Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 8/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: przyznania dotacji celowej prdmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizacaję pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:41:24 edycja dokumentu
Uchwała nr 8/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: przyznania dotacji celowej prdmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizacaję pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:41:08 usunięcie załacznika
Uchwała nr 9/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie:powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn."Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:40:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr 8/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: przyznania dotacji celowej prdmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizacaję pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:38:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 7/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: usalenia obowiązującej w 2019 r. maksymalnej kwoty dofnansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności , na które dofinansowanie jest przyznane Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:36:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy szkoły podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:35:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 5/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:33:59 edycja dokumentu
Uchwała nr 5/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:33:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 4/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:32:55 edycja dokumentu
Uchwała nr 4/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Justyna Palinkiewicz 2018-12-12 11:32:44 dodanie dokumentu
uchwałaNr 8/18 Zarządu Powiatu Obornickiego Renata Krajniak 2018-12-12 09:47:59 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-11 14:16:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-11 14:14:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-11 14:12:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-07 08:05:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-07 08:02:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-07 08:00:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-07 08:00:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie, w jakim posiada ona nieuregulowany stan prawny. Krystyna Gieleta 2018-12-07 07:59:29 dodanie dokumentu
Informacja Admin 2018-12-07 07:59:13 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2018-12-07 07:55:50 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowgo w miejscowości Bogdanowo, dz. 53/6, (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:59:44 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowgo w miejscowości Bogdanowo, dz. 53/6, (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:58:34 edycja dokumentu
Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowgo w miejscowości Bogdanowo, dz. 53/6, (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:57:08 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na działce nr ew. 53/6 w Bogdanowie (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:56:16 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na działce nr ew. 53/6 w Bogdanowie (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:54:54 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na działce nr ew. 53/6 w Bogdanowie (AB.6743.430.2018) Joanna Karolczak 2018-12-05 13:53:51 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 1/2018 z I SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 19 listopadaa 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:55:24 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 53/2018 z LIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 15 listopada2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:54:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:49:34 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:49:24 usunięcie załacznika
Uchwała nr 1/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:unieważnienia Pani Katarzynie Korczyńskiej zastępującej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. ?Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim?, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:48:00 edycja dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:unieważnienia Pani Katarzynie Korczyńskiej zastępującej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. ?Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim?, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:47:36 usunięcie załacznika
Uchwała nr 3/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VIII klasy szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:47:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:45:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:45:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:unieważnienia Pani Katarzynie Korczyńskiej zastępującej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. ?Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim?, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Justyna Palinkiewicz 2018-12-05 11:44:05 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z przebudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Oborniki, w rejonie ulic Czarnkowskiej, Chłopskiej, Łazienkowej (AB.6740.51.2018) Paulina Staszak 2018-12-04 14:43:28 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji i Nieruchomości Krystyna Gieleta 2018-12-03 10:10:37 edycja dokumentu
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gieleta 2018-12-03 10:04:04 edycja dokumentu