Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ogłasza poprzez Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 10.09.2021r. znak: PO.ZUZ.4.4210.536.2021.MA udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Kowanowskiej 48 w Obornikach na działkach ewidencyjnych nr 3349/1, 3349/2, 3349/6, 2764/9, obręb Oborniki, m. Oborniki, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., tj. do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studnię przyłączeniową na działce ewidencyjnej nr 802, obręb Oborniki, miasto Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie