Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach Artur Wróblewski 2018-01-17 14:34:52 dodanie dokumentu
Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach Artur Wróblewski 2018-01-17 14:31:43 usunięcie dokument
Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach Artur Wróblewski 2018-01-17 14:09:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach" Agnieszka Fietz 2018-01-17 09:58:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie III przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" Agnieszka Fietz 2018-01-17 09:57:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Agnieszka Fietz 2018-01-17 09:54:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie III przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" Agnieszka Fietz 2018-01-16 08:23:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Agnieszka Fietz 2018-01-16 08:20:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: przyznania informatykowi Panu Marcinowi Rollowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Agnieszka Fietz 2018-01-16 08:19:57 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: przyznania informatykowi Panu Marcinowi Rollowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Agnieszka Fietz 2018-01-16 08:19:52 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 40/2017 z XL SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. Justyna Palinkiewicz 2018-01-12 09:02:49 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 39/2017 z XXXIX SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 listopada 2017r.. Justyna Palinkiewicz 2018-01-12 09:00:52 dodanie dokumentu
Zespół Szkół w Obornikach Alicja Sawada 2018-01-11 10:35:03 usunięcie dokument
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie Alicja Sawada 2018-01-11 10:31:43 edycja dokumentu
Zespół Szkół w Rogoźnie Alicja Sawada 2018-01-11 10:31:20 edycja dokumentu
Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie Alicja Sawada 2018-01-11 10:30:06 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2017r. na działalnośc Starosty Obornickiego Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:59:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/227/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: planów pracy komisji Rady na rok 2018 Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:57:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/226/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ramowego planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na rok 2018. Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:56:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:55:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/224/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:53:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:50:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:47:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:45:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/220/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017rok. Justyna Palinkiewicz 2018-01-08 11:44:22 dodanie dokumentu
Powiat Obornicki: Przebudowa i rozbudowa budynków A,B, i D w Szpitalu w Obornikach - etap II Marcin Roll 2018-01-08 11:28:00 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu JNI 35000758 w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 na działce nr ew. 119 w miejscowości Ninino (AB.6740.650.2017) Paulina Staszak 2018-01-04 14:53:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 414/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:52:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 413 /18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:50:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 412 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:49:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 411 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r. Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:48:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 410/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2018 r. Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:47:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 410/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2018 r. Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:45:57 usunięcie dokument
Uchwała Nr 411 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r. Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:45:42 usunięcie dokument
Uchwała Nr 412 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:45:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr 413 /18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:45:18 usunięcie dokument
UCHWAŁA Nr 414/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:45:05 usunięcie dokument
UCHWAŁA Nr 414/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:42:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 413 /18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień Staroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:40:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 412 / 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy Agnieszka Fietz 2018-01-03 14:39:21 dodanie dokumentu