Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 409/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2018-01-03 14:36:05
dokument UCHWAŁA Nr 408/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2018-01-03 14:32:29
dokument UCHWAŁA Nr 407/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na nabór partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-01-03 14:21:57
dokument UCHWAŁA Nr 406/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 2017-12-29 10:03:05
dokument Uchwała Nr 405/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie : udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na "Zapewnieniu wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2017-12-29 10:02:12
dokument UCHWAŁA Nr 404/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. 2017-12-29 10:00:56
dokument UCHWAŁA Nr 403/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-12-29 10:00:08
dokument Uchwała Nr 402/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-12-19 10:02:01
dokument Uchwała Nr 401/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej na 2017 rok 2017-12-19 10:00:33
dokument UCHWAŁA Nr 400 / 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-12-19 09:57:02
dokument Uchwała Nr 399/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-12-19 09:55:49
dokument Uchwała Nr 398/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2017-12-19 09:44:13
dokument Uchwała Nr 397/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2017-12-19 09:42:49
dokument uchwała Nr 396/17 Zarząd Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-27 11:11:24
dokument Uchwała Nr 395/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-11-27 11:07:59
dokument Uchwała Nr 394/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-11-27 11:06:19
dokument Uchwała Nr 393 / 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018 - 2032 2017-11-27 11:04:29
dokument Uchwała Nr 392 / 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2018 2017-11-27 11:02:52
dokument UCHWAŁA Nr 391/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznej szkoły policealnej, która posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym, obowiązującej od dnia 1 listopada 2017 r. 2017-11-27 11:01:29
dokument UCHWAŁA Nr 390/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego, które posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym, obowiązującej od dnia 1 listopada 2017 r. 2017-11-27 10:57:25
dokument UCHWAŁA Nr 389/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w powiecie obornickim, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-11-27 10:55:10
dokument Uchwała Nr 388/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-11-27 10:52:05
dokument Uchwała Nr 387/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-11-27 10:50:12
dokument UCHWAŁA Nr 386/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-11-27 10:48:04
dokument Uchwała Nr 385/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-11-27 10:34:47
dokument UCHWAŁA NR 384/2017 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2017r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia Pani Małgorzaty Ludzkowskiej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2017-11-27 10:33:18
dokument UCHWAŁA Nr 383/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2017-11-27 10:22:12
dokument UCHWAŁA Nr 382/ 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-11-27 10:07:33
dokument UCHWAŁA Nr 381/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 368/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2017-11-27 10:05:28
dokument UCHWAŁA Nr 380/17 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-27 10:03:00
dokument Uchwała Nr 379/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-10-12 11:14:25
dokument Uchwała Nr 378/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 2017-10-12 11:11:55
dokument Uchwała Nr 377/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017r. 2017-10-12 11:07:32
dokument Uchwała nr 376/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego o ich jednostki organizacyjne. 2017-10-12 11:03:38
dokument UCHWAŁA NR 375/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2017-10-12 11:01:27
dokument UCHWAŁA Nr 374/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 368/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2017-09-21 11:20:00
dokument UCHWAŁA Nr 373/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2017 / 2018 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2016 / 2017 2017-09-21 11:18:36
dokument UCHWAŁA Nr 372 / 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-21 11:17:03
dokument UCHWAŁA Nr 371/ 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2017-09-01 09:20:37
dokument UCHWAŁA Nr 370 / 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:19:30
dokument UCHWAŁA Nr 369/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:18:10
dokument UCHWAŁA Nr 368 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2017-09-01 09:16:53
dokument UCHWAŁA NR 367/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2017-09-01 09:15:18
dokument Uchwała Nr 366/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-09-01 09:13:23
dokument Uchwała Nr 365/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-09-01 09:11:37
dokument Uchwała Nr 364/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-09-01 09:08:52
dokument UCHWAŁA Nr 363/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2017-09-01 09:06:34
dokument UCHWAŁA Nr 362 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:04:39
dokument UCHWAŁA Nr 361/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia V klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:03:02
dokument UCHWAŁA Nr 360 / 17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:02:10
dokument UCHWAŁA Nr 359 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-09-01 09:00:57
dokument Uchwała Nr 358/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2017r. 2017-09-01 08:59:10
dokument UCHWAŁA Nr 357/2017 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek dróg stanowiących własność Gminy Oborniki. 2017-09-01 08:56:58
dokument UCHWAŁA Nr 356/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20.07.2017r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej Rogoźno w 2017r. 2017-09-01 08:55:42
dokument Uchwała Nr 355/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-09-01 08:54:00
dokument Uchwała Nr 354/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-07-18 08:22:02
dokument Uchwała Nr 353/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-07-18 08:20:44
dokument UCHWAŁA Nr 352/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2017-07-18 08:19:16
dokument Uchwała Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia członkom Zarządu Powiatu do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania", podpisania umowy o partnerstwie oraz do realizacji tego projektu. 2017-07-18 08:15:50
dokument UCHWAŁA Nr 350/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego 2017-07-18 08:13:27
dokument UCHWAŁA Nr 349/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego 2017-07-18 08:12:27
dokument Uchwała Nr 348/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Obornickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Obornicki pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 2017-06-28 08:29:13
dokument Uchwała Nr 347 / 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-06-28 08:27:55
dokument Uchwała Nr 346/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-06-09 11:50:25
dokument Uchwała Nr 345/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-06-09 11:47:33
dokument Uchwała Nr 344/17 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-06-09 11:45:09
dokument Uchwała Nr 343/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-05-16 12:53:47
dokument Uchwała Nr 342 / 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-05-16 12:52:04
dokument Uchwała Nr 341/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-05-16 12:50:55
dokument Uchwała Nr 340/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (III)" oraz do realizacji tego projektu. 2017-05-16 12:47:49
dokument Uchwała Nr 339/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (III)" oraz do realizacji tego projektu. 2017-05-16 12:41:34
dokument UCHWAŁA Nr 338/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 289/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2017-05-16 12:38:27
dokument UCHWAŁA Nr 337 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-05-16 12:35:11
dokument UCHWAŁA Nr 336/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-05-16 12:31:20
dokument UCHWAŁA Nr 335/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-05-16 12:27:20
dokument UCHWAŁA Nr 334/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-05-16 12:23:29
dokument UCHWAŁA Nr 333/17 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w celu wsparcia realizacji zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu. 2017-04-13 08:30:06
dokument Uchwała Nr 332/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-04-13 08:27:57
dokument UCHWAŁA Nr 331/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-04-06 09:19:39
dokument UCHWAŁA Nr 330/2017 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu. 2017-03-29 10:36:08
dokument UCHWAŁA Nr 329 /16 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2017-03-29 10:35:13
dokument UCHWAŁA Nr 328/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-03-29 10:33:41
dokument UCHWAŁA Nr 327 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-03-29 10:31:45
dokument UCHWAŁA NR 326/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-03-14 08:32:17
dokument UCHWAŁA Nr 325/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2017 r. 2017-03-14 08:28:02
dokument UCHWAŁA NR 324 /17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-03-14 08:26:11
dokument UCHWAŁA NR 323 /17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-03-14 08:25:04
dokument UCHWAŁA NR 322/ 17 ZARZADU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2017-03-14 08:12:55
dokument UCHWAŁA NR 321/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem przez SP ZOZ w Obornikach sprzętu medycznego dla celów rehabilitacyjnych pacjentom, którzy wyszli ze szpitala oraz mieszkańcom powiatu i ustalenia stawki czynszu najmu 2017-03-14 07:55:14
dokument UCHWAŁA NR 320/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem sali konferencyjnej SP ZOZ w Obornikach na cele dydaktyczne oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2017-03-14 07:51:48
dokument Uchwała Nr 319/2017 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. 2017-03-14 07:50:40
dokument UCHWAŁA Nr 318/2017 ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu. 2017-03-07 11:02:04
dokument Uchwała Nr 317/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-02-28 09:34:57
dokument UCHWAŁA Nr 316/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznej szkoły policealnej, która posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-02-28 09:33:49
dokument Uchwała Nr 315/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. 2017-02-14 13:02:38
dokument Uchwała Nr 314/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. 2017-02-14 12:39:49
dokument UCHWAŁA Nr 313/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-14 12:28:16
dokument UCHWAŁA Nr 312/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2017-02-14 12:17:30
dokument UCHWAŁA Nr 311/17 ZARZĄDU PWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-14 12:16:50
dokument Uchwała Nr 310/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-02-06 14:42:55
dokument Uchwała Nr 309/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-02-06 14:41:49
dokument Uchwała Nr 308/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2017 2017-02-06 14:40:26
dokument UCHWAŁA Nr 303/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2017-01-27 12:40:35
dokument UCHWAŁA Nr 307 /17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczenia I klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2017-01-27 12:04:54
dokument UCHWAŁA Nr 306/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego, które posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-01-27 12:03:37
dokument UCHWAŁA Nr 305/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w powiecie obornickim, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2017-01-27 12:02:50
dokument UCHWAŁA Nr 304/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 2017-01-27 12:00:21
dokument UCHWAŁA Nr 302/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2016 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 2017-01-23 11:27:58
dokument UCHWAŁA Nr 301/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2016 / 2017 2017-01-23 11:16:53
dokument UCHWAŁA Nr 300/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2017-01-23 11:08:02
dokument UCHWAŁA Nr 299/17 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2017-01-23 10:46:36
dokument Uchwała Nr 298 /17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2017-01-23 10:42:51
dokument Uchwała Nr 297 / 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2017-01-23 10:41:55
dokument 1 Uchwała Nr 296 /17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Obornickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Obornicki obligacji komunalnych 2017-01-23 10:40:29
dokument Uchwała Nr 295 / 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r. 2017-01-23 10:38:26
dokument Uchwała Nr 294/ 17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2017 r. 2017-01-23 10:34:37