Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Program współpracy Powiau Obornickiego z organizacjami pozarżadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-09-21 11:54:54
ZARZĄDZENIE NR 25 . 2020 Starosty Obornickiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowiska pracy inspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym oraz inspektora ds. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-06-05 11:50:33
ZARZĄDZENIE Nr 20.2020 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowego w Obornikach 2020-05-12 13:41:47
ZARZĄDZENIE Nr 14.2020 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 roku 2020-03-02 11:00:00
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 Starosty Obornickiego z dnia 19.02.2020 r. w sprawie : powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Obornickim 2020-03-02 10:55:31
ZARZĄDZENIE NR 12.2020 Starosty Obornickiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej 2020-02-19 11:23:18
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 Starosty Obornickiego z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Obornikach i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego 2020-02-14 08:08:05
ZARZĄDZENIE Nr 10.2020 Starosty Obornickiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2020-02-11 09:03:00
ZARZĄDZENIE NR 9.2020 Starosty Obornickiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze: podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych, podinspektora ds. księgowości oraz podinspektora ds. budżetu i księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-02-11 08:35:21
ZARZĄDZENIE NR 8 .2020 Starosty Obornickiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: podinspektora ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych, podinspektora ds. budżetu i księgowości podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2020-02-11 08:32:21
Zarządzenie Nr 7.2020 Starosty Obornickiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: powierzenia nadzoru i określenia odpowiedzialności Pana wicestarosty Waldemara Cyranka za niektóre wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a także upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2020-01-28 13:32:00
ZARZĄDZENIE NR 6. 2020 Starosty Obornickiego z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214 000 EURO dla dostaw lub usług pn. ?Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach wraz z zapewnieniem środków higienicznych? Sprawa numer: KR.272.1.2020 2020-01-28 13:30:07
ZARZĄDZENIE NR 5.2020 Starosty Obornickiego z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2020-01-24 08:50:06
ZARZĄDZENIE Nr 4.2020 Starosty Obornickiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2020-01-23 08:11:15
ZARZĄDZENIE NR 3.2020 Starosty Obornickiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-01-23 08:09:46
ZARZĄDZENIE NR 2.2020 Starosty Obornickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy referenta ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2020-01-10 14:10:49
ZARZĄDZENIE NR 1.2020 Starosty Obornickiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy referenta ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2020-01-10 11:24:37
Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2019-10-16 12:44:09
Zarządzenie Nr 31.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. oświaty i sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:21:01
Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:19:30
Zarządzenie Nr 29.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy kierownika referatu obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:18:03
Zarządzenia Nr 28.2019 w sprawie: powołania Komisji zdawczo ? odbiorczej do odbioru lokalu mieszkalnego nr 7 ( wraz z pomieszczeniami przynależnymi ? piwnica i garaż) w budynku nr 30 położonym w Objezierzu , gm. Oborniki, stanowiącego własność Powiatu Obornickiego 2019-05-27 12:54:06
Zarządzenie Nr 25.2019 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:49:07
Zarządzenie Nr 24.2019 w sprawie: powierzenia pani Katarzynie Korczyńskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2019-05-27 12:47:51
Zarządzenie Nr 22.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 12:42:30
Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2019-05-27 12:41:09
Zarządzenie Nr 20.2019 2019-05-27 12:40:02
Zarządzenie Nr 19.2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/09 Starosty Obornickiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo ? księgowych w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:39:18
Zarządzenie Nr 18.2019 w sprawie: wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:38:15
Zarządzenie Nr 17.2019 sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2019r. 2019-05-27 12:37:20
Zarządzenie Nr 16.2019 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia epizodycznego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu obornickiego 2019-05-27 12:35:59
Zarządzenie Nr 15.2019 w sprawie: utraty ważności Zarządzenia Starosty Obornickiego nr 6/2000 z dnia 30 maja 2000r. 2019-05-27 12:34:52
Zarządzenie Nr 14.2019 w sprawie: powierzenia nadzoru i określenia odpowiedzialności Pana wicestarost Waldemara Cyranka za niektóre wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a także upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych 2019-05-27 12:33:24
Zarządzenie Nr 13.2019 w sprawie: powołania i trybu obradowania Komisji ds. opiniowania wniosków przez PUP 2019-05-27 12:30:27
Zarządzenie Nr 12.2019 w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. 2019-05-27 11:28:54
Zarządzenie Nr 11.2019 w sprawie : powołania nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach 2019-05-27 11:26:19
Zarządzenie Nr 10.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:43:46
Zarządzenie Nr 9.2019 w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2019 roku 2019-05-27 10:42:05
Zarządzenie Nr 8.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:39:20
Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie: przyznania informatykowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań 2019-05-27 10:36:05
Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Oborniki, oznaczoną jako działka nr 477/1, która stała się własnością Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz ? Oborniki" 2019-05-27 10:33:48
Zarządzenie Nr 5.2019 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa, które stały się własnością Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg gminnych: ul.Przylesie, ul.Wybudowanie, ul.Bielawska oraz ul.Droga Leśna w Obornikach 2019-05-27 10:31:42
Zarządzenie Nr 4.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:29:12
Zarządzenie Nr 3.2019 w sprawie: organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-27 10:27:26
Zarządzenie Nr 2.2019 w sprawie: zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-27 10:25:44
Zarządzenie Nr 1.2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 2.2017 z 31 stycznia 2017 r. dotyczącego powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-05-27 10:23:15
ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2019-04-15 14:13:07
ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2019-04-15 14:08:23
Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-16 11:35:44
ZARZĄDZENIE NR 28.2018 Starosty Obornickiego z dnia 18 maja 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług" 2018-06-05 09:42:59
ZARZĄDZENIE NR 27.2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 maja 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźn 2018-06-05 09:41:58
ZARZĄDZENIE Nr 26.2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. 2018-06-05 09:36:30
ZARZĄDZNIE NR 25.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia pani Katarzynie Korczyńskiej dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2018-06-05 09:17:51
ZARZĄDZENIE NR 24. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach 2018-06-05 09:16:38
ZARZĄDZENIE NR 23 .2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2018-06-05 09:10:27
ZARZĄDZENIE Nr 22.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 w sprawie: powołania nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach 2018-06-05 09:03:39
ZARZĄDZENIE Nr 21.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018r. W sprawie: powołania do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach 2018-06-05 09:02:27
ZARZĄDZENIE Nr 20.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018r. W sprawie: odwołania ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach 2018-06-05 08:59:17
ZARZĄDZNIE NR 19.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: cofnięcia powierzenia pani Agnieszce Majchrzak dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2018-06-05 08:56:39
ZARZĄDZENIE NR 18 2018 Starosty Obornickiego z dnia 7 maja 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Modernizacja-remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków IIE" 2018-06-05 08:53:41
Zarządzenie nr 17.2018 Starosty Obornickiego z dnia 07.05.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15.2018 Starosty Obornickiego z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2018-06-05 08:50:48
ZARZĄDZENIE Nr 16.2018 Starosty Obornickiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2018-06-05 08:46:03
Zarządzenie nr 15.2018 Starosty Obornickiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7.2017 Starosty Obornickiego z dnia 15.02.2017 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2018-04-04 08:49:55
ZARZĄDZNIE NR 14.2018 Starosty Obornickiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: powierzenia pani Agnieszce Majchrzak dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2018-04-04 08:39:42
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością 2018-04-04 08:33:33
ZARZĄDZENIE NR 12. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2018-03-05 09:14:04
ZARZĄDZENIE Nr 11.2018 Starosty Obornickiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. 2018-02-28 12:29:08
ZARZĄDZENIE NR 8 2018 Starosty Obornickiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa trafostacji kontenerowej w SP ZOZ w Obornikach" na podstawie umowy nr KR.273.7.2017 z dnia 27 września 2017r. 2018-02-06 11:17:06
ZARZĄDZENIE Nr 7.2018 Starosty Obornickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2018-02-06 11:14:54
ZARZĄDZENIE NR 6.2018 Starosty Obornickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 Starosty Obornickiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2018-01-30 12:33:46
Zarządzenie NR 5.2018 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków 2018-01-30 12:32:46
ZARZĄDZENIE NR 3. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach" 2018-01-17 09:58:55
ZARZĄDZENIE NR 2. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie III przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" 2018-01-17 09:57:06
ZARZĄDZENIE Nr 59.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2017-12-19 09:25:01
ZARZĄDZENIE NR 58.2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017.ZARZĄDZENIE NR 58.2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017. 2017-12-19 09:24:07
Zarządzenie Nr 57.2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pt.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy - Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427 m, realizowanego w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystk 2017-12-19 09:23:06
Zarządzenie Nr 18.2017 Starosty Obornickiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Obornikach, stosowanych przy realizacji Projektu pt.: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" nr RPWP.02.01.02-30-0016/16-00 w ramach: Osi Priory 2017-12-19 09:19:02
Zarządzenie Nr 15.2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia polityki i zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2017-12-19 09:15:46
Zarządzenie Nr 54.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 listpoada 2017r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeńst 2017-11-27 12:14:50
ZARZĄDZENIE NR 53. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 listopada 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" Sprawa numer: KR.272.8.2016 2017-11-27 12:07:14
ZARZĄDZENIE Nr 52.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 " 2017-11-27 12:01:52
ZARZĄDZENIE NR 51.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 2017-11-27 11:57:42
Konsultacje projektu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 2017-10-19 12:45:06
ZARZĄDZENIE Nr 50.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Obornicki 2017-10-12 12:49:59
ZARZĄDZENIE NR 49.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: kontroli i egzekwowania wykonania obowiązku w zakresie rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych 2017-10-12 12:48:32
ZARZĄDZENIE NR 48.2017 Starosty Obornickiego z dnia 27 września 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" Część III - Zadanie 3: Jednostka ewi 2017-10-12 12:09:23
ZARZĄDZENIE NR 47.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: powierzenia Pani Agnieszce Majchrzak pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-10-12 12:06:24
ZARZĄDZENIE NR 46.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku "Powiatowego planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Powiatu Obornickiego" 2017-09-12 10:47:57
ZARZĄDZENIE NR 45.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 września 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" Część III - Zadanie 3: Jednostka ewid 2017-09-12 10:46:40
ZARZĄDZENIE NR 43 2017 Starosty Obornickiego z dnia 21 sierpnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa wraz z modernizacją Sali gimnastycznej L O im. S. Wyspiańskiego w Obornikach" 2017-09-01 09:24:19
ZARZĄDZENIE NR 42 2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa wraz z modernizacją Sali gimnastycznej L O im. S. Wyspiańskiego w Obornikach" 2017-08-07 11:15:19
ZARZĄDZENIE NR 41.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn."Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" 2017-08-07 11:11:57
ZARZĄDZENIE NR 40.2017 Starosty Obornickiego z dnia 26 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa bazy GESUT ? Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego" 2017-08-07 11:09:48
ZARZĄDZENIE NR 39. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-07-18 07:36:50
ZARZĄDZENIE NR 38.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-18 07:26:47
ZARZĄDZENIE NR 37.2017 Starosty Obornickiego z dnia 10 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" 2017-07-18 07:24:09
ZARZĄDZENIE NR 36.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków" 2017-07-18 07:22:56
ZARZĄDZENIE NR 35.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa bazy GESUT ? Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego" 2017-07-18 07:21:04
ZARZĄDZENIE NR 38.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-14 07:17:26
ZARZĄDZENIE NR 27. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 maja 2017r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach na kadencję w latach 2017-2020. 2017-06-28 08:07:51
ZARZĄDZENIE NR 34 2017 Starosty Obornickiego z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków? 2017-06-28 08:06:26
ZARZĄDZENIE NR 33.2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 2017-06-28 08:03:57
ZARZĄDZENIE NR 32.2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie: powołania komisji w celu zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. przekazanych Staroście Obornickiemu 2017-06-28 08:01:49
ZARZĄDZENIE NR 31. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-06-08 07:32:48
ZARZĄDZENIE NR 30 . 2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2017-06-08 07:30:30
ZARZĄDZENIE NR 29 2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 maja 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Skanowanie zasobów geodezyjnych ? informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu." 2017-06-07 11:28:58
ZARZĄDZENIE NR 28 2017 Starosty Obornickiego z dnia 19 maja 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn."Skanowanie zasobów geodezyjnych ? informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu." 2017-05-23 12:48:18
ZARZĄDZENIE NR 26.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 z dnia 19 kwietnia 2017r zmieniające dzień otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach" Sprawa numer: KR.272.2.2017 2017-05-16 13:16:16
ZARZĄDZENIE NR 25.2017 Starosty Obornickiego z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach" 2017-04-21 12:47:37
ZARZĄDZENIE Nr 24.2017 Starosty Obornickiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-04-11 09:16:15
ZARZĄDZENIE NR 21 .2017 Starosty Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-04-04 14:49:04
ZARZĄDZENIE NR 22. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-04-04 14:47:49
ZARZĄDZENIE NR 21 .2017 Starosty Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-04-04 14:45:39
ZARZĄDZENIE Nr 20.2017 Starosty Obornickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyznania informatykowi Panu Marcinowi Rollowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. 2017-04-04 14:42:18
ZARZĄDZENIE NR 19.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 marca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach? Sprawa numer: KR.272.1..2017 2017-04-04 14:40:50
ZARZĄDZENIE Nr 17.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-29 12:07:42
ZARZĄDZENIE NR 16.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 marca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoź 2017-03-29 12:06:43
ZARZĄDZENIE Nr 14.2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-03-29 12:04:28
ZARZĄDZENIE Nr 13.2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-29 12:03:21
ZARZĄDZENIE NR 12.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia 2017-03-29 12:02:11
ZARZĄDZENIE NR 11. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 22lutego 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. pzp. na "Konwersję baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa" w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowyc 2017-02-27 10:01:27
ZARZĄDZENIE NR 10.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2017 roku. 2017-02-27 09:59:12
ZARZĄDZENIE Nr 9.2017 Starosty Obornickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-02-20 10:44:42
ZARZĄDZENIE NR 8 2017 Starosty Obornickiego z dnia 15 lutego 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowania i przeprowadzenia postępowań w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usł 2017-02-16 12:52:40
Zarządzenie nr 7.2017 Starosty Obornickiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 38.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12.09.2016 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-02-16 09:53:28
ZARZĄDZENIE Nr 6.2017 Starosty Obornickiego z dn. 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na wykonanie zadania pn.: Konwersja baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w ramach realizacji projektu ?Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym 2017-02-09 13:14:51
ZARZĄDZENIE Nr 6.2017 Starosty Obornickiego z dn. 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na wykonanie zadania pn.: Konwersja baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w ramach realizacji projektu ?Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w 2017-02-09 13:13:24
ZARZĄDZENIE NR 5. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie:powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy podinspektora ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców i podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-02-06 14:00:27
ZARZĄDZENIE NR 4 .2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2017-02-06 13:59:20
ZARZĄDZENIE NR 3.2017 Starosty Obornickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-02-06 13:58:35
ZARZĄDZENIE NR 2.2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-02-06 13:57:50
ZARZĄDZENIE Nr 49.2016 Starosty Obornickiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2017-01-23 16:05:10
Zarządzenie Nr 48.2016 Starosty Obornickiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016 2017-01-23 16:03:43
ZARZĄDZENIE NR 47.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia ?Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny?. 2017-01-23 16:02:17
ZARZĄDZENIE Nr 46.2016 Starosty Obornickiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społecze 2017-01-23 16:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 45.2016 Starosty Obornickiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2017-01-23 15:57:54
ZARZĄDZENIE NR 44. 2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2016 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 42 z dnia 11 października 2016r. zmieniające dzień otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. ?Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnym? Sprawa numer: KR:272.4 2017-01-23 15:55:43
ZARZĄDZENIE Nr 43.2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu ? Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ? 2017-01-23 15:53:24
ZARZĄDZENIE NR 42 2016 Starosty Obornickiego z dnia 11 października 2016 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. ?Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnym? Sprawa numer: KR:272.4.2016 2017-01-23 15:51:15
ZARZĄDZENIE Nr 41.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Obornicki 2017-01-23 15:49:18
ZARZĄDZENIE Nr 40.2016 Starosty Obornickiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 15:46:42
ZARZĄDZENIE NR 39.2016 Starosty Obornickiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 2.2014 z 10 stycznia 2014 r. dotyczącego powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-01-23 15:42:50
Zarządzenei Nr 38.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-01-23 15:40:45
Zarządzenei Nr 37.2016 Starosty Obornickiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie planu obrony cywilnej Powiatu Obornickiego 2017-01-23 15:39:04
Zarządzenie Nr 36.2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/02 Starosty Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2002r.w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-01-23 15:36:45
ARZĄDZENIE NR 35.2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/09 Starosty Obornickiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo ? księgowych w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-01-23 15:28:17
ZARZĄDZENIE Nr 34.2016 Starosty Obornickiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 15:25:59
ZARZĄDZENIE NR 33.16 STAROSTY OBORNICKIEGO ? SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia epizodycznego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu obornickiego 2017-01-23 15:23:14
ZARZĄDZENIE Nr 32.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 11.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-01-23 15:21:55
Zarządzenie Nr 31.2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2017-01-23 15:19:04
ZARZĄDZENIE NR 30.2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 15:17:03
Zarządzenie Nr 29.2016 Starosty Obornickiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie: upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne 2017-01-23 15:15:01
ZARZĄDZENIE NR 28.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie: ustalenia wykazu członków zespołu redakcyjnego i administracyjnego wraz z zakresem uprawnień do edycji danych podmiotowych Starostwa Powiatowego w Obornikach w Biuletynie Informacji Publicznej i eBOI 2017-01-23 14:58:07
ZARZĄDZENIE NR 27.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia ?Regulaminu publikacji i aktualizowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i eBOI" 2017-01-23 14:55:28
ZARZĄDZENIE Nr 26.2016 Starosty Obornickiego z dn. 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół ,powiat obornicki, województwo wielkopolskie. 2017-01-23 14:52:13
ZARZĄDZENIE Nr 25.2016 Starosty Obornickiego z dn. 4 lipca 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200.000 EURO dla dostaw i usług - sprawa nr GK.6641.4.1.2016- na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji uż 2017-01-23 14:50:34
ZARZĄDZENIE NR 24 2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 czerwca 2016 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków? Sprawa numer: KR.272.3.2016 2017-01-23 14:49:31
Zarządzenie Nr 23.2016 Starosty Obornickiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług: " Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenie nieru 2017-01-23 14:47:10
ZARZĄDZENIE NR 22.2016 Starosty Obornickiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 14:42:01
ZARZĄDZENIE Nr 21.2016 Starosty Obornickiego z dn. 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania i realizacji projektów z zakresu tworzenia,cyfryzacji,aktualizacji i modernizacji rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępniania za pomocą e-usług, które będą realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2.,,Społeczeńst 2017-01-23 14:38:21
ZARZĄDZENIE Nr 20.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 14:17:42
ZARZĄDZENIE Nr 19.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-01-23 14:15:07
ZARZĄDZENIE NR 18.16 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie: opracowania planu przygotowania podmiotów leczniczych powiatu obornickiego na potrzeby obronne państwa oraz tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zagrożenia i wojny na obszarze powiatu obornickiego 2017-01-23 14:11:41
Zarządzenie Nr 17.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.2.2016 2017-01-23 14:08:45
ZARZĄDZENIE Nr 16.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 04.04.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-01-23 14:00:56
ZARZĄDZENIE Nr 15.2016 Starosty Obornickiego z dnia 31.03.2016 w sprawie wdrożenia do użytkowania Systemu Elektronicznej Listy Obecności 2017-01-23 13:53:14
ZARZĄDZENIE NR 14.2016 Starosty Obornickiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:49:58
ZARZĄDZENIE NR 13 . 2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:47:21
Zarządzenie Nr 12.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany treści Polityki Jakości 2017-01-23 13:45:16
ZARZĄDZENIE Nr 11.2016 Starosty Obornickiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016 r. 2017-01-23 13:40:58
ZARZĄDZENIE NR 10.2016 Starosty Obornickiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do przeprowadzenia czynności zdawczo ? odbiorczych z przejęcia udziału Skarbu Państwa wynoszącego 14022/42693 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1 i jego jednoczesnego przekazania w trwały zarząd 2017-01-23 13:37:49
ZARZĄDZENIE NR 9 . 2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 35.2015 Starosty Obornickiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające skład komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:36:29
ZARZĄDZENIE NR 8.16 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia15 lutego 2016 r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie obornickim 2017-01-23 13:35:08
Zarządzenie Nr 7.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12 lutego 2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 zmieniającego skład komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.1.2016 2017-01-23 13:19:55
ZARZĄDZENIE NR 6.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronce ?Franciszek? z siedzibą w Obornikach w 2016 roku. 2017-01-23 13:16:33
Zarządzenie Nr 5.2016 Starosty Obornickiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Obornickim 2017-01-23 13:14:34
ZARZĄDZENIE Nr 4.2016 Starosty Obornickiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016 r. 2017-01-23 13:12:31
ZARZĄDZENIE NR 3.2016 Starosty Obornickiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie : ogłoszenia dotyczącego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2017-01-23 13:10:45
ZARZĄDZNIE NR 2.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 13:09:28
Zarządzenie Nr 1.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.1.2016 2017-01-23 13:07:00
ZARZĄDZENIE NR 1.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2017-01-23 11:33:29
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 169/16 w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 2016-11-02 12:10:41