Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Obornickiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU OBORNCKIEGO VI KADENCJA


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA Nr 831/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr 738/23 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 października 2023r. w sprawie powołania Pani Małgorzaty Ludzkowskiej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2024-05-15 13:40:23
Uchwałą Nr 830/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-05-15 13:35:27
Uchwała Nr 829/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok 2024-05-15 13:33:57
Uchwała Nr 828/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2024-05-15 13:31:42
Uchwała Nr 825/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum |Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu "Aktywny Samorząd" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2024-05-15 13:29:39
Uchwała Nr 825/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-05-15 13:21:48
Uchwała Nr 825/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-05-15 13:19:42
Uchwała Nr 824/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Obornickiemu 2024-05-14 15:11:26
Uchwała Nr 823/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-04-25 07:34:37
Uchwała Nr 822/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok 2024-04-25 07:33:48
Uchwała Nr 821/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmiany planu fiannsowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikajacymi z odrębnych ustaw. 2024-04-25 07:32:34
Uchwała Nr 820/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-04-25 07:31:23
Uchwała Nr 819/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 marca 2024r. wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy 2024-04-24 12:45:45
Uchwała Nr 818/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 marca 2024 r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 2024-04-24 12:35:59
Uchwała Nr 817/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu Ministrta Rodzin i Polityki Społęcznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnosciowego pn." "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 2024-04-23 14:05:35
Uchwała Nr 816/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawiewyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2024-04-23 14:02:15
Uchwała Nr 815/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia warsztatów ekologicznych pn.: " Posadź las wspólnie z Powiatem Obornickim" 2024-04-23 14:01:06
Uchwała Nr 814/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia warsztatów ekologicznych pn.: " Posadź drzewo z Powiatem Obornickim" 2024-04-23 14:00:21
Uchwała Nr 813/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotó prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2024-04-23 13:50:53
Uchwała Nr 812/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotó prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku w zakresiewypoczynku dzieci i młodzieży 2024-04-23 13:49:34
Uchwała Nr 811/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotó prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku w zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-04-23 13:48:51
Uchwała Nr 810/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotó prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2024-04-23 13:47:59
Uchwała Nr 809/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2024-04-23 13:46:59
Uchwała Nr 808/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawierozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego przypadajacych od dłuznika 2024-04-23 13:32:02
Uchwała Nr 807/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-04-23 13:17:25
chwała Nr 806/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok 2024-04-23 13:16:17
Uchwała Nr 805/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym na bieżące uytzymanie wód i urządzeń wodnych. 2024-04-23 13:14:37
Uchwała Nr 804/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-04-23 13:11:47
Uchwała Nr 803/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-04-23 13:08:25
Uchwała Nr 802 /24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizoweanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Technikum Zespole Szkół im. H. cegielskiego w Rogoźnie. 2024-04-23 13:05:12
Uchwała Nr 801/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-04-23 11:21:39
Uchwała Nr 800/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2024-04-23 11:20:28
Uchwała Nr 799/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwarteho konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodziezy 2024-04-23 11:19:42
Uchwała Nr 798/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznastwa 2024-04-23 11:18:56
Uchwała Nr 797/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2024-04-23 11:17:31
UCHWAŁA Nr 796/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2024-04-23 11:06:20
Uchwała Nr 795/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wykonanie badań specjalistycznych , psychologicznych oraz obserwacji szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Obornikach orzekającej o zdolności do służy wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 2024-04-23 10:57:08
Uchwała Nr 794/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2024 r.zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw 2024-04-23 10:56:29
Uchwała Nr 793/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-04-23 10:54:47
UCHWAŁA Nr 792/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2024-01-30 10:12:42
UCHWAŁA Nr 791/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2024-01-30 10:12:04
UCHWAŁA Nr 790/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2024-01-30 10:11:24
Uchwała Nr 789/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-01-30 09:55:56
Uchwała Nr 788/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-01-30 09:53:43
UCHWAŁA Nr 787/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2024 r. 2024-01-30 09:51:51
UCHWAŁA Nr 786/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 2024-01-30 09:50:35
UCHWAŁA Nr 785/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2023 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2024-01-30 09:49:45
UCHWAŁA Nr 783/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2024-01-30 09:48:49
UCHWAŁA Nr 782/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2024-01-30 09:47:41
UCHWAŁA Nr 781/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2024-01-30 09:46:47
UCHWAŁA Nr 780/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2024-01-30 09:45:34
UCHWAŁA Nr 779/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2024-01-30 09:43:59
Uchwała Nr 778/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2024-01-04 10:26:01
Uchwała Nr 777/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2024-01-04 10:24:24
Uchwała Nr 776/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-01-04 10:23:18
Uchwała Nr 775/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 r. 2024-01-04 10:22:07
Uchwała Nr 774/24 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2024 2024-01-04 10:20:46
Uchwała Nr 773/23 Zarządu Powiatu obornickiego z dnia 28. grudnia 2023r. w sprawie: zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2024-01-04 10:18:59
UCHWAŁA Nr 772/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II Technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2024-01-04 10:13:17
UCHWAŁA Nr 771 /23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 roku 2024-01-04 10:12:32
Uchwała Nr 770/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-01-04 10:01:30
Uchwała Nr 769/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2024-01-04 10:00:30
UCHWAŁA NR 768/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. 2024-01-04 09:56:56
UCHWAŁA Nr 767/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2024-01-04 09:53:38
UCHWAŁA Nr 766/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2024-01-04 09:52:36
UCHWAŁA Nr 765 /23 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 roku. 2024-01-04 09:48:42
UCHWAŁA Nr 764/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2024 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2024-01-04 09:46:26
UCHWAŁA NR 763/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych SP ZOZ w Obornikach dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi prania oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2024-01-04 09:45:39
UCHWAŁA NR 762/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych i socjalnych SP ZOZ w Obornikach dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi sprzątania oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2024-01-04 09:44:58
Uchwała Nr 761/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2024-01-04 09:27:37
Uchwała Nr 760/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2024-01-04 09:25:12
Uchwała Nr 759/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2024-01-04 09:23:24
Uchwała Nr 758/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2024-01-04 09:20:05
UCHWAŁA Nr 757/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 r. 2023-11-29 10:39:23
UCHWAŁA Nr 756 /23 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz mediacją oraz realizacją edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 roku 2023-11-29 10:36:52
Uchwała Nr 755/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu obornickiego w 2024 r. 2023-11-29 10:25:35
UCHWAŁA Nr 754/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-11-29 10:21:41
Uchwała Nr 753 /23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2024 2023-11-29 10:15:32
Uchwała Nr 752/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2024 - 2036 2023-11-29 10:12:19
Uchwała Nr 751/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-11-29 10:09:45
Uchwała Nr 750/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-11-29 10:08:26
UCHWAŁA Nr 749/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-11-29 10:06:08
UCHWAŁA Nr 748/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-11-29 09:59:46
UCHWAŁA Nr 747/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-11-29 09:57:14
Uchwała Nr 746/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-11-08 11:01:25
Uchwała Nr 745/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-11-08 10:56:16
Uchwała nr 744 /23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 października 2023r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie dla Absolwenta i programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne Mieszkanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-11-08 10:54:56
Uchwała Nr 743/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-11-08 10:53:35
Uchwała Nr 742/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-11-08 10:52:42
Uchwała nr 741/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych na terenie powiatu obornickiego pn. „Drzewo w barwach jesieni” 2023-11-08 10:50:49
Uchwała Nr 740/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 października 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-10-19 10:05:19
Uchwała Nr 739/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 października 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-10-19 10:03:49
UCHWAŁA Nr 738/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 października 2023r. w sprawie powołania Pani Małgorzaty Ludzkowskiej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2023-10-19 09:56:23
Uchwała Nr 737/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-10-03 11:14:37
Uchwała Nr 736/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany ukłądu wykonawczego budżetu na 2023 r. 2023-10-03 11:09:54
UCHWAŁA Nr 735/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-03 11:06:46
UCHWAŁA NR 734/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego SP ZOZ w Obornikach podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2023-10-03 11:02:51
Uchwała nr 733/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu ekologicznego dla mieszkańców powiatu obornickiego pn. „Najpiękniejszy ogród w powiecie obornickim- zieleń naszym wspólnym dobrem” 2023-10-03 10:58:44
Uchwała nr 732 /23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 września 2023r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie obornickim (I)”. 2023-10-03 08:56:00
UCHWAŁA Nr 731/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku do zawierania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność i umów użyczenia komputerów przenośnych typu laptop z rodzicami/opiekunami uczniów klas IV Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-03 08:50:37
UCHWAŁA NR 730 /23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2023/2024 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2022/2023 2023-10-03 08:40:22
UCHWAŁA Nr 729/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2023-10-03 08:11:31
UCHWAŁA Nr 728/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-03 08:10:39
UCHWAŁA NR 727 /2023 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2023-10-03 08:06:16
Uchwała Nr 726/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie miany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. 2023-10-03 07:57:52
Uchwała Nr 725/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2023 r. 2023-10-03 07:56:50
UCHWAŁA Nr 724/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Technikum w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2023-10-02 15:51:44
UCHWAŁA Nr 723/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-10-02 15:49:13
UCHWAŁA Nr 722/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-10-02 15:45:56
UCHWAŁA NR 721/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 2023-10-02 15:37:13
Uchwała Nr 720/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2023-10-02 15:15:44
UCHWAŁA Nr 719/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Technikum w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2023-10-02 15:08:30
UCHWAŁA Nr 718/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej 2023-10-02 15:06:01
UCHWAŁA Nr 717/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-02 15:04:53
UCHWAŁA Nr 716/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-02 14:59:28
UCHWAŁA Nr 715/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-02 14:57:21
UCHWAŁA Nr 714/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-02 14:55:34
UCHWAŁA Nr 713/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-10-02 14:54:49
Uchwała nr 712/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. "Wparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim", realizowanego w ramach projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021- 2027. 2023-09-29 14:59:11
UCHWAŁA Nr 711/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-09-29 14:54:57
UCHWAŁA Nr 710/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-09-29 14:54:14
UCHWAŁA Nr 709/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-09-29 14:53:23
UCHWAŁA Nr 708/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia V klasy Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-09-29 14:52:47
UCHWAŁA Nr 707/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V Technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2023-09-29 14:51:48
UCHWAŁA Nr 706/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V Technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2023-09-29 14:48:44
Uchwała Nr 705/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-09-29 14:43:53
Uchwała Nr 704/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-09-29 14:42:52
UCHWAŁA NR 703/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:34:28
UCHWAŁA NR 702/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego 2023-07-28 11:32:18
UCHWAŁA NR 701/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:31:31
UCHWAŁA NR 700/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:30:38
UCHWAŁA NR 699/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:29:56
UCHWAŁA NR 698/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:29:08
UCHWAŁA NR 697/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:28:19
UCHWAŁA NR 696/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-28 11:27:30
UCHWAŁA NR 695/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego 2023-07-28 11:24:17
Uchwała Nr 694/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 lipca 2023 r. 2023-07-28 11:21:23
Uchwała Nr 693/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 lipca 2023 r. 2023-07-28 11:20:28
Uchwała Nr 692/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-07-28 11:19:43
UCHWAŁA Nr 691/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-07-28 11:17:16
Uchwała nr 690/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkowym wodnym 2023-07-28 11:04:19
Uchwała Nr 689/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-07-17 13:53:59
Uchwała Nr 688/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-07-17 13:53:11
Uchwała Nr 687/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-07-11 14:16:51
Uchwała Nr 686/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-07-11 14:14:40
Uchwała Nr 685/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 6 czerwca 2023 w sprawie zminay układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-07-11 14:11:52
Uchwała Nr 684/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-05-31 09:03:27
Uchwała Nr 683/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-05-31 09:02:27
Uchwała Nr 682/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-05-31 09:01:37
UCHWAŁA Nr 681/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VI klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-05-29 15:52:14
UCHWAŁA NR 680/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 maja 2023r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie 2023-05-29 15:48:08
UCHWAŁA Nr 679/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie do składania oświadczeń woli 2023-05-29 15:47:19
Uchwała Nr 678/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 maja 2023r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie 2023-05-29 15:38:04
Uchwała Nr 677/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-05-29 15:32:28
Uchwała Nr 676/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-05-29 15:31:35
Uchwała nr 675/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia dla klas od 4 do 6 uczniów szkół podstawowych w powiecie obornickim pn. „Znajdź pomniki przyrody w powiecie obornickim” 2023-05-29 15:27:24
Uchwała Nr 674/23 Zarządu Powiatu obornickiego z dnia 9 maja 2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr 346/21 zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2023-05-29 15:26:22
UCHWAŁA NR 673/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-05-29 14:24:29
UCHWAŁA NR 672/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-05-29 14:19:55
UCHWAŁA Nr 671/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-05-29 14:18:42
UCHWAŁA NR 670/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-05-29 14:17:48
UCHWAŁA NR 669/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-05-29 14:16:54
UCHWAŁA Nr 668/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-05-29 14:16:13
UCHWAŁA NR 667/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-05-29 14:15:12
UCHWAŁA NR 666/223 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-05-29 14:14:07
UCHWAŁA Nr 665/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-05-29 14:13:17
Uchwała Nr 664/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-05-29 13:22:06
Uchwała Nr 663/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-05-29 13:21:03
Uchwała nr 662/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu dla mieszkańców Powiatu Obornickiego pn. „Dzień Ziemi” 2023-04-19 12:49:45
UCHWAŁA Nr 661/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława w Rogoźnie 2023-04-19 12:43:44
UCHWAŁA Nr 660/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-04-19 12:42:59
UCHWAŁA Nr 659/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-04-19 12:42:19
Uchwała Nr 658/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2023-04-19 12:20:05
UCHWAŁA NR 657/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Objezierzu (gm. Oborniki), stanowiącego własność Powiatu Obornickiego 2023-04-19 12:01:59
UCHWAŁA NR 656/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem przez SP ZOZ w Obornikach sprzętu medycznego dla celów rehabilitacyjnych pacjentom, którzy wyszli ze szpitala oraz mieszkańcom powiatu i ustalenia stawki czynszu najmu 2023-04-19 11:58:49
Uchwała Nr 655/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-04-19 11:56:58
Uchwała Nr 654/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-04-19 11:55:53
Uchwała Nr 653/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-04-19 11:54:31
UCHWAŁA Nr 652/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na wykonanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwację szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Obornikach orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 2023-04-19 11:50:21
Uchwała Nr 651/23 Zarzadu Powiatu Obornickiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-04-19 11:46:55
Uchwała Nr 650/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-04-19 11:39:53
Uchwała Nr 649/23 z dnia 27 marca 2023 Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Obornikach 2023-04-19 11:26:08
UCHWAŁA Nr 648/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rogoźnie 2023-04-19 11:16:06
UCHWAŁA Nr 647/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-04-19 11:14:33
UCHWAŁA Nr 646/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-04-19 11:13:46
Uchwała Nr 645/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji za rok 2022 z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-04-19 10:47:47
Uchwała Nr 644/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2022r. 2023-04-19 10:45:05
UCHWAŁA Nr 643/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2023-03-21 09:30:59
UCHWAŁA Nr 642/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-03-21 09:30:06
UCHWAŁA Nr 641/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-03-21 09:29:04
UCHWAŁA Nr 640/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-03-21 09:26:51
UCHWAŁA Nr 639/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-03-21 09:08:18
UCHWAŁA Nr 638/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2023-03-21 09:07:04
UCHWAŁA Nr 637/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2023-03-21 09:05:47
UCHWAŁA Nr 636/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-03-21 09:03:37
UCHWAŁA Nr 635/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2023-03-21 09:02:55
UCHWAŁA NR 634/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Obornickiego 2023-02-28 13:31:34
Uchwała Nr 633/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-02-28 13:25:50
Uchwała Nr 632/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-02-28 13:17:01
Uchwała Nr 631/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-02-28 13:15:32
UCHWAŁA Nr 630/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2023-02-28 13:13:50
UCHWAŁA Nr 629/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2023-02-28 13:10:49
UCHWAŁA Nr 628/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2023-02-28 13:07:33
UCHWAŁA Nr 627/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2023-02-28 13:05:28
UCHWAŁA Nr 626/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-28 13:02:37
UCHWAŁA Nr 625/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-02-28 12:57:35
UCHWAŁA Nr 624/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2023-02-28 12:53:41
UCHWAŁA Nr 623/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-02-28 12:50:21
UCHWAŁA NR 622/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. 2023-02-28 12:45:50
Uchwała Nr 621 /23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2023-02-28 12:40:58
Uchwała Nr 620/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-02-28 12:39:53
Uchwała Nr 619/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-02-28 12:36:01
UCHWAŁA NR 618/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Obornickiego 2023-02-15 08:34:42
Uchwała nr 617/23 Zarządu Powiatu Obnornickiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach 2023-02-15 08:34:04
UCHWAŁA Nr 616/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2023-02-14 16:13:19
UCHWAŁA Nr 615/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 558/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2023-02-14 16:10:50
UCHWAŁA Nr 614/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy technikum handlowego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2023-02-14 16:05:22
Uchwała Nr 612/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-02-14 16:01:28
Uchwała Nr 611/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-02-14 16:00:33
Uchwała Nr 610/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-02-14 15:59:51
Uchwała nr 609/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 2023-02-02 14:23:50
Uchwała Nr 608/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-02-02 14:18:41
UCHWAŁA NR 607/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 583/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. dot. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, położonej w Objezierzu, gm. Oborniki na rzecz Gminy Oborniki 2023-02-02 14:16:48
UCHWAŁA Nr 606/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2023-02-02 13:52:29
UCHWAŁA Nr 605/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2023-02-02 13:49:54
UCHWAŁA Nr 604/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2023-02-02 13:38:20
UCHWAŁA Nr 603/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2023-02-02 13:30:30
UCHWAŁA Nr 602/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia stycznia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-02-02 13:20:42
UCHWAŁA Nr 601/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2023-02-02 13:18:41
UCHWAŁA Nr 600/23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2023-02-02 13:15:55
UCHWAŁA Nr 599 /23 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego obowiązującego w 2023 r. 2023-02-02 12:58:31
UCHWAŁA Nr 598/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 2023-02-02 12:40:57
UCHWAŁA Nr 597/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2022 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowegoa rok 2023 2023-02-02 12:37:21
Uchwała nr 596/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu dla mieszkańców powiatu obornickiego w ramach kampanii edukacyjej pn. "Czad-bądź czujny" 2023-02-02 12:33:22
Uchwała Nr 595/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-02-02 12:26:29
Uchwała nr 594/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społęcznej finansowanego ze śreodków Funduszu Solidarnościowego pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 2023-02-02 12:20:36
Uchwała Nr 593/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2023-01-04 13:24:19
Uchwała Nr 592/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2023-01-04 13:23:46
Uchwała Nr 591/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-01-04 13:21:21
Uchwała Nr 590/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 r. 2023-01-04 13:20:20
Uchwała Nr 589/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2023 2023-01-04 13:18:06
Uchwała Nr 588/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2023-01-04 12:59:25
Uchwała Nr 587/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-01-04 12:58:07
UCHWAŁA NR 586 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. 2023-01-04 12:55:56
Uchwała Nr 585/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2023-01-04 12:55:04
Uchwała Nr 584/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2023-01-04 12:52:05
UCHWAŁA NR 583/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, położonej w Objezierzu, gm. Oborniki na rzecz Gminy Oborniki 2023-01-04 12:50:51
UCHWAŁA Nr 582/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2023 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-12-16 14:24:07
UCHWAŁA Nr 581 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku 2022-12-16 14:23:15
Uchwała Nr 580/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-12-16 14:13:15
Uchwała Nr 579/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-12-16 14:12:14
Uchwała Nr 578/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-12-16 14:10:37
UCHWAŁA Nr 577/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-12-16 14:08:42
UCHWAŁA Nr 576/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-12-16 14:07:01
UCHWAŁA Nr 575/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-12-16 14:05:41
UCHWAŁA Nr 574/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 r. 2022-12-16 13:52:58
Uchwała Nr 573/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-11-29 12:45:35
Uchwała Nr 572/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-11-29 12:44:20
Uchwała Nr 571/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-11-29 12:43:13
Uchwała Nr 570/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2022 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu obornickiego w 2023 r. 2022-11-29 12:41:04
Uchwała nr 569/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu dla mieszkańców powiatu obornickiego pn. „Eko bombka 2022” 2022-11-29 12:35:05
UCHWAŁA NR 568/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-29 11:45:06
Uchwała Nr 567/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-11-29 11:42:31
Uchwała Nr 566/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2023 2022-11-18 12:52:02
Uchwała Nr 565/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 - 2034 2022-11-18 12:46:18
UCHWAŁA Nr 564/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-11-09 10:40:12
UCHWAŁA Nr 563/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2022-11-09 10:35:33
UCHWAŁA Nr 562/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-11-09 10:24:22
UCHWAŁA Nr 561/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-11-09 10:22:18
UCHWAŁA Nr 560/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 r. 2022-11-09 10:11:46
UCHWAŁA Nr 559 /22 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku 2022-11-09 10:09:30
UCHWAŁA Nr 558/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2022-11-03 09:55:56
Uchwała Nr 557/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-11-03 09:48:14
Uchwała Nr 556/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-11-03 09:44:04
Uchwała Nr 555/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-11-03 09:40:40
Uchwała Nr 554/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-11-03 09:39:00
UCHWAŁA Nr 553/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-10-19 11:35:38
UCHWAŁA Nr 552/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-10-19 11:34:40
UCHWAŁA Nr 551/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-10-19 11:32:10
UCHWAŁA Nr 550/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-10-19 11:31:06
UCHWAŁA NR 549/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 2022-10-19 11:29:14
Uchwała Nr 548/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-10-19 11:22:28
Uchwała Nr 547/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-10-19 11:21:05
Uchwała nr 546/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 534/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Obornickiego 2022-10-03 13:35:25
Uchwała Nr 545/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-10-03 13:16:00
Uchwała Nr 544/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-10-03 13:14:55
Uchwała Nr 543/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-10-03 13:13:43
Uchwała Nr 542/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-10-03 13:12:22
UCHWAŁA Nr 541/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-09-21 14:47:42
UCHWAŁA Nr 540/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-09-21 14:41:41
UCHWAŁA Nr 539/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-09-21 14:39:28
UCHWAŁA Nr 538/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VIII klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-09-02 10:35:41
UCHWAŁA Nr 537/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-09-02 10:34:03
UCHWAŁA Nr 536/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2022-09-02 10:29:29
UCHWAŁA Nr 535/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-09-02 10:26:05
Uchwała nr 534 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Obornickiego 2022-09-02 10:21:07
Uchwała Nr 533/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-09-02 10:18:13
Uchwała Nr 532/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-09-02 10:13:57
Uchwała Nr 531/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-09-02 10:10:39
UCHWAŁA NR 530 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-08-26 12:33:01
UCHWAŁA NR 529/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2022/2023 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2021/2022 2022-08-26 12:20:53
UCHWAŁA Nr 528/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-08-26 12:14:09
UCHWAŁA Nr 527/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-08-26 12:12:50
Uchwała Nr 526/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-08-26 12:04:51
Uchwała Nr 525/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2022r. 2022-08-26 12:01:27
UCHWAŁA NR 524 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-26 11:59:13
Uchwała Nr 523/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-08-26 11:55:55
UCHWAŁA Nr 522/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-08-26 11:30:41
UCHWAŁA Nr 521/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-08-05 14:48:41
Uchwała Nr 520/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-08-05 14:43:33
Uchwała Nr 519/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-08-05 14:42:27
Uchwała Nr 518/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-08-05 14:40:56
Uchwała Nr 517/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-08-05 14:38:39
Uchwała Nr 516/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-08-05 14:37:35
Uchwała Nr 515/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 lipca 2022 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-08-05 14:35:45
Uchwała Nr 514/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-07-14 13:01:35
Uchwała Nr 513/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-07-14 13:00:37
Uchwała Nr 512/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-07-14 12:59:30
UCHWAŁA Nr 511/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-07-14 12:50:49
UCHWAŁA Nr 510/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-07-14 12:47:06
UCHWAŁA Nr 509/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-07-14 12:45:17
UCHWAŁA Nr 508/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-07-14 12:43:08
UCHWAŁA Nr 507/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-07-14 12:41:31
UCHWAŁA NR 506/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-14 12:39:01
UCHWAŁA NR 505/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-14 12:38:19
UCHWAŁA NR 504/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-14 12:37:31
Uchwała Nr 503/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-07-14 12:35:36
UCHWAŁA NR 502/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego” 2022-07-14 12:33:03
UCHWAŁA NR 501/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego” 2022-07-14 12:31:51
UCHWAŁA NR 500/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r w sprawie: nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego” 2022-07-14 12:28:38
UCHWAŁA NR 499/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym 2022-06-20 15:52:16
UCHWAŁA NR 498/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bąblinie, gm. Oborniki, stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny DOM ZAKONNY BĄBLIN 2022-06-20 15:40:14
Uchwała Zarządu 497/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022r. 2022-06-20 15:30:50
Uchwała Nr 496/2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:24:13
Uchwała nr 495 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:16:04
Uchwała Nr 494/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:08:30
Uchwała Nr 493/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:07:04
Uchwała Nr 492/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 czerwca 2022 r. 2022-06-20 15:05:29
Uchwała Nr 491/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-06-01 08:22:08
Uchwała Nr 490/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:20:53
Uchwała Nr 489/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-06-01 08:19:12
Uchwała Nr 488/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-06-01 08:17:06
UCHWAŁA Nr 487/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-05-31 15:06:46
UCHWAŁA NR 486/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:43:35
UCHWAŁA NR 485/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:42:23
UCHWAŁA Nr 484/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-05-06 09:41:32
Uchwała Nr 483/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-05-06 09:39:15
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:37:44
Uchwała Nr 481/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-05-06 09:36:27
Uchwała Nr 480/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-05-06 09:34:27
Uchwała Nr 479/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-22 06:51:49
Uchwała Nr 478/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-04-21 15:07:41
Uchwała Nr 477/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-21 15:06:40
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-04-21 15:04:18
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-04-07 10:44:33
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-04-07 10:43:11
Uchwała Nr 473/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-04-07 10:41:59
UCHWAŁA NR 472/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do protokolarnego odbioru lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Obornickiego położonego w budynku mieszkalnym w Objezierzu (gm. Oborniki) 2022-03-31 10:25:18
Uchwała Nr 471/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-03-31 10:23:25
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 ze zm.) 2022-03-31 10:22:11
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2022 roku Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co 2022-03-31 10:20:28
UCHWAŁA Nr 468 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-31 10:17:22
Uchwała Nr 467/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-24 13:06:06
UCHWAŁA NR 466/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem, przez SP ZOZ w Obornikach, gabinetu lekarskiego oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2022-03-24 13:03:11
UCHWAŁA Nr 465/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-15 14:49:26
UCHWAŁA Nr 464/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-15 14:47:41
UCHWAŁA Nr 463/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-15 14:45:38
UCHWAŁA Nr 462/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 marca 2022 rokuw sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-15 14:39:35
UCHWAŁA Nr 461/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGOz dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-15 14:37:52
UCHWAŁA Nr 460/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 08.03.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w przedsięwzięciu o nazwie Poznaj Polskę. 2022-03-09 10:04:13
UCHWAŁA Nr 459/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-09 10:03:28
UCHWAŁA Nr 458/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-03-09 10:01:09
UCHWAŁA Nr 457/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-03-09 09:59:48
UCHWAŁA Nr 456/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-03-09 09:58:08
UCHWAŁA Nr 455/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-03-09 09:54:06
UCHWAŁA Nr 454/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-03-09 09:52:26
UCHWAŁA Nr 453/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-09 09:47:18
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-03-07 16:03:21
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-03-07 16:01:46
UCHWAŁA Nr 450/22 ZARZĄDU 28 lutego 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2022-03-01 10:55:29
UCHWAŁA Nr 449/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-03-01 10:54:24
Uchwała nr 448 /2022 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. : Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 2022-02-25 11:58:51
Uchwała Nr 447/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-25 11:00:07
UCHWAŁA Nr 446 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-24 09:01:35
Uchwała Nr 445/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-09 13:47:28
Uchwała Nr 444/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-02-09 13:45:55
UCHWAŁA Nr 443/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2022-02-09 13:33:27
UCHWAŁA Nr 442 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 2022-02-09 13:30:53
UCHWAŁA Nr 441/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-02-09 13:28:23
UCHWAŁA Nr 440/22ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia stycznia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-02-08 11:32:53
UCHWAŁA Nr 439/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. 2022-02-08 11:23:49
UCHWAŁA Nr 438/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2022-02-08 10:50:27
UCHWAŁA Nr 437/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 stycznia 2022 r.w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2021 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2022-02-08 10:40:53
UCHWAŁA Nr 436 /22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2022 r. 2022-02-08 10:38:37
UCHWAŁA Nr 435/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-08 10:26:18
UCHWAŁA Nr 434/22 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2022-02-08 10:23:26
Uchwała Nr 433/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:19:29
Uchwała Nr 432/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2022-02-08 10:18:17
Uchwała Nr 431/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 10:16:54
Uchwała Nr 430/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 r. 2022-02-08 10:15:26
Uchwała Nr 429/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2022 2022-02-08 10:13:12
UCHWAŁA NR 428/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzeniapopełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2022-02-08 10:11:29
Uchwała Nr 427/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 10:08:56
Uchwała Nr 426/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:56:38
Uchwała Nr 425/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-08 09:54:14
Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego w 2022 r. 2022-02-08 09:51:26
Uchwała Nr 423/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 2022-02-08 09:42:42
Uchwała Nr 422/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-08 09:41:30
UCHWAŁA Nr 421/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-02-08 09:39:57
UCHWAŁA NR 420/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-02-07 16:19:07
Uchwała nr 419 /2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2022-02-07 16:15:16
UCHWAŁA Nr 418/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2022-02-07 16:13:13
Uchwała Nr 417/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:08:22
Uchwała Nr 416/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:06:52
Uchwała Nr 415/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 16:04:50
Uchwała Nr 414/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-07 16:03:29
UCHWAŁA Nr 413/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:56:56
UCHWAŁA Nr 412/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:55:32
UCHWAŁA Nr 411/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:53:52
UCHWAŁA Nr 410/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-07 15:51:18
Uchwała Nr 409/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-07 15:48:44
Uchwała Nr 408/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-04 15:15:50
Uchwała Nr 407/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 15:14:01
Uchwała Nr 406/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-04 15:12:48
Uchwała Nr 405/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu 2022-02-04 15:11:28
UCHWAŁA Nr 404/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego 2022-02-04 15:06:29
UCHWAŁA Nr 403/21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2022-02-04 15:05:38
UCHWAŁA NR 401/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2021- 2034 2022-02-04 14:58:36
Uchwała Nr 400/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-02-04 14:47:26
UCHWAŁA Nr 399/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2022-02-04 14:33:31
Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2022-02-04 14:28:26
Uchwała Nr 397/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-02-04 14:22:48
UCHWAŁA NR 396/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 latna rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2022-02-04 14:19:39
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-11-08 09:37:33
UCHWAŁA Nr 394/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego 2021-11-08 09:35:42
UCHWAŁA Nr 393 /21 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-11-08 09:34:08
UCHWAŁA Nr 392/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-20 11:54:27
UCHWAŁA Nr 391/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2021-10-20 11:48:37
UCHWAŁA Nr 390/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:45:20
UCHWAŁA Nr 389/21ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-20 11:37:58
UCHWAŁA Nr 388/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przedłużenia okresu powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2021-10-20 11:31:47
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-20 11:26:38
Uchwała Nr 386/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-20 11:25:22
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:22:05
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 11:20:59
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 11:19:29
UCHWAŁA Nr 382/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:09:43
UCHWAŁA Nr 381/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2021-10-11 11:06:41
UCHWAŁA Nr 380/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 11:02:31
UCHWAŁA Nr 379 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-10-11 11:00:42
UCHWAŁA Nr 378/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-10-11 10:58:27
Uchwałą Nr 377/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne do Zarządu Powiatu. 2021-10-11 10:56:02
Uchwała Nr 376/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:51:36
Uchwała Nr 375/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 14 września 2021 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-11 10:50:07
Uchwała Nr 374/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-10-11 10:01:52
UCHWAŁA Nr 373 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2021-09-07 11:52:00
UCHWAŁA Nr 372 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-09-07 11:44:08
UCHWAŁA Nr 371/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:40:40
UCHWAŁA Nr 370/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:37:57
UCHWAŁA Nr 369/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2021-09-07 11:35:15
UCHWAŁA Nr 368/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VIII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:31:22
UCHWAŁA Nr 367/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-09-07 11:29:05
UCHWAŁA NR 366 /21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 2021-09-07 11:26:45
UCHWAŁA NR 364/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 9 sierpnia 2021 r w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2021-09-07 11:18:21
Uchwała Nr 363/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za półrocze 2021 r. 2021-09-07 11:15:54
Uchwała Nr 362/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:29:41
Uchwała Nr 361/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:28:46
Uchwała Nr 360/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-08-23 14:25:24
Uchwała Nr 359/21Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-08-23 14:24:01
UCHWAŁA NR 358/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2021/2022 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2020/2021 2021-07-26 09:50:13
UCHWAŁA Nr 357/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:11:40
UCHWAŁA Nr 356/21 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2021-07-19 15:02:33
Uchwała Nr 355/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2021 2021-07-19 15:01:02
Uchwała Nr 354/21 Zarządu Powiatu Obor