Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział edukacji, sportu i spraw obywatelskich


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
konkurs "Barwy Wolontariatu" 2023-02-13 15:47:31
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pużytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 139/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 140/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 141/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 142/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2023-02-13 15:47:31
nabór na członków komisji konkursowych 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Starosty Obornickiego 2023-02-13 15:47:31
Konkursy w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2023-02-13 15:47:31
Aktualny wzór oferty oraz wzór sprawozdania 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 24/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o naborze na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 143/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2022-05-20 08:46:13
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku. 2022-03-15 13:05:13
uchwała Nr 459/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-08 12:24:53
wzór i wskazówki do sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składanego do Starostwa Powiatowego w Obornikach 2022-01-19 13:41:39
wzór i wskazówki do ofert realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kierowanych do Zarządu Powiatu Obornickiego 2022-01-19 13:39:03
Dyżury aptek w 2022 r. 2021-12-23 08:07:45
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-11-08 14:40:25
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-08 09:35:35
uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 393/21 z dnia 14 października 20201 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-10-14 13:39:17
uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 394/21z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2021-10-14 13:36:57
Dyżury aptek 2021 r. 2021-09-16 07:56:21
Powiatowy Informator Zdrowia 2021 r. 2021-09-16 07:55:10
uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresach: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - wypoczynku dzieci i młodzieży, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - turystyki i krajoznawstwa, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-19 07:57:01
Informacja o punktach szczepień w powiecie 2021-02-26 12:05:33
nabór na członków komisji konkursowych 2021-02-02 10:46:40
Uchwała nr 272/20 w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2020-11-26 14:07:54
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-11-18 08:46:33
Uchwała Nr 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2020-10-15 08:18:47
Dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2020-03-11 11:27:05
dyżury aptek w 2020 r. 2019-12-17 10:07:33
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-12-05 11:27:34
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 2019-11-12 09:01:11
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-10-29 09:08:57
uchwała Zarządu 109/19 z dnia 28.10.2018 r. 2019-10-29 07:02:24
Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2019-10-16 12:44:09
Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-03-07 12:22:52
Dotacje dla pomiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-07 12:19:06
Dotacje dla podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-03-07 12:16:51
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-20 11:45:05
Wyniki konsultacji Programu na 2019 r. 2018-11-05 10:32:44
Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-16 11:35:44
Uchwała nr XLVII/254/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2018r. 2018-07-06 09:29:00
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2018-03-23 11:21:47
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie 2018-03-23 11:20:21
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rogoźnie 2018-03-23 11:17:59
uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie : wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2018-03-06 10:29:38
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 2018-03-05 11:46:44
Program współpracy na 2018 r. 2017-12-01 09:59:04
Informacja o aktualizacji podstawowej dotacji i statystycznej liczby uczniów, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-10-30 15:16:21
Konsultacje projektu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 2017-10-19 12:45:06
Program współpracy na rok 2017 2016-11-29 11:37:17
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 210/16 w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-11-08 14:17:09
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-06-28 07:49:07