Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Krystyna Gieleta 2019-09-17 12:24:09 edycja dokumentu
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Krystyna Gieleta 2019-09-17 12:22:38 edycja dokumentu
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Krystyna Gieleta 2019-09-17 12:21:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 86/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 . Justyna Palinkiewicz 2019-09-13 09:26:42 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 85/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-09-13 09:22:22 edycja dokumentu
Uchwał Nr 85/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-09-13 09:22:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 86/XI/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: propozycji pozbawienia drogi 2041P Chlebowo-Lipa kategorii drogi powiatowej i zmiany jej kategorii na gminną. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 14:00:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/85/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzeenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego tyransportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 13:58:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/84/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia 3 -letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Obornickim n lata 2019-2021. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 13:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.:"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 13:51:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/82/19 Rady Powitu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 13:46:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 201 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 13:43:36 dodanie dokumentu
Komunikat w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:16:15 edycja dokumentu
Komunikat w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:13:39 edycja dokumentu
Komunikat w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:11:38 dodanie dokumentu
komunikat Starostwa w sprawie stypendiów Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:52 usunięcie dokumentu
regulamin stypendialny Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:50 usunięcie dokumentu
wniosek ucznia Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:47 usunięcie dokumentu
wniosek studenta Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:45 usunięcie dokumentu
załącznik nr 4 Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:41 usunięcie dokumentu
załącznik nr 5 Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:38 usunięcie dokumentu
załącznik nr 6 Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:34 usunięcie dokumentu
załącznik nr 7 Joanna Marcinkowska 2019-09-06 13:07:31 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 84/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:50:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie propozycji pozbawienia drogi 2041P Chlebowo ? Lipa kategorii drogi powiatowej i zmiany jej kategorii na gminną. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:48:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 82/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:46:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 81/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium wypłacanego w pierwszym okresie roku szkolnego 2019 / 2020 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim okresie roku szkolnego 2018 / 2019 Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 80/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:41:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 79/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:39:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 78/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:37:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 77/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:35:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 76/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy VIII klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:31:12 dodanie dokumentu
uchwała Nr 75/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:27:41 edycja dokumentu
uchwała Nr 75/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:27:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 74/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)? oraz do realizacji tego projektu. Justyna Palinkiewicz 2019-09-06 11:25:19 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 509/19 z dnia 3 września 2019 r., znak sprawy AB.6740.490.2019, zmieniono pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej oraz przebudowę i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą, na działce nr ew. 480/19, 480/21, 480/23 (przed podziałem: 480/12, 480/16, 480/17) w miejscowości Ryczywół Joanna Karolczak 2019-09-04 11:15:39 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 509/19 z dnia 3 września 2019 r., znak sprawy AB.6740.490.2019, zmieniono pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej oraz przebudowę i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą, na działce nr ew. 480/19, 480/21, 480/23 (przed podziałem: 480/12, 480/16, 480/17) w miejscowości Ryczywół Joanna Karolczak 2019-09-04 10:46:26 usunięcie załacznika
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 509/19 z dnia 3 września 2019 r., znak sprawy AB.6740.490.2019, zmieniono pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej oraz przebudowę i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą, na działce nr ew. 480/19, 480/21, 480/23 (przed podziałem: 480/12, 480/16, 480/17) w miejscowości Ryczywół Joanna Karolczak 2019-09-04 10:40:29 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 509/19 z dnia 3 września 2019 r., znak sprawy AB.6740.490.2019, zmieniono pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej oraz przebudowę i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą, na działce nr ew. 480/19, 480/21, 480/23 (przed podziałem: 480/12, 480/16, 480/17) w miejscowości Ryczywół Joanna Karolczak 2019-09-04 10:33:38 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 443/19 z dnia 25 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.370.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, na działce nr ew.466 w miejscowości Pruśce Joanna Karolczak 2019-09-04 10:32:03 edycja dokumentu