Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
karta nr 3/2023 Informacja o zmianie parametrów instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OBO3002, Oborniki ul. Wybudowanie 56, obręb Oborniki. 2023-01-26 13:19:25
karta nr 2/2023 Informacja o zmianie parametrów instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OBO3061, w miejscowości Kiszewo, dz. nr 181/2, obręb Kiszewo, gmina Oborniki.. 2023-01-26 13:16:53
karta 1/2023 Informacja o zmianie parametrów instalacji wytwarzającej polaelektromagnetyczne TON Oborniki/ Uścikowo, która nie wymaga ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmiany poziomów pól elektromagnetycznych. 2023-01-17 13:55:48
Karta nr 26/2022 informacja o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej Towelink Poland Sp. z.o.o., zlokalizowanej w miejscowości Bogdanowo 10c, gmina Oborniki, na dz. o nr ewid. 318, obręb Bogdanowo. 2022-11-14 15:51:09
Karta nr 24/2022 Zgłosznie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z.o.o. OBO3052, w miejscowości Ocieszyn, powiat obornicki, gmina Oborniki, na działce o numerze ewidencyjnym 39/17. 2022-10-17 10:37:02
Karta Nr 22/2022 Zgłoszanie eksploatacji instalacji do magazynowania, przetaczania paliw płynnych na terenie Gospodarstwa Rolnego Zbigniew Strzykała, Marszewiec 14, gmina Oborniki 2022-10-11 07:42:31
karta Nr 19/2022 Zgłaszanie eksploatacji instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Lipowej 47a w Rogoźnie prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z siedzibą przy ul. Paderewskiego 23/9 w Rogoźnie 2022-10-03 08:45:36
Karta Nr 16/2022 Zgłoszenie instalacji do do śrutowania na terenie instalacji zlokalizowanej w miejscowości Chrustowo 23A, obręb Chrustowo, gmina Oborniki, prowadzonej przez Zakład Usługowo-Handlowy Mariusz Wolny z siedzibą przy ul. Czarnkowskiej 72 w Obornikach 2022-09-30 08:30:06
Karta Nr 17/2022 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. Instalacja do lakierowania elementów metalowych metodą natryskową na terenie LEBAL S.A., ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno 2022-09-30 08:21:02
Karta nr 21/2022 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3022 zlokalizowanej w miejscowości 64-610 Rogoźno, ul. Kościuszki 29, gmina Rogoźno operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2022-09-27 09:14:55
Karta nr 20/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 5452 (64723N!) PARKOWO (PRI_ROGOZNO_PARKOWO), zlokalizowanej w miejscowości Parkowo 98A, na dz o nr ewid. 285/2, gmina Rogoźno - Orange Polska S.A. 2022-09-14 11:58:23
Karta Nr 15/2022 Instalacja do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliwa płynnego na terenie Gospodarstwa Rolnego Wojciech Lipka, Szczytno 4, 64-610 Rogoźno 2022-09-01 09:57:31
Karta Nr 14/2022 Zgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych znajdującej się na terenie Destylacji Polskich Sp. z o.o. w Obornikach 2022-08-30 07:58:49
Karta nr 13/2022 - Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3021 zlokalizowanej w miejscowości Rogoźno, ul. Fabryczna 7, gmina Rogoźno, pow. obornicki, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2022-08-23 12:48:06
Karta Nr 12/2022 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. Dotyczy instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych znajdująca się na terenie stacji paliw i LPG, ul. Staszica 27 B, 64-600 Oborniki 2022-08-16 11:33:01
Karta nr 13/2022 - Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3021 zlokalizowanej w miejscowości Rogoźno, ul. Fabryczna 7, gmina Rogoźno, pow. obornicki, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2022-07-19 14:22:11
Karta Nr 9/2022 Instalacja do magazynowania zboża na terenie Gospodarstwa Rolnego Witold Wilhelm w miejscowości Grudna, gmina Rogoźno. 2022-06-07 09:31:41
Karta Nr 11/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 3893 (64562N!) LUDOMY PPI_RYCZYWÓŁ_LUDOMY, zlokalizowanej w miejscowości LUDOMY, na dz. o nr ewid. 449/1, gmina Ryczywół operatora Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2022-06-01 11:18:50
Karta Nr 10/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE, zlokalizowanej w miejscowości Urbanie, na dz. o nr ewid. 42/2, obręb Urbanie, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-05-30 15:15:37
Karta Nr 4/2022 Instalacja do magazynowania, przetaczania paliw płynnych na terenie Gospodarstwa Rolnego Marzena Wilhelm przy ul. Zawady 22 w Ryczywole 2022-03-31 09:31:06
Karta Nr 3/2022 Instalacja do magazynowania, przetaczania paliwa płynnego na terenie Gospodarstwa Rolnego Witold Wilhelm przy ul. Grudnej 24 w Rogoźnie. 2022-03-31 09:27:21
Karta Nr 2/2022 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 64312 (64312N!) LEMANSE_LP_Dąbrówka (PPI_OBORNIKI_DABROWKALESNA), zlokalizowanej przy ul. Gajowej 1, w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki. 2022-02-07 10:03:53
Karta 1/2022 Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pole elektromagnetyczne 40399 (64399N!) PPI_OBORNIKI_METALPLAST, zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gmina Oborniki, operatora T-Mobile S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 2022-01-27 09:18:58
Karta 30/2021 - Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia - Instalacja do magazynowania, przesyłu i przetaczania paliwa płynnego na terenie zakładu LEBAL S.A. przy ul. Fabrycznej 7 w Rogoźnie 2022-01-27 07:41:03
Karta Nr 29/2021 Informacja o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33751 Słomowo znajdującej się na dz. o nr ewid. 173/4, obręb Słomowo, gm. Rogoźno, powiat obornicki operatora Towerlink Poland sp .z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2022-01-13 10:35:44
Karta Nr 28/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3051, znajdującej się na dz. o nr ewid. 388/3, w miejscowości Uścikowo-Folwark, gm. Oborniki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:04:51
Karta 27/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3021, znajdującej się przy ul. Fabrycznej 7, obręb Rogoźno, gm. Rogoźno, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:03:32
Karta Nr 26/2021 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3003, znajdującej się przy ul. Łukowskiej 3, na dz. o nr ewid. 905/1, obręb Oborniki, gm. Oborniki, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-11-19 14:01:35
Karta nr 25/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - Instalacja produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych zlokalizowana w miejscowości Nowołoskoniec 1, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-10-05 14:14:01
Karta nr 23 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - silos do magazynowania surowców sypkich o poj. 20 m3 użytkowany przez Firmę DKN Polska Plus Sp. z o.o. zlokalizowany na terenie prowadzonej działalności gospodarczej pn. Krzysztof Nadstaga "Firma Handlowa" w Dąbrówce Leśnej przy ul. Ludomskiej 3, dz. nr 139, obręb Dąbrówka Leśna, gm. Oborniki, powiat obornicki 2021-08-16 12:07:20
Karta nr 22 - Zgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych oleju napędowego w miejscu prowadzenia działalności Popówko 42, 64-606 Popówko na dz. nr 84/4, gmina Oborniki, powiat obornicki 2021-08-13 12:20:52
karta nr 21/2021 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że firma INTRADE Sp. z o.o., Łukowo 10, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 133 ze zm.). 2021-08-06 12:23:18
Karta nr 19 - Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33894 RYCZYWÓŁ zlokalizowanej w m. Ryczywół, ul. Kolejowa 11, dz. nr 953, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 09:17:52
- Karta nr 18/2021 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32100 Urbanie znajdującej się na dz. o nr ewid. 42/4, obręb Urbanie, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa; - Karta nr 18.1/2021. Uzupełnienie ZDE z dnia 21.07.2021 r. w zakresie zmiany nazwy prowadzącego instalację. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzają 2021-07-27 13:24:14
karta nr 17/2021 -Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej BT 32198 OBORNIKI DROGA LEŚNA zlokalizowanej w Obornikach ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki Powiat obornicki dla dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-677 Warszawa 2021-06-16 14:35:29
Karta nr 16 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia - grillownica opalana gazem LPG o mocy cieplnej 0,0504 MW na terenie zakładu produkcyjnego nr 2 firmy NORIS, ul. Rolna 3a, 64-610 Rogoźno 2021-06-15 13:35:11
Karta nr 14 -Zgłoszenie instalacji lakierniczej dla Pablo Cars, Bogdanowo 68, 64-600 Oborniki, nr działki 121, obręb Bogdanowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-06-09 13:47:36
karta nr 15 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania paliwa płynnego ul. Przemysłowa dz. nr 753/1 ? Destylacje Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki. 2021-05-27 13:54:41
Karta nr 12 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3091 znajdującej się w lokalizacji: 64-606 Urbanie, dz. nr 33/4, obręb 0034, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-04-28 14:06:03
Karta nr 11 - Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32030.12 UNICOM_BOLS znajdującej się w lokalizacji: u. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-03-23 14:07:45
Karta nr 10 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3061 znajdującej się w lokalizacji: dz. nr 181/2, obręb 0009, 64-607 Kiszewo, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-03-11 10:33:11
Karta nr 9 - Zgłoszenie informacji o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej: BT32100 URBANIE zlokalizowanej: 64-606 Urbanie 10 operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-03-11 09:46:16
Karta nr 8/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3071 znajdującej się w lokalizacji: dz. nr 462, obręb 0009, 64-603 Ludomy, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-03-10 12:27:53
Karta nr 7/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3002 znajdującej się w lokalizacji: 64-600 Oborniki ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki, powiat obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-26 13:19:23
Karta nr 6/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3002 znajdującej się w lokalizacji: 64-600 Oborniki ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki, powiat obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-26 12:09:29
Karta nr 5 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji energetycznych o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW na terenie zakładu: Rogstol Sp. z o.o., Żołędzin 19, 64-610 Rogoźno 2021-02-24 11:54:23
Karta nr 4 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do magazynowania, przetaczania i przesyłu paliwa płynnego - P.P.H.U. HARTWIG Bogumiła Hartwig, Gorzelnia Łopiszewo, Os. Parkowe 2, 64-630 Ryczywół 2021-02-23 14:51:48
Karta nr 3/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3031 zlokalizowanej na dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-17 12:54:58
Karta nr 2/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do magazynowania, przetaczania i przesyłu paliwa płynnego w miejscowości Skrzetusz 3a, 64-630 Ryczywół 2021-02-05 09:56:30
Karta nr 1/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do chowu i hodowli zwierząt, dz. nr 156/4, m. Ocieszyn, ul. Rolna 8 2021-02-05 09:46:42
karta nr 37/2020 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dla stacji bazowej 64527 (64527N!) PPI_OBORNIKI_OCIESZYN -ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-12-16 12:16:09
karta nr 36/2020 - Zmiana zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dl Stacji Paliw PKN ORLEN S.A., ul. Mostowa 53, 64-600 Oborniki 2020-11-30 14:53:03
karta nr 35/2020 -Zgłoszenie instalacji do chowu trzody chlewnej na dz. nr 144/1 obręb Pacholewo, gm. Oborniki - prowadzący instalację Michał Naparty 2020-11-06 09:09:02
karta nr 34/2020 -Zgłoszenie instalacji do chowu i hodowli zwierząt - Gospodarstwo Rolne Walkowski Roman, Ocieszyn, ul. Rolna 8, 64-600 Oborniki, dz, 156/3 2020-11-05 12:01:45
karta nr 33/2020 -Zgłoszenie instalacji do przechowywania zboża oraz zbiornika materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 50m3 zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Janka, ul. Szczytniewska 4, Rożnowo, 64-600 Oborniki 2020-10-28 08:53:59
karta nr 32/2020-Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. OBO3031 na dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno ? P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-10-27 11:03:54
karta nr 31/2020-Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia ?zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych eksploatowanych przez Pawła Paniączyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: SPAJDER-CHROM Paweł Paniączyk, ul. Wielka Poznańska 108, 64-610 Rogoźno 2020-10-20 08:54:04
karta nr 30/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania zboża zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa w m. Chrustowo 25, gm. Oborniki- Gospodarstwo Rolne Piotr Hanelik, Chrustowo 25 64-606 Popówko. 2020-10-13 12:10:52
karta nr 29/2020- Zgłoszenie eksploatacji instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 11 w Rogoźnie -CEPEN WĄGROWIEC Sp. z o.o., ul. Jankowska 2, 62-100 Wągrowiec 2020-10-13 12:08:58
karta nr 28/2020 -Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT32312 TARNOWO zlokalizowanej w miejscowości Tarnowo dz. nr 228/6 dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2020-09-30 11:22:45
karta nr 27/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji 3 kotłów energetycznych opalanych gazem ziemnym, każdy <1MW - Ruukki Polska Sp. z o.o. dla Zakładu przy ul. Łukowskieg 7/9 w Obornikach - przekazanie zgłoszenia do Marszałaka Woj Wlkp. 2020-09-18 13:43:08
karta nr 26/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji naziemnego, termoplastycznego zbiornika do magazynowania paliwa ON o pojemności 2500l- Gospodarstwo Rolne Łukasz Nowicki, Chrustowo 1, 64-606 Popówko 2020-09-18 12:41:21
karta nr 25/2020 -Zgłoszenie eksploatacji instalacji silosa o pojemności 60Mg (typu BIN60) do magazynowania zbóż ? Gospodarstwo Rolne Łukasz Nowicki, Chrustowo 1, 64-606 Popówko 2020-09-18 12:14:43
karta nr 24/2020- Zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania i przetaczania paliw płynnych -Gospodarstwo Rolne Piotr Hanelik, Chrustowo 25, 64-606 Popówko 2020-09-18 11:39:20
karta nr 23/2020 -Zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne dz. nr 33/4, obręb 0034, 64-606 Urbanie, gm. Oborniki, pow. Obornicki dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. So. z o.o. ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa (OBO 03091) 2020-07-28 13:03:51
karta nr 22/2020 -Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dz. nr 389/60 obręb 0017, 64-610 Studzieniec - P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-22 11:15:27
karta nr 21/2020 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-21 12:04:34
karta nr 20/2020 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że firma INTRADE Sp. z o.o., Łukowo 10, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 427 ze zm.) 2020-07-01 13:52:23
karta nr 19/2020 -Zmiana danych instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej URBANIE 10, Oborniki ? Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-637 Warszawa 2020-07-01 13:50:12
karta nr 18/2020 -zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska, dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- , pow. obornicki -P4 Sp. zo.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-06-09 08:39:40
karta nr 17/2020 -Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- dz. nr 389/60, obręb 0017, 64-610 Studzieniec gm.Rogoźno, powiat obornicki ? P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-06-03 10:22:01
karta nr 16/2020-Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44096 (64096N!) ROGOZNO zlokalizowanej w miejscowości Jaracz 29 dz. 87/1? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-28 16:22:31
karta nr 15/2020 -Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44035 (64035N!) RYCZYWOL zlokalizowanej w miejscowości Ryczywół, ul. Obornicka 5 ? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-28 16:21:16
karta nr 14/2020 -Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE zlokalizowanej w miejscowości URBANIE 10 dz. 42/2 ? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-22 07:17:42
karta nr 13/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40421 (64421N!) KISZEWO zlokalizowanej w miejscowości Kiszewo 75 dz. nr 176/1 , instalacji radiokomunikacyjnej 44679(64921N!) BOGDANOWO w miejscowości Bogdanowo 10c ? T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-22 07:16:22
karta nr 12/2020- Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40399 OBORNIKI (64399 PPI_OBORNIKI_ METALPLAST) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki przy ul. Łukowskiej 3 ? T-Mobile Polska S.A. 2020-05-11 15:21:41
karta nr 11/2020 Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 1405 (64654N!) D11 ROGOŹNO (PPI_ROGOŹNO_ROGOZNO) zlokalizowanej w miejscowości Rogoźno przy ul. Fabrycznej 7 - Orange Polska S.A. 2020-05-11 15:20:09
karta nr 10/2020 -Aktualizacja zgłoszenia instalacji rozdrabniacza gumy dla GUMA WICHEREK Sp. z o.o. sp.k., ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki 2020-04-27 19:46:02
karta nr 9/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 44066 (64066N!) (PPI_ROGOŹNO_NIENAWISZCZ) Nienawiszcz dz. nr 157 - ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:42:48
karta nr 8/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 5452 (64723N!) PARKOWO (PPI_ROGOŹNO_PARKOWO) Parkowo dz. 285 - ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:41:20
karta nr 7/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 3839 (64562N!) LUDOMY (PPI_RYCZYWÓL_LUDOMY) Ludomy dz. 449 - ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:40:01
karta nr 6/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 1317 (64601N!) OBORNIKI MIASTO (PPI_OBORNIKI_MICKIEWICZA) Ob-ki ul. Mickiewicza 4- ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:38:48
karta nr 5/2020 -Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA) Ob-ki ul. Przemysłowa 3 - ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:37:36
karta nr 4/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHÓD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, Wybudowanie 56 - ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-04-15 15:35:54
karta nr 3/2020- Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3003 zlokalizowanej w Obornikach ul. Łukowska 3, dz. nr ewid. 905/1, gm. Oborniki Powiat obornicki dla P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-04-15 15:34:03
karta nr 2/2020 zgłoszenie eksploatacji instalacji ładowni akumulatorów wózków widłowych dla BROEN POLAND Sp. z o.o., ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów zakład ul. Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie 2020-03-10 08:29:10
karta nr 1 /2020 Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHÓD(PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, Wybudowanie 56 2020-03-10 08:26:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
24 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Admin Admin

Data publikacji:
24 cze 2016, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
24 cze 2016, godz. 09:29