Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 293/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2017-01-23 10:33:13
dokument Uchwała Nr 292/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2017-01-23 10:31:26
dokument Uchwała Nr 291/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2017-01-23 10:16:05
dokument UCHWAŁA Nr 290/16 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-01-23 10:13:52
dokument UCHWAŁA Nr 289/16 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane 2016-12-20 10:14:32
dokument Uchwała Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie : udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na ?Zapewnieniu wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego?. 2016-12-20 10:13:47
dokument Uchwała Nr 287/16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia ?Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny?. 2016-12-20 10:12:59
dokument Uchwała Nr 286/16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2016-12-20 10:09:32
dokument UCHWAŁA Nr 285/16 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-12-20 10:05:41
dokument Uchwała Nr 284 / 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-20 10:04:09
dokument Uchwała Nr 283/16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-20 10:03:14
dokument Uchwała Nr 282/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-20 10:02:21
dokument Uchwała Nr 281/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-20 10:01:15
dokument Ucxhwała Nr 280/16 Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-12-20 09:59:59
dokument Uchwała Nr 279/ 16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-20 09:50:26
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 277/16 w sprawie: wyrażenia zgody na refundację kosztów naprawy instalacji centralnego ogrzewania. 2016-12-20 09:22:18
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 276/16 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2016-12-20 09:20:23
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 274/16 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Oborniikach upoważnienia do realizacji projektu pn." Poprawadostępu do usług społecznych w powiecie obornickim", realizowanego w ramach Wiellopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne , Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne-projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego o ich jednostki organizacyjne. 2016-12-20 09:17:29
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 273/16 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Popwiatu Obornickiego na lata 2017-2032. 2016-12-20 09:09:54
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 272/16 w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2017. 2016-12-20 09:07:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 271/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 2016-12-20 09:05:55
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 270/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-20 09:03:02
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 269/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-20 08:58:02
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 268/16 w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-20 08:23:17
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 267/16 w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 2016-12-20 08:19:00
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 266/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w ZespoleSzkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-05 12:28:45
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 265/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasySzkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanóku 2016-12-05 12:24:11
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 264/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2016 2016-12-05 11:27:06
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 263/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016rok. 2016-12-05 11:25:29
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 262/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-05 11:22:22
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 261/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualneg dla ucznia II klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-12-05 11:20:21
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 260/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dró gminnych znajdujących się na terenie Gminy Ryczywół 2016-12-05 11:17:15
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 259/16 w sprawie: rozłozenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego przypadających od dłużnika - Mariusz Gilewski i Marcin Gilewski 2016-12-05 10:31:56
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 258/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-05 10:26:49
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 257/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-05 10:25:04
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 256/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-05 10:21:17
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 255/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr 245/16 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dladyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 2016-12-05 10:18:42
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 254/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla Uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-05 10:14:56
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 253/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2016-12-05 10:13:30
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 252/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-12-05 10:11:34
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 251/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-12-05 10:09:38
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 250/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-05 10:07:45
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 249/16 w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla Gminnej Spółki wodno-Melioracyjnej Rogoźno 2016 2016-12-05 10:06:07
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 248/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-01 09:41:00
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 247/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-12-01 09:39:27
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 246/16 w sprawie: podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłaconego w pierwszym pkresie roku szkolnego 2016/2017 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2015/2016 2016-12-01 09:37:31
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 245/16 w sprawie: przyznania i ustalennia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnegodla dyrektorów szkół, zespółów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno -pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 grudnia 216r. 2016-12-01 09:35:04
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 244/16 w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-01 09:31:00
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 243/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-01 09:29:18
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 242/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-12-01 09:27:01
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 241/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnoksztłcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2016-12-01 09:24:50
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 275/16 w sprawie: Zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki wplacówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2016-11-16 10:46:11
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 240/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnegp dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. STanisłąwa Wyspiańskiego w Obornikach 2016-11-09 08:15:50
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 239/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnegp dla ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2016-11-09 08:14:19
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 238/16 w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2016-11-09 08:12:03
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 237/16 w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2016-11-09 08:07:51
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 236/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnegp dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówkuj 2016-11-09 08:06:01
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 235/16 w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Obornickiego 2016-11-09 08:04:35
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 234/16 w sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2015r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2016-11-09 08:03:18
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 233/16 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowyc h i socjalnych SP ZOZ w Obornikach podmiotowi wybranemu w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi sprzątania oraz usługi prania i ustalania stawki czynszu najmu 2016-11-09 08:01:28
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 232/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnegp dla ucznia IV klasy SZkoły POdstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-11-09 07:53:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 231/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnegp dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówkuj 2016-11-09 07:50:17
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 230/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:48:20
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 229/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:47:01
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 228/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:46:14
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 227/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:45:34
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 226/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:44:54
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 225/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:44:09
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 224/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:43:26
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 223/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:42:36
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 222/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:41:58
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 221/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-09 07:41:00
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 220/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskieg 2016-11-08 14:49:38
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 219/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego 2016-11-08 14:47:38
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 218/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego 2016-11-08 14:45:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 217/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego 2016-11-08 14:44:41
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 216/16 w sprawie: zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu POznańskiego 2016-11-08 14:43:44
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 215/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-08 14:24:31
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 214/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-08 14:23:27
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 213/16 w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2016r. 2016-11-08 14:22:24
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 212/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-08 14:20:16
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 211/16 w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-11-08 14:19:00
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 210/16 w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-11-08 14:17:09
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 209/16 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-11-08 14:15:26
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 208/16 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj acego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-11-08 14:13:41
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 207/16 w sprawie:zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Wągrowieckiego 2016-11-08 14:12:19
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 206/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-08 14:07:22
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 205/16 w sprawie: upoważniania do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach 2016-11-08 14:05:29
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 204/16 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach - dokument stracił ważność 2016-11-08 14:02:12
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 203/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 14:02:41
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 202/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-02 14:01:27
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 201/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 14:00:35
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 200/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-02 13:59:40
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 199/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 13:54:26
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 198/16 w sprawie: wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań w ramach innowacji pedagogicznej pn. " Klasa wojskowa w technikum" w Technikum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 2016-11-02 13:53:19
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 197/16 w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem biezacej działalności Powiatu Obornickiego w zakresie odpowiadającym bieżącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2016-11-02 13:50:02
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 196/16 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2016-11-02 13:47:57
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 195/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 13:46:36
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 194/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-02 13:44:54
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 193/16 w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do protokolarnego odbioru lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośc Powiatu Obornickiego położonego w budynku mieszkalnym w Objezierzu (gm. Oborniki) 2016-11-02 13:42:30
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 192/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 13:39:11
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 191/16 w sprawie: umorzenia należności nieściągalnych przysługujących Starostwu Powiatowemu w Obrnikach 2016-11-02 13:38:16
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 190/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 13:37:05
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 189/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-02 13:36:15
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 188/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie 2016-11-02 13:35:16
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 187/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 13:33:24
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 186/16 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej podmiotom prowadzącym działalność pozytku publicznego w celu wsparcia realizacji zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2016-11-02 13:32:29
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 185/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Technikum w Zespole Szkół im. gen. tadeusza Kutrzeby w Obornikach 2016-11-02 13:30:20
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 184/16 w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego,edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-11-02 13:28:28
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 183/16 w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadańpublicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2016-11-02 13:25:42
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 182/16 w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-11-02 13:21:39
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 181/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia praz promocji o organizacji wolontariatu 2016-11-02 13:19:47
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 180/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 12:53:04
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 179/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-11-02 12:51:20
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 178/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodziezy oraz turystyki i krajoznawstwa 2016-11-02 12:47:59
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 177/16 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kulktury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-11-02 12:42:26
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 176/16 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązującego w 2016r. 2016-11-02 12:38:13
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 175/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy II klasy Szkoły Postawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-11-02 12:36:19
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 174/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016-11-02 12:34:28
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 173/16 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innyuch zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016r. 2016-11-02 12:32:53
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 172/16 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2016 2016-11-02 12:28:08
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 171/16 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2016-11-02 12:26:36
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 170/16 w sprawie: przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obrnikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy - dokument stracił ważność 2016-11-02 12:13:29
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 169/16 w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 2016-11-02 12:10:41
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 168/16 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej w 2016r. na jednego ucznia niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, która kształci osoby dorosłe w formie zaocznej - dokument stracił ważność 2016-11-02 12:08:39
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 167/16 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadajacej w 2016 roku na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego, które posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym 2016-11-02 12:03:57
dokument Uchwała zarządu Powiatu Nr 166/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysłąwa II w Rogoźnie 2016-11-02 11:57:31
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 165/16 w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu 2016-11-02 11:55:33
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 164/16 w sprawie: analizy wydatków poniesionych w 2015r na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela , oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowegoa - dokument stracił ważność 2016-11-02 11:53:54
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 163/16 w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcacego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 2016-11-02 11:50:55
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 162/16 w sprawie:upoważnienia pracownikó Starostwa Powiatowego w Obornikach do protokolarnego przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Obornickiego położonej w Objezierzu (gm. Oborniki) 2016-11-02 11:49:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 161/16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wspierania i upowszwechniania kultury fizycznej i sportu 2016-11-02 11:47:37
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 160/16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2016-11-02 11:46:12
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 159/16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-11-02 11:44:43
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 158/16 w sprawie:podziału środków na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w formir stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2015/2016 2016-11-02 11:42:17
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 157/16 w sprawie: przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres do dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-11-02 11:39:13
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 156/16 w sprawie:planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 r. 2016-11-02 11:36:58
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 155/16 w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2016r. 2016-11-02 11:34:09