Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział organizacyjno-prawny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PROTOKÓŁ nr 54/2022 z LIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 CZERWCA 2022 R. 2022-06-30 16:52:57
PROTOKÓŁ nr 53/2022 z LIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 MAJA 2022 R. 2022-06-30 16:51:26
PROTOKÓŁ nr 52/2022 z LII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 2022-06-30 16:50:26
PROTOKÓŁ nr 51/2022 z LII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 KWIETNIA 2022 R 2022-06-30 16:48:28
PROTOKÓŁ nr 50/2022 z L SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 MARCA 2022 R. 2022-06-30 16:47:13
PROTOKÓŁ nr 49/2022 z XLVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 MARCA 2022 R. 2022-06-30 16:45:00
PROTOKÓŁ nr 48/2022 z XLVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 LUTEGO 2022 2022-06-30 16:43:26
Nr LIV/ 294 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 CZERWCA 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034. 2022-06-30 16:20:48
Nr LIV/ 293 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 CZERWCA 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-06-30 16:19:31
Nr LIII/ 292 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie odwołania Pani Renaty Tomaszewskiej z członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2022-06-30 16:16:37
Nr LIII/ 291 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie skargi z dnia 6 kwietnia 2022 r. na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2022-06-30 16:15:08
Nr LIII/ 290 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 2022-06-30 16:11:08
Nr LIII/ 289 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwały nr LII / 281 / 22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Finansów 2022-06-30 16:09:29
Nr LIII/ 288 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej 2022-06-30 16:08:09
Nr LIII/ 287 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2021 2022-06-30 16:06:45
Nr LIII/ 286 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-06-30 16:02:49
Nr LIII/ 285 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 2022-06-30 15:54:24
Nr LIII/ 284 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:53:02
Nr LIII/ 283 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 rok . 2022-06-30 15:52:06
Nr LIII/ 282 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:49:57
Nr LII/ 281 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL / 219 / 21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Finansów. 2022-06-30 15:47:40
Nr LII/ 280 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr II / 20 /18 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej 2022-06-30 15:23:04
Nr LII/ 279 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do załatwienia skargi Staroście 2022-06-30 15:21:26
Nr LII/ 278 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji 2022-06-30 15:20:30
Nr LII/ 277 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:19:14
Nr LII/ 276 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:18:13
Nr LII/ 275 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:16:42
Nr LII/ 274 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 15:15:38
Nr LII/ 273 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2022-06-30 15:13:17
Nr LII/ 272 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz członka Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:12:03
Nr LII/ 271 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:11:00
Nr LII/ 270 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 2022-06-30 15:09:50
Nr LII/ 269 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-06-30 15:07:03
Nr LII/ 268 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok . 2022-06-30 15:05:50
Nr LI/ 267 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 2022-06-30 15:03:54
Nr LI/ 266 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku. 2022-06-30 15:00:57
Nr LI/ 265 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:59:25
Nr LI/ 264 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:58:09
Nr LI/ 263/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 2022-06-30 14:56:22
Nr LI/ 262/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:53:12
Nr L/ 261/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2022-06-30 14:50:36
Nr L/ 260/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego i członka Zarządu Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:49:37
Nr L/ 259/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:48:13
UCHWAŁA NR 499/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym 2022-06-20 15:52:16
UCHWAŁA NR 498/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bąblinie, gm. Oborniki, stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny DOM ZAKONNY BĄBLIN 2022-06-20 15:40:14
Uchwała Zarządu 497/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022r. 2022-06-20 15:30:50
Uchwała Nr 496/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:24:13
Uchwała nr 495 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:16:04
Uchwała Nr 494/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:08:30
Uchwała Nr 493/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:07:04
Uchwała Nr 492/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:05:29
Uchwała Nr 491/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-06-01 08:22:08
Uchwała Nr 490/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:20:53
Uchwała Nr 489/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-06-01 08:19:12
Uchwała Nr 488/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:17:06
UCHWAŁA Nr 487/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-05-31 15:06:46
Debata nad raportem o stanie powiatu obornickiego 2021 - Głos mieszkańców w debacie nad raportem 2022-05-19 09:29:32
Raport o stanie Powiatu Obornickiego 2021 2022-05-19 09:14:57
UCHWAŁA NR 486/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:43:35
UCHWAŁA NR 485/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:42:23
UCHWAŁA Nr 484/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:41:32
Uchwała Nr 483/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-05-06 09:39:15
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:37:44
Uchwała Nr 481/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-05-06 09:36:27
Uchwała Nr 480/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:34:27
ZARZĄDZENIE NR 20.2022 Starosty Obornickiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2022-04-22 14:48:50
Uchwała Nr 479/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-22 06:51:49
Uchwała Nr 478/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-04-21 15:07:41
Uchwała Nr 477/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-21 15:06:40
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-04-21 15:04:18
Nr XLIX/ 258 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania skargi przekazania skargi na Starostę Obornickiego do Wojewody Wielkopolskiego. 2022-04-08 13:23:27
Nr XLIX/ 257 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-04-08 13:18:47
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-04-07 10:44:33
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-07 10:43:11
Uchwała Nr 473/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-07 10:41:59
UCHWAŁA NR 472/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do protokolarnego odbioru lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Obornickiego położonego w budynku mieszkalnym w Objezierzu (gm. Oborniki) 2022-03-31 10:25:18
Uchwała Nr 471/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-03-31 10:23:25
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 ze zm.) 2022-03-31 10:22:11
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co 2022-03-31 10:20:28
UCHWAŁA Nr 468 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-31 10:17:22
Uchwała Nr 467/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-24 13:06:06
UCHWAŁA NR 466/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem, przez SP ZOZ w Obornikach, gabinetu lekarskiego oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2022-03-24 13:03:11
Nr XLVIII/ 256 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034, 2022-03-15 15:17:17
Nr XLVIII/ 255 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-03-15 15:16:24
Nr XLVIII/ 254 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za okres 2019 - 2020 r., 2022-03-15 15:15:35
UCHWAŁA Nr 465/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-15 14:49:26
UCHWAŁA Nr 464/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-15 14:47:41
UCHWAŁA Nr 463/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-15 14:45:38
UCHWAŁA Nr 462/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 rokuw sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-15 14:39:35
UCHWAŁA Nr 461/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGOz dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-15 14:37:52
Petycja Mieszkańców wsi Sycyn w sprawie poprawy drogi powiatowej Obrzycko-Szamotuły na odcinku drogi Piotrków-Sycyn-Jaryszewo 2022-03-11 12:28:45
UCHWAŁA Nr 460/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 08.03.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w przedsięwzięciu o nazwie Poznaj Polskę. 2022-03-09 10:04:13
UCHWAŁA Nr 459/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-09 10:03:28
UCHWAŁA Nr 458/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-09 10:01:09
UCHWAŁA Nr 457/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-09 09:59:48
UCHWAŁA Nr 456/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-09 09:58:08
UCHWAŁA Nr 455/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-09 09:54:06
UCHWAŁA Nr 454/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-09 09:52:26
UCHWAŁA Nr 453/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-09 09:47:18
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-07 16:03:21
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-03-07 16:01:46
UCHWAŁA Nr 450/22 ZARZĄDU 28 lutego 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-01 10:55:29
UCHWAŁA Nr 449/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-01 10:54:24
Uchwała nr 448 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. : Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 2022-02-25 11:58:51
Uchwała Nr 447/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-25 11:00:07
PROTOKÓŁ nr 47/2022 z XLVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 STYCZNIA 2022 r 2022-02-25 10:08:32
PROTOKÓŁ nr 46/2021 z XLVI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 GRUDNIA 2021 r 2022-02-25 10:05:38
PROTOKÓŁ nr 45/2021 z XLV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 GRUDNIA 2021 r 2022-02-25 10:03:58
PROTOKÓŁ nr 44/2021 z XLIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 LISTOPADA 2021 r 2022-02-25 10:03:09
PROTOKÓŁ nr 43/2021 z XLIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r 2022-02-25 09:53:52
PROTOKÓŁ nr 42/2021 z XLII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 PAŹDZIERNIKA 2021 r 2022-02-25 09:40:11
PROTOKÓŁ nr 41/2021 z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 WRZEŚNIA 2021 r 2022-02-25 09:38:47
PROTOKÓŁ nr 40/2021 z XL SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 SIERPNIA 2021 r 2022-02-25 09:36:05
Protokół nr 39 sesja uroczysta 2022-02-25 09:35:03
PROTOKÓŁ nr 38/2021 z XXXVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 CZERWCA 2021 r 2022-02-25 09:33:29
PROTOKÓŁ nr 37/2021 z XXXVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 MAJA 2021 r 2022-02-25 09:32:19
PROTOKÓŁ nr 36/2021 z XXXVI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 KWIETNIA 2021 r 2022-02-25 09:31:05
PROTOKÓŁ nr 35/2021 z XXXV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 MARCA 2021 r 2022-02-25 09:26:41
PROTOKÓŁ nr 34/2021 z XXXIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 LUTEGO 2021 r 2022-02-25 09:25:33
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-24 09:01:35
ZARZĄDZENIE NR 12.2022 Starosty Obornickiego z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-02-22 12:18:41
Uchwała Nr 445/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-09 13:47:28
Uchwała Nr 444/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-02-09 13:45:55
UCHWAŁA Nr 443/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-02-09 13:33:27
UCHWAŁA Nr 442 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-02-09 13:30:53
UCHWAŁA Nr 441/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-02-09 13:28:23
Nr XLVII/ 253 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2022-02-09 08:17:39
Nr XLVII/ 252 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2022-02-09 08:14:01
Nr XLVII/ 251 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2022-02-09 08:12:05
Nr XLVII/ 250 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2022-02-09 07:49:40
Nr XLVII/ 249 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2022-02-09 07:41:06
UCHWAŁA Nr 440/22ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia stycznia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-02-08 11:32:53
UCHWAŁA Nr 439/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-02-08 11:23:49
UCHWAŁA Nr 438/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2022-02-08 10:50:27
UCHWAŁA Nr 437/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r.w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2021 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2022-02-08 10:40:53
UCHWAŁA Nr 436 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-08 10:38:37
UCHWAŁA Nr 435/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-08 10:26:18
UCHWAŁA Nr 434/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-02-08 10:23:26
Uchwała Nr 433/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:19:29
Uchwała Nr 432/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:18:17
Uchwała Nr 431/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 10:16:54
Uchwała Nr 430/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-02-08 10:15:26
Uchwała Nr 429/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-08 10:13:12
UCHWAŁA NR 428/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzeniapopełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2022-02-08 10:11:29
Uchwała Nr 427/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 10:08:56
Uchwała Nr 426/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:56:38
Uchwała Nr 425/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-08 09:54:14
Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego w 2022 r. 2022-02-08 09:51:26
Uchwała Nr 423/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 09:42:42
Uchwała Nr 422/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:41:30
UCHWAŁA Nr 421/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-02-08 09:39:57
UCHWAŁA NR 420/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-02-07 16:19:07
Uchwała nr 419 /2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2022-02-07 16:15:16
UCHWAŁA Nr 418/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-07 16:13:13
Uchwała Nr 417/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:08:22
Uchwała Nr 416/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:06:52
Uchwała Nr 415/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:04:50
Uchwała Nr 414/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:03:29
UCHWAŁA Nr 413/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:56:56
UCHWAŁA Nr 412/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:55:32
UCHWAŁA Nr 411/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:53:52
UCHWAŁA Nr 410/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:51:18
Uchwała Nr 409/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 15:48:44
Uchwała Nr 408/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-04 15:15:50
Uchwała Nr 407/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 15:14:01
Uchwała Nr 406/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-04 15:12:48
Uchwała Nr 405/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu 2022-02-04 15:11:28
UCHWAŁA Nr 404/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego 2022-02-04 15:06:29
UCHWAŁA Nr 403/21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2022-02-04 15:05:38
UCHWAŁA NR 401/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2021- 2034 2022-02-04 14:58:36
Uchwała Nr 400/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-02-04 14:47:26
UCHWAŁA Nr 399/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-04 14:33:31
Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 14:28:26
ZARZĄDZENIE NR 8. 2022 Starosty Obornickiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2022-01-31 08:26:29
Nr XLVI/ 248 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości budynkowej w najem. 2022-01-24 09:50:27
Nr XLVI/ 247 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-01-24 09:48:46
Nr XLVI/ 246 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na 2022 rok. 2022-01-24 09:46:44
Nr XLVI/ 245 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetowej Powiatu Obornickiego na 2022 rok 2022-01-24 09:32:30
Nr XLVI/ 244 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-01-24 09:30:30
Nr XLVI/ 243 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2022-01-24 09:29:25
Nr XLVI/ 242 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:26:11
Nr XLV/ 241 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 2022-01-24 09:22:48
Nr XLV/ 240 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:21:24
ZARZĄDZENIE NR 3.2022 Starosty Obornickiego z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-01-10 15:14:21
Nr XLIV/ 239 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu Powiatu Obornickiego. 2021-12-02 12:51:06
Nr XLIV/ 238 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Obornickiego, 2021-12-02 12:50:25
Nr XLIV/ 236 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 2021-12-02 12:48:49
Nr XLIV/ 235 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-12-02 12:46:57
Nr XLIV/ 234 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-12-02 12:44:32
Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1847P Stobnica- Oborniki w miejscowości Kiszewo 2021-11-30 08:39:49
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-11-08 09:37:33
UCHWAŁA Nr 394/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2021-11-08 09:35:42
UCHWAŁA Nr 393 /21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-11-08 09:34:08
Nr XLIII/ 233 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 2021-11-05 10:15:07
Nr XLIII/ 232 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-11-05 10:14:34
Nr XLIII/ 231 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-11-05 10:14:02
Nr XLIII/ 230 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu rolnego w dzierżawę, 2021-11-05 10:13:30
Nr XLIII/ 229 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2022, 2021-11-05 10:13:01
Nr XLIII/ 228 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Obornickim, a Powiatem Pilskim w zakresie zorganizowania nauki religii w punkcie katechetycznym przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór ?Betlejem? w Pile, 2021-11-05 10:12:20
Uchwała Nr XLIII/ 227 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 2021-11-05 10:11:39
UCHWAŁA Nr 392/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-20 11:54:27
UCHWAŁA Nr 391/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2021-10-20 11:48:37
UCHWAŁA Nr 390/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:45:20
UCHWAŁA Nr 389/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:37:58
UCHWAŁA Nr 388/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przedłużenia okresu powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2021-10-20 11:31:47
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-20 11:26:38
Uchwała Nr 386/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-20 11:25:22
Uchwała Nr XLII/ 226 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-10-19 10:54:03
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:22:05
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 11:20:59
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:19:29
UCHWAŁA Nr 382/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:09:43
UCHWAŁA Nr 381/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:06:41
UCHWAŁA Nr 380/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 11:02:31
UCHWAŁA Nr 379 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-11 11:00:42
UCHWAŁA Nr 378/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 10:58:27
Uchwałą Nr 377/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne do Zarządu Powiatu. 2021-10-11 10:56:02
Uchwała Nr 376/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:51:36
Uchwała Nr 375/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 10:50:07
Uchwała Nr 374/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:01:52
Uchwała Nr XLI/ 225 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia jednorazowej zgody na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Rogoźno w dniach 24-26 września 2021 r. 2021-09-30 10:07:15
Uchwała Nr XLI/ 224 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Obornickiemu, 2021-09-30 10:06:39
Uchwała Nr XLI/ 223 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-30 10:04:26
Uchwała Nr XLI/ 222 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, 2021-09-30 09:46:19
Uchwała Nr XL/ 221 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/ 211 /21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-09-22 09:10:29
Uchwała Nr XL/ 220 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 2021-09-22 09:09:15
Uchwała Nr XL/ 218 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Obornickiego, 2021-09-22 09:07:22
Uchwała Nr XL/ 217 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi z dnia 18 maja 2021 r., 2021-09-22 08:53:10
Uchwała Nr XL/ 216 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+? w zakresie projektu liniowego pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" 2021-09-22 08:51:11
uchwała Nr XL/ 215 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 2021-09-21 16:15:56
uchwała Nr XL/ 214 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-21 16:15:08
uchwała Nr XL/ 212 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021 ? 2023, 2021-09-21 16:12:58
UCHWAŁA Nr 373 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-09-07 11:52:00
UCHWAŁA Nr 372 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-09-07 11:44:08
UCHWAŁA Nr 371/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:40:40
UCHWAŁA Nr 370/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:37:57
UCHWAŁA Nr 369/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:35:15
UCHWAŁA Nr 368/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VIII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:31:22
UCHWAŁA Nr 367/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:29:05
UCHWAŁA NR 366 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2021-09-07 11:26:45
UCHWAŁA NR 364/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 sierpnia 2021 r w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2021-09-07 11:18:21
Uchwała Nr 363/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za półrocze 2021 r. 2021-09-07 11:15:54
ZARZĄDZENIE NR 66.2021 Starosty Obornickiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów Referat ds. Finansów Oświaty Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-08-24 13:43:26
ZARZĄDZENIE NR 65.2021Starosty Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-08-24 09:02:35
Uchwała Nr 362/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:29:41
Uchwała Nr 361/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:28:46
Uchwała Nr 360/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:25:24
Uchwała Nr 359/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:24:01
UCHWAŁA NR 358/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2021/2022 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2020/2021 2021-07-26 09:50:13
UCHWAŁA Nr 357/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:11:40
UCHWAŁA Nr 356/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:02:33
Uchwała Nr 355/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-07-19 15:01:02
Uchwała Nr 354/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 lipca 2021 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-19 14:59:34
UCHWAŁA Nr 353/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:21:32
UCHWAŁA Nr 352/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:20:46
UCHWAŁA Nr 351/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:20:07
UCHWAŁA NR 350/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:19:17
UCHWAŁA NR 349 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:18:24
UCHWAŁA Nr 348/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:17:35
UCHWAŁA Nr 347/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Rogoźno w 2021r. 2021-07-12 11:16:30
Uchwała Nr 346/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021.w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2021-07-12 11:14:57
Uchwała Nr 345/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-07-12 11:04:46
Uchwała Nr 344/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2021-07-12 11:03:27
PROTOKÓŁ nr 33/2021 z XXXIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 STYCZNIA 2021 r. 2021-07-08 09:12:32
PROTOKÓŁ nr 31/2020 z XXXI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 GRUDNIA 2020 r. 2021-07-08 09:02:40
PROTOKÓŁ nr 30/2020 z XXX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 10 GRUDNIA 2020 r. 2021-07-08 08:59:52
PROTOKÓŁ nr 28/2020 z XXVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2020 r. 2021-07-08 08:57:36
PROTOKÓŁ nr 27/2020 z XXVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 WRZEŚNIA 2020 r. 2021-07-08 08:55:45
PROTOKÓŁ nr 26/2020 z XXVI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 WRZEŚNIA 2020 r. 2021-07-08 08:54:25
PROTOKÓŁ nr 25/2020 z XXV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 SIERPNIA 2020 r. 2021-07-08 08:53:15
PROTOKÓŁ nr 24/2020 z XXIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 sierpnia 2020 r. 2021-07-08 08:52:09
PROTOKÓŁ nr 21/2020 z XXI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 MAJA 2020r. 2021-07-07 14:08:34
PROTOKÓŁ nr 20/2020 z XX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 KWIETNIA 2020r. 2021-07-07 14:07:27
PROTOKÓŁ nr 19/2020 z XIX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 lutego 2020r. 2021-07-07 12:47:02
PROTOKÓŁ nr 18/2020 z XVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r. 2021-07-07 10:02:34
PROTOKÓŁ nr 17/2020 z XVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 10 stycznia 2020r. 2021-07-07 09:59:05
Uchwała Nr XXXVIII / 211 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX / 70 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-07-07 08:44:57
Uchwała Nr XXXVIII / 210 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej. 2021-07-07 08:33:43
Uchwała Nr XXXVIII / 209 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1.03.2021 r. 2021-07-07 08:31:24
Uchwała Nr XXXVIII/208/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, zmienionej Uchwałą nr XXIX/165/2020 z dnia 26 listopada 202 2021-07-07 08:28:27
Uchwała Nr XXXVIII/207/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-07 08:27:02
Uchwała Nr XXXVIII / 205 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2021-07-07 08:23:36
Uchwała Nr XXXVIII/ 204 /21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2020 r. 2021-07-07 08:05:16
Uchwała Nr XXXVII/202/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-06 09:00:22
Uchwała Nr XXXVII/201/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-06 08:59:35
Uchwała Nr XXXVII/200/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego absolutorium 2021-07-06 08:58:47
Uchwała Nr XXXVII/199/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2020. 2021-07-06 08:51:24
Uchwała Nr XXXVII / 198 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zarządowi powiatu obornickiego wotum zaufania. 2021-07-06 08:50:37
ZARZĄDZENIE NR 56.2021Starosty Obornickiego z dnia 5 lipca 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-07-05 15:26:03
Uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:56:51
Uchwała Nr XXXVI/196/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-07-05 14:55:26
Uchwała Nr XXXVI / 195 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2021-07-05 14:54:39
Uchwała Nr XXXV/194/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:08:27
Uchwała Nr XXXV/193/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-05 14:03:32
Uchwała Nr XXXV / 192 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 2021-07-05 14:02:03
UCHWAŁA Nr 343/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-06-17 09:34:34
Uchwała Nr 342/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-06-17 09:22:01
UCHWAŁA Nr 341/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-06-17 09:16:58
UCHWAŁA NR 340/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 maja 2021 r.w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia nowego zawodu, w którym kształcić będzie Technikum Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-06-17 09:15:31
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 Starosty Obornickiego z dnia 16 czerwca 2021 r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-06-16 09:45:39
Uchwała Nr 341/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-05-31 14:42:21
Raport o stanie Powiatu Obornickiego 2020 2021-05-19 10:35:38
Uchwała Nr 339/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 202 2021-05-11 11:54:05
Uchwała Nr 338/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-05-11 11:52:41
Uchwała Nr 336/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.w sprawie: zaopiniowania projektu ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" 2021-05-11 11:45:49
UCHWAŁA NR 335/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia pomocniczego oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2021-05-11 11:39:37
Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. obsługi interesanta i e-obiegu dokumentów w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-05-10 14:20:52
UCHWAŁA Nr 334/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:29:37
UCHWAŁA NR 333/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:28:18
UCHWAŁA NR 332/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:27:05
UCHWAŁA Nr 331/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:25:55
Uchwała Nr 330/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-04-20 11:47:26
Uchwała Nr 329/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-04-20 11:46:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach 2021-04-13 14:00:23
ZARZĄDZENIE NR 26.2021 Starosty Obornickiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty i sportu w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-04-07 14:01:18
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ze stanem na 01.01.2021r. 2021-03-30 10:42:23
Uchwała Nr 328/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2021-03-29 11:27:11
Uchwała Nr 327/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-03-29 10:58:39
UCHWAŁA Nr 326/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-03-29 10:57:11
UCHWAŁA Nr 325/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-03-24 10:10:10
UCHWAŁA Nr 324/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-24 10:04:27
UCHWAŁA Nr 323/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-03-24 09:57:41
UCHWAŁA Nr 322/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-03-24 09:54:08
UCHWAŁA Nr 321/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2021-03-24 09:52:39
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 r. 2021-03-24 09:49:53
Uchwała Nr 319/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-03-24 09:48:25
Uchwała Nr 318/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-03-24 09:46:09
UCHWAŁA NR 217/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego 2021-03-24 09:44:31
ZARZĄDZENIE NR 23. 2020Starosty Obornickiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Specjalista ds. obsługi bazy danych GESUT w Wydziale Geodezji i Nieruchomości ? Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2021-03-23 14:08:55
Informacja ze złożenia ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej na cele handlowe 2021-03-18 10:43:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach po stronie północno-zachodniej 2021-03-11 13:16:32
PROTOKÓŁ nr 13/2019 z XIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 września 2019r. 2021-03-05 13:10:27
Uchwała Nr XXXIV/191/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-03-05 13:05:11
Uchwała Nr XXXIV/190/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-03-05 13:04:23
Uchwała Nr XXXIV/189/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-03-05 13:03:10
Uchwała Nr XXXIV/188/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Obornikach, 2021-03-05 13:01:57
Uchwała Nr XXXIV/187/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2021-03-05 13:00:20
Uchwała Nr XXXIV/186/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach tego technikum 2021-03-05 12:58:54
Petycja w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu poprawę czystości wód jezior i rzek , a także przeciwdziałanie suszy 2021-03-04 14:22:27
UCHWAŁA Nr 316/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-03-03 10:47:59
UCHWAŁA Nr 315/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-03-03 10:46:41
UCHWAŁA Nr 314/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych PowiatuObornickiego w 2021 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-03-03 10:44:47
UCHWAŁA Nr 313/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-03 10:43:47
UCHWAŁA Nr 312/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2021-03-03 10:42:05
UCHWAŁA Nr 311/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-03-03 10:40:56
UCHWAŁA Nr 310/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-02-26 09:41:30
Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-02-26 08:59:26
UCHWAŁA NR 308 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r.do dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-02-26 08:57:05
Uchwała Nr 307/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie: umorzenia należności przysługujących Starostwu Powiatowemu w Obornikach 2021-02-26 08:52:48
ZARZĄDZENIE NR 11.2021 Starosty Obornickiego z dnia 11 lutego 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-11 13:32:12
Interpelacja P. Michała Bogacza Radnego Rady Powiatu Obornickiego w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na odcinku drogi Zawady-Ryczywół 2021-02-08 10:35:06
Uchwała Nr XXXIII/185/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-02-05 12:14:46
Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-02-05 12:10:09
Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 2021-02-05 12:07:05
Uchwała nr 306/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu ?Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim?, numer projektu:RPWP.07.02.02-30-0117/19. 2021-02-03 09:37:03
Uchwała Nr 303/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Obornickiego do dokonania czynności prawnych polegających na poręczeniu kredytu zaciąganego przez SP ZOZ w Obornikach 2021-02-03 09:34:31
UCHWAŁA Nr 302/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2021 r. 2021-02-03 09:32:05
Uchwała Nr 301/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-02-03 09:28:51
UCHWAŁA NR 300/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2021-02-03 09:23:58
Uchwała Nr 299/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-03 09:22:23
Uchwała Nr 298/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-03 09:21:38
UCHWAŁA Nr 297/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-02-03 09:20:01
UCHWAŁA Nr 296/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-02-03 09:18:26
UCHWAŁA Nr 295/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-02-03 09:16:33
UCHWAŁA Nr 294/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-02-03 09:12:37
UCHWAŁA Nr 293/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2021-02-03 09:00:11
UCHWAŁA Nr 292/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 2021-02-03 08:58:14
Uchwała nr 306/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0117/19. 2021-02-02 12:49:34
Uchwała Nr 300/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-01-28 12:35:02
Zaproszenie do składania ofert na zakup pieca kondensacyjnego firmy Vissmann 2021-01-22 14:55:22
Uchwała Nr XXXII/182/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji rady Powiatu Obornickiego na rok 2021 2021-01-18 14:24:15
Uchwała Nr XXXII/181/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Powiatu Obornickiego na 2021 rok 2021-01-18 14:23:17
Uchwała Nr XXXII/180/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny", 2021-01-18 14:22:13
Uchwała Nr XXXII/179/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" 2021-01-18 14:20:55
Uchwała Nr XXXII/178/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-01-18 14:19:43
Uchwała Nr XXXII/177/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-01-18 14:18:46
Uchwała Nr XXXII/175/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 14:14:44
Uchwała Nr XXXII/174/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 14:13:09
Uchwała Nr XXX/172/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku 2021-01-18 14:05:03
Uchwała Nr XXX/171/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 2021-01-18 13:58:25
Uchwała Nr XXX/170/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:56:25
Uchwała Nr XXX/169/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2021-01-18 13:55:19
Uchwała Nr XXIX/168/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Obornickiego. 2021-01-18 13:38:22
Uchwała Nr XXIX/167/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku. 2021-01-18 13:37:15
Uchwała Nr XXIX/166/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029 2021-01-18 13:34:33
Uchwała Nr XXIX/165/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim , dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego , w powiatowych przewozach pasażerskich. 2021-01-18 13:32:21
Uchwała Nr XXIX/164/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w 2021 r. 2021-01-18 13:27:44
Uchwała Nr XXIX/163/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:26:21
Uchwała Nr XXIX/162/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 13:24:49
UCHWAŁA Nr 291/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2020 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2021-01-13 17:38:38
UCHWAŁA Nr 290/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 stycznia 2021 r.w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2020 / 2021 2021-01-13 17:36:11
Uchwała Nr 289 /21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie :przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2021-01-13 17:31:42
Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2021-01-13 17:30:56
Uchwała Nr 287/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-01-13 17:29:38
Uchwała Nr 286/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2021-01-13 17:28:28
Uchwała Nr 285/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2021-01-13 17:26:45
Uchwała Nr 284/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Zarządowi Dróg Powiatowych w Obornikach 2021-01-13 17:25:15
Uchwała Nr 283/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2021-01-13 17:23:59
Uchwała Nr 282 /20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2020-12-29 12:32:20
Uchwała Nr 281/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 r. 2020-12-29 12:26:37
Uchwała Nr 280/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-29 12:14:54
Uchwała Nr 279/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-29 12:12:15
Uchwała Nr 278/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi prania oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2020-12-29 12:09:57
Uchwała Nr 277/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-29 11:37:26
Uchwała Nr 276/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2020-12-07 14:13:00
Uchwała Nr 275/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-07 14:06:18
Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-07 13:55:36
Uchwała Zarządu Nr 273/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-07 13:48:51
Uchwała Nr 272/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2020-12-07 13:41:34
Uchwała Nr 271/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-11-26 13:33:32
Uchwała Nr 270/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-26 13:28:40
Uchwała Nr 269/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Obornickiego , instytucję zarządzającą i finansową , z którymi te podmioty zawrą umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. 2020-11-26 13:25:50
Uchwała Nr 268/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2020-11-26 13:21:54
Uchwała Nr 267/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2021 2020-11-26 12:31:45
Uchwała Nr 266/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-11-17 13:31:35
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-17 13:25:47
Uchwała Nr 264/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-11-16 12:50:37
Uchwała Nr 263/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-16 12:41:34
Uchwała Nr 261/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych i socjalnych dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi sprzątania oraz ustalenia stawki czynszu najmu. 2020-11-16 12:36:45
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: "Wynajem lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem" 2020-11-10 14:48:42
Uchwała Nr XXV/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-11-05 15:20:52
Uchwała Nr XXVII/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-05 15:19:42
Uchwała Nr XXVII/158/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-11-05 15:11:22
Uchwała Nr XXVII/157/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:09:33
Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:05:53
Ogłoszenie o wykonaniu renowacji elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach 2020-11-04 13:20:59
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikah 2020-11-03 10:43:16
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne dotyczy naboru na stanowisko:podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-28 08:46:48
Petycja mieszkańców ul. Boguniewskiej w Rogoźnie w sprawie pobudowania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów. 2020-10-26 13:04:52
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-16 12:13:55
Uchwała Nr 260/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawieogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2020-10-15 09:38:34
Uchwała Nr 259/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2020-10-15 09:31:17
Uchwała Nr 258/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-15 09:26:46
Uchwała Nr 257/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-15 09:23:42
Uchwała Nr 256/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2020-10-15 09:19:37
Uchwała Nr 255/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-15 09:16:43
Uchwała Nr 254/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok 2020-10-15 09:15:06
Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 250/20 z dnia w sprawie 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-10-15 09:10:12
Uchwała Nr 252/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2020-10-15 09:07:04
Uchwała Nr 251/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2020-10-15 09:05:10
Uchwała Nr 250/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiegona lata 2020 - 2034 2020-10-15 09:01:24
Zarządzenie Starosty Obornickiego Nr 60. 2020Starosty Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2020-10-13 13:50:24
UCHWAŁA NR 256/20 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 października 2020r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2020-10-13 12:22:59
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-12 14:43:56
Uchwała Nr 249/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-01 12:25:10
Uchwała Nr 248/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-10-01 12:23:33
Uchwała Nr 247/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-01 12:22:03
Uchwała Nr 246/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-01 12:20:11
Uchwała Nr 245/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: umorzenia w całości należności pieniężnych Powiatu Obornickiego 2020-10-01 12:17:07
Uchwała Nr 244/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego 2020-10-01 12:15:14
Ogłoszenie Starosty Obornickiego w sprawie zatrudnienia na stanowisko pracownika gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Obornikach na 1/2 etatu 2020-09-29 12:56:03
Zapytanie o cenę - przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze 25.09.2020 2020-09-25 11:49:10
Zarządzenie Nr 54.2020 Starosty Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-09-24 13:50:47
Petycja w sprawie odcinak drogi asfaltowej łączącej Dąbrówkę Ludomską z Ludomami 2020-09-23 13:39:45
Uchwała Nr 243/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11września 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020 2020-09-17 12:02:23
Uchwała Nr 242/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na 2020 r. 2020-09-17 12:00:43
Uchwała Nr 241/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: wyraeniaa zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2020-09-17 11:57:32
Uchwała Nr 240/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok 2020-09-17 11:51:45
Uchwała Nr 239/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych, innych dzzienników ora ksiąg uczniów i ksiąg słuchaczy wyłącznie w formie elekytonicznej w szkołach wchodzących w skłąd Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2020-09-17 11:48:07
Uchwała Nr 238/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020 2020-09-14 15:43:45
Uchwała Nr 237/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-09-14 15:42:36
Uchwała Nr XXV/154/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 wrześni 2018 roku w sprawie atwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt. : "Aktywizcja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2020-09-14 15:37:37
Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-09-14 15:33:15
Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:31:57
Uchwała Nr XXV/151/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek proadzonych przez Poiat Obornicki w 2020 r. 2020-09-14 15:30:50
Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:25:12
Zapytanie o cenę - piec kondensacyjny 2020-09-04 14:14:21
Zapytanie o cenę - przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze 2020-09-01 12:43:50
Uchwała Nr 236/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-31 12:30:36
Uchwała Nr 235/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskieggo w Rogoźnie. 2020-08-31 12:28:40
Uchwała Nr 234/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie mauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-08-31 12:26:27
Uchwała Nr 233/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: przyznania i ustalenia wysokości dodatku motwacyjnego orz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektoroów poradni psycgologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2020 r do dnia 31 grudnia 2020r. 2020-08-31 12:24:05
Uchwała Nr 232/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. 2020-08-31 12:20:34
Uchwała Nr 231/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczaniaa indywidualnego dla ucznia VIII klasy SZkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-08-31 12:16:30
Uchwała Nr 230/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. 2020-08-31 11:59:44
Uchwała Nr 229/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieeszkalnego na inny wolny lokal z mieszkaniowego zasobu Powiatu Obornickiego 2020-08-31 11:52:14
Uchwała Nr 228/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-08-31 11:40:23
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-31 11:36:09
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-08-31 11:29:38
Uchwała Nr 224/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia11 sierpnia 2020r. w sprawie: przyjęcia z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2020r. 2020-08-31 11:26:24
Uchwała Nr 223/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-31 11:24:18
Petycja w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu oprawę czystości wód jezior i rzek 2020-08-28 12:18:23
Uchwała Nr 222/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2020/2021 za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportoweuzyskanew drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 2020-08-03 12:43:04
Uchwała Nr 221/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-03 12:27:02
Uchwała Nr 220/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-03 12:25:50
Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu SZkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-08-03 12:24:34
Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Hipolita Cegielskiego w