Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Ob-kach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istn. budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego 2022-06-23 11:00:53 Składanie ofert w toku
2022-07-08 10:00
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) - Gmina Ryczywół 2022-06-17 14:00:24 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół 2022-05-31 14:20:03 Minął termin składania ofert
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Dąbrówka Ludomska (301603_2.0002), Lipa (301603_2.0007), Ludomy (301603_2.0009). 2021-12-15 13:05:05 Minął termin składania ofert
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego w latach 2021-2022 2021-10-12 13:21:16 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Rozbudowa szkoły w Obornikach 2021-10-15 14:08:15 Minął termin składania ofert
Budowa zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2021-05-20 10:54:48 Minął termin składania ofert
Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji w Obornikach, ul A. Mickiewicza 3 2021-04-08 13:19:46 Minął termin składania ofert
Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie - zakup i dostawa laptopów 2021-03-02 13:44:49 Minął termin składania ofert
Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół im. gen.Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - zakup i dostawa sprzętu ICT 2021-03-02 13:41:19 Minął termin składania ofert
Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. 2020-10-14 08:23:05 Minął termin składania ofert
Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci 2020-10-13 13:54:16 Minął termin składania ofert
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych - II postępowanie 2020-09-09 13:59:01 Minął termin składania ofert
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych 2020-07-31 14:35:24 Minął termin składania ofert
Sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach wraz z zapewnieniem środków higienicznych 2020-06-17 14:15:04 Minął termin składania ofert
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego 2020-06-23 14:50:35 Minął termin składania ofert
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest), znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego 2020-05-29 13:25:50 Minął termin składania ofert
Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie, Etap V, wpisanego do rejestru zabytków 2020-04-16 09:25:29 Minął termin składania ofert
Usługa: Sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach wraz z zapewnieniem środków higienicznych 2020-03-12 12:27:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz hydrantowych ppoż. wraz z projektem przyłącza wodnego do budynku internatu działka nr 186/2 w Objezierzu 9A , 64-600 Oborniki 2020-01-07 14:08:25 Minął termin składania ofert
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego. 2019-12-10 13:13:34 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OBORNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2019-10-25 11:07:03 Minął termin składania ofert
Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci 2019-10-14 15:09:16 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku, wymiana dachu Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku, ul. Miłowody, dz. Nr geod. 352/4 gmina Oborniki 2019-06-19 14:58:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja dachu Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków, II przetarg nieograniczony 2019-06-19 14:58:58 Minął termin składania ofert
Modernizacja dachu Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków 2019-05-16 13:10:25 Minął termin składania ofert
Usługi - Powiat Obornicki: Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobow zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobow zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół 2018-06-15 13:01:21 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług 2018-05-28 16:00:16 Minął termin składania ofert
Modernizacja - remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków II E 2018-05-17 12:41:42 Minął termin składania ofert
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach 2018-02-06 13:21:46 Minął termin składania ofert
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach - etap II 2018-02-13 12:50:32 Minął termin składania ofert
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach - etap II 2017-12-29 07:34:37 Minął termin składania ofert
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2017-11-21 13:51:37 Minął termin składania ofert
Powiat Obornicki: Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków 2017-10-10 14:32:57 Minął termin składania ofert
Budowa trafostacji kontenerowej w SP ZOZ w Obornikach 2017-09-19 13:32:58 Minął termin składania ofert
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków. Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki 2017-09-14 09:28:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa wraz z termomodernizacją sali gimnastycznej LO im. S. Wyspiańskiego w Obornikach - przetarg nr II 2017-09-14 09:48:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa wraz z termomodernizacją sali gimnastycznej LO im. S. Wyspiańskiego w Obornikach 2017-08-17 09:42:12 Minął termin składania ofert
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków. Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki (39 obrębów) 2017-08-08 09:37:12 Minął termin składania ofert
Dostawa bazy GESUT - Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego 2017-08-23 12:58:07 Minął termin składania ofert
Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków 2017-07-27 13:02:42 Minął termin składania ofert
Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków 2017-07-24 15:27:41 Minął termin składania ofert
Dostawa bazy GESUT - Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego 2017-07-25 14:06:24 Minął termin składania ofert
Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków 2017-07-21 12:53:29 Minął termin składania ofert
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu. 2017-07-04 09:17:59 Minął termin składania ofert
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu. 2017-06-07 13:50:57 Minął termin składania ofert
Skanowanie zasobów geodezyjnych- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu. 2017-05-29 14:46:44 Minął termin składania ofert
Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach 2017-05-22 15:16:55 Minął termin składania ofert
Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach 2017-04-18 14:01:08 Minął termin składania ofert
Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół 2017-03-30 11:35:58 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi 2016-11-02 13:35:49 Minął termin składania ofert
Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół, pow. obornicki, woj. wielkopolskie 2016-08-02 13:13:26 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-06-28 12:12:30 Minął termin składania ofert