Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 31.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. oświaty i sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:21:01
dokument Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:19:30
dokument Zarządzenie Nr 29.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy kierownika referatu obsługi finansowej jednostek oświatowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-06-14 10:18:03
dokument Zarządzenia Nr 28.2019 w sprawie: powołania Komisji zdawczo ? odbiorczej do odbioru lokalu mieszkalnego nr 7 ( wraz z pomieszczeniami przynależnymi ? piwnica i garaż) w budynku nr 30 położonym w Objezierzu , gm. Oborniki, stanowiącego własność Powiatu Obornickiego 2019-05-27 12:54:06
dokument Zarządzenie Nr 27.2019 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku, ul. Miłowody, dz. Nr geod. 352/4 gmina Oborniki" - dokument stracił ważność 2019-05-27 12:52:51
dokument Zarządzenie Nr 26.2019 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków" - dokument stracił ważność 2019-05-27 12:51:03
dokument Zarządzenie Nr 25.2019 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:49:07
dokument Zarządzenie Nr 24.2019 w sprawie: powierzenia pani Katarzynie Korczyńskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2019-05-27 12:47:51
dokument Zarządzenie Nr 23.2019 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap III i IV, wpisanego do rejestru zabytków" - dokument stracił ważność 2019-05-27 12:46:21
dokument Zarządzenie Nr 22.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 12:42:30
dokument Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko pracy inspektora ds. promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2019-05-27 12:41:09
dokument Zarządzenie Nr 20.2019 2019-05-27 12:40:02
dokument Zarządzenie Nr 19.2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/09 Starosty Obornickiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo ? księgowych w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:39:18
dokument Zarządzenie Nr 18.2019 w sprawie: wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Obornikach 2019-05-27 12:38:15
dokument Zarządzenie Nr 17.2019 sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2019r. 2019-05-27 12:37:20
dokument Zarządzenie Nr 16.2019 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia epizodycznego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu obornickiego 2019-05-27 12:35:59
dokument Zarządzenie Nr 15.2019 w sprawie: utraty ważności Zarządzenia Starosty Obornickiego nr 6/2000 z dnia 30 maja 2000r. 2019-05-27 12:34:52
dokument Zarządzenie Nr 14.2019 w sprawie: powierzenia nadzoru i określenia odpowiedzialności Pana wicestarost Waldemara Cyranka za niektóre wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a także upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych 2019-05-27 12:33:24
dokument Zarządzenie Nr 13.2019 w sprawie: powołania i trybu obradowania Komisji ds. opiniowania wniosków przez PUP 2019-05-27 12:30:27
dokument Zarządzenie Nr 12.2019 w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. 2019-05-27 11:28:54
dokument Zarządzenie Nr 11.2019 w sprawie : powołania nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach 2019-05-27 11:26:19
dokument Zarządzenie Nr 10.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:43:46
dokument Zarządzenie Nr 9.2019 w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2019 roku 2019-05-27 10:42:05
dokument Zarządzenie Nr 8.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:39:20
dokument Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie: przyznania informatykowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań 2019-05-27 10:36:05
dokument Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Oborniki, oznaczoną jako działka nr 477/1, która stała się własnością Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz ? Oborniki" 2019-05-27 10:33:48
dokument Zarządzenie Nr 5.2019 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa, które stały się własnością Gminy Oborniki z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg gminnych: ul.Przylesie, ul.Wybudowanie, ul.Bielawska oraz ul.Droga Leśna w Obornikach 2019-05-27 10:31:42
dokument Zarządzenie Nr 4.2019 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2019-05-27 10:29:12
dokument Zarządzenie Nr 3.2019 w sprawie: organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-27 10:27:26
dokument Zarządzenie Nr 2.2019 w sprawie: zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-27 10:25:44
dokument Zarządzenie Nr 1.2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 2.2017 z 31 stycznia 2017 r. dotyczącego powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-05-27 10:23:15