Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienie publiczne/przetargi

Tytuł Data publikacji
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo
Minął termin składania ofert
2022-11-08 14:00:00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach
Minął termin składania ofert
2022-10-24 20:44:16
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OBORNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Minął termin składania ofert
2022-10-05 14:50:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo
Minął termin składania ofert
2022-09-26 15:50:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo
Minął termin składania ofert
2022-08-03 12:15:00
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach
Minął termin składania ofert
2022-07-27 10:25:00
Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2022-07-22 14:05:00
Zakup wyposażenia sal przedmiotowych w ramach projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydatktycznej ZS im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy"
Minął termin składania ofert
2022-07-22 09:25:00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Ob-kach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istn. budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego - I etap
Minął termin składania ofert
2022-07-20 12:30:00
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o ...
Minął termin składania ofert
2022-06-30 11:57:14
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Ob-kach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istn. budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego
Minął termin składania ofert
2022-06-23 11:00:37
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) - Gmina Ryczywół
Minął termin składania ofert
2022-06-07 13:50:31
Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół
Minął termin składania ofert
2022-04-12 14:26:51
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Dąbrówka Ludomska (301603_2.0002), Lipa (301603_2.0007), Ludomy (301603_2.0009).
Minął termin składania ofert
2021-11-19 07:47:54
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego w latach 2021-2022
Minął termin składania ofert
2021-09-20 14:29:18
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Rozbudowa szkoły w Obornikach
Minął termin składania ofert
2021-08-05 16:28:54
Budowa zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku
Minął termin składania ofert
2021-04-23 08:57:45
Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji w Obornikach, ul A. Mickiewicza 3
Minął termin składania ofert
2021-02-24 14:42:52
Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie - zakup i dostawa laptopów
Minął termin składania ofert
2021-02-10 12:17:12
Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół im. gen.Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - zakup i dostawa sprzętu ICT
Minął termin składania ofert
2021-02-10 12:05:33
Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
Minął termin składania ofert
2020-09-30 12:47:53
Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci
Minął termin składania ofert
2020-09-14 11:10:56
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2020-08-03 10:50:15
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2020-07-15 13:57:35
Sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach wraz z zapewnieniem środków higienicznych
Minął termin składania ofert
2020-06-02 11:12:23
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego
Minął termin składania ofert
2020-06-01 11:54:33
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest), znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego
Minął termin składania ofert
2020-05-18 15:21:40
Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie, Etap V, wpisanego do rejestru zabytków
Minął termin składania ofert
2020-03-17 12:14:35
Usługa: Sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach wraz z zapewnieniem środków higienicznych
Minął termin składania ofert
2020-02-03 13:08:18
Wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz hydrantowych ppoż. wraz z projektem przyłącza wodnego do budynku internatu działka nr 186/2 w Objezierzu 9A , 64-600 Oborniki
Minął termin składania ofert
2019-12-20 13:04:17
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego.
Minął termin składania ofert
2019-11-27 14:38:01
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OBORNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Minął termin składania ofert
2019-10-04 13:54:40
Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci
Minął termin składania ofert
2019-09-26 13:34:55
Modernizacja budynku, wymiana dachu Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku, ul. Miłowody, dz. Nr geod. 352/4 gmina Oborniki
Minął termin składania ofert
2019-05-23 08:23:40
Modernizacja dachu Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków, II przetarg nieograniczony
Minął termin składania ofert
2019-05-22 10:31:57
Modernizacja dachu Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków
Minął termin składania ofert
2019-04-26 14:42:26
Usługi - Powiat Obornicki: Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobow zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobow zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół
Minął termin składania ofert
2018-05-16 10:43:26
Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług
Minął termin składania ofert
2018-05-10 10:10:04
Modernizacja - remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków II E
Minął termin składania ofert
2018-04-18 11:48:56
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach
Minął termin składania ofert
2018-01-17 14:34:52
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach - etap II
Minął termin składania ofert
2018-01-08 11:28:00
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach - etap II
Minął termin składania ofert
2017-12-04 13:20:25
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2017-11-06 13:55:33
Powiat Obornicki: Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków
Minął termin składania ofert
2017-09-19 11:25:53
Budowa trafostacji kontenerowej w SP ZOZ w Obornikach
Minął termin składania ofert
2017-08-25 13:50:39
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków. Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki
Minął termin składania ofert
2017-08-25 12:14:25
Przebudowa wraz z termomodernizacją sali gimnastycznej LO im. S. Wyspiańskiego w Obornikach - przetarg nr II
Minął termin składania ofert
2017-08-21 13:08:03
Przebudowa wraz z termomodernizacją sali gimnastycznej LO im. S. Wyspiańskiego w Obornikach
Minął termin składania ofert
2017-08-01 13:47:02
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków. Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki (39 obrębów)
Minął termin składania ofert
2017-07-28 12:45:06
Dostawa bazy GESUT - Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego
Minął termin składania ofert
2017-07-26 14:27:19
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków
Minął termin składania ofert
2017-07-10 15:51:07
Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków
Minął termin składania ofert
2017-07-05 12:14:08
Dostawa bazy GESUT - Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego
Minął termin składania ofert
2017-07-04 12:06:28
Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków
Minął termin składania ofert
2017-06-14 14:26:30
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu.
Minął termin składania ofert
2017-06-09 08:56:21
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu.
Minął termin składania ofert
2017-05-30 12:55:29
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu.
Minął termin składania ofert
2017-05-19 11:36:51
Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach
Minął termin składania ofert
2017-04-20 10:07:39
Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach
Minął termin składania ofert
2017-03-27 13:58:35
Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół
Minął termin składania ofert
2017-03-13 15:38:14
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Minął termin składania ofert
2016-10-11 13:53:05
Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół, pow. obornicki, woj. wielkopolskie
Minął termin składania ofert
2016-07-05 12:46:01
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Minął termin składania ofert
2016-06-28 12:12:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
24 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Admin Admin

Data publikacji:
24 cze 2016, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Artur Wróblewski

Data aktualizacji:
30 sie 2022, godz. 12:24