickiego 2022-06-29 11:12:22
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-06-24 13:10:30
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU POWIATU OBORNICKIEGO 2022-06-24 08:34:20
Karta Nr 10/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE, zlokalizowanej w miejscowości Urbanie, na dz. o nr ewid. 42/2, obręb Urbanie, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-05-30 15:15:37
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 168/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. o pozwoleniu na rozbudowę drogi gminnej (ul. Polnej) na nieruchomościach położonych w Obornikach i Kowanówku (AB.6740.53.2022) 2022-05-04 14:11:42
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19.04.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.11.2021.ES o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji z dnia 23.03.2022r. znak: PO.ZUZ.4.4210.953.2021.ES 2022-04-21 14:08:43
Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 44066 (64066N!) PPI_ROGOŹNO_NIENAWISZCZ, zlokalizowanej w miejscowości Nienawiszcz, na dz. o nr ewid. 157, gmina Rogoźno, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-04-15 08:21:39
Karta nr 1/2022 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Vorta Royal Marta Kiwek na terenie zlokalizowanym przy ul. Klonowej 1 64-600 Oborniki 2022-03-30 09:22:23
Karta 1/2022 - Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złożą kruszywa naturalnego GORZEWO MN w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2022-03-30 08:39:36
Petycja Mieszkańców wsi Sycyn w sprawie poprawy drogi powiatowej Obrzycko-Szamotuły na odcinku drogi Piotrków-Sycyn-Jaryszewo 2022-03-11 12:28:45
Karta Nr 2/2022 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 64312 (64312N!) LEMANSE_LP_Dąbrówka (PPI_OBORNIKI_DABROWKALESNA), zlokalizowanej przy ul. Gajowej 1, w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. 2022-02-07 10:03:53
Karta 1/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40399 (64399N!) PPI_OBORNIKI_METALPLAST, zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-01-27 09:18:58
Karta 30/2021 - Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia - Instalacja do magazynowania, przesyłu i przetaczania paliwa płynnego na terenie zakładu LEBAL S.A. przy ul. Fabrycznej 7 w Rogoźnie 2022-01-27 07:41:03
wzór i wskazówki do sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składanego do Starostwa Powiatowego w Obornikach 2022-01-19 13:41:39
wzór i wskazówki do ofert realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kierowanych do Zarządu Powiatu Obornickiego 2022-01-19 13:39:03
Informacja o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33751 Słomowo znajdującej się na dz. o nr ewid. 173/4, obręb Słomowo, gm. Rogoźno, powiat obornicki operatora Towerlink Poland sp .z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2022-01-13 10:41:17
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 591/21 z dnia 7 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w Stobnicy (AB.6740.388.2021) 2021-12-13 15:15:46
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 582/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko B" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.500.2021) 2021-12-06 12:04:15
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 583/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko C" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.501.2021) 2021-12-06 10:30:25
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 581/21 z dnia 3 grudnia 2021r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW "Kowanówko A" wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kowanówko, działka nr ew. 163 (AB.6740.499.2021) 2021-12-06 10:25:02
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-11-08 14:40:25
Informacja o wydaniu decyzji nr 454/21 dnia 13 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 oraz częściową rozbiórkę fundamentów torowiska suwnicy bramowej nr 1 na terenie zakładu w miejscowości Garbatka (AB.6740.499.2020) 2021-09-22 08:56:41