Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 441/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-03-22 08:51:32
dokument Uchwała Nr 440/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-03-22 08:49:42
dokument Uchwała Nr 439/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-03-22 08:47:04
dokument UCHWAŁA Nr 438/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-03-22 08:45:25
dokument UCHWAŁA Nr 437/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2018-03-22 08:44:19
dokument UCHWAŁA Nr 436/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-03-22 08:43:05
dokument UCHWAŁA NR 435/17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-28 11:12:00
dokument UCHWAŁA NR 434/17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2018-02-28 11:08:14
dokument UCHWAŁA NR 433 /17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-28 11:04:10
dokument UCHWAŁA Nr 432/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2018 r. 2018-02-28 11:01:36
dokument UCHWAŁA Nr 431/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2017 / 2018 2018-02-28 10:57:15
dokument UCHWAŁA Nr 430/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2018-02-28 10:54:18
dokument Uchwała Nr 429/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-02-28 10:51:12
dokument UCHWAŁA Nr 428/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2018-02-08 11:36:55
dokument UCHWAŁA NR 427/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 418/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2018-02-08 11:35:17
dokument UCHWAŁA NR 426/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 417/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach 2018-02-08 11:31:22
dokument Uchwała Nr 425/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 340/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (III)" oraz do realizacji tego projektu. 2018-02-08 11:28:34
dokument Uchwała Nr 424/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-02-08 11:26:56
dokument UCHWAŁA Nr 423/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej miejscowości Zawady i Ninino na terenie Gminy Ryczywół. 2018-01-23 11:19:18
dokument UCHWAŁA Nr 422/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-01-23 11:17:39
dokument UCHWAŁA Nr 421/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-23 11:14:01
dokument UCHWAŁA Nr 420/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2018-01-23 11:11:47
dokument UCHWAŁA Nr 419 /18 ZARZĄDU PWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-23 11:09:39
dokument UCHWAŁA Nr 418/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2018-01-23 11:04:17
dokument UCHWAŁA NR 417/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach 2018-01-23 11:01:45
dokument Uchwała Nr 416 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-01-23 10:58:12
dokument Uchwała Nr 415/18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-01-23 10:56:41
dokument UCHWAŁA Nr 414/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2018-01-03 14:52:05
dokument Uchwała Nr 413 /18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2018-01-03 14:50:45
dokument Uchwała Nr 412 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2018-01-03 14:49:27
dokument Uchwała Nr 411 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r. 2018-01-03 14:48:46
dokument Uchwała Nr 410/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2018 r. 2018-01-03 14:47:23