Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w 2022 r.

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

Wniosek można składać w urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

 1. Dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego dotyczące:
  1. demontażu wyrobów, zapakowania, transportu i unieszkodliwienia:
 • zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu (więcej informacji zgłoszenie robót budowlanych lub  zgłoszenie rozbiórki ), lub
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę (więcej informacji pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę) lub
 • informację z Wydziału Budownictwa i Środowiska – Referat Architektury i Budownictwa o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia planowanych robót budowlanych,
 •  
 • b. odbioru odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych lub zgromadzonych na nieruchomości, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie:
 • oświadczenie o zgodności z przepisami prawa budowlanego, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do Regulaminu
 1. Zgodę właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych na realizację zadania, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu;
 2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do Regulaminu - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 424/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku (więcej informacji regulamin).

Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Wniosek u udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu - ZAŁĄCZNIK NR 1.

W przypadku współwłasności/współużytkowaniu wieczystym nieruchomości zgłaszanej do Programu - obowiązkowo należy wypełnić formularz zgody współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych - ZAŁĄCZNIK NR 2.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny o pomocy de minimis - ZAŁĄCZNIK NR 3.

W przypadku wniosków dotyczących tylko odbioru odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych lub zgromadzonych na nieruchomości, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie - ZAŁĄCZNIK NR 4.

Termin składania wniosków do urzędów gmin od 20 grudnia 2021 r. do  29 lipca 2022 r.

Planowany termin realizacji zadania STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2022 r.


UCHWAŁA NR 328/2021 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dania 25 marca 2021 r.

UCHWAŁA 328/2021

REGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

1. WNIOSEK O UDZIAŁ W PROGRAMIE - ZAŁĄCZNIK NR 1:

   Wniosek o udział w programie_wersja DOC

  Wniosek o udział w programie_wersja PDF

 

2. FORMULARZ ZGODY WSPÓŁWŁAŚCICIELI I WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2:

  Formularz zgody współwłaściela/współużytkownika wieczystego_wersja DOC

Formularz zgody współwłaściela/współużytkownika wieczystego_wersja PDF

 

3. INFORMACJA O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE - ZAŁĄCZNIK NR 3:

  Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie_wersja DOC

Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie_wersja PDF

 

4. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRAWEM BUDOWLANYM - ZAŁĄCZNIK NR 4:

  Oświadczenie o zgodności z prawem budowlanym_wersja DOC

Oświadczenie o zgodności z prawem budowlanym_wersja PDF

 


Klauzule informacyjne RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Obornicki z siedzibą w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Pełna treść klauzuli dostępna jest pod adresem internetowym: http://bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/menu/82

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Bak 22-12-2021 10:10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Bak 22-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Bak 22-12-2021 10:51:34