Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o naborze na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2023-02-13 15:47:31
Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2023-02-13 15:47:31
konkurs "Barwy Wolontariatu" 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o otwartym naborze Partera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2023-02-13 15:47:31
Konkursy w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2023-02-13 15:47:31
Aktualny wzór oferty oraz wzór sprawozdania 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Starosty Obornickiego 2023-02-13 15:47:31
Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych, odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych oraz użyczenie ( udzielenie licencji do oprogramowania) i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień dla Starostwa Powiatowego w Obornikach? 2022-06-15 12:31:46
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/6 części w nieruchomości gruntowej, z którego połowa (udział 1/12) ma nieuregulowany stan prawny, przeznaczoną na regulację inwestycji drogowej (działka nr 39/9 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2022-06-02 09:54:12
Debata nad raportem o stanie powiatu obornickiego 2021 - Głos mieszkańców w debacie nad raportem 2022-05-19 09:29:32
Raport o stanie Powiatu Obornickiego 2021 2022-05-19 09:14:57
UCHWAŁA NR 486/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:43:35
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/6 części w nieruchomości gruntowej, z którego połowa (udział 1/12) ma nieuregulowany stan prawny przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 39/9 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2022-04-29 13:39:18
ZARZĄDZENIE NR 20.2022 Starosty Obornickiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2022-04-22 14:48:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w obrębie Kowalewko gm. Oborniki, oznaczonej jako działka 39/9, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej 2022-04-05 12:35:33
ZARZĄDZENIE NR 12.2022 Starosty Obornickiego z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-02-22 12:18:41
Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Starosta Obornicki niniejszym ogłasza treść decyzji wydanej w sprawie administracyjnej nr GN.6821.3.1.2021 o zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości, przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-02-03 12:53:25
ZARZĄDZENIE NR 8. 2022 Starosty Obornickiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2022-01-31 08:26:29
ZARZĄDZENIE NR 3.2022 Starosty Obornickiego z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2022-01-10 15:14:21
Dyżury aptek w 2022 r. 2021-12-23 08:07:45
Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1847P Stobnica- Oborniki w miejscowości Kiszewo 2021-11-30 08:39:49
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej (działka nr 20/10 w obrębie Kowalewko, gm. Oborniki) 2021-11-23 11:19:36
Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do złożenia oferty cenowej na oszacowanie wartości wybranych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Obornickiego 2021-10-08 12:18:39
Karta nr 25/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - Instalacja produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych zlokalizowana w miejscowości Nowołoskoniec 1, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-10-05 14:14:01
Zapytanie ofertowe na podział dróg 2021-09-27 15:56:45
Zapytanie ofertowe na podziały dróg 2021-09-27 15:10:31
Starosta Obornicki podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 74 z obrębu Słonawy, do której stosuje się przepisy o nieuregulowanym stanie prawnym (znak sprawy: GN.6821.3.1.2021). 2021-09-02 07:54:38
ZARZĄDZENIE NR 66.2021 Starosty Obornickiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów Referat ds. Finansów Oświaty Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-08-24 13:43:26
Karta nr 23 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - silos do magazynowania surowców sypkich o poj. 20 m3 użytkowany przez Firmę DKN Polska Plus Sp. z o.o. zlokalizowany na terenie prowadzonej działalności gospodarczej pn. Krzysztof Nadstaga "Firma Handlowa" w Dąbrówce Leśnej przy ul. Ludomskiej 3, dz. nr 139, obręb Dąbrówka Leśna, gm. Oborniki, powiat obornicki 2021-08-16 12:07:20
Karta nr 22 - Zgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych oleju napędowego w miejscu prowadzenia działalności Popówko 42, 64-606 Popówko na dz. nr 84/4, gmina Oborniki, powiat obornicki 2021-08-13 12:20:52
Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33894 RYCZYWÓŁ zlokalizowanej w m. Ryczywół, ul. Kolejowa 11, dz. nr 953, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 09:23:08
Karta nr 19 - Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33894 RYCZYWÓŁ zlokalizowanej w m. Ryczywół, ul. Kolejowa 11, dz. nr 953, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 09:17:52
Uzupełnienie ZDE z dnia 21.07.2021 r. w zakresie zmiany nazwy prowadzącego instalację. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32100 Urbanie znajdującej się na dz. o nr ewid. 42/4, obręb Urbanie, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: Towerlink Poland sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-07-28 08:44:53
UCHWAŁA Nr 356/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:02:33
INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM 2021-06-30 13:30:49
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji 1/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2019P Gorzewo-Ryczywół 2021-06-28 09:36:54
ZARZĄDZENIE NR 55.2021 Starosty Obornickiego z dnia 16 czerwca 2021 r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-06-16 09:45:39
Karta nr 16 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia - grillownica opalana gazem LPG o mocy cieplnej 0,0504 MW na terenie zakładu produkcyjnego nr 2 firmy NORIS, ul. Rolna 3a, 64-610 Rogoźno 2021-06-15 13:35:11
Dotyczy informacji dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-06-15 11:01:13
Karta nr 14 -Zgłoszenie instalacji lakierniczej dla Pablo Cars, Bogdanowo 68, 64-600 Oborniki, nr działki 121, obręb Bogdanowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie 2021-06-09 13:47:36
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje informację do publicznej wiadomości 2021-06-08 10:31:44
karta nr 15 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania paliwa płynnego ul. Przemysłowa dz. nr 753/1 ? Destylacje Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki. 2021-05-27 13:54:41
Raport o stanie Powiatu Obornickiego 2020 2021-05-19 10:35:38
Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. obsługi interesanta i e-obiegu dokumentów w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-05-10 14:20:52
karta nr 2/2021 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla NORDEC Sp. z o.o., ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki - zawieszenie postępowania. 2021-05-05 12:23:05
Karta nr 12 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3091 znajdującej się w lokalizacji: 64-606 Urbanie, dz. nr 33/4, obręb 0034, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-04-28 14:06:03
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3091 znajdującej się w lokalizacji: 64-606 Urbanie, dz. nr 33/4, obręb 0034, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-04-28 13:45:13
Uchwała Nr 329/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-04-20 11:46:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach 2021-04-13 14:00:23
ZARZĄDZENIE NR 26.2021 Starosty Obornickiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty i sportu w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-04-07 14:01:18
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ze stanem na 01.01.2021r. 2021-03-30 10:42:23
ZARZĄDZENIE NR 23. 2020Starosty Obornickiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Specjalista ds. obsługi bazy danych GESUT w Wydziale Geodezji i Nieruchomości ? Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2021-03-23 14:08:55
Karta nr 11 - Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT32030.12 UNICOM_BOLS znajdującej się w lokalizacji: u. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-03-23 14:07:45
Informacja ze złożenia ofert na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej na cele handlowe 2021-03-18 10:43:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach po stronie północno-zachodniej 2021-03-11 13:16:32
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3061 znajdującej się w lokalizacji: dz. nr 181/2, obręb 009, 64-607 Kiszewo, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-03-11 10:40:15
Karta nr 10 - Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3061 znajdującej się w lokalizacji: dz. nr 181/2, obręb 0009, 64-607 Kiszewo, gm. Oborniki, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-03-11 10:33:11
Karta nr 9 - Zgłoszenie informacji o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej: BT32100 URBANIE zlokalizowanej: 64-606 Urbanie 10 operatora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2021-03-11 09:46:16
Zgłoszenie o nieistotnej zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla instalacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej: BT32100 URBANIE zlokalizowanej: 64-606 Urbanie 10 operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. 2021-03-10 14:36:19
Karta nr 8/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3071 znajdującej się w lokalizacji: dz. nr 462, obręb 0009, 64-603 Ludomy, gm. Ryczywół, pow. obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-03-10 12:27:53
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej w lokalizacji: dz. nr 462, obręb 0009, 64-603 Ludomy, gm. Ryczywół, pow. obornicki - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. OBO3071 2021-03-10 11:47:38
PROTOKÓŁ nr 13/2019 z XIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 września 2019r. 2021-03-05 13:10:27
Petycja w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu poprawę czystości wód jezior i rzek , a także przeciwdziałanie suszy 2021-03-04 14:22:27
Karta nr 7/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3002 znajdującej się w lokalizacji: 64-600 Oborniki ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki, powiat obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-26 13:19:23
Karta nr 6/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3002 znajdującej się w lokalizacji: 64-600 Oborniki ul. Wybudowanie 56, gm. Oborniki, powiat obornicki operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-26 12:09:29
Informacja o punktach szczepień w powiecie 2021-02-26 12:05:33
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej w lokalizacji: 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska, dz. nr 863/2, gm. Oborniki, pow. obornicki - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. OBO3005 2021-02-24 14:16:39
Karta nr 5 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji energetycznych o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW na terenie zakładu: Rogstol Sp. z o.o., Żołędzin 19, 64-610 Rogoźno 2021-02-24 11:54:23
Karta nr 4 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do magazynowania, przetaczania i przesyłu paliwa płynnego - P.P.H.U. HARTWIG Bogumiła Hartwig, Gorzelnia Łopiszewo, Os. Parkowe 2, 64-630 Ryczywół 2021-02-23 14:51:48
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej w lokalizacji: 64-600 Oborniki, Wybudowanie 56, gm. Oborniki, pow. obornicki - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. OBO3002 2021-02-23 12:09:47
karta nr 1/2021 -Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym w okładzinach z blach stalowych zlokalizowanej w Obornikach przy ul. Towarowej 1A dla firmy KRÓLCZYK Tomasz Królczyk - decyzja z dnia 29.03.2021r. karta nr 1.1/2021 2021-02-22 09:30:48
Karta nr 3/2021 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3031 zlokalizowanej na dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno operatora P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 2021-02-17 12:54:58
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej w lokalizacji: dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno, pow. obornicki - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. OBO3031 2021-02-12 14:26:22
ZARZĄDZENIE NR 11.2021 Starosty Obornickiego z dnia 11 lutego 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-11 13:32:12
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 68/21 w dniu 8 lutego 2021r., znak sprawy AB.6740.712.2020, zatwierdzającej udzielenia pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz budowę szczelnego otwartego zbiornika z przeznaczeniem do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka, działka nr ew. 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 280/3, 280/4. 2021-02-08 13:16:28
Interpelacja P. Michała Bogacza Radnego Rady Powiatu Obornickiego w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na odcinku drogi Zawady-Ryczywół 2021-02-08 10:35:06
Karta nr 2/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do magazynowania, przetaczania i przesyłu paliwa płynnego w miejscowości Skrzetusz 3a, 64-630 Ryczywół 2021-02-05 09:56:30
Karta nr 1/2021 - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji do chowu i hodowli zwierząt, dz. nr 156/4, m. Ocieszyn, ul. Rolna 8 2021-02-05 09:46:42
Uchwała nr 306/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu "Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim", numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0117/19. 2021-02-02 12:49:34
Zaproszenie do składania ofert na zakup pieca kondensacyjnego firmy Vissmann 2021-01-22 14:55:22
karta nr 1/2021 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z wymaganiami dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki -- decyzja karta nr 1.1./2021r. 2021-01-14 13:35:19
karta nr 37/2020 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dla stacji bazowej 64527 (64527N!) PPI_OBORNIKI_OCIESZYN -ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-12-16 12:16:09
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dla stacji bazowej 64527 (64527N!) PPI_OBORNIKI_OCIESZYN -ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2020-12-16 12:07:49
karta nr 8/2020 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla DT SWISS POLSKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 36, 64-600 Oborniki- decyzja z dnia 12.05.2021r. karta nr 8.1/2021. 2020-12-09 08:13:05
Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Starosta Obornicki niniejszym ogłasza treść decyzji wydanej w sprawie administracyjnej nr GN.6853.31.2018 o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2020-12-01 14:27:00
karta nr 36/2020 - Zmiana zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dl Stacji Paliw PKN ORLEN S.A., ul. Mostowa 53, 64-600 Oborniki 2020-11-30 14:53:03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: "Wynajem lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem" 2020-11-10 14:48:42
karta nr 35/2020 -Zgłoszenie instalacji do chowu trzody chlewnej na dz. nr 144/1 obręb Pacholewo, gm. Oborniki - prowadzący instalację Michał Naparty 2020-11-06 09:09:02
karta nr 8/2020 - Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do obróbki i malowania elementów konstrukcji stalowych dla NORDEC Sp. z o.o., ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki - decyzja z dnia 06.05.2021r. karta nr 8.1./2021 2020-11-05 12:55:10
karta nr 34/2020 -Zgłoszenie instalacji do chowu i hodowli zwierząt - Gospodarstwo Rolne Walkowski Roman, Ocieszyn, ul. Rolna 8, 64-600 Oborniki, dz, 156/3 2020-11-05 12:01:45
Ogłoszenie o wykonaniu renowacji elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach 2020-11-04 13:20:59
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikah 2020-11-03 10:43:16
karta nr 33/2020 -Zgłoszenie instalacji do przechowywania zboża oraz zbiornika materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 50m3 zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Janka, ul. Szczytniewska 4, Rożnowo, 64-600 Oborniki 2020-10-28 08:53:59
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne dotyczy naboru na stanowisko:podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-28 08:46:48
Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. OBO3031 na dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno ? P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa (karta nr 32/2020) 2020-10-27 11:10:23
karta nr 32/2020-Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. OBO3031 na dz. nr 290, obręb 0013, 64-608 Parkowo, gm. Rogoźno ? P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-10-27 11:03:54
Petycja mieszkańców ul. Boguniewskiej w Rogoźnie w sprawie pobudowania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów. 2020-10-26 13:04:52
karta nr 7/2020 -Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji spirytusu rektyfikowanego i odwodnionego z surowca, którym jest destylat rolniczy pochodzący z gorzelni dla Destylacje Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki/ karta nr 7.1/2020 - decyzja z dnia 3.12.2020 2020-10-23 10:04:59
karta nr 31/2020-Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia ?zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych eksploatowanych przez Pawła Paniączyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: SPAJDER-CHROM Paweł Paniączyk, ul. Wielka Poznańska 108, 64-610 Rogoźno 2020-10-20 08:54:04
karta nr 17/2020- zezwolenie na zbieranie odpadów -POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła ? Wytwórnia Mas Bitumicznych w Rogoźnie ul. Towarowa 5 - przekazanie wniosku zgodnie z właściwością do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2020-10-19 13:14:58
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 553/20 z dnia 15 października 2020r. zmieniającej decyzję nr 39/15 z dnia 11 lutego 2015r. i zatwierdzającej projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oborniki, Uścikowo, Uścikówiec w zakresie zmian projektu sieci która ma być zlokalizowana na działkach w Uścikowie.(AB.6740.503.2020) 2020-10-19 10:04:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-16 12:13:55
Zarządzenie Starosty Obornickiego Nr 60. 2020Starosty Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2020-10-13 13:50:24
karta nr 6/2020- Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla zakładu: SPAJDER-CHROM Paweł Paniączyk, ul. Wielka Poznańska 108, 64-610 Rogoźno (wniosek)- karta nr 6.1/2021 -decyzja z dnia 06.04.2021r. 2020-10-13 12:17:34
karta nr 30/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania zboża zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa w m. Chrustowo 25, gm. Oborniki- Gospodarstwo Rolne Piotr Hanelik, Chrustowo 25 64-606 Popówko. 2020-10-13 12:10:52
karta nr 29/2020- Zgłoszenie eksploatacji instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 11 w Rogoźnie -CEPEN WĄGROWIEC Sp. z o.o., ul. Jankowska 2, 62-100 Wągrowiec 2020-10-13 12:08:58
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-10-12 14:43:56
karta nr 7/2020 -Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Przedsiębiorstwa Projektowo Produkcyjnego Metalplast -Technika? Sp. z o.o. dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki./ karta 7.1./2020 - decyzja 2020-10-01 10:04:26
informacje podane w zakładkach: -Informacje o środowisku i jego ochronie / Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia ( w tej zakładce znajduje się ogólny publiczny wykaz o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie) - Informacje, 2020-09-30 11:49:35
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT32312 TARNOWO zlokalizowanej w miejscowości Tarnowo dz. nr 228/6 dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa (informacje o środowisku i jego ochronie -karta nr 28/2020) 2020-09-30 11:34:53
karta nr 28/2020 -Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT32312 TARNOWO zlokalizowanej w miejscowości Tarnowo dz. nr 228/6 dla POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2020-09-30 11:22:45
Ogłoszenie Starosty Obornickiego w sprawie zatrudnienia na stanowisko pracownika gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Obornikach na 1/2 etatu 2020-09-29 12:56:03
Zapytanie o cenę - przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze 25.09.2020 2020-09-25 11:49:10
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej ś/c na działkach o nr ew. 76, 92/34 w miejscowości Słonawy (AB.6743.303.2020) 2020-09-24 13:59:46
Zarządzenie Nr 54.2020 Starosty Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-09-24 13:50:47
Petycja w sprawie odcinak drogi asfaltowej łączącej Dąbrówkę Ludomską z Ludomami 2020-09-23 13:39:45
karta nr 5/2020 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla zakładu: BETI Beata Janus, Urbanie 13, 64-606 Popówko - Przekazanie wniosku do Marszałka Woj. Wlkp. 2020-09-21 14:08:49
karta nr 27/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji 3 kotłów energetycznych opalanych gazem ziemnym, każdy <1MW - Ruukki Polska Sp. z o.o. dla Zakładu przy ul. Łukowskieg 7/9 w Obornikach - przekazanie zgłoszenia do Marszałaka Woj Wlkp. 2020-09-18 13:43:08
karta nr 26/2020 - zgłoszenie eksploatacji instalacji naziemnego, termoplastycznego zbiornika do magazynowania paliwa ON o pojemności 2500l- Gospodarstwo Rolne Łukasz Nowicki, Chrustowo 1, 64-606 Popówko 2020-09-18 12:41:21
karta nr 25/2020 -Zgłoszenie eksploatacji instalacji silosa o pojemności 60Mg (typu BIN60) do magazynowania zbóż ? Gospodarstwo Rolne Łukasz Nowicki, Chrustowo 1, 64-606 Popówko 2020-09-18 12:14:43
karta nr 24/2020- Zgłoszenie eksploatacji instalacji do magazynowania i przetaczania paliw płynnych -Gospodarstwo Rolne Piotr Hanelik, Chrustowo 25, 64-606 Popówko 2020-09-18 11:39:20
karta nr 4/2020 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że PEC Sp. z o.o., przy ul. Łukowskiej 7/9, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 427 ze zm.)./ zaświadczenie z dnia 23.09.2020 2020-09-18 09:50:51
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 495/20 z dnia 14 września 2020r. o pozwoleniu na budowę placu pod składowisko złomu oraz dwóch separatorów zanieczyszczeń na działce o nr ew. 2368/27 w Rogoźnie, przy ulicy Fabrycznej (AB.6740.359.2020) 2020-09-17 08:19:37
Zapytanie o cenę - piec kondensacyjny 2020-09-04 14:14:21
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wybudowanie, na działkach położonych w Obornikach i w miejscowości Słonawy. (AB.6743.290.2020) 2020-09-02 13:39:14
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Obornikach, ul. Przylesie(AB.6743.285.2020) 2020-09-02 09:27:24
Zapytanie o cenę - przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze 2020-09-01 12:43:50
Petycja w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu oprawę czystości wód jezior i rzek 2020-08-28 12:18:23
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 417/20 z dnia 20 sierpnia 2020r. zmieniającej decyzję nr 273/16 z dnia 5 lipca 2016r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Obornikach i Kowanówku w zakresie lokalizacji sieci na działkach o nr ew. 665, 667 i 666/2 w Obornikach (AB.6740.315.2020) 2020-08-25 12:12:56
karta nr 3/2020 -Pozwolenie na wytwarzanie gazów lub pyłów do powietrza dla RUUKKI BUILDING SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, Żyrardów dla instalacji zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 7/9 w Obornikach/wniosek o wycofanie wniosku z dnia 25.09.2020 karta 3.1/2020 /decyzja o umorzeniu postępowania karta 3.2/2020 2020-08-20 13:58:09
karta nr 6/2020 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla RUUKKI Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Łukowskiej 7/9 w Obornikach./karta 6.1/2020- przekazanie wniosku zgodnie z kompetencją do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2020-08-10 12:00:01
karta nr 2/2020 - wniosek Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla PEC Sp. z o.o., ul. Wybudowanie 56, 64-600 Oborniki/ decyzja z dnia 22.10.2020r. karta nr 2.1/2020 2020-08-10 11:58:12
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 377/20 z dnia 27 lipca 2020r. dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na odcinku SUw Gorzewo - Ryczywół na działkach o nr ew. 244/1, 244/2, 186, 319, 191/2, 189, 187, 190, 188, w Gorzewie i 500, 499, 497, 495, 493/2, 493/1, 485, 480/23, 480/19, 492/1, 491/1, 491/2, 490/1, 490/2 w Ryczywole (AB.6740.206.2020) 2020-07-30 13:44:30
Zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne dz. nr 33/4, obręb 0034, 64-606 Urbanie, gm. Oborniki, pow. Obornicki dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. So. z o.o. ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa (OBO 03091) 2020-07-28 13:22:49
karta nr 23/2020 -Zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne dz. nr 33/4, obręb 0034, 64-606 Urbanie, gm. Oborniki, pow. Obornicki dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. So. z o.o. ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa (OBO 03091) 2020-07-28 13:03:51
karta nr 22/2020 -Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dz. nr 389/60 obręb 0017, 64-610 Studzieniec - P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-22 11:15:27
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dz. nr 389/60 obręb 0017, 64-610 Studzieniec - P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-22 11:13:08
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-21 12:10:17
karta nr 21/2020 - Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa 2020-07-21 12:04:34
Zbiorcza informacja opetycjach złożonych w 2019 r. 2020-07-17 09:01:31
karta nr 5/2020 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie prowadzącego instalację dla PROCOSMETICA Sp. z o.o. Sp.k, ul. Lipowa 45, 64-610 Rogoźno.karta 5.1/2020 - decyzja 2020-07-14 13:52:23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-07-13 14:13:00
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: "podinspektora ds.księgowości w Wydziale Finansów" 2020-07-08 12:59:09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA ODPŁATNE KORZYSTANIE Z POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEZNACZONEJ NA CELE HANDLOWE 2020-07-07 14:41:34
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 2020-07-03 13:18:00
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: "inspektora ds. nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami" 2020-07-02 10:35:14
karta nr 4/2020-Przeniesienie praw i obowiązków pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla PROCOSMETICA Sp. z o.o. Sp.k, ul. Lipowa 45, 64-610 Rogoźno.(wniosek,postanowienie) 2020-07-01 13:57:05
karta nr 20/2020 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że firma INTRADE Sp. z o.o., Łukowo 10, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 427 ze zm.) 2020-07-01 13:52:23
karta nr 19/2020 -Zmiana danych instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej URBANIE 10, Oborniki ? Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-637 Warszawa 2020-07-01 13:50:12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: inspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-06-30 14:44:12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: inspektora ds. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2020-06-30 14:42:52
informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnej nr BT32100_URBANIE zlokalizowanej w miejscowości Urbanie 10, 64-600 Oborniki 2020-06-30 13:52:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: "Sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPER B 1.8T" 2020-06-24 13:26:27
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: "Inspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym" 2020-06-24 10:27:17
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: "Inspektora ds. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty" 2020-06-24 10:25:55
Powiatowy Informator Zdrowia na 2020 r. 2020-06-19 11:15:37
Przeprowadzenie Audytu w SP ZOZ w Obornikach za lata 2028,2019,i 6 m-cy 2020r. 2020-06-16 12:03:40
Ponowne zaproszenie do składania ofert na przebudowę istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. 11 Listopada 2a 2020-06-16 12:01:57
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwie Powiatowym w Obornikach 2020-06-10 12:08:48
karta nr 18/2020 -zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska, dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- , pow. obornicki -P4 Sp. zo.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-06-09 08:39:40
zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne ul. Kowanowska, dz. nr 863/2, 64-600 Oborniki- , pow. obornicki -P4 Sp. zo.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-06-09 08:34:21
Interpelacja Radnego Michała Bogacza z dnia 28.05.2020 w sprawie zmiany konfiguracji w portalu GEOINFO 7 2020-06-04 12:27:50
Sprzedaż w formie zapytania ofertowego samochodu osobowego 2020-06-03 13:33:05
karta nr 17/2020 -Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- dz. nr 389/60, obręb 0017, 64-610 Studzieniec gm.Rogoźno, powiat obornicki ? P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 2020-06-03 10:22:01
zgłoszenie instalacji wytwarzającą pole elektromagnetyczne - dz. nr 389/60, obręb 0017, 64-610 Studzieniec, gm. Rogoźno, pow. obornicki 2020-06-03 10:14:36
karta nr 16/2020-Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44096 (64096N!) ROGOZNO zlokalizowanej w miejscowości Jaracz 29 dz. 87/1? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-28 16:22:31
karta nr 15/2020 -Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44035 (64035N!) RYCZYWOL zlokalizowanej w miejscowości Ryczywół, ul. Obornicka 5 ? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-28 16:21:16
zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44035 (64035N!) RYCZYWOL zlokalizowanej w miejscowości Ryczywół ul. Obornicka 5 2020-05-28 11:09:17
zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44096 (64096N!) ROGOZNO zlokalizowanej w miejscowości Jaracz 29 dz.87/1 2020-05-28 11:07:20
Wykonanie węzła sanitarnego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego 2020-05-27 12:08:10
Interpelacja Radnego Błażeja Cisowskiego z dnia 25.04.2019 2020-05-27 09:04:47
Interpelacja nr 4, 5 Radnych Błażeja Cisowskiego i Andrzeja Ilskiego z dnia 25.04.2019 2020-05-27 09:04:01
Interpelacja Radnego Błażeja Cisowskiego z dnia 28.02.2019 2020-05-27 09:02:32
Interpelacja Radnego Błażeja Cisowskiego z dnia 31.01.2019 2020-05-27 09:01:36
Wniosek Radnych Klubu PiS w sprawie uwzględnienia środkó finansowych na wymianę dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach 2020-05-27 08:59:51
Wniosek Radnego Zbigniewa Nowaka w sprawie korekty koron drzew oraz usunięcia sucych drzew przy drodze powiatowej 2045P Sławienko-Niemieczkowo-Popówko 2020-05-27 08:57:46
Wniosek Radnego Błażeja Cisowskiego w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w m. Parkowo oraz ustawienia znaków "Tablice prowadzące U-3" na skrzyżowaniu w m. Słomowo. 2020-05-27 08:54:51
Wniosek Radnych Klubu PiS w sprawie wyasygnowania środków finansowych na remont stołówki w Zespole Szkół w Objezierzu 2020-05-27 08:48:57
Wniosek Radnego Zbigniewa Nowaka w sprawie zamontowania tzw. "inteligentnych świateł" w m. Studzieciec 2020-05-27 08:46:01
Wniosek Radnego Zbigniewa Nowaka w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Budziszewko 2020-05-27 08:43:51
Wniosek Radnych Klubu PiS w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkół w KIszewie 2020-05-27 08:40:37
Wniosek Radnego MIchała Bogacza w sprawie odwodnienia frgmentu drogi w m. Lipa 2020-05-27 08:37:56
Wniosek Radnego Zbigniewa Nowaka w sprawie zabezpieczenia środkó finansowych na dokończenie remontu drogi powiatowej Studzieniec- Budziszewko 2020-05-27 08:34:21
Wniosek Radnego MIchała Bogacza w sprawie przebudowy skrzyżowania w m. Zawady 2020-05-27 08:31:58
karta nr 16/2020 - wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego udzielającej zezwolenia na zbieranie złomu OS.V.6233.8.2015 z dnia 16.05.2015 KM Skup Złomu i Metali Kolorowych Krystyna Mańkowska, ul. Fabryczna 32, 64-610 Rogoźno - zaprzestanie działalności /decyzja - karta nr 16.1/2020 2020-05-22 07:22:41
karta nr 3/2020 - wniosnek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla GUMA WICHEREK Sp. z o.o., Sp.k., ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki/ decyzja karta 3.1/2020 2020-05-22 07:20:30
karta nr 14/2020 -Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE zlokalizowanej w miejscowości URBANIE 10 dz. 42/2 ? T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-22 07:17:42
karta nr 13/2020 - Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40421 (64421N!) KISZEWO zlokalizowanej w miejscowości Kiszewo 75 dz. nr 176/1 , instalacji radiokomunikacyjnej 44679(64921N!) BOGDANOWO w miejscowości Bogdanowo 10c ? T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 2020-05-22 07:16:22
zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla tacji bazowej 40309 (64309N!) PPI_OBORNIKI_URBANIE zlok. w miejscowości Urbanie 10 dz. 42/2 2020-05-18 10:21:19
zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40421(64421N!) KISZEWO zlokalizowanej w miejscowości kiszewo 75 dz.nr 176/1 i instalacji 44679 (64921N!) BOGDANOWO zlokalizowanej w miejscowości Bogdanowo 10c 2020-05-18 10:13:53
karta nr 12/2020- Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40399 OBORNIKI (64399 PPI_OBORNIKI_ METALPLAST) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki przy ul. Łukowskiej 3 ? T-Mobile Polska S.A. 2020-05-11 15:21:41
karta nr 11/2020 Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 1405 (64654N!) D11 ROGOŹNO (PPI_ROGOŹNO_ROGOZNO) zlokalizowanej w miejscowości Rogoźno przy ul. Fabrycznej 7 - Orange Polska S.A. 2020-05-11 15:20:09
zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 40399 OBORNIKI (64399 PPI_OBORNIKI_METALPLAST) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, ul. Łukowska 3 2020-05-11 09:24:38
Wynik zapytania - Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego 2020-04-23 10:16:17
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego za lata 2014-2017 2020-04-17 13:35:29
Informacja o zmianie danych w zakresie wielskości i rodzju emisji dla stacji bazowej 44066 (64066N!) PPI_ROGOZNO_NIENAWISZCZ zlokalziowanej w miejscowości Rogoźno, Nienawiszcz dz. nr 157 2020-04-15 11:08:33
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej 5500 (64602N!) ZACHÓD (PPI_OBORNIKI_DĄBROWSKIEGO) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, ul. Wybudowanie 56 2020-04-08 09:18:04
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej 5452 (64723N!) PARKOWO (PPI_ROGOZNO_PARKOWO) zlokalizowanej w miejscowości PARKOWO, DZIAŁKA 285 2020-04-08 09:01:43
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej 3893 (64562N!) OBORNIKI LUDOMY (PPI_RYCZYWOL_LUDOMY) zlokalizowanej w miejscowości Ludomy, DZIAŁKA 449 2020-04-08 08:49:12
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej 1317 (64601N!) OBORNIKI MIASTO (PPI_OBORNIKI_MICKIEWICZA) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, ul. Adama Mickiewicza 3 2020-04-08 08:36:03
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej 10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA) zlokalizowanej w miejscowości Oborniki, ul. Przemysłowa 3 2020-04-07 14:32:12
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne dla Stacji Bazowej telefonii komórkowej OBO3003 zlokalizowanej w Obornikach, ul. Łukowska 3, na działce o nr ewid. 905/1, gm. Oborniki, powiat obornicki 2020-04-03 10:25:22
Karta nr 1/2020 - Wniosek o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SŁAWIENKO PS II udzielonej decyzją Starosty Obornickiego znak: OS.IV-7512/1/2007 z dnia 18.10.2007r. zmienionej decyzją znak: OS.IV.6522.4.2017 z dnia 21.12.2017r. 2020-03-18 12:43:57
karta nr 4 /2020 zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów złomu Handel Usługi EUROSCRAP Tomasz Janasek, Słonawy 37, 64-600 Oborniki przy ul. Polnej 6 dz. nr ewid. 756/8/ decyzja z dnia 17.08.2020 karta 4.1 2020-03-09 15:54:31
karta nr 3/2020 zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów OS.V.6233.20.2013 z 31.12.2013 dla PWiK w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki/ Decyzja -karta nr 3.1 2020-03-09 15:51:24
karta nr 2/2020 zezwolenie na przetwarzanie odpadów złomu w miejscowości Popówko dla IW-MET Ryszard Matuszak Sp. z o.o., Sp.k. Pniewy, ul. Polna 4, 62-045 Pniewy.Karta nr 2.1/2020 - Decyzja 2020-03-09 15:48:22
karta nr 1/2020 zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów nr OS.V.6233.26.2014 z dnia 15.12.2014r. PGKIM Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki, karta 1.1./2020 decyzja z dnia 1.02.2022 2020-03-09 15:45:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budżetu i księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-03-06 07:55:22
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-03-06 07:52:33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-03-06 07:50:32
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów , podinspektora ds. budżetu i księgowości w Wydziale Finansów, podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów 2020-03-02 13:13:50
statystyka zdawalności OSK za 2019 rok. 2020-02-27 11:48:47
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ewidencji i rejestracji w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-02-13 14:25:42
Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w komisjach orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2020-02-10 17:29:05
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : referenta ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-01-28 07:45:02
ZARZĄDZENIE NR 5.2020 Starosty Obornickiego z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2020-01-24 08:52:15
informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 5500 (64602N!) OBORNIKI ZACHÓD (PPI_OBORNIKI_DABROWSKIEGO)zlokalizowanej w miejscowości Oborniki ul. Wybudowanie 56 2020-01-13 14:26:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2020-01-08 08:50:57
ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na istotną zmianę w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3022 zlokalizowanej na terenie przy ul. Kościuszki 29, 64-610 Rogoźno, gm. Rogoźno pow. obornicki. 2019-12-20 13:06:30
zgłoszenia aktualizacji danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa BT33244.21 OBORNIKI_WLKP zlokalizowanej w Bogdanowie 10c, 64-600 Oborniki 2019-12-20 12:50:18
dyżury aptek w 2020 r. 2019-12-17 10:07:33
informacja o zmianie parametrów instalacji TON Oborniki/Uścikowo dz. nr 388/3, 64-600 Uścikowo 2019-12-17 09:15:49
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-11-22 12:35:39
Wynik wstępnej selekcji na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów 2019-11-21 11:55:35
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - inspektor ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-11-21 11:53:49
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 2019-11-12 09:01:11
PROTOKÓŁ nr 11/2019 z XI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 sierpni 2019r. 2019-11-07 11:16:29
PROTOKÓŁ nr 10/2019 z X SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 czerwca 2019r. 2019-11-07 11:15:12
PROTOKÓŁ nr 9/2019 z IX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 maja 2019r. 2019-11-07 11:12:36
PROTOKÓŁ nr 8/2019 z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019r. 2019-11-07 11:10:57
PROTOKÓŁ nr 6/2019 z VI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 lutego 2019r. 2019-11-07 11:08:23
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-10-29 09:08:57
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnością bezgotówkową 2019-10-17 11:40:41
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-09-17 12:21:15
Informacja w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego 2019-09-06 13:11:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-08-09 13:06:59
Petycja w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019-08-08 13:33:01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. ndzoru komunikacyjnego i transportu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-08-07 13:27:32
Lista kandydatów spełaniających wymagania na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-08-06 09:55:39
Petycja mieszkańców w sprawie budowy chodników oraz modernizacji dróg powiatowych w miejscowości Górka 2019-07-25 08:52:01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzęnicze inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-07-09 07:49:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze Kierownika Referatu ds. Finansów Oświaty w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-07-09 07:47:01
lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze inspektora ds.nadzoru komunikacyjnego i transportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-07-08 11:14:27
informacja o złożonych petycjach w 2018 roku 2019-07-04 10:52:32
lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty i sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-07-01 10:11:14
lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika referatu obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-26 09:55:46
lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowyn w Obornikach 2019-06-26 09:53:17
Nabór na stanowisko kierownika referatu obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11-Listopada 2a 2019-06-10 15:53:58
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach - uzupełnienie 2019-06-10 15:51:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-06-04 07:12:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-06-04 07:11:28
Petycja Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku w sprawie budowy Parku Doświadczeń 2019-06-03 08:58:17
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na kierownicze stanowisko pracy : Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-05-31 07:44:12
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na kierownicze stanowisko pracy : Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-05-31 07:42:52
Raport o stanie Powiatu Obornickiego za 2018 r. 2019-05-22 09:34:22
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrekora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-05-15 14:01:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "inspektora ds. promocji i rozwoju" 2019-05-09 10:57:36
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na urzędnicze stanowisko pracy : inspektora ds. promocji i rozwoju 2019-05-07 14:08:26
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na urzędnicze stanowisko pracy : inspektora ds. promocji i rozwoju 2019-05-07 14:05:52
Decyzja Starosty Obornickiego nr GN.6853.7.2018 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 2019-04-19 13:11:08
Program Ochrony Środowiska Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 2019-03-28 13:51:16
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie, w jakim posiada ona nieuregulowany stan prawny. 2018-12-07 07:59:29
PROTOKÓŁ nr 1/2018 z I SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 listopadaa 2018r. 2018-12-05 11:55:24
PROTOKÓŁ nr 53/2018 z LIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 listopada2018r. 2018-12-05 11:54:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2018-11-27 09:59:14
Wyniki konsultacji Programu na 2019 r. 2018-11-05 10:32:44
Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 2018-10-24 07:17:56
INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM 2018-10-17 08:51:25
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 2018-09-28 14:06:34
PROTOKÓŁ nr 49/2018 z XLIX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lipca 2018r. 2018-09-06 09:16:40
PROTOKÓŁ nr 48/2018 z XLVIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 czerwca 2018r. 2018-09-06 09:15:45
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-04 09:10:11
OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2018-08-27 14:11:11
Obwieszczenie o okręgach wyborczych 2018-08-27 11:40:29
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego? 2018-08-24 12:43:30
Wyniki analizy średniej zdawalności w osrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu obornickiego za I półrocze 2018 roku 2018-07-17 09:54:01
PROTOKÓŁ nr 47/2018 z XLVII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 maj 2018r. 2018-07-05 13:20:51
PROTOKÓŁ nr 45/2018 z XLV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 marca 2018 2018-07-05 13:17:48
Petycja w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach 2018-06-20 08:57:35
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowołoskoniec - Słonawy (AB.6740.155.2018) 2018-06-18 12:58:15
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wychowaniec, na działkach nr ew. 158, 159/2 (AB.6740.256.2018) 2018-06-14 11:55:30
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów" 2018-06-12 07:31:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów " 2018-06-12 07:30:48
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów 2018-06-05 10:09:44
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów 2018-06-05 10:08:41
Petycja w sprawie zniesienia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach 2018-05-25 08:40:05
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości" 2018-03-16 10:32:20
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości" 2018-03-16 10:31:37
Informacja o wydaniu decyzji dla Gminy Ryczywół o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami na działkach nr ew. 139, 266, 274, 351 w miejscowości Tłukawy(AB.6740.44.2018) 2018-03-09 09:53:28
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2018-03-07 14:25:52
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 2018-03-05 11:46:44
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-01-26 11:23:01
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-01-26 11:21:17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-01-26 11:19:54
wykazy dużurów na 2018 r. 2018-01-22 13:40:10
dane adresowe i godziny otwarcia aptek w Obornikach 2017-12-21 11:25:58
dyżury aptek w 2018 r. 2017-12-21 11:24:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2017-12-08 13:05:42
Uchwała Nr 397/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2017-11-29 09:49:29
Informacja o aktualizacji podstawowej dotacji i statystycznej liczby uczniów, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-10-30 15:16:21
spadkobiercy po Marii Nowickiej - Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2017-10-20 09:38:46
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Ocieszynie (działki nr 4/6 i 4/8). 2017-10-13 09:08:21
PROTOKÓŁ nr 36/2017 z XXXVI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017r. 2017-10-02 13:07:51
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości " w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-31 11:56:57
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-27 13:41:50
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-27 13:40:10
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniem socjalnym i technicznym w zakresie tuczu trzody chlewnej w zabudowie zagrodowej w Parkowie na działce nr ew. 394 2017-07-04 09:56:47
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy wraz z przebudową sieci ciepłowniczej preizolowanej - Oborniki, ul. Czarnkowska, Chłopska, Łazienkowa (AB.6743.181.2017) 2017-07-04 07:55:48
Informacja o naborze na stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości 2017-06-30 14:17:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. INFORMATYZACJI ZASOBÓW W WYDZIALE GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI 2017-06-30 12:52:24
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy :"podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości" 2017-06-27 10:50:20
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : "podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości" 2017-06-27 10:49:00
PROTOKÓŁ nr 33/2017 z XXXIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 maja 2017r. 2017-06-26 11:12:11
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. 2017-06-20 14:10:27
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznegow miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6, (AB.6743.174.2017) 2017-06-20 09:54:40
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Jaracz, dz. 48/4, (AB.6743.180.2017) 2017-06-09 10:22:19
ZARZĄDZENIE NR 30 . 2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2017-06-08 07:34:32
Oświadczenie Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia karty samorządności 2017-05-31 14:14:14
PROTOKÓŁ nr 32/2017 z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017r. 2017-05-31 14:13:00
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym kablowym w miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6 (AB.6743.174.2017) 2017-05-25 10:05:17
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Sierniki, dz. 316/13, (AB.6743.110.2017) 2017-05-18 12:16:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nadbudowy części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Łopiszewo, dz. 142 (AB.6743.144.2017) 2017-05-18 08:45:31
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej - Rogoźno, dz. 1350, 1351/25, 2385/2 (AB.6743.123.2017) 2017-05-18 07:53:05
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego w miejscowości Oborniki, dz. 3348, 3349/6, (AB.6743.104.2017) 2017-05-17 14:58:42
PROTOKÓŁ nr 31/2017 z XXXI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 marca 2017r. 2017-05-05 09:43:31
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Międzylesie, dz.177/15 (AB.6743.130.2017) 2017-04-28 13:13:17
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy INSPEKTORA W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 2017-04-28 11:27:18
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : "Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa" 2017-04-26 13:06:56
Informacja o dniu wolnym 2017-04-21 12:41:13
Informacja o dniu wolnym 2017-04-21 12:39:12
Apel Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: uwzględnienia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku w sieci podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 2017-04-19 09:18:07
Apel Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wsparcia uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XXVIII/368/2017 z dnia 28 marca 2017 roku skierowanej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 2017-04-19 09:15:32
PROTOKÓŁ nr 30/2017 z XXX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2017 2017-04-18 11:23:57
Petycja w sprawie wydania odmownej decyzji w sprawie środowikowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Jaracz 2017-04-05 09:25:29
Informacja o wynikach konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OBORNIKACH 2017-03-14 10:25:50
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze : Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-03-02 14:18:37
Informacja o utrudnieniach w pracy RPODGiK w dniach 13- 30.03.2017 2017-03-02 08:39:06
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "PODINSPEKTORA DS. REJESTRACJI POJAZDÓW" W WYDZIALE KOMUNIKACJI I ROZWOJU 2017-02-23 08:50:56
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "PODINSPEKTORA DS. WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI I EWIDENCJI KIEROWCÓW" W WYDZIALE KOMUNIKACJI I ROZWOJU 2017-02-23 08:48:27
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : " podinspektora ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców " w Wydziale Komunikacji i Rozwoju 2017-02-16 13:44:05
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : " podinspektora ds. rejestracji pojazdów" w Wydziale Komunikacji i Rozwoju 2017-02-16 13:41:32
OGŁOSZENIE Nr 1 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 28 grudzień 2016 r. 2017-01-10 12:20:09
Petycja osób sprzeciwiających się wobec budowy trzech elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Pruśce 2016-10-21 07:25:22