Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w 2021 r.

                               

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021

Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno oraz Gminy Ryczywół zaprasza do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Wniosek można składać w urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

 1. Dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego:
 1. Zaświadczenie Starosty Obornickiego o przyjęciu zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu, w przypadku:
 • wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji i geometrii dachu budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej informacji zgłoszenie robót budowlanych),
 • wymiany okładziny ściany zewnętrznej z płyt azbestowo - cementowych na inny rodzaj okładziny bez zmiany konstrukcji i geometrii ściany budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej informacji zgłoszenie robót budowlanych),
 • rozbiórki budynku o wysokości poniżej 8 m, gdy jego odległość od granicy działki jest większa niż połowa wysokości budynku oraz niewpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatorską (więcej informacji zgłoszenie rozbiórki);
 1. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę wydane przez Starostę Obornickiego, w przypadku:
 • wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na inny rodzaj pokrycia, przy zmianie konstrukcji lub geometrii dachu budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej informacji pozwolenie na budowę),
 • wymiany okładziny ściany zewnętrznej z płyt azbestowo - cementowych na inny rodzaj okładziny przy zmianie konstrukcji i geometrii ściany budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej informacji pozwolenie na budowę),
 • rozbiórki budynku, gdy jego wysokość przekracza 8 m (więcej informacji pozwolenie na rozbiórkę),
 • rozbiórki budynku, gdy jego odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości budynku (więcej informacji pozwolenie na rozbiórkę).
 1. informację z Wydziału Budownictwa i Środowiska – Referat Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Obornikach o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia planowanych robót budowlanych.
 1. Zgodę właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego/ współużytkowników wieczystych na realizację zadania, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu
 2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do Regulaminu - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 328/21 z dnia 25 marca 2021 roku (więcej informacji regulamin).

Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Wniosek u udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu - ZAŁĄCZNIK NR 1.

W przypadku współwłasności/współużytkowaniu wieczystym nieruchomości zgłaszanej do Programu - obowiązkowo należy wypełnić formularz zgody współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych - ZAŁĄCZNIK NR 2.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny o pomocy de minimis - ZAŁĄCZNIK NR 3.

Termin składania wniosków do urzędów gmin od 1 kwietnia 2021 r. do  30 czerwca 2021 r.

Planowany termin realizacji zadania SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2021 r.


UCHWAŁA NR 328/2021 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dania 25 marca 2021 r.

UCHWAŁA 328/2021

REGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

1. WNIOSEK O UDZIAŁ W PROGRAMIE - ZAŁĄCZNIK NR 1:

   Wniosek o udział w programie_wersja DOC

  Wniosek o udział w programie_wersja PDF

 

2. FORMULARZ ZGODY WSPÓŁWŁAŚCICIELI I WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2:

  Formularz zgody współwłaściela/współużytkownika wieczystego_wersja DOC

Formularz zgody współwłaściela/współużytkownika wieczystego_wersja PDF

 

3. INFORMACJA O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE - ZAŁĄCZNIK NR 3:

  Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie_wersja DOC

Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie_wersja PDF

 


Klauzule informacyjne RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Obornicki z siedzibą w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Pełna treść klauzuli dostępna jest pod adresem internetowym: http://bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/menu/82


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Bak 26-03-2021 12:31:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Bak 26-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Bak 29-03-2021 11:18:08