Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Starosty Obornickiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2022-01-21 11:10:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Starosty Obornickiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2022-01-21 11:09:57 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Starosty Obornickiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2022-01-21 11:09:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3.2022 Starosty Obornickiego z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach. Justyna Palinkiewicz 2022-01-21 11:07:20 edycja dokumentu
Karta Nr 59/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w miejscowości Kowanówko, w pasie drogowym drogi publicznej, na dz. o nr ewid. 244, obręb Kowanówko, gmina Oborniki Paulina Nowicka 2022-01-20 10:57:40 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Maniewie (AB.6743.819.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2022-01-20 08:00:26 dodanie dokumentu
wzór i wskazówki do ofert realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kierowanych do Zarządu Powiatu Obornickiego Magdalena Klęk 2022-01-19 13:44:23 edycja dokumentu
wzór i wskazówki do sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składanego do Starostwa Powiatowego w Obornikach Magdalena Klęk 2022-01-19 13:41:39 dodanie dokumentu
wzór i wskazówki do ofert realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kierowanych do Zarządu Powiatu Obornickiego Magdalena Klęk 2022-01-19 13:39:03 dodanie dokumentu
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku Magdalena Klęk 2022-01-19 13:36:38 edycja dokumentu
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku Magdalena Klęk 2022-01-19 13:33:54 dodanie dokumentu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku Magdalena Klęk 2022-01-19 13:30:33 usunięcie dokumentu
Formularze (zakładka menu) Artur Wróblewski 2022-01-19 13:10:08 dodanie pozycji menu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru instalowania w użytkowanym budynku instalacji gazowej w Gołaszynie (AB.6743.16.2022) Agata Bąk 2022-01-19 12:45:15 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Bąblinie (AB.6743.808.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Agata Bąk 2022-01-19 09:01:45 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kablowej w Dąbrówce Leśnej (AB.6743.12.2022) Agata Bąk 2022-01-18 08:53:47 dodanie dokumentu
Karta Nr 43/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, na dz. o nr ewid. 1551, obręb Oborniki, gmina Oborniki Paulina Nowicka 2022-01-17 15:40:34 dodanie dokumentu
Karta Nr 14/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w miejscowości Sławienko, na dz. o nr ewid. 43/1, obręb Sławienko Paulina Nowicka 2022-01-17 15:35:43 dodanie dokumentu
Karta 15/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Maniewo, na dz. o nr ewid. 135/2, obręb Maniewo. Paulina Nowicka 2022-01-17 15:29:35 dodanie dokumentu
Karta Nr 13/2021 Decyzja zezwalająca na drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Bąbliniec, na dz. o nr ewid. 59, obręb Nowołoskoniec. Paulina Nowicka 2022-01-17 15:20:33 dodanie dokumentu
Karta 10/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w Obornikach, przy ul. Mickiewicza, na dz. o nr ewid. 1165/3, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 15:09:05 dodanie dokumentu
Karta Nr 22/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ul. Kowanowskiej, na dz. o nr ewid. 804/3, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:54:47 dodanie dokumentu
Karta Nr 8/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew rosnących w Rogoźnie, w pasie drogowym drogi publicznej ul. Topolowej, na dz. 161, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:46:42 dodanie dokumentu
Karta Nr 32/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu nieruchomości położonej w Obornikach, na dz. o nr ewid. 3413/6, obręb Oborniki, gmina Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:35:07 dodanie dokumentu
Karta Nr 27/2021 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Czarnkowskiej, na dz. o nr ewid. 467/2, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:28:19 dodanie dokumentu
Karta Nr 17/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Kowanowo, na dz. o nr ewid. 1, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:15:42 dodanie dokumentu
Karta 18/2021 . Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 236, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno. Paulina Nowicka 2022-01-17 14:07:42 dodanie dokumentu
Karta Nr 9/2021 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Obornikach w obrębie ulic: gen. W. Andersa, gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego i gen. S. Taczaka, na dz. o nr ewid.: 2798/15 i 2819/6, obręb Oborniki. Paulina Nowicka 2022-01-17 13:58:49 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalowania wew. i na zew. użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej na nieruchomości położonej w Gołaszynie, na działce nr ew. 130 (AB.6743.817.2021) - nie wniesiono sprzeciwu Paulina Staszak 2022-01-14 14:28:33 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia słoneczna o mocy do 8MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Osowo, działka nr ew. 66/5, 91/1. (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:51:22 edycja dokumentu
Decyzja Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osowie (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:44:14 edycja dokumentu
Decyzja Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osowie (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:41:57 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia słoneczna o mocy do 8MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Osowo, działka nr ew. 66/5, 91/1. (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:39:42 edycja dokumentu
Decyzja Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osowie (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:39:03 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 28/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej zmienionego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW - etap Oborniki II elektrownia słoneczna o mocy do 8MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Osowo, działka nr ew. 66/5, 91/1. (AB.6740.408.2021) Joanna Karolczak 2022-01-14 12:38:56 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru instalowania wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej na nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy 11 Listopada 13 (AB.6743.11.2022) Paulina Staszak 2022-01-14 12:33:12 dodanie dokumentu
Karta Nr 58/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół, na dz. o nr ewid. 609/4, obręb Ryczywół, gmina Ryczywół. Paulina Nowicka 2022-01-14 12:26:53 dodanie dokumentu
Karta Nr 57/2021Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym, w miejscowości Ludomy, na dz. o nr ewid. 509, obręb Ludomy, gmina Ryczywół. Paulina Nowicka 2022-01-14 11:25:53 dodanie dokumentu
Karta Nr 56/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym w miejscowości Gościejewo, na dz. o nr ewid. 59, obręb Zawady. Paulina Nowicka 2022-01-14 11:20:07 dodanie dokumentu
Karta 55/2021 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Lipa, na dz. o nr ewid. 406, obręb Lipa, gmina Ryczywół. Paulina Nowicka 2022-01-14 11:15:23 dodanie dokumentu