Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, ul. Hetmańska (AB.6743.623.2021) Paulina Staszak 2021-09-27 13:51:39 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Bogdanowie (AB.6743.637.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-24 13:12:10 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, rejon ulicy Kasztelańskiej oraz częściowo na działce nr 120 w m. Cieśle (AB.6743.618.2021) Paulina Staszak 2021-09-24 11:13:28 dodanie dokumentu
Karta 12/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Słomowo, na dz. o nr ewid. 87, obręb Słomowo. Paulina Nowicka 2021-09-24 08:27:53 dodanie dokumentu
Karta 32/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Obornikach, przy ul. Obrzyckiej 88, na dz. o nr ewid. 3413/6, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2021-09-23 11:51:34 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Rogoźnie (AB.6743.635.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-23 10:02:57 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rogoźnie (AB.6743.634.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-23 09:54:12 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym w Rogoźnie (AB.6743.633.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-23 09:43:45 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dąbrówce Leśnej (AB.6743.630.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-22 14:40:41 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rogoźnie, przy ulicy Boguniewskiej (AB.6743.653.2021) Paulina Staszak 2021-09-22 14:36:23 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w Obornikach (AB.6743.656.2021) Agata Bąk 2021-09-22 12:48:21 dodanie dokumentu
Karta 31/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w Ryczywole, na dz. o nr ewid. 460, obręb Ryczywół Paulina Nowicka 2021-09-22 12:47:55 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w Bogdanowie (AB.6743.655.2021) Agata Bąk 2021-09-22 12:41:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 221 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/ 211 /21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Katarzyna Marciniak 2021-09-22 09:10:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 220 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Katarzyna Marciniak 2021-09-22 09:09:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 219 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/ 69 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Katarzyna Marciniak 2021-09-22 09:08:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 218 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Obornickiego, Katarzyna Marciniak 2021-09-22 09:07:22 dodanie dokumentu
Karta 30/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Łukowo, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 192, obręb Łukowo Paulina Nowicka 2021-09-22 09:05:26 dodanie dokumentu
Decyzja Starosty Obornickiego nr 454/21 z dnia 13 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 wraz z częściową rozbiórką fundamentu torowiska suwnicy nr 1 w Garbatce (AB.6740.499.2020) Paulina Staszak 2021-09-22 08:59:00 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji nr 454/21 dnia 13 września 2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatce na rozbudowę fundamentów torowisk suwnic bramowych nr 1 i 2 oraz częściową rozbiórkę fundamentów torowiska suwnicy bramowej nr 1 na terenie zakładu w miejscowości Garbatka (AB.6740.499.2020) Paulina Staszak 2021-09-22 08:56:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 217 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi z dnia 18 maja 2021 r., Katarzyna Marciniak 2021-09-22 08:53:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/ 216 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+? w zakresie projektu liniowego pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" Katarzyna Marciniak 2021-09-22 08:52:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/ 216 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+? w zakresie projektu liniowego pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" Katarzyna Marciniak 2021-09-22 08:51:11 dodanie dokumentu
uchwała Nr XL/ 215 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Katarzyna Marciniak 2021-09-21 16:15:56 dodanie dokumentu
uchwała Nr XL/ 214 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, Katarzyna Marciniak 2021-09-21 16:15:08 dodanie dokumentu
uchwała Nr XL/ 213 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, Katarzyna Marciniak 2021-09-21 16:14:06 dodanie dokumentu
uchwała Nr XL/ 212 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021 ? 2023, Katarzyna Marciniak 2021-09-21 16:13:14 edycja dokumentu
uchwała Nr XL/ 212 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021 ? 2023, Katarzyna Marciniak 2021-09-21 16:12:58 dodanie dokumentu
Karta 28/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn. Paulina Nowicka 2021-09-21 14:21:10 edycja dokumentu
Karta 28/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn. Paulina Nowicka 2021-09-21 14:20:37 usunięcie załacznika
Karta 29/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, na dz. o nr ewid. 262, obręb Kowanówko. Paulina Nowicka 2021-09-21 14:06:18 dodanie dokumentu
Karta 28/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Sycyn, na dz. o nr ewid. 154, obręb Sycyn. Paulina Nowicka 2021-09-21 13:55:26 dodanie dokumentu
Karta 27/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, na dz. o nr ewid. 467/2, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2021-09-21 13:48:27 dodanie dokumentu
Decyzja Starosty Obornickiego nr 461/21 z dnia 20 września 2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach : Oborniki, Słonawy, Bąblin, Nowołoskoniec (AB.6740.680.2020) Paulina Staszak 2021-09-21 12:22:20 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym w Objezierzu (AB.6743.626.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-21 09:03:55 dodanie dokumentu
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego w latach 2021-2022 Artur Wróblewski 2021-09-20 14:29:35 edycja dokumentu
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego w latach 2021-2022 Artur Wróblewski 2021-09-20 14:29:18 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym w Obornikach (AB.6743.625.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-20 12:16:10 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Obornikach (AB.6743.621.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2021-09-20 12:11:40 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja Artur Wróblewski 2021-09-20 11:43:31 edycja dokumentu