Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLI/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2017r. na działalnośc Starosty Obornickiego 2018-01-08 11:59:04
dokument Uchwała Nr XLI/227/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: planów pracy komisji Rady na rok 2018 2018-01-08 11:57:58
dokument Uchwała Nr XLI/226/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ramowego planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na rok 2018. 2018-01-08 11:56:44
dokument Uchwała Nr XLI/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2018-01-08 11:55:47
dokument Uchwała Nr XLI/224/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 2018-01-08 11:53:41
dokument Uchwała Nr XLI/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 2018-01-08 11:50:27
dokument Uchwała Nr XLI/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. 2018-01-08 11:47:42
dokument Uchwała Nr XLI/221/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 2018-01-08 11:45:53
dokument Uchwała Nr XLI/220/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017rok. 2018-01-08 11:44:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/218/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdó w roku 2018r. 2017-12-11 11:05:40
dokument Uchwała Nr XXXIX/217/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: programu Współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-12-11 11:04:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/216/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/173/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Fundiszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku. 2017-12-11 10:55:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/215/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/43/15 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-12-11 10:51:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/214/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki 2017-12-11 10:43:08
dokument Uchwała Nr XXXIX/213/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 2017-12-11 10:37:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/212/17 z dni 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-12-11 09:57:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/211/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie:powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zasobie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług e-dokumentacja i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitala w Obornikach w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług zgodnie z Projektem pn:" Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich , powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w urządzenia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 2017-10-31 12:47:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/210/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXIV/188/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017roju pożyczki na wyprzedzające finansowanie działąń finanswych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2017-10-31 12:40:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/209/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXVII/145/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu. 2017-10-31 12:37:30
dokument Uchwała Nr XXXVIII/208/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017- 2032 2017-10-31 12:35:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/207/17 z dni 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-10-31 12:33:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 206/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej szkoły specjalnej przysposabiajacej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.d ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:26:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 205/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej sześcioletniej szkoły podstawowej , wchodzązej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:16:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 204/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej szkoły policealnej, wchodzązej w skład Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach , w szkołę policealną , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:10:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 203/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej szkoły zawodowej, wchodzązej w skład Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w branżową szkołę I stopnia , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:07:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 202/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej szkoły zawodowej, wchodzązej w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, w branżową szkołę I stopnia , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:03:14
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 201/2017 z dnia 26 pażdziernika 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczsowej szkoły zawodowej, wchodzązej w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie , w branżową szkołę I stopnia , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-31 12:01:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/ 200/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 2017-10-02 13:05:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/ 199/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 2017-10-02 13:03:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 198/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażnia zgody na przedłużenie umowy najmu gruntu pod garaż 2017-09-01 13:30:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 197/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażnia zgody na przedłużenie umowy najmu gruntu pod garaż 2017-09-01 13:29:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 196/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci dzkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r. 2017-09-01 13:25:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 195/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Obornickiego do realizacji i współfinansowania zadania pn. " Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączenia aglomeracji Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, jako element studium wykonalności" oraz udzielenie pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA" do przeprowadzenia w imieniu powiatu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie. 2017-09-01 13:19:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 194/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: uchylenia uchwały XXVI/138/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 2017-09-01 13:10:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 193/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 2017-09-01 13:08:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 192/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 2017-09-01 13:06:59
dokument Uchwała Nr XXXV/ 191/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały XXVI/138/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 2017-08-09 09:28:28
dokument Uchwała Nr XXXV/ 190/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032. 2017-08-09 09:26:32
dokument Uchwała Nr XXXV/ 189/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 2017-08-09 09:25:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 188/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017-06-26 11:58:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 187/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017- 2032 2017-06-26 11:54:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwaly budżetowej na rok 2017. 2017-06-26 11:52:29
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 185/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2017-06-26 11:45:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/ 184/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2016 rok. 2017-06-26 11:39:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2017-05-31 14:25:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/182/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2017r. 2017-05-31 14:24:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/181/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-05-31 14:22:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/180/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego apsolutorium 2017-05-31 14:21:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/179/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2016 2017-05-31 14:19:54
dokument Uchwała Nr XXXII/178/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie:zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.04.2018 projektu pt.:" Aktywizacja zawodowa osób bezrobtnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. - dokument stracił ważność 2017-05-05 09:52:44
dokument Uchwała Nr XXXII/177/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie:zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.04.2018 projektu pt.:" Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie obornickim (III)" współfinanowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2017-05-05 09:42:13
dokument Uchwała Nr XXXII/176/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 2017-05-05 09:16:45
dokument Uchwała Nr XXXI/175/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowgo ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019. 2017-04-18 11:22:17
dokument Uchwała Nr XXXI/174/17 z dnia 30 marca 2017r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Obornickiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla niepublicznych placówek i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykoprzystywania udzielonej dotacji 2017-04-18 11:19:31
dokument Uchwała Nr XXXI/173/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku. 2017-04-18 11:16:10
dokument Uchwała Nr XXXI/172/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powitu Obornickiego na lata 2017-2032. 2017-04-18 11:12:15
dokument Uchwała Nr XXXI/171/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017rok. 2017-04-18 11:10:56
dokument Uchwała Nr XXX/170/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania 2017-03-02 09:58:12
dokument Uchwała Nr XXX/169/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie:projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-03-02 09:55:11
dokument Uchwała Nr XXX/168/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie:warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2017-03-02 09:52:29
dokument Uchwała Nr XXX/167/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Budziszewku dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-02 09:47:58
dokument Uchwała Nr XXX/166/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Świata w Parkowie dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-02 09:45:44
dokument Uchwała Nr XXX/165/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-02 09:43:51
dokument Uchwała Nr XXX/164/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ryczywół 2017-03-02 09:41:54
dokument Uchwała Nr XXX/163/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017- 2032 2017-03-02 09:40:14
dokument Uchwała Nr XXX/162/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 2017-03-02 09:38:49
dokument Uchwała Nr XXIX/161/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-02-01 12:24:33
dokument Uchwała Nr XXIX/160/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie:zatwierdzenia do realizacji przez Powiat Obornicki projektu o nazwie: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez prcy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-02-01 12:22:28
dokument Uchwała Nr XXIX/159/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/145/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-02-01 12:18:10
dokument Uchwała Nr XXIX/158/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 9 stycznia 2017roku na działalność Starosty Obornickiego oraz Dyrektora zarzadu Dróg Powiatowych w Rogoźnie 2017-02-01 12:15:04
dokument Uchwała Nr XXIX/157/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 2017-02-01 12:08:08
dokument Uchwała Nr XXIX/156/17 z dnia 26 styczni 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżeowej na 2017rok. 2017-02-01 12:06:24