Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XLIX/ 258 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania skargi przekazania skargi na Starostę Obornickiego do Wojewody Wielkopolskiego. 2022-04-08 13:23:27
dokument Nr XLIX/ 257 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-04-08 13:18:47
dokument Nr XLVIII/ 256 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034, 2022-03-15 15:17:17
dokument Nr XLVIII/ 255 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 2022-03-15 15:16:24
dokument Nr XLVIII/ 254 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za okres 2019 - 2020 r., 2022-03-15 15:15:35
dokument Nr XLVII/ 253 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2022-02-09 08:17:39
dokument Nr XLVII/ 252 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2022-02-09 08:14:01
dokument Nr XLVII/ 251 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2022-02-09 08:12:05
dokument Nr XLVII/ 250 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2022-02-09 07:49:40
dokument Nr XLVII/ 249 / 22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2022-02-09 07:41:06
dokument Nr XLVI/ 248 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości budynkowej w najem. 2022-01-24 09:50:27
dokument Nr XLVI/ 247 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2022 2022-01-24 09:48:46
dokument Nr XLVI/ 246 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na 2022 rok. 2022-01-24 09:46:44
dokument Nr XLVI/ 245 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetowej Powiatu Obornickiego na 2022 rok 2022-01-24 09:32:30
dokument Nr XLVI/ 244 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 2022-01-24 09:30:30
dokument Nr XLVI/ 243 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2022-01-24 09:29:25
dokument Nr XLVI/ 242 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:26:11
dokument Nr XLV/ 241 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 2022-01-24 09:22:48
dokument Nr XLV/ 240 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2022-01-24 09:21:24
dokument Nr XLIV/ 239 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu Powiatu Obornickiego. 2021-12-02 12:51:06
dokument Nr XLIV/ 238 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Obornickiego, 2021-12-02 12:50:25
dokument Nr XLIV/ 237 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Obornickiego Pani Zofii Koteckiej, 2021-12-02 12:49:32
dokument Nr XLIV/ 236 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 2021-12-02 12:48:49
dokument Nr XLIV/ 235 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-12-02 12:46:57
dokument Nr XLIV/ 234 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-12-02 12:44:32
dokument Nr XLIII/ 233 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 2021-11-05 10:15:07
dokument Nr XLIII/ 232 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-11-05 10:14:34
dokument Nr XLIII/ 231 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 2021-11-05 10:14:02
dokument Nr XLIII/ 230 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu rolnego w dzierżawę, 2021-11-05 10:13:30
dokument Nr XLIII/ 229 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2022, 2021-11-05 10:13:01
dokument Nr XLIII/ 228 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Obornickim, a Powiatem Pilskim w zakresie zorganizowania nauki religii w punkcie katechetycznym przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór ?Betlejem? w Pile, 2021-11-05 10:12:20
dokument Uchwała Nr XLIII/ 227 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 2021-11-05 10:11:39
dokument Uchwała Nr XLII/ 226 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-10-19 10:54:03
dokument Uchwała Nr XLI/ 225 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia jednorazowej zgody na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Rogoźno w dniach 24-26 września 2021 r. 2021-09-30 10:07:15
dokument Uchwała Nr XLI/ 224 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Obornickiemu, 2021-09-30 10:06:39
dokument Uchwała Nr XLI/ 223 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-30 10:04:26
dokument Uchwała Nr XLI/ 222 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, 2021-09-30 09:46:19
dokument Uchwała Nr XL/ 221 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/ 211 /21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-09-22 09:10:29
dokument Uchwała Nr XL/ 220 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 2021-09-22 09:09:15
dokument Uchwała Nr XL/ 219 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/ 69 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, 2021-09-22 09:08:31
dokument Uchwała Nr XL/ 218 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Obornickiego, 2021-09-22 09:07:22
dokument Uchwała Nr XL/ 217 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi z dnia 18 maja 2021 r., 2021-09-22 08:53:10
dokument Uchwała Nr XL/ 216 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+? w zakresie projektu liniowego pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" 2021-09-22 08:51:11
dokument uchwała Nr XL/ 215 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 2021-09-21 16:15:56
dokument uchwała Nr XL/ 214 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 ? 2034, 2021-09-21 16:15:08
dokument uchwała Nr XL/ 213 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021, 2021-09-21 16:14:06
dokument uchwała Nr XL/ 212 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2020 oraz prognoza na lata 2021 ? 2023, 2021-09-21 16:12:58
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 211 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX / 70 / 19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2021-07-07 08:44:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 210 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej. 2021-07-07 08:33:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 209 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1.03.2021 r. 2021-07-07 08:31:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/208/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, zmienionej Uchwałą nr XXIX/165/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim , dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 2021-07-07 08:28:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/207/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-07 08:27:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/206/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-07 08:24:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 205 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2021-07-07 08:23:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 204 /21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2020 r. 2021-07-07 08:05:16
dokument Uchwała Nr XXXVII / 203 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2021 r. 2021-07-06 09:01:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/202/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-06 09:00:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/201/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-06 08:59:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/200/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego absolutorium 2021-07-06 08:58:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/199/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2020. 2021-07-06 08:51:24
dokument Uchwała Nr XXXVII / 198 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zarządowi powiatu obornickiego wotum zaufania. 2021-07-06 08:50:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:56:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/196/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-07-05 14:55:26
dokument Uchwała Nr XXXVI / 195 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2021-07-05 14:54:39
dokument Uchwała Nr XXXV/194/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034 2021-07-05 14:08:27
dokument Uchwała Nr XXXV/193/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-07-05 14:03:32
dokument Uchwała Nr XXXV / 192 / 21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 2021-07-05 14:02:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/191/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-03-05 13:05:11
dokument Uchwała Nr XXXIV/190/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-03-05 13:04:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/189/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-03-05 13:03:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/188/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Obornikach, 2021-03-05 13:01:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/187/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2021-03-05 13:00:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/186/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach tego technikum 2021-03-05 12:58:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/185/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. 2021-02-05 12:14:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-02-05 12:10:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 2021-02-05 12:07:05
dokument Uchwała Nr XXXII/182/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji rady Powiatu Obornickiego na rok 2021 2021-01-18 14:24:15
dokument Uchwała Nr XXXII/181/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Powiatu Obornickiego na 2021 rok 2021-01-18 14:23:17
dokument Uchwała Nr XXXII/180/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny", 2021-01-18 14:22:13
dokument Uchwała Nr XXXII/179/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" 2021-01-18 14:20:55
dokument Uchwała Nr XXXII/178/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-01-18 14:19:43
dokument Uchwała Nr XXXII/177/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 2021-01-18 14:18:46
dokument Uchwała Nr XXXII/176/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 2021-01-18 14:16:16
dokument Uchwała Nr XXXII/175/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 14:14:44
dokument Uchwała Nr XXXII/174/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 14:13:09
dokument Uchwała Nr XXXI/173/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach na lata 2020-2022 2021-01-18 14:09:48
dokument Uchwała Nr XXX/172/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku 2021-01-18 14:05:03
dokument Uchwała Nr XXX/171/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 2021-01-18 13:58:25
dokument Uchwała Nr XXX/170/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:56:25
dokument Uchwała Nr XXX/169/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2021-01-18 13:55:19
dokument Uchwała Nr XXIX/168/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Obornickiego. 2021-01-18 13:38:22
dokument Uchwała Nr XXIX/167/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku. 2021-01-18 13:37:15
dokument Uchwała Nr XXIX/166/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029 2021-01-18 13:34:33
dokument Uchwała Nr XXIX/165/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim , dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego , w powiatowych przewozach pasażerskich. 2021-01-18 13:32:21
dokument Uchwała Nr XXIX/164/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w 2021 r. 2021-01-18 13:27:44
dokument Uchwała Nr XXIX/163/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2021-01-18 13:26:21
dokument Uchwała Nr XXIX/162/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 2021-01-18 13:24:49
dokument Uchwała Nr XXV/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-11-05 15:20:52
dokument Uchwała Nr XXVII/161/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-05 15:19:42
dokument Uchwała Nr XXVII/158/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-11-05 15:11:22
dokument Uchwała Nr XXVII/157/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:09:33
dokument Uchwała Nr XXVI/156/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 2020-11-05 15:07:54
dokument Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-05 15:05:53
dokument Uchwała Nr XXV/154/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 wrześni 2018 roku w sprawie atwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt. : "Aktywizcja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2020-09-14 15:37:37
dokument Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-09-14 15:33:15
dokument Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:31:57
dokument Uchwała Nr XXV/151/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek proadzonych przez Poiat Obornicki w 2020 r. 2020-09-14 15:30:50
dokument Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Ww Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-09-14 15:28:03
dokument Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-09-14 15:25:12
dokument Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034. 2020-07-22 08:00:21
dokument Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2020 rok. 2020-07-22 07:58:52
dokument Uchwała Nr XXII/146/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/83/19 Rady Powitu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dni 31.12.2020 r. projektu pt.:" Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2020-07-06 09:44:06
dokument Uchwała Nr XXII/145/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dni 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2020-07-06 09:37:04
dokument Uchwała Nr XXII/144/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Powiatowi Obornickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym. 2020-07-06 09:30:21
dokument Uchwała Nr XXII/143/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-07-06 09:28:01
dokument Uchwała Nr XXII/142/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-07-06 09:25:52
dokument Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Obornikac za rok obrotowy 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022 2020-07-06 09:23:48
dokument Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2019 rok 2020-07-06 09:19:10
dokument Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-06-03 08:22:49
dokument Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-06-03 08:18:53
dokument Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia Zarzadowi Powiatu Obornickiego absolutorium. 2020-06-03 08:16:58
dokument Uchwała Nr XXI/136/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2019. 2020-06-03 08:15:29
dokument Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu obornickiego wotum zaufania. 2020-06-03 08:13:34
dokument Uchwała Nr XX/134/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r. 2020-05-08 08:23:58
dokument Uchwała Nr XX/133/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-05-08 08:21:48
dokument Uchwała Nr XX/132/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-05-08 08:20:47
dokument Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-03-05 14:01:44
dokument Uchwała Nr XIX/130/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-03-05 14:00:13
dokument Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie w związku z ujawnieniem danych osobowych autorów skargi. 2020-03-05 13:59:02
dokument Uchwała Nr XIX/128/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 2020-03-05 13:55:15
dokument Uchwała Nr XVIII/127/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-02-06 09:26:07
dokument Uchwała Nr XVIII/126/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok. 2020-02-06 09:24:43
dokument Uchwała Nr XVIII/125/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2020-02-06 09:23:21
dokument Uchwała Nr XVIII/124/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 2020-02-06 09:13:46
dokument Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2022. 2020-02-06 09:11:31
dokument Uchwała Nr XVIII/122/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany w składzie osobowym Rady Społęcznej działającej w SP ZOZ w Oborikach. 2020-02-06 08:55:58
dokument Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiegona lata 2020-2034 2020-01-17 08:20:13
dokument Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 2020-01-17 08:18:10
dokument Uchwała Nr XVI/119/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: planów pracy komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2020 2020-01-10 09:42:21
dokument Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na 2020 rok, 2020-01-10 09:40:11
dokument Uchwała Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-01-10 09:36:07
dokument Uchwała Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-01-10 09:34:28
dokument Uchwała Nr XVI/115/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034 2020-01-10 09:33:21
dokument Uchwała Nr XVI/114/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-01-10 09:30:54
dokument Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2020-01-10 09:29:18
dokument Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 2020-01-10 09:27:50
dokument Uchwała Nr XV/111/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społęcznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2019-12-12 08:40:24
dokument Uchwała Nr XV/110/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały LI/272/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim(V)" współkfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2019-12-10 12:56:12
dokument Uchwała Nr XV/109/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku. 2019-12-10 12:45:04
dokument Uchwała Nr XV/108/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach na lata 2019-2021 2019-12-10 12:42:20
dokument Uchwała Nr XV/107/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 2019-12-10 12:40:52
dokument Uchwała Nr XV/106/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2020. 2019-12-10 12:38:02
dokument Uchwała Nr XV/105/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-12-10 12:08:40
dokument Uchwała Nr XV/104/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-12-10 12:06:56
dokument Uchwała Nr XIV/103/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 2019-11-07 11:04:47
dokument Uchwała Nr XIV/102/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-11-07 11:03:35
dokument Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchały budżetowej na 2019r. 2019-11-07 11:01:48
dokument Uchwała Nr XIV/100/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022" 2019-11-07 10:58:57
dokument Uchwała Nr XIV/99/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum specjalnego , wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. 2019-11-07 10:57:03
dokument Uchwała Nr XIV/98/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum , wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornkach , w pięcioletnie technikum. 2019-11-07 10:54:54
dokument Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, działającego pod nazwą "Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie" w czteroletnie liceum ogólnokształcące. 2019-11-07 10:51:51
dokument Uchwała Nr XIV/96/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, w pięcioletnie technikum. 2019-11-07 10:49:19
dokument Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, działającego pod nazwą "Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach", w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-11-07 10:45:46
dokument Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 2019-11-07 10:42:49
dokument chwała Nr XIII/93/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki. 2019-11-07 10:38:05
dokument chwała Nr XIII/92/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2019-11-07 10:32:41
dokument chwała Nr XIII/91/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-11-07 10:30:33
dokument chwała Nr XIII/90/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 2019-11-07 10:28:23
dokument Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: pozbawienia drogi 2040P Chlebowo-Lipa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej. 2019-11-07 10:27:20
dokument Uchwała Nr XII/88/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie:zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-11-07 10:24:55
dokument Uchwała Nr XII/87/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-11-07 10:23:08
dokument Uchwała Nr 86/XI/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: propozycji pozbawienia drogi 2041P Chlebowo-Lipa kategorii drogi powiatowej i zmiany jej kategorii na gminną. 2019-09-06 14:00:37
dokument Uchwała Nr XI/85/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzeenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego tyransportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 2019-09-06 13:58:44
dokument Uchwała Nr XI/84/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia 3 -letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Obornickim n lata 2019-2021. 2019-09-06 13:54:50
dokument Uchwała Nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.:"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2019-09-06 13:51:50
dokument Uchwała Nr XI/82/19 Rady Powitu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-09-06 13:46:37
dokument Uchwała Nr XI/81/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 201 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-06 13:43:36
dokument Uchwała Nr X/80/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Powiatu Obornickiego. 2019-07-09 11:04:39
dokument Uchwała Nr X/79/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiann w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2025. 2019-07-09 11:03:38
dokument Uchwała Nr X/78/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 219 rok. 2019-07-09 11:02:31
dokument Uchwała Nr X/77/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przekazania Gminie Obornikiprowadzenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. 2019-07-09 11:01:19
dokument Uchwała Nr X/76/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy skoły policealnej, wchodzacej w skład Zespou Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. 2019-07-09 10:57:20
dokument Uchwała Nr X/75/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jeednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu obornikiego. 2019-07-09 10:53:25
dokument Uchwała Nr X/74/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z Prognozą odzdziaływania na środowisko, 2019-07-09 10:50:00
dokument Uchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwirdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. 2019-07-09 10:46:42
dokument Uchwała Nr X/72/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrorowy 2018 oraz pognoza na lata 2019-2021. 2019-07-09 10:45:06
dokument Uchwała Nr X/71/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2018 r. 2019-07-09 10:42:48
dokument Uchwała Nr IX/70/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/60/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-06-04 09:43:11
dokument Uchwała Nr IX/69/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/19/18 z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Finansów. 2019-06-04 09:41:18
dokument Uchwała Nr IX/68/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2019 r: 2019-06-04 09:39:35
dokument Uchwała Nr IX/67/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego przez Starostwo Powiatowe w Obornikach 2019-06-04 09:37:07
dokument Uchwała Nr IX/66/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-06-04 09:30:40
dokument Uchwała Nr IX/65/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego absolutorium 2019-06-04 09:28:18
dokument Uchwała Nr IX/64/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za rok 2018. 2019-06-04 09:26:06
dokument Uchwała Nr IX/63/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia zarzadowi powiatu obornickimu wotum zaufania 2019-06-04 09:24:02
dokument Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/20/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej : 2019-05-02 09:06:39
dokument Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/16/18 z dnia 27 listopada 20187 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2019-05-02 09:05:18
dokument Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/55/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-05-02 09:03:18
dokument Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jesnostek organizacyjnych Powiatu Oborniockiego przez Starostwo Powiatowe w Obornikach. : 2019-05-02 08:56:18
dokument Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-05-02 08:53:29
dokument Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-05-02 08:39:16
dokument Uchwała Nr VII/56/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Obornickiego. 2019-04-04 13:59:13
dokument Uchwała Nr VII/55/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/34/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie poeołnia Komisji Skarg, Wniosków i petycji. 2019-04-04 13:58:08
dokument Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: określenia zadań i wysokości śrokków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku. 2019-04-04 13:55:54
dokument Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstwowych i specjalnych mającychsiedzibę na obszarze PowiatuObornickiego, od dnia 1 września 2019 roku. 2019-04-04 13:51:44
dokument Uchwała Nr VII/52/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2031 2019-04-04 13:46:45
dokument Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-04-04 13:44:27
dokument Uchwała Nr VI/50/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2019-03-25 09:34:01
dokument Uchwała Nr V/49/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-03-25 09:31:51
dokument Uchwała Nr VI/48/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 2019-03-25 09:24:56
dokument Uchwała Nr VI/48/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 2019-03-25 09:20:29
dokument Uchwała Nr V/47/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 2019-02-06 11:02:03
dokument Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2019 rok. 2019-02-06 11:00:31
dokument Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rdy Powiatu Obornickiego. 2019-02-06 10:58:53
dokument Uchwała Nr V/44/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2019-02-06 10:56:29
dokument Uchwała Nr V/43/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zaproponowania kandydata Rady Powiatu Obornickiego do Powiatowej rady Rynku Pracy w Obornikach 2019-02-06 10:55:01
dokument Uchwała Nr V/42/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXII/161/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. 2019-02-06 10:53:52
dokument Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody ma oddanie w najem gruntu pod garaże. 2019-02-06 10:51:58
dokument Uchwała Nr V/40/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BP w Pruścach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2019-02-06 10:48:43
dokument Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Gminie Ryczywół dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2019-02-06 10:46:50
dokument Uchwała Nr V/38/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2019-02-06 10:07:29
dokument Uchwała Nr V/37/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2019-02-06 09:59:13
dokument Uchwła Nr V/36/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 2019-02-06 09:57:34
dokument Uchwła Nr IV/35/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: zmiany uchwły nr II/21/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. 2019-01-04 10:03:43
dokument Uchwła Nr IV/34/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: zmiany uchwały nr II/17/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-01-04 10:02:36
dokument Uchwła Nr IV/33/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: planu pracy Komisji Rady Powiatu Obornickiego na rok 2019. 2019-01-04 10:01:03
dokument Uchwła Nr IV/32/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie:rmowego planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na rok 2019 2019-01-04 09:59:55
dokument Uchwła Nr IV/31/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLI/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2019-01-04 09:58:38
dokument Uchwła Nr IV/30/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 2019-01-04 09:49:36
dokument Uchwła Nr IV/29/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie:delegowania radnych Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2019-01-04 09:47:31
dokument Uchwła Nr IV/28/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019. 2019-01-04 09:44:32
dokument Uchwła Nr IV/27/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: uchwlenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034. 2019-01-04 09:39:06
dokument Uchwła Nr IV/26/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: ustalenia wydatków budżetu Powiatu Obornickiego , które nie wygasają z upływem roku buzdżetowego 2018 . 2019-01-04 09:37:39
dokument Uchwła Nr IV/25/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 2019-01-04 09:36:08
dokument Uchwła Nr IV/24/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2019-01-04 09:34:37
dokument Uchwła Nr III/23/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2019. 2018-12-17 12:40:13
dokument Uchwła Nr III/22/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. 2018-12-17 12:37:34
dokument Uchwła Nr II/21/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Godpodarczej. 2018-12-03 09:47:05
dokument Uchwła Nr II/20/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Społecznej 2018-12-03 09:45:58
dokument Uchwła Nr II/19/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Finansów. 2018-12-03 09:44:44
dokument Uchwła Nr II/18/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg,Wnisków i Petycji Rady Powiatu Obornickiego. 2018-12-03 09:43:38
dokument Uchwła Nr II/17/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2018-12-03 09:40:13
dokument Uchwła Nr II/16/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. 2018-12-03 09:38:42
dokument Uchwła Nr II/15/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: wyboru członków Zarządu powiatu Obornickiego. 2018-12-03 09:36:34
dokument Uchwła Nr II/14/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: wyboru Wicestarosty Obornickiego 2018-12-03 09:35:07
dokument Uchwła Nr II/13/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Obornickiego Pani Zofii Koteckiej. 2018-12-03 09:34:18
dokument Uchwła Nr II/12/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: wyboru Starosty Obornickiego. 2018-12-03 09:30:33
dokument Uchwła Nr II/11/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2018-12-03 09:29:36
dokument Uchwła Nr II/10/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Członków Zarządu Powiatu Obornickiego. 2018-12-03 09:28:12
dokument Uchwła Nr II/9/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wicestarostę Obornickiego. 2018-12-03 09:26:00
dokument Uchwła Nr II/8/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej w sprawie do przeprowadzenia głosowania na Starostę Obornickiego. 2018-12-03 09:24:31
dokument Uchwła Nr II/7/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: powołania KOmisji Skrutacyjnej do przeprowadza głosowania na Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Obornickiego 2018-11-30 15:01:13
dokument Uchwła Nr II/6/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oboprnickiego, Starosty Obornickiego, Wicestarosty Obornickiego oraz Członków Zarządu Powiatu Obornickiego 2018-11-30 14:53:57
dokument Uchwła Nr II/5/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2018 w sprawie: ustalenia liczny Członków Zarządu Powiatu Obornickigo 2018-11-30 14:51:48
dokument Uchwła Nr I/4/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 listopada 2018 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Obornickiego 2018-11-30 14:49:49
dokument Uchwła Nr I/3 /18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 listopada 2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego 2018-11-30 14:47:36
dokument Uchwła Nr I/2/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej. 2018-11-30 13:50:07
dokument Uchwła Nr I/1/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 listopada 2018 w sprawie: sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego. 2018-11-30 13:48:49
dokument Imienne wkazy głosowań radnych z I sesji VI kadencji Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 listopada 2018 r. 2018-11-30 13:44:27