Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 276/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 14:13:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 275/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 14:06:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 13:56:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 13:56:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 13:55:36 dodanie dokumentu
Uchwała Zarządu Nr 273/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 13:48:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 272/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 listopada w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa Justyna Palinkiewicz 2020-12-07 13:41:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Cecylia Kozłowska 2020-12-07 10:17:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Cecylia Kozłowska 2020-12-07 10:16:16 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 537/20 w dniu 2 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.564.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie balkonu na poziomie kondygnacji parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, działka nr ew. 1128/1. Joanna Karolczak 2020-12-03 12:05:44 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 537/20 w dniu 2 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.564.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie balkonu na poziomie kondygnacji parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, działka nr ew. 1128/1. Joanna Karolczak 2020-12-03 12:02:44 dodanie dokumentu
Postanowienie Starosty Obornickiego z dnia 26 listopada 2020 r. o sprostowaniu decyzji 1/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo Karolina Bak 2020-12-02 11:04:04 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Starosta Obornicki niniejszym ogłasza treść decyzji wydanej w sprawie administracyjnej nr GN.6853.31.2018 o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Obornikach. Krystyna Gieleta 2020-12-01 14:27:00 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, przy ulicy Kościuszki, na działkach o nr ew. 1518/14, 1518/16, 1519/11, 1516 (AB.6740.432.2020) Paulina Staszak 2020-11-30 15:49:53 dodanie dokumentu
karta nr 36/2020 - Zmiana zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dl Stacji Paliw PKN ORLEN S.A., ul. Mostowa 53, 64-600 Oborniki Joanna Serafinowicz 2020-11-30 14:53:03 dodanie dokumentu
karta nr 2/2020 - wniosek Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla PEC Sp. z o.o., ul. Wybudowanie 56, 64-600 Oborniki/ decyzja z dnia 22.10.2020r. karta nr 2.1/2020 Joanna Serafinowicz 2020-11-30 14:40:45 edycja dokumentu
karta nr 7/2020 -Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Przedsiębiorstwa Projektowo Produkcyjnego Metalplast -Technika? Sp. z o.o. dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki./ karta 7.1./2020 - decyzja Joanna Serafinowicz 2020-11-30 14:35:07 edycja dokumentu
Uchwała nr 272/20 w sprawie przyznania dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r., w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa Renata Krajniak 2020-11-26 14:07:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 271/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 13:33:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 270/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 13:28:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 269/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Obornickiego , instytucję zarządzającą i finansową , z którymi te podmioty zawrą umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 13:25:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 268/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 13:21:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 267/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2021 Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 12:32:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr 267/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2021 Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 12:31:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 266/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-11-26 12:23:11 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 628/20/20 w dniu 19 listopada 2020 r., znak sprawy AB.6740.548.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Ninino, działka nr ew. 31. Joanna Karolczak 2020-11-25 13:27:21 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 628/20/20 w dniu 19 listopada 2020 r., znak sprawy AB.6740.548.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Ninino, działka nr ew. 31. Joanna Karolczak 2020-11-25 13:24:03 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew. 338/3, 338/11, 338/24, 338/29, 1221/1 w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego, Kolejowa, Mickiewicza (AB.6743.416.2020) Paulina Staszak 2020-11-24 10:53:44 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu oprawę czystości wód jezior i rzek Justyna Palinkiewicz 2020-11-20 13:28:32 edycja dokumentu
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Renata Krajniak 2020-11-18 08:46:33 dodanie dokumentu
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Renata Krajniak 2020-11-18 08:45:31 usunięcie dokumentu
Program współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Renata Krajniak 2020-11-18 08:21:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 262/20 Zarządu powiatu Obornickiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:32:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr 266/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:31:35 dodanie dokumentu
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:27:35 edycja dokumentu
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:27:20 edycja dokumentu
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:25:58 usunięcie załacznika
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:25:56 usunięcie załacznika
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:25:53 usunięcie załacznika
uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-11-17 13:25:47 dodanie dokumentu