Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXII / 128 / 16


UCHWAŁA NR XXII / 128 / 16

RADY POWIATU OBORNICKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu gruntu pod garaż.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.), Rada Powiatu Obornickiego uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie z Panem Jerzym Pacholczakiem umowy najmu gruntu stanowiącego stanowisko nr 19 o powierzchni 16,00 m2, będącego częścią działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów: obręb Rogoźno, ark. mapy 7, działka nr 1471/1, zapisana w KW PO1O/00029474/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, z przeznaczeniem pod garaż bez fundamentów, położony na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1, który obrazuje graficznie załącznik do uchwały.

§ 2

Umowa zostanie przedłużona na okres do 3 lat, tj. do 30 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, będący zarządcą nieruchomości położonej w Rogoźnie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1471/1, stanowiącej własność Powiatu Obornickiego, wystąpił do tut. Starostwa z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia umowy najmu gruntu pod garaż dla najemcy Pana Jerzego Pacholczaka, którego umowa trwa już 3 lata. Dotychczasowy najemca wyraził chęć dalszego najmu.

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. a) ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nr 128.pdf (PDF, 270.36Kb) 2016-07-08 13:05:15 287 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Admin 08-07-2016 13:05:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Admin 30-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Admin 08-07-2016 13:05:15