Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Halina Ratajczak 2018-10-16 11:35:44 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji saniotarnej w miejscowości Urbanie z rurociągiem tłocznym do Chrustowa i zatwierdzającej projekt zamienny w zakresie zmian na działce o nr ew. 14 w Urbaniu (AB.6740.456.2018) Paulina Staszak 2018-10-09 12:12:37 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-10-08 09:37:42 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-10-08 09:36:52 usunięcie dokument
Apel Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: przyznania środków na zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego Justyna Palinkiewicz 2018-10-04 09:05:08 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Lipa, dz. 143/2, (AB.6743.356.2018) Joanna Karolczak 2018-10-04 08:59:53 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Lipa, dz. 143/2, (AB.6743.356.2018) Joanna Karolczak 2018-10-04 08:58:37 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Sycyn, dz. 142/2, (AB.6743.352.2018) Joanna Karolczak 2018-10-04 08:57:41 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Lipa, dz. 143/2, (AB.6743.356.2018) Joanna Karolczak 2018-10-04 08:57:29 dodanie dokumentu
Apel Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: przyznania środków na zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego Justyna Palinkiewicz 2018-10-04 08:40:21 edycja dokumentu
Apel Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: przyznania środków na zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego Justyna Palinkiewicz 2018-10-04 08:40:01 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Obornikach Admin 2018-10-02 11:45:52 edycja dokumentu
Szpital SP ZOZ Admin 2018-10-02 11:43:02 edycja dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Admin 2018-10-02 11:42:55 edycja dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Admin 2018-10-02 11:42:45 edycja dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Admin 2018-10-02 11:41:53 edycja dokumentu
Powiatowy Urząd Pracy Admin 2018-10-02 11:41:17 edycja dokumentu
Dyrektorzy Szkół Admin 2018-10-02 11:40:16 edycja dokumentu
Dyrektorzy Szkół Admin 2018-10-02 11:38:58 dodanie dokumentu
Powiatowy Urząd Pracy Admin 2018-10-02 11:38:48 dodanie dokumentu
Zarząd Dróg Powiatowych Admin 2018-10-02 11:38:36 dodanie dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Admin 2018-10-02 11:38:27 dodanie dokumentu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Admin 2018-10-02 11:38:17 dodanie dokumentu
Szpital SP ZOZ Admin 2018-10-02 11:38:05 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Obornikach Admin 2018-10-02 11:38:00 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2018-10-02 11:37:13 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2018-10-02 11:34:36 dodanie dokumentu
Rada Powiatu Admin 2018-10-02 11:34:04 dodanie dokumentu
informacja o likwidacji stowarzyszenia Renata Krajniak 2018-10-02 10:22:54 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 50/2018 z L SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/273/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Obornickiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/272/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 dodnia 31.12.2020 projektu pt.:" Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowaneo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:52:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/271/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:48:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/270/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:47:07 edycja dokumentu
Uchwała nr LI/270/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:46:59 usunięcie załacznika
Uchwała nr LI/270/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:46:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/269/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:45:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/268/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickigo na lata 2018-2034 Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:44:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/267/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:42:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/266/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2018-10-01 14:41:14 dodanie dokumentu