Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - wydanie pozwolenia wodnoprawnego Agnieszka Borowicz 2020-10-22 14:35:00 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 570/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.404.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, działka nr ew. 224/4. Joanna Karolczak 2020-10-21 09:41:09 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 570/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.404.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, działka nr ew. 224/4. Joanna Karolczak 2020-10-21 09:21:10 edycja dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 570/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.404.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, działka nr ew. 224/4. Joanna Karolczak 2020-10-21 09:15:25 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Obornickiego nr 572/20 w dniu 19 października 2020 r., znak sprawy AB.6740.425.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w miejscowości Gościejewo, działka nr ew. 455. Karolina Bak 2020-10-20 10:17:35 dodanie dokumentu
karta nr 31/2020-Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia ?zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych eksploatowanych przez Pawła Paniączyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: SPAJDER-CHROM Paweł Paniączyk, ul. Wielka Poznańska 108, 64-610 Rogoźno Joanna Serafinowicz 2020-10-20 08:54:04 dodanie dokumentu
karta nr 17/2020- zezwolenie na zbieranie odpadów -POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła ? Wytwórnia Mas Bitumicznych w Rogoźnie ul. Towarowa 5 - przekazanie wniosku zgodnie z właściwością do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Joanna Serafinowicz 2020-10-19 13:14:58 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu przez Starostę Obornickiego decyzji nr 553/20 z dnia 15 października 2020r. zmieniającej decyzję nr 39/15 z dnia 11 lutego 2015r. i zatwierdzającej projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oborniki, Uścikowo, Uścikówiec w zakresie zmian projektu sieci która ma być zlokalizowana na działkach w Uścikowie.(AB.6740.503.2020) Paulina Staszak 2020-10-19 10:04:54 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2020-10-16 12:13:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 260/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawieogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:38:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:33:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr 259/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:31:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 258/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:26:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 257/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:23:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 256/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:19:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 255/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2020 Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:16:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 254/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 rok Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 250/20 z dnia w sprawie 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:13:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 250/20 z dnia w sprawie 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:10:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 250/20 z dnia w sprawie 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034 Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 252/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:07:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 251/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technikum w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:05:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 250/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiegona lata 2020 - 2034 Justyna Palinkiewicz 2020-10-15 09:01:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-15 08:19:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-15 08:18:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-15 08:12:36 usunięcie dokumentu
Uchwała 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-15 08:12:29 usunięcie dokumentu
Uchwała 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-15 08:08:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr 259/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-15 08:07:54 edycja dokumentu
Uchwała 260/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-15 08:06:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/20 z 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-15 08:05:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr 260/20 z dnia 13 października 2020 r.w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-15 07:10:13 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-15 07:10:08 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 2/2020 w dniu 7 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie parkingu z pętlą autobusową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie. Karolina Bak 2020-10-14 11:39:29 dodanie dokumentu
Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Elżbieta Świtniewska 2020-10-14 08:23:05 edycja dokumentu
Uchwała nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-14 07:19:51 dodanie dokumentu
uchwała nr 259/20 Uchwała nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-14 07:18:07 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 260/20 z dnia 13 października 2020 r.w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego Renata Krajniak 2020-10-14 07:07:44 dodanie dokumentu
uchwała nr 259/20 Uchwała nr 259/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Renata Krajniak 2020-10-14 07:06:03 dodanie dokumentu
Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci Elżbieta Świtniewska 2020-10-13 13:54:16 edycja dokumentu