Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Powiat Obornicki

|--- Dane teleadresowe

|--- Lokalizacja

|--- Dane statystyczne

|--- Zadania publiczne

|--- Strategia rozwoju

|--- Gminy Powiatu Obornickiego

|--- Statut Powiatu Obornickiego

Władze i struktura Starostwa

|--- Starosta i Wicestarosta

|--- Rada Powiatu

|--- Zarząd Powiatu

|--- Starostwo Powiatowe w Obornikach

      |--- Wydziały Starostwa Powiatowego

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Jednostki oświatowe

|--- Jednostki zespolone

|--- Inspekcje, Straże

|--- Zarząd i Rada Powiatu - od 1999 r.

Prawo lokalne

|--- Ogłoszenia Starosty

|--- Uchwały Rady Powiatu

      |--- UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO VI Kadencja (2018-)

      |--- UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2018

      |--- UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2017

      |--- UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2016

|--- Uchwały Zarządu Powiatu

      |--- UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU OBORNCKIEGO VI KADENCJA

      |--- Uchwały Zarządu Powiatu w 2018r.

      |--- UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2017R.

      |--- Uchwały Zarzadu Powiatu 2016

      |--- Uchwały Zarzadu Powiatu 2015

      |--- Uchwały Zarzadu Powiatu 2014

|--- Zarządzenia Starosty

      |--- ZARZĄDZENIA 2020r.

      |--- ZARZĄDZENIA 2019r.

      |--- Zarządzenia 2018r.

      |--- ZARZĄDZENIA 2017

      |--- Zarządzenia 2016

      |--- Zarządzenia 2015

|--- Protokoły z Sesji Rady Powiatu

      |--- ROK 2022

      |--- 2017/2018

            |--- PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO VI KADENCJA

                  |--- 2021

                  |--- 2020

Finanse Powiatu

|--- Budżet

      |--- wykonanie budżetu za 2021 r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu za 2021 r.

                  |--- IV kwartał

      |--- wykonanie budżetu za 2020 r.

            |--- INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.

                  |--- IV kwartał

      |--- wykonanie budżetu za 2019 r.

            |--- INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 R.

                  |--- IV kwartał

|--- Mienie Powiatu

|--- Dług publiczny

|--- Sprawozdawczość budżetowa

      |--- 2018

            |--- IV kwartał 2018

            |--- III kwartał 2018

            |--- II kwartał 2018

            |--- I kwartał 2018

      |--- 2017

            |--- IV kwartał 2017

            |--- III kwartał 2017

            |--- II kwartał 2017

            |--- I kwartał 2017

      |--- 2016

            |--- IV kwartał 2016

            |--- III kwartał 2016

            |--- II kwartał 2016

            |--- I kwartał 2016

      |--- 2015

            |--- IV kwartał 2015

            |--- III kwartał 2015

            |--- II kwartał 2015

            |--- I kwartał 2015

      |--- 2014

            |--- IV kwartał 2014

            |--- III kwartał 2014

            |--- II kwartał 2014

            |--- I kwartał 2014

      |--- 2021

            |--- IV kwartał 2021

            |--- III kwartał 2021

            |--- II kwartał 2021

            |--- I kwartał 2021

      |--- 2020

            |--- IV kwartał 2020

            |--- III kwartał 2020

            |--- II kwartał 2020

            |--- I kwartał 2020

      |--- 2019

            |--- IV kwartał 2019

            |--- III kwartał 2019

            |--- II kwartał 2019

            |--- I kwartał 2019

|--- Sprawozdawczość finansowa

Organizacje pozarządowe

|--- Informacje o konkursach

      |--- nabór na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku

      |--- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 roku

|--- Konsultacje

|--- Udzielone dotacje

      |--- Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2022 r. w zakresie : nauki, edukacji, oświaty i wychowania (462/22) wypoczynku dzieci i młodzieży (463/22) turystyki i krajoznawstwa (464/22) kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i dziedzictwa narodowego (465/22) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (461/22).

      |--- Dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r.

|--- Formularze

Oświadczenia majątkowe

|--- Oświadczenia za 2015 rok

      |--- Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|--- Oświadczenia za 2016 rok

      |--- Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|--- Oświadczenia za 2017 rok

      |--- Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|--- Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023

|--- Oświadczenia za 2018 rok

      |--- Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|--- Oświadczenia za 2019 rok

      |--- Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|--- Oświadczenia za 2020 rok

Stypendia

|--- Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zamówienia Publiczne, Przetargi

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

|--- Zamówienie publiczne

|--- Przetargi na sprzedaż

|--- Przetarg na oddanie w najem

|--- Przetarg ustny nieograniczony

|--- Przetarg do oddania w dzierżawę

|--- Sprzedaż nieruchomości

|--- Zapytanie ofertowe

      |--- Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000 dla obrębu Ryczywół (301603_2.0015)

      |--- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego

      |--- Konwersji baz danych - dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa

Petycje

|--- Petycje

      |--- Petycje 2022

      |--- Petycje 2021

      |--- Petycje 2020

      |--- Petycje 2019

      |--- Petycje 2018

      |--- Petycje 2017

Apele

|--- Apele

Wybory

|--- 2018

Zabytki

|--- Program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

|--- Społeczni opiekunowie zabytków

      |--- SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE ZABYTKÓW

Informacje o środowisku i jego ochronie

|--- Zezwolenia na (zbieranie/przetwarzanie/zbieranie i przetwarzanie) odpadów (wnioski/decyzje)

      |--- 2022

|--- Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (wnioski/decyzje)

|--- Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (wnioski/decyzje)

|--- Ochrona kopalin (wnioski/koncesje/inne)

      |--- 2022

|--- Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia

|--- Decyzje w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

|--- Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

|--- Pozwolenia zintegrowane (wnioski/decyzje)

|--- Inne dokumenty

      |--- SPÓŁKI WODNE

            |--- Spółki Wodne 2021

|--- Plan gospodarki odpadami

|--- Program ochrony środowiska

|--- Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

|--- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

|--- Informacje o instalacjach obiętych obowiązkiem zgłoszenia wytwarzających pole elektromagnetyczne

|--- Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

|--- Spółki wodne

      |--- Spółki Wodne 2022r.

Rejestry i ewidencje

|--- Rejestry i ewidencje

Skargi i wnioski

|--- Skargi i wnioski - informacja

      |--- Skargi 2022

Raport o stanie Powiatu

|--- Raport o stanie Powiatu

      |--- Raport o stanie Powiatu Obornickiego 2021

            |--- Debata nad raportem o stanie powiatu obornickiego 2021

      |--- 2018

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

|--- Powiatowy Informator Zdrowia

|--- Dyżury aptek

|--- Informacje o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy

      |--- INFORMACJA O UPŁYNIĘCIU TERMINU NA WNIESIENIE SPRZECIWU - WNIOSKI SKŁADANE OD SIERPNIA 2016 r.

      |--- INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - WNIOSKI SKŁADANE OD SIERPNIA 2016 r.

|--- Ogłoszenia / Obwieszczenia

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

|--- Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Nabory na wolne stanowiska

|--- Nabory na wolne stanowiska

      |--- Nabory 2022

      |--- Nabory 2021

      |--- Nabory 2020

      |--- Nabory 2019

      |--- Nabory na stanowiska 2018 rok

      |--- Nabory na stanowiska pracy 2017

Zapytania i interpelacje Radnych

|--- Zapytania i interpelacje Radnych

      |--- Zapytania Radnych

      |--- Interpelacje Radnych

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

      |--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

RODO

|--- Informacja w związku z RODO

|--- Cyberbezpieczeństwo