Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2017-12-19 09:25:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 58.2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017.ZARZĄDZENIE NR 58.2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017. 2017-12-19 09:24:07
dokument Zarządzenie Nr 57.2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pt.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy - Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427 m, realizowanego w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 2017-12-19 09:23:06
dokument Zarządzenie Nr 18.2017 Starosty Obornickiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Obornikach, stosowanych przy realizacji Projektu pt.: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" nr RPWP.02.01.02-30-0016/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 2 "Społeczeństwo informacyjne" Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 2017-12-19 09:19:02
dokument Zarządzenie Nr 15.2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia polityki i zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2017-12-19 09:15:46
dokument Zarządzenie Nr 54.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 listpoada 2017r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-27 12:14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 53. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 listopada 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" Sprawa numer: KR.272.8.2016 2017-11-27 12:07:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 " 2017-11-27 12:01:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 51.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 2017-11-27 11:57:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Obornicki 2017-10-12 12:49:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 49.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: kontroli i egzekwowania wykonania obowiązku w zakresie rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych 2017-10-12 12:48:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 48.2017 Starosty Obornickiego z dnia 27 września 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki Część III.2 2017-10-12 12:09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 47.2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: powierzenia Pani Agnieszce Majchrzak pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-10-12 12:06:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 46.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku "Powiatowego planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Powiatu Obornickiego" 2017-09-12 10:47:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 45.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 września 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" Część III - Zadanie 3: Jednostka ewidencyjna 301601_5 - Gmina Oborniki 2017-09-12 10:46:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 44 2017 Starosty Obornickiego z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Budowa trafostacji kontenerowej w SP ZOZ w Obornikach" Sprawa numer: KR.272.7.2016 2017-09-01 09:27:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 43 2017 Starosty Obornickiego z dnia 21 sierpnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa wraz z modernizacją Sali gimnastycznej L O im. S. Wyspiańskiego w Obornikach" 2017-09-01 09:24:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 42 2017 Starosty Obornickiego z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa wraz z modernizacją Sali gimnastycznej L O im. S. Wyspiańskiego w Obornikach" 2017-08-07 11:15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 41.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn."Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" 2017-08-07 11:11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 40.2017 Starosty Obornickiego z dnia 26 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa bazy GESUT ? Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego" 2017-08-07 11:09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 39. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-07-18 07:36:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 38.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-07-18 07:26:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 37.2017 Starosty Obornickiego z dnia 10 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa zmodernizowanej bazy danych EGiB - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja w zakresie budynków, lokali, oraz użytków" 2017-07-18 07:24:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 36.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków" 2017-07-18 07:22:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 35.2017 Starosty Obornickiego z dnia 4 lipca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa bazy GESUT ? Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego" 2017-07-18 07:21:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 34 2017 Starosty Obornickiego z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków? 2017-06-28 08:06:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 33.2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 2017-06-28 08:03:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 32.2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie: powołania komisji w celu zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. przekazanych Staroście Obornickiemu 2017-06-28 08:01:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 31. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-06-08 07:32:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 30 . 2017 Starosty Obornickiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2017-06-08 07:30:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 29 2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 maja 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Skanowanie zasobów geodezyjnych ? informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu." 2017-06-07 11:28:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 28 2017 Starosty Obornickiego z dnia 19 maja 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn."Skanowanie zasobów geodezyjnych ? informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu." 2017-05-23 12:48:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 27. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 18 maja 2017r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach na kadencję w latach 2017-2020. 2017-06-28 08:07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 26.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 z dnia 19 kwietnia 2017r zmieniające dzień otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach" Sprawa numer: KR.272.2.2017 2017-05-16 13:16:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 25.2017 Starosty Obornickiego z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach" 2017-04-21 12:47:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24.2017 Starosty Obornickiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-04-11 09:16:15
dokument Zarządzenie NR 23.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o: - przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej i wniosków dla pracodawców ubiegających się o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; - przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 2017-04-06 09:10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 22. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-04-04 14:47:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 21 .2017 Starosty Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-04-04 14:45:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20.2017 Starosty Obornickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyznania informatykowi Panu Marcinowi Rollowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. 2017-04-04 14:42:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 19.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 marca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające w budynkach A, B, D w Szpitalu w Obornikach? Sprawa numer: KR.272.1..2017 2017-04-04 14:40:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17.2017 Starosty Obornickiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-29 12:07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 16.2017 Starosty Obornickiego z dnia 13 marca 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół" 2017-03-29 12:06:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14.2017 Starosty Obornickiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-03-29 12:04:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13.2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-29 12:03:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 12.17 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia 2017-03-29 12:02:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 11. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 22lutego 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. pzp. na "Konwersję baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa" w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" 2017-02-27 10:01:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 10.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2017 roku. 2017-02-27 09:59:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9.2017 Starosty Obornickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2017-02-20 10:44:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 8 2017 Starosty Obornickiego z dnia 15 lutego 2017 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowania i przeprowadzenia postępowań w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" 2017-02-16 12:52:40
dokument Zarządzenie nr 7.2017 Starosty Obornickiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 38.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12.09.2016 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-02-16 09:53:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6.2017 Starosty Obornickiego z dn. 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na wykonanie zadania pn.: Konwersja baz danych ? dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w ramach realizacji projektu ?Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 ?Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 ?Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 ?Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych". 2017-02-09 13:13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 5. 2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie:powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy podinspektora ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców i podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-02-06 14:00:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 4 .2017 Starosty Obornickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2017-02-06 13:59:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 3.2017 Starosty Obornickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-02-06 13:58:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 2.2017 Starosty Obornickiego z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-02-06 13:57:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 1.2017 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2017-01-23 11:33:29