Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 375/5 w Parkowie (AB.6743.281.2019) Joanna Karolczak 2019-07-18 09:06:21 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 375/5 w Parkowie (AB.6743.281.2019) Joanna Karolczak 2019-07-18 09:04:39 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 375/5 w Parkowie (AB.6743.281.2019) Joanna Karolczak 2019-07-18 09:03:48 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach Agnieszka Borowicz 2019-07-15 15:24:29 dodanie dokumentu
Rada Powiatu Admin 2019-07-12 14:51:46 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:50:44 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:48:04 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:43 usunięcie dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:27 usunięcie załacznika
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:24 usunięcie załacznika
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:21 usunięcie załacznika
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:19 usunięcie załacznika
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:47:16 usunięcie załacznika
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:45:40 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Obornickiego Admin 2019-07-12 14:43:16 usunięcie dokumentu
Rada Powiatu Admin 2019-07-12 14:43:13 usunięcie dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 409/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.368.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni (obsada 126DJP), na działce nr ew. 264 w miejscowości Parkowo Joanna Karolczak 2019-07-10 14:04:04 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 409/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.368.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni (obsada 126DJP), na działce nr ew. 264 w miejscowości Parkowo Joanna Karolczak 2019-07-10 14:03:34 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 409/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.368.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni (obsada 126DJP), na działce nr ew. 264 w miejscowości Parkowo Joanna Karolczak 2019-07-10 14:01:54 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 407/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.369.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu kóz, na działce nr ew. 189 w miejscowości Sycyn Joanna Karolczak 2019-07-10 10:51:52 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 407/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.369.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu kóz, na działce nr ew. 189 w miejscowości Sycyn Joanna Karolczak 2019-07-10 10:51:19 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 407/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.369.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu kóz, na działce nr ew. 189 w miejscowości Sycyn Joanna Karolczak 2019-07-10 10:50:16 edycja dokumentu
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 407/19 z dnia 9 lipca 2019 r., znak sprawy AB.6740.369.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu kóz, na działce nr ew. 189 w miejscowości Sycyn Joanna Karolczak 2019-07-10 10:40:58 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2019-07-09 12:21:23 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2019-07-09 12:20:19 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 65/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: rozłozenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:23:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 64/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2019. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:11:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr 63/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:10:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 62/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawcego budzetu na rok 2019 Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:08:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/80/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Powiatu Obornickiego. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:04:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/79/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiann w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2025. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:03:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/78/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 219 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:02:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/77/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przekazania Gminie Obornikiprowadzenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 11:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/76/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy skoły policealnej, wchodzacej w skład Zespou Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:57:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/75/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jeednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu obornikiego. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:53:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/74/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z Prognozą odzdziaływania na środowisko, Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwirdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:46:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/72/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrorowy 2018 oraz pognoza na lata 2019-2021. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:45:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/71/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za 2018 r. Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 10:42:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzęnicze inspektora ds. dróg i nadzoru nad organizacją ruchu w Wydziale Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-07-09 07:49:10 dodanie dokumentu