Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LIII/284/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie gruntu rolnego w dzierżawę 2018-11-21 13:52:28
dokument Uchwała Nr LIII/283/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 2018-11-21 13:51:09
dokument Uchwała Nr LIII/282/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-11-21 13:48:58
dokument Uchwała Nr LIII/281/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-21 13:47:01
dokument Uchwała nr LII/280/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenie programu naprawczego Samodzielnego Publiocznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach na lata 2018-2020 2018-10-24 13:27:49
dokument Uchwała nr LII/279/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie:uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Obornickim na lata 2018-2022 2018-10-24 13:26:00
dokument Uchwała nr LII/278/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: Statutu Powiatu Obornickiego. 2018-10-24 13:23:05
dokument Uchwała nr LII/277/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 2018-10-24 13:21:46
dokument Uchwała nr LII/276/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 rok. 2018-10-24 13:20:15
dokument Uchwała nr LII/275/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/237/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Ryczywół dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-10-24 13:16:05
dokument Uchwała nr LII/274/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/234/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-10-24 13:12:03
dokument Uchwała nr LI/273/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Obornickiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. 2018-10-01 14:53:58
dokument Uchwała nr LI/272/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 dodnia 31.12.2020 projektu pt.:" Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowaneo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-10-01 14:52:34
dokument Uchwała nr LI/271/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-10-01 14:48:05
dokument Uchwała nr LI/270/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości. 2018-10-01 14:46:46
dokument Uchwała nr LI/269/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2018-10-01 14:45:45
dokument Uchwała nr LI/268/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickigo na lata 2018-2034 2018-10-01 14:44:31
dokument Uchwała nr LI/267/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 2018-10-01 14:42:22
dokument Uchwała nr LI/266/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2018-10-01 14:41:14
dokument Uchwała nr L/265/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie:określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. 2018-09-05 11:34:35
dokument Uchwała nr L/264/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu pn. :"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-09-05 11:31:15
dokument Uchwała nr L/263/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, 2018-09-05 11:22:49
dokument Uchwała nr L/262/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 2018-09-05 11:20:49
dokument Uchwała nr L/261/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 2018-09-05 11:17:28
dokument Uchwała nr XLVIX/260/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie:ustalenia wynagrodzenia Starosty Obornickiego Adama Olejnika 2018-08-10 11:19:57
dokument Uchwała nr XLVIX/259/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Obornickiego instrumentami płatniczymi. 2018-08-10 11:18:53
dokument Uchwała nr XLVIX/258/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018rok. 2018-08-10 11:16:21
dokument Uchwała nr XLVIII/257/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na 2018rok. 2018-08-10 11:15:01
dokument Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie:oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opioeki Zdrowotnej w Obornikach 2018-08-10 11:13:56
dokument Uchwała nr XLVIII/255/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2017rok. 2018-08-10 11:10:50
dokument Uchwała nr XLVII/254/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2018r. 2018-07-06 09:29:00
dokument Uchwała nr XLVII/253/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i zasad jego rozliczania, rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i zasad ich udzielenia, niektórym nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki. 2018-07-06 09:24:12
dokument Uchwała nr XLVII/252/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania 2018-07-06 09:20:31
dokument Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Obornickiego 2018-07-06 09:18:21
dokument Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na loata 2018-2013 2018-07-06 09:17:19
dokument Uchwała nr XLVII/249/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 2018-07-06 09:15:50
dokument Uchwała nr XLVII/248/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Obornickiego absolutorium. 2018-07-06 09:14:07
dokument Uchwała nr XLVII/247/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powitu Obornickiego za rok 2017. 2018-07-06 09:12:47
dokument Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 2018-07-06 09:10:49
dokument Uchwała nr XLVI/245/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXII/178/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 r. projektu pt.:" Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim(III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-07-06 09:08:27
dokument Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie os dnia 01.01.2018 do 30.06.2019 r. projektu pt:" Aktywizacja osób młodszych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-03-29 08:51:31
dokument Uchwała Nr XLV/243/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r. 2018-03-29 08:48:24
dokument Uchwała Nr XLV/242/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 2018-03-29 08:45:36
dokument Uchwała Nr XLV/241/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-29 08:43:38
dokument Uchwała Nr XLIV/240/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018- 20134 2018-03-12 12:04:10
dokument Uchwała Nr XLIV/239/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-12 12:02:55
dokument Uchwała Nr XLIV/238/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-03-12 12:01:40
dokument Uchwała Nr XLIV/237/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia Gminie Ryczywół dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-03-12 11:59:18
dokument Uchwała Nr XLIII/236/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 2018-03-12 11:55:34
dokument Uchwała Nr XLIII/235/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-03-12 11:54:14
dokument Uchwała Nr XLIII/234/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-03-12 11:53:08
dokument Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/177/17 Rady Powiatu Obornickieo z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu pt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (III)" sepółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społęcznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-02-05 11:16:08
dokument Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń piwnicznych 2018-02-05 11:11:31
dokument Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/145/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-02-05 11:09:55
dokument Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 2018-02-05 11:07:15
dokument Uchwała Nr XLII/229/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 2018-02-05 11:05:22