Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 289 /21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie :przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:32:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 289 /21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie :przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:31:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 287/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2021 Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:29:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 286/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:28:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 285/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:26:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr 285/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:26:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 284/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych przysługujących Zarządowi Dróg Powiatowych w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:25:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 283/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2021-01-13 17:23:59 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, ul. Południowa, dz. 1251/2 (AB.6743.468.2020) - nie wniesiono sprzeciwu Paulina Staszak 2021-01-08 11:48:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 282 /20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych od nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 12:32:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 281/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 r. Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 12:26:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 280/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 12:14:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 279/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 12:12:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 278/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych dla podmiotu wybranego w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi prania oraz ustalenia stawki czynszu najmu Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 12:09:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 277/20Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-12-29 11:37:26 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie przy ulicy Południowej (AB.6743.468.2020) Paulina Staszak 2020-12-29 09:21:12 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie i Międzylesiu (AB.6743.469.2020) Paulina Staszak 2020-12-29 09:18:08 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie odcinak drogi asfaltowej łączącej Dąbrówkę Ludomską z Ludomami Justyna Palinkiewicz 2020-12-22 09:24:05 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 700/20 w dniu 14 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.562.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 12:03:56 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 700/20 w dniu 14 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.562.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 12:02:49 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 700/20 w dniu 14 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.562.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (etap II) na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:59:06 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 688/20 w dniu 8 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.537.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Rogoźno I" o mocy zainstalowanej do 1 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, działka nr ew. 386. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:58:55 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 688/20 w dniu 8 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.537.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Rogoźno I" o mocy zainstalowanej do 1 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, działka nr ew. 386. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:51:32 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 689/20 w dniu 10 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.561.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:51:10 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 689/20 w dniu 10 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.561.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:50:34 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 689/20 w dniu 10 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.561.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:47:25 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 689/20 w dniu 10 grudnia 2020 r., znak sprawy AB.6740.561.2020, zatwierdzającej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pruśce, działka nr ew. 182/2. Joanna Karolczak 2020-12-21 11:44:57 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Rogoźnie, działki nr ew. 1518/14, 1518/16, 1519/11, 1516 (AB.6743.432.2020) Paulina Staszak 2020-12-21 09:44:56 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 708/20 z dnia 17 grudnia 2020r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie Agata Bąk 2020-12-18 10:27:18 dodanie dokumentu
dyżury aptek na 2021 r. Renata Krajniak 2020-12-17 11:02:01 edycja dokumentu
dyżury aptek na 2021 r. Renata Krajniak 2020-12-17 11:01:35 dodanie dokumentu
karta nr 37/2020 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dla stacji bazowej 64527 (64527N!) PPI_OBORNIKI_OCIESZYN -ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa Joanna Serafinowicz 2020-12-16 12:16:09 dodanie dokumentu
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dla stacji bazowej 64527 (64527N!) PPI_OBORNIKI_OCIESZYN -ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa Joanna Serafinowicz 2020-12-16 12:07:49 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy stacji transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z budową sieci niskiego napięcia 0,4kV oraz przyłączem elektroenergetycznym Paulina Staszak 2020-12-15 11:51:21 dodanie dokumentu
karta nr 4/2020 - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że PEC Sp. z o.o., przy ul. Łukowskiej 7/9, 64-600 Oborniki, prowadzi instalację spalania inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 427 ze zm.)./ zaświadczenie z dnia 23.09.2020 Joanna Serafinowicz 2020-12-09 08:21:35 edycja dokumentu
karta nr 1/2020 Pozwolenie na wytwarzanie gazów lub pyłów do powietrza dla BROEN POLAND Sp. z o.o., ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów Oddział w Rogoźnie: ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno/ karta nr 1.1/2020 - decyzja z dnia 14.02.2020 Joanna Serafinowicz 2020-12-09 08:20:47 edycja dokumentu
karta nr 7/2020 -Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji spirytusu rektyfikowanego i odwodnionego z surowca, którym jest destylat rolniczy pochodzący z gorzelni dla Destylacje Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki/ karta nr 7.1/2020 - decyzja z dnia 3.12.2020 Joanna Serafinowicz 2020-12-09 08:19:41 edycja dokumentu
karta nr 8/2020 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla DT SWISS POLSKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 36, 64-600 Oborniki. Joanna Serafinowicz 2020-12-09 08:13:05 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie, na działkach o nr ew. 338/3, 338/11, 338/24, 338/29, 1221/1 (AB.6743.416.2020) Paulina Staszak 2020-12-08 14:28:40 dodanie dokumentu