Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pużytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 24/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Obornickiego 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 139/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 143/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 140/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 141/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-02-13 15:47:31
Uchwała Nr 142/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2018 r. 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2018 r. 2023-02-13 15:47:31
konkurs otwartyofert na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie promocji zdrowia 2023-02-13 15:47:31
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2017 r. 2023-02-13 15:47:31
Nr LIV/ 294 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 CZERWCA 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034. 2022-06-30 16:20:48
Nr LIV/ 293 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 CZERWCA 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-06-30 16:19:31
Nr LIII/ 292 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie odwołania Pani Renaty Tomaszewskiej z członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2022-06-30 16:16:37
Nr LIII/ 291 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie skargi z dnia 6 kwietnia 2022 r. na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2022-06-30 16:15:08
Nr LIII/ 290 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 2022-06-30 16:11:08
Nr LIII/ 289 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwały nr LII / 281 / 22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Finansów 2022-06-30 16:09:29
Nr LIII/ 288 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej 2022-06-30 16:08:09
Nr LIII/ 287 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2021 2022-06-30 16:06:45
Nr LIII/ 286 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-06-30 16:02:49
Nr LIII/ 285 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 2022-06-30 15:54:24
Nr LIII/ 284 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:53:02
Nr LIII/ 283 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2021 rok . 2022-06-30 15:52:06
Nr LIII/ 282 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:49:57
Nr LII/ 281 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL / 219 / 21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Finansów. 2022-06-30 15:47:40
Nr LII/ 280 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr II / 20 /18 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej 2022-06-30 15:23:04
Nr LII/ 279 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do załatwienia skargi Staroście 2022-06-30 15:21:26
Nr LII/ 278 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji 2022-06-30 15:20:30
Nr LII/ 277 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:19:14
Nr LII/ 276 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:18:13
Nr LII/ 275 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:16:42
Nr LII/ 274 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 15:15:38
Nr LII/ 273 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2022-06-30 15:13:17
Nr LII/ 272 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz członka Zarządu Powiatu 2022-06-30 15:12:03
Nr LII/ 271 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego 2022-06-30 15:11:00
Nr LII/ 270 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 2022-06-30 15:09:50
Nr LII/ 269 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-06-30 15:07:03
Nr LII/ 268 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok . 2022-06-30 15:05:50
Nr LI/ 267 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 2022-06-30 15:03:54
Nr LI/ 266 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku. 2022-06-30 15:00:57
Nr LI/ 265 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:59:25
Nr LI/ 264 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:58:09
Nr LI/ 263/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 2022-06-30 14:56:22
Nr LI/ 262/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:53:12
Nr L/ 261/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2022-06-30 14:50:36
Nr L/ 260/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego i członka Zarządu Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:49:37
Nr L/ 259/ 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Obornickiego. 2022-06-30 14:48:13
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-21 13:43:29
UCHWAŁA NR 499/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym 2022-06-20 15:52:16
UCHWAŁA NR 498/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bąblinie, gm. Oborniki, stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny DOM ZAKONNY BĄBLIN 2022-06-20 15:40:14
Uchwała Zarządu 497/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022r. 2022-06-20 15:30:50
Uchwała Nr 496/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:24:13
Uchwała nr 495 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:16:04
Uchwała Nr 494/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:08:30
Uchwała Nr 493/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:07:04
Uchwała Nr 492/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:05:29
Uchwała Nr 491/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-06-01 08:22:08
Uchwała Nr 490/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:20:53
Uchwała Nr 489/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-06-01 08:19:12
Uchwała Nr 488/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:17:06
UCHWAŁA Nr 487/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-05-31 15:06:46
UCHWAŁA NR 485/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:42:23
UCHWAŁA Nr 484/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:41:32
Uchwała Nr 483/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-05-06 09:39:15
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:37:44
Uchwała Nr 481/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-05-06 09:36:27
Uchwała Nr 480/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:34:27
Uchwała Nr 479/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-22 06:51:49
Uchwała Nr 478/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-04-21 15:07:41
Uchwała Nr 477/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-21 15:06:40
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-04-21 15:04:18
Nr XLIX/ 258 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania skargi przekazania skargi na Starostę Obornickiego do Wojewody Wielkopolskiego. 2022-04-08 13:23:27
Nr XLIX/ 257 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-04-08 13:18:47
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-04-07 10:44:33
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-07 10:43:11
Uchwała Nr 473/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-07 10:41:59
UCHWAŁA NR 472/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do protokolarnego odbioru lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Obornickiego położonego w budynku mieszkalnym w Objezierzu (gm. Oborniki) 2022-03-31 10:25:18
Uchwała Nr 471/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-03-31 10:23:25
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 ze zm.) 2022-03-31 10:22:11
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co 2022-03-31 10:20:28
UCHWAŁA Nr 468 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-31 10:17:22
Uchwała Nr 467/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-24 13:06:06
UCHWAŁA NR 466/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem, przez SP ZOZ w Obornikach, gabinetu lekarskiego oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2022-03-24 13:03:11
Nr XLVIII/ 256 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034, 2022-03-15 15:17:17
Nr XLVIII/ 255 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-03-15 15:16:24
Nr XLVIII/ 254 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za okres 2019 - 2020 r., 2022-03-15 15:15:35
UCHWAŁA Nr 465/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-15 14:49:26
UCHWAŁA Nr 464/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-15 14:47:41
UCHWAŁA Nr 463/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-15 14:45:38
UCHWAŁA Nr 462/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 rokuw sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-15 14:39:35
UCHWAŁA Nr 461/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGOz dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-15 14:37:52
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku. 2022-03-15 13:05:13
UCHWAŁA Nr 460/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 08.03.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w przedsięwzięciu o nazwie Poznaj Polskę. 2022-03-09 10:04:13
UCHWAŁA Nr 459/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-09 10:03:28
UCHWAŁA Nr 458/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-09 10:01:09
UCHWAŁA Nr 457/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-09 09:59:48
UCHWAŁA Nr 456/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-09 09:58:08
UCHWAŁA Nr 455/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-09 09:54:06
UCHWAŁA Nr 454/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-09 09:52:26
UCHWAŁA Nr 453/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-09 09:47:18
uchwała Nr 459/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-08 12:24:53
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-07 16:03:21
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-03-07 16:01:46
UCHWAŁA Nr 450/22 ZARZĄDU 28 lutego 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-01 10:55:29
UCHWAŁA Nr 449/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-01 10:54:24
Uchwała nr 448 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. : Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 2022-02-25 11:58:51
Uchwała Nr 447/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-25 11:00:07
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-24 09:01:35
Uchwała Nr 445/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-09 13:47:28
Uchwała Nr 444/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-02-09 13:45:55
UCHWAŁA Nr 443/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-02-09 13:33:27
UCHWAŁA Nr 442 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-02-09 13:30:53
UCHWAŁA Nr 441/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-02-09 13:28:23
Nr XLVII/ 253 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2022-02-09 08:17:39
Nr XLVII/ 252 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2022-02-09 08:14:01
Nr XLVII/ 251 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2022-02-09 08:12:05
Nr XLVII/ 250 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2022-02-09 07:49:40
Nr XLVII/ 249 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2022-02-09 07:41:06
UCHWAŁA Nr 440/22ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia stycznia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-02-08 11:32:53
UCHWAŁA Nr 439/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-02-08 11:23:49
UCHWAŁA Nr 438/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2022-02-08 10:50:27
UCHWAŁA Nr 437/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r.w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2021 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2022-02-08 10:40:53
UCHWAŁA Nr 436 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-08 10:38:37
UCHWAŁA Nr 435/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-08 10:26:18
UCHWAŁA Nr 434/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-02-08 10:23:26
Uchwała Nr 433/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:19:29
Uchwała Nr 432/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:18:17
Uchwała Nr 431/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 10:16:54
Uchwała Nr 430/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-02-08 10:15:26
Uchwała Nr 429/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-08 10:13:12
UCHWAŁA NR 428/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzeniapopełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2022-02-08 10:11:29
Uchwała Nr 427/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 10:08:56
Uchwała Nr 426/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:56:38
Uchwała Nr 425/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-08 09:54:14
Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego w 2022 r. 2022-02-08 09:51:26
Uchwała Nr 423/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 09:42:42
Uchwała Nr 422/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:41:30
UCHWAŁA Nr 421/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-02-08 09:39:57
UCHWAŁA NR 420/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-02-07 16:19:07
Uchwała nr 419 /2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2022-02-07 16:15:16
UCHWAŁA Nr 418/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-07 16:13:13
Uchwała Nr 417/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:08:22
Uchwała Nr 416/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:06:52
Uchwała Nr 415/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:04:50
Uchwała Nr 414/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:03:29
UCHWAŁA Nr 413/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:56:56
UCHWAŁA Nr 412/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:55:32
UCHWAŁA Nr 411/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:53:52
UCHWAŁA Nr 410/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:51:18
Uchwała Nr 409/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 15:48:44
Uchwała Nr 408/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-04 15:15:50
Uchwała Nr 407/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 15:14:01
Uchwała Nr 406/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-04 15:12:48
Uchwała Nr 405/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu 2022-02-04 15:11:28
UCHWAŁA Nr 404/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego 2022-02-04 15:06:29
UCHWAŁA Nr 403/21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2022-02-04 15:05:38
UCHWAŁA NR 401/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2021- 2034 2022-02-04 14:58:36
Uchwała Nr 400/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-02-04 14:47:26
UCHWAŁA Nr 399/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-04 14:33:31
Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 14:28:26
Uchwała Nr 397/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-04 14:22:48
UCHWAŁA NR 396/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 latna rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2022-02-04 14:19:39
Nr XLVI/ 248 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości budynkowej w najem. 2022-01-24 09:50:27
Nr XLVI/ 247 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-01-24 09:48:46
Nr XLVI/ 246 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na 2022 rok. 2022-01-24 09:46:44
Nr XLVI/ 245 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetowej Powiatu Obornickiego na 2022 rok 2022-01-24 09:32:30
Nr XLVI/ 244 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-01-24 09:30:30
Nr XLVI/ 243 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2022-01-24 09:29:25
Nr XLVI/ 242 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:26:11
Nr XLV/ 241 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 2022-01-24 09:22:48
Nr XLV/ 240 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:21:24
Nr XLIV/ 239 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu Powiatu Obornickiego. 2021-12-02 12:51:06
Nr XLIV/ 238 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Obornickiego, 2021-12-02 12:50:25
Nr XLIV/ 237 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Obornickiego Pani Zofii Koteckiej, 2021-12-02 12:49:32
Nr XLIV/ 236 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 2021-12-02 12:48:49
Nr XLIV/ 235 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-12-02 12:46:57
Nr XLIV/ 234 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-12-02 12:44:32
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-11-08 09:37:33
UCHWAŁA Nr 394/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2021-11-08 09:35:42
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-08 09:35:35
UCHWAŁA Nr 393 /21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-11-08 09:34:08
Nr XLIII/ 233 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 2021-11-05 10:15:07
Nr XLIII/ 232 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-11-05 10:14:34
Nr XLIII/ 231 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-11-05 10:14:02
Nr XLIII/ 230 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu rolnego w dzierżawę, 2021-11-05 10:13:30
Nr XLIII/ 229 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2022, 2021-11-05 10:13:01
Nr XLIII/ 228 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Obornickim, a Powiatem Pilskim w zakresie zorganizowania nauki religii w punkcie katechetycznym przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór ?Betlejem? w Pile, 2021-11-05 10:12:20
Uchwała Nr XLIII/ 227 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 2021-11-05 10:11:39
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Zarząd Powiatu Obornickiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a (1 piętro) został wywieszony w dniu 29.10.2021 r. na okres 21 dni, wykaz informujący o przeznaczeniu gruntu rolnego o pow. 7,0044 ha, o 2021-10-29 13:57:27
UCHWAŁA Nr 392/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-20 11:54:27
UCHWAŁA Nr 391/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2021-10-20 11:48:37
UCHWAŁA Nr 390/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:45:20
UCHWAŁA Nr 389/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:37:58
UCHWAŁA Nr 388/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przedłużenia okresu powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2021-10-20 11:31:47
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-20 11:26:38
Uchwała Nr 386/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-20 11:25:22
Uchwała Nr XLII/ 226 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-10-19 10:54:03
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:22:05
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 11:20:59
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:19:29
UCHWAŁA Nr 382/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:09:43
UCHWAŁA Nr 381/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:06:41
UCHWAŁA Nr 380/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 11:02:31
UCHWAŁA Nr 379 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-11 11:00:42
UCHWAŁA Nr 378/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 10:58:27
Uchwałą Nr 377/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne do Zarządu Powiatu. 2021-10-11 10:56:02
Uchwała Nr 376/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:51:36
Uchwała Nr 375/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 10:50:07
Uchwała Nr 374/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:01:52
Uchwała Nr XLI/ 225 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia jednorazowej zgody na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Rogoźno w dniach 24-26 września 2021 r. 2021-09-30 10:07:15
Uchwała Nr XLI/ 224 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Obornickiemu, 2021-09-30 10:06:39
Uchwała Nr XLI/ 223 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-30 10:04:26
Uchwała Nr XLI/ 222 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, 2021-09-30 09:46:19
Uchwała Nr XL/ 221 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/ 211 /21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-09-22 09:10:29
Uchwała Nr XL/ 220 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 2021-09-22 09:09:15
Uchwała Nr XL/ 219 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/ 69 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, 2021-09-22 09:08:31
Uchwała Nr XL/ 218 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Obornickiego, 2021-09-22 09:07:22
Uchwała Nr XL/ 217 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi z dnia 18 maja 2021 r., 2021-09-22 08:53:10
Uchwała Nr XL/ 216 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+? w zakresie projektu liniowego pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" 2021-09-22 08:51:11
uchwała Nr XL/ 214 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-21 16:15:08
uchwała Nr XL/ 213 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, 2021-09-21 16:14:06
uchwała Nr XL/ 212 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021 ? 2023, 2021-09-21 16:12:58
UCHWAŁA Nr 373 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-09-07 11:52:00
UCHWAŁA Nr 372 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-09-07 11:44:08
UCHWAŁA Nr 371/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:40:40
UCHWAŁA Nr 370/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:37:57
UCHWAŁA Nr 369/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:35:15
UCHWAŁA Nr 368/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VIII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:31:22
UCHWAŁA Nr 367/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:29:05
UCHWAŁA NR 366 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2021-09-07 11:26:45
UCHWAŁA NR 364/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 sierpnia 2021 r w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2021-09-07 11:18:21
Uchwała Nr 363/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za półrocze 2021 r. 2021-09-07 11:15:54
ZARZĄDZENIE NR 65.2021Starosty Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-08-24 09:02:35
Uchwała Nr 362/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:29:41
Uchwała Nr 361/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:28:46
Uchwała Nr 360/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:25:24
Uchwała Nr 359/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:24:01
UCHWAŁA NR 358/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2021/2022 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2020/2021 2021-07-26 09:50:13
UCHWAŁA Nr 357/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:11:40
Uchwała Nr 355/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-07-19 15:01:02
Uchwała Nr 354/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 lipca 2021 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-19 14:59:34
UCHWAŁA Nr 353/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:21:32
UCHWAŁA Nr 352/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:20:46
UCHWAŁA Nr 351/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-07-12 11:20:07
UCHWAŁA NR 350/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:19:17
UCHWAŁA NR 349 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:18:24
UCHWAŁA Nr 348/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-07-12 11:17:35
UCHWAŁA Nr 347/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Rogoźno w 2021r. 2021-07-12 11:16:30
Uchwała Nr 346/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021.w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2021-07-12 11:14:57
Uchwała Nr 345/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-07-12 11:04:46
Uchwała Nr 344/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2021-07-12 11:03:27
Uchwała Nr XXXVIII / 211 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX / 70 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-07-07 08:44:57
Uchwała Nr XXXVIII / 210 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej. 2021-07-07 08:33:43
Uchwała Nr XXXVIII / 209 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1.03.2021 r. 2021-07-07 08:31:24
Uchwała Nr XXXVIII/208/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, zmienionej Uchwałą nr XXIX/165/2020 z dnia 26 listopada 202 2021-07-07 08:28:27
Uchwała Nr XXXVIII/207/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-07 08:27:02
Uchwała Nr XXXVIII/206/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-07 08:24:29
Uchwała Nr XXXVIII / 205 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2021-07-07 08:23:36
Uchwała Nr XXXVIII/ 204 /21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2020 r. 2021-07-07 08:05:16
Uchwała Nr XXXVII / 203 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2021 r. 2021-07-06 09:01:03
Uchwała Nr XXXVII/202/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-06 09:00:22
Uchwała Nr XXXVII/201/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-06 08:59:35
Uchwała Nr XXXVII/200/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego absolutorium 2021-07-06 08:58:47
Uchwała Nr XXXVII/199/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2020. 2021-07-06 08:51:24
Uchwała Nr XXXVII / 198 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zarządowi powiatu obornickiego wotum zaufania. 2021-07-06 08:50:37
ZARZĄDZENIE NR 56.2021Starosty Obornickiego z dnia 5 lipca 2021r.w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2021-07-05 15:26:03
Uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:56:51
Uchwała Nr XXXVI/196/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-07-05 14:55:26
Uchwała Nr XXXVI / 195 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2021-07-05 14:54:39
Uchwała Nr XXXV/194/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:08:27
Uchwała Nr XXXV/193/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-05 14:03:32
Uchwała Nr XXXV / 192 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 2021-07-05 14:02:03
UCHWAŁA Nr 343/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-06-17 09:34:34
Uchwała Nr 342/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-06-17 09:22:01
UCHWAŁA Nr 341/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-06-17 09:16:58
UCHWAŁA NR 340/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 maja 2021 r.w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia nowego zawodu, w którym kształcić będzie Technikum Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-06-17 09:15:31
Uchwała Nr 341/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-05-31 14:42:21
Uchwała Nr 339/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 202 2021-05-11 11:54:05
Uchwała Nr 338/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-05-11 11:52:41
Uchwała Nr 336/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.w sprawie: zaopiniowania projektu ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" 2021-05-11 11:45:49
UCHWAŁA NR 335/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia pomocniczego oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2021-05-11 11:39:37
UCHWAŁA Nr 334/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:29:37
UCHWAŁA NR 333/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:28:18
UCHWAŁA NR 332/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:27:05
UCHWAŁA Nr 331/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-04-21 12:25:55
Uchwała Nr 330/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-04-20 11:47:26
Uchwała Nr 328/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego w 2021 r. 2021-03-29 11:27:11
Uchwała Nr 327/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-03-29 10:58:39
UCHWAŁA Nr 326/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-03-29 10:57:11
UCHWAŁA Nr 325/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-03-24 10:10:10
UCHWAŁA Nr 324/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-24 10:04:27
UCHWAŁA Nr 323/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-03-24 09:57:41
UCHWAŁA Nr 322/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-03-24 09:54:08
UCHWAŁA Nr 321/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2021-03-24 09:52:39
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 r. 2021-03-24 09:49:53
Uchwała Nr 319/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-03-24 09:48:25
Uchwała Nr 318/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-03-24 09:46:09
UCHWAŁA NR 217/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego 2021-03-24 09:44:31
uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresach: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - wypoczynku dzieci i młodzieży, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - turystyki i krajoznawstwa, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-19 07:57:01
Uchwała Nr XXXIV/191/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-03-05 13:05:11
Uchwała Nr XXXIV/190/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-03-05 13:04:23
Uchwała Nr XXXIV/189/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-03-05 13:03:10
Uchwała Nr XXXIV/188/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Obornikach, 2021-03-05 13:01:57
Uchwała Nr XXXIV/187/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2021-03-05 13:00:20
Uchwała Nr XXXIV/186/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach tego technikum 2021-03-05 12:58:54
UCHWAŁA Nr 316/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-03-03 10:47:59
UCHWAŁA Nr 315/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-03-03 10:46:41
UCHWAŁA Nr 314/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych PowiatuObornickiego w 2021 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-03-03 10:44:47
UCHWAŁA Nr 313/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-03-03 10:43:47
UCHWAŁA Nr 312/21 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2021-03-03 10:42:05
UCHWAŁA Nr 311/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-03-03 10:40:56
UCHWAŁA Nr 310/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-02-26 09:41:30
Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-02-26 08:59:26
UCHWAŁA NR 308 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r.do dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-02-26 08:57:05
Uchwała Nr 307/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 lutego 2021 r.w sprawie: umorzenia należności przysługujących Starostwu Powiatowemu w Obornikach 2021-02-26 08:52:48
Uchwała Nr XXXIII/185/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-02-05 12:14:46
Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-02-05 12:10:09
Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 2021-02-05 12:07:05
Uchwała nr 306/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu ?Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim?, numer projektu:RPWP.07.02.02-30-0117/19. 2021-02-03 09:37:03
Uchwała Nr 303/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Obornickiego do dokonania czynności prawnych polegających na poręczeniu kredytu zaciąganego przez SP ZOZ w Obornikach 2021-02-03 09:34:31
UCHWAŁA Nr 302/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2021 r. 2021-02-03 09:32:05
Uchwała Nr 301/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-02-03 09:28:51
UCHWAŁA NR 300/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2021-02-03 09:23:58
Uchwała Nr 299/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-03 09:22:23
Uchwała Nr 298/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2021-02-03 09:21:38
UCHWAŁA Nr 297/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-02-03 09:20:01
UCHWAŁA Nr 296/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-02-03 09:18:26
UCHWAŁA Nr 295/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2021-02-03 09:16:33
UCHWAŁA Nr 294/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2021-02-03 09:12:37
UCHWAŁA Nr 293/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2021-02-03 09:00:11
UCHWAŁA Nr 292/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2021 r.w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 2021-02-03 08:58:14
Uchwała Nr 300/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-01-28 12:35:02
Uchwała Nr XXXII/182/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji rady Powiatu Obornickiego na rok 2021 2021-01-18 14:24:15
Uchwała Nr XXXII/181/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Powiatu Obornickiego na 2021 rok 2021-01-18 14:23:17
Uchwała Nr XXXII/180/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny", 2021-01-18 14:22:13
Uchwała Nr XXXII/179/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" 2021-01-18 14:20:55
Uchwała Nr XXXII/178/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-01-18 14:19:43
Uchwała Nr XXXII/177/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-01-18 14:18:46
Uchwała Nr XXXII/176/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 2021-01-18 14:16:16
Uchwała Nr XXXII/175/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 14:14:44
Uchwała Nr XXXII/174/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 14:13:09
Uchwała Nr XXXI/173/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach na lata 2020-2022 2021-01-18 14:09:48
Uchwała Nr XXX/172/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku 2021-01-18 14:05:03
Uchwała Nr XXX/171/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 2021-01-18 13:58:25
Uchwała Nr XXX/170/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:56:25
Uchwała Nr XXX/169/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2021-01-18 13:55:19
Uchwała Nr XXIX/168/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Obornickiego. 2021-01-18 13:38:22
Uchwała Nr XXIX/167/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku. 2021-01-18 13:37:15
Uchwała Nr XXIX/166/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029 2021-01-18 13:34:33
Uchwała Nr XXIX/165/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim , dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego , w powiatowych przewozach pasażerskich. 2021-01-18 13:32:21
Uchwała Nr XXIX/164/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w 2021 r. 2021-01-18 13:27:44
Uchwała Nr XXIX/163/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:26:21
Uchwała Nr XXIX/162/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 13:24:49
UCHWAŁA Nr 291/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2020 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2021-01-13 17:38:38
UCHWAŁA Nr 290/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 stycznia 2021 r.w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2020 / 2021 2021-01-13 17:36:11
Uchwała Nr 289 /21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie :przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2021-01-13 17:31:42
Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2021-01-13 17:30:56
Uchwała Nr 287/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-01-13 17:29:38
Uchwała Nr 286/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2021-01-13 17:28:28
Uchwała Nr 285/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2021-01-13 17:26:45
Uchwała Nr 284/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Zarządowi Dróg Powiatowych w Obornikach 2021-01-13 17:25:15
Uchwała Nr 283/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2021-01-13 17:23:59
Uchwała Nr 282 /20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2020-12-29 12:32:20
Uchwała Nr 281/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 r. 2020-12-29 12:26:37
Uchwała Nr 280/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-29 12:14:54
Uchwała Nr 279/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-29 12:12:15
Uchwała Nr 278/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi prania oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2020-12-29 12:09:57
Uchwała Nr 277/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-29 11:37:26
Uchwała Nr 276/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2020-12-07 14:13:00
Uchwała Nr 275/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-07 14:06:18
Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-07 13:55:36
Uchwała Zarządu Nr 273/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-12-07 13:48:51
Uchwała Nr 272/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2020-12-07 13:41:34
Uchwała Nr 271/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-11-26 13:33:32
Uchwała Nr 270/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-26 13:28:40
Uchwała Nr 269/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Obornickiego , instytucję zarządzającą i finansową , z którymi te podmioty zawrą umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. 2020-11-26 13:25:50
Uchwała Nr 268/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2020-11-26 13:21:54
Uchwała Nr 267/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2021 2020-11-26 12:31:45
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-11-18 08:46:33
Uchwała Nr 266/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-11-17 13:31:35
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-17 13:25:47
Uchwała Nr 264/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-11-16 12:50:37
Uchwała Nr 262/20 Zarządu powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-11-16 12:38:57
Uchwała Nr 261/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych i socjalnych dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi sprzątania oraz ustalenia stawki czynszu najmu. 2020-11-16 12:36:45
Uchwała Nr XXV/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-11-05 15:20:52
Uchwała Nr XXVII/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-05 15:19:42
Uchwała Nr XXVII/158/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-11-05 15:11:22
Uchwała Nr XXVII/157/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:09:33
Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:05:53
Uchwała Nr 260/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawieogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2020-10-15 09:38:34
Uchwała Nr 259/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2020-10-15 09:31:17
Uchwała Nr 258/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-15 09:26:46
Uchwała Nr 257/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-15 09:23:42
Uchwała Nr 256/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2020-10-15 09:19:37
Uchwała Nr 255/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-15 09:16:43
Uchwała Nr 254/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok 2020-10-15 09:15:06
Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 250/20 z dnia w sprawie 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-10-15 09:10:12
Uchwała Nr 252/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2020-10-15 09:07:04
Uchwała Nr 251/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2020-10-15 09:05:10
Uchwała Nr 250/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiegona lata 2020 - 2034 2020-10-15 09:01:24
UCHWAŁA NR 256/20 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 października 2020r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2020-10-13 12:22:59
Uchwała Nr 249/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-01 12:25:10
Uchwała Nr 248/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-10-01 12:23:33
Uchwała Nr 247/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-10-01 12:22:03
Uchwała Nr 246/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2020-10-01 12:20:11
Uchwała Nr 245/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: umorzenia w całości należności pieniężnych Powiatu Obornickiego 2020-10-01 12:17:07
Uchwała Nr 244/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego 2020-10-01 12:15:14
Uchwała Nr 243/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11września 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020 2020-09-17 12:02:23
Uchwała Nr 242/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na 2020 r. 2020-09-17 12:00:43
Uchwała Nr 241/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: wyraeniaa zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2020-09-17 11:57:32
Uchwała Nr 240/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 września 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok 2020-09-17 11:51:45
Uchwała Nr 239/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych, innych dzzienników ora ksiąg uczniów i ksiąg słuchaczy wyłącznie w formie elekytonicznej w szkołach wchodzących w skłąd Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2020-09-17 11:48:07
Uchwała Nr 238/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020 2020-09-14 15:43:45
Uchwała Nr 237/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-09-14 15:42:36
Uchwała Nr XXV/154/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 wrześni 2018 roku w sprawie atwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt. : "Aktywizcja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2020-09-14 15:37:37
Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-09-14 15:33:15
Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:31:57
Uchwała Nr XXV/151/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek proadzonych przez Poiat Obornicki w 2020 r. 2020-09-14 15:30:50
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-09-14 15:28:03
Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:25:12
Uchwała Nr 236/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-31 12:30:36
Uchwała Nr 235/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskieggo w Rogoźnie. 2020-08-31 12:28:40
Uchwała Nr 234/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie mauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-08-31 12:26:27
Uchwała Nr 233/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: przyznania i ustalenia wysokości dodatku motwacyjnego orz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektoroów poradni psycgologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2020 r do dnia 31 grudnia 2020r. 2020-08-31 12:24:05
Uchwała Nr 232/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. 2020-08-31 12:20:34
Uchwała Nr 231/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczaniaa indywidualnego dla ucznia VIII klasy SZkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-08-31 12:16:30
Uchwała Nr 230/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. 2020-08-31 11:59:44
Uchwała Nr 228/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-08-31 11:40:23
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-31 11:36:09
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-08-31 11:29:38
Uchwała Nr 224/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia11 sierpnia 2020r. w sprawie: przyjęcia z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2020r. 2020-08-31 11:26:24
Uchwała Nr 223/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-31 11:24:18
Uchwała Nr 222/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2020/2021 za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportoweuzyskanew drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 2020-08-03 12:43:04
Uchwała Nr 221/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-03 12:27:02
Uchwała Nr 220/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-03 12:25:50
Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu SZkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-08-03 12:24:34
Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2020-08-03 12:15:42
Uchwała Nr 217/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie:zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-08-03 12:13:49
Uchwała Nr 216/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-08-03 11:13:01
Uchwała Nr 215/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-08-03 11:09:41
Uchwała Nr 214/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-08-03 11:08:26
Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034. 2020-07-22 08:00:21
Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-07-22 07:58:52
Uchwała Nr 213/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-07-17 10:01:29
Uchwała Nr 212/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2020-07-17 10:00:16
Uchwała Nr 211/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2020. 2020-07-17 09:58:34
Uchwała Nr 210/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stoień nauczyciela mianowaneg. 2020-07-13 10:54:06
Uchwała Nr 209/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stoień nauczyciela mianowaneg. 2020-07-13 10:53:15
Uchwała Nr 208/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stoień nauczyciela mianowaneg. 2020-07-13 10:52:26
Uchwała Nr 207/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stoień nauczyciela mianowaneg. 2020-07-13 10:49:46
Uchwała Nr 206/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stoień nauczyciela mianowanego. 2020-07-13 10:48:47
Uchwała Nr 205/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie: zmiany ukłądu wykonawczego budżetu na rok 2020. 2020-07-13 10:30:53
Uchwała Nr 204/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-07-13 10:28:56
Uchwała Nr 203/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2020-07-13 10:17:58
Uchwała Nr XXII/146/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powitu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dni 31.12.2020 r. projektu pt.:" Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2020-07-06 09:44:06
Uchwała Nr XXII/145/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dni 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2020-07-06 09:37:04
Uchwała Nr XXII/144/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Powiatowi Obornickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym. 2020-07-06 09:30:21
Uchwała Nr XXII/143/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-07-06 09:28:01
Uchwała Nr XXII/142/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-06 09:25:52
Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Obornikac za rok obrotowy 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022 2020-07-06 09:23:48
Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2019 rok 2020-07-06 09:19:10
Uchwała Nr 202/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie: wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obwiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2020-07-03 10:04:42
Uchwała Nr 202/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-07-03 09:55:01
Uchwała Nr 199/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020r w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-07-03 09:31:37
Uchwała Nr 198/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-07-03 09:29:47
Uchwała Nr 197/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: umorzenia należności przysługujących Liceum Ogólnokształcącemu w Rogoźnie. 2020-06-23 13:11:09
Uchwała Nr 196/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Zarządowi Dróg Powiatowych w Obornikach. 2020-06-23 13:09:34
Uchwała Nr 195/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 czerwca 2020r w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2020-06-04 12:59:35
Uchwała Nr 194/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 2020-06-04 12:58:18
Uchwała Nr 193/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-06-04 12:56:40
Interpelacja Radnego Michała Bogacza z dnia 28.05.2020 w sprawie odwodnienia przy drodze powiatowej Ludomy -Ryczywół 2020-06-04 12:28:24
Uchwała Nr 192/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: obniżenie należności przysługujących Starostwu Powiatowemu w Obornikach 2020-06-03 08:52:45
Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 maja 2020 r.w sprawie: umorzenia oraz obniżenia należności przysługujących Zespołowi Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-06-03 08:43:56
Uchwała Nr 189/20 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 19 maja2020r w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji pilotażowego programu pn. 2020-06-03 08:39:09
Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornicki