Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycja w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach Justyna Palinkiewicz 2018-06-20 09:02:17 edycja dokumentu
Petycja w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach Justyna Palinkiewicz 2018-06-20 09:01:00 edycja dokumentu
Petycja w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach Justyna Palinkiewicz 2018-06-20 09:00:17 edycja dokumentu
Petycja w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach Justyna Palinkiewicz 2018-06-20 08:57:35 dodanie dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Maniewo, dz. 97/7 (AB.6743.241.2018) Joanna Karolczak 2018-06-19 09:18:29 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Maniewo, dz. 97/7 (AB.6743.241.2018) Joanna Karolczak 2018-06-19 09:15:34 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Maniewo, dz. 97/7 (AB.6743.241.2018) Joanna Karolczak 2018-06-19 09:15:13 edycja dokumentu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Maniewo, dz. 97/7 (AB.6743.241.2018) Joanna Karolczak 2018-06-19 09:14:00 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowołoskoniec - Słonawy (AB.6740.155.2018) Paulina Staszak 2018-06-18 12:58:15 dodanie dokumentu
Informacja w związku z RODO Admin 2018-06-18 11:24:38 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:28:26 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:27:41 usunięcie dokument
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:21:34 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:10:44 usunięcie dokument
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:09:27 edycja dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:05:07 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2018-06-15 11:03:41 usunięcie dokument
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy i przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Nowołoskoniec(AB.6743.207.2018) Paulina Staszak 2018-06-15 10:24:35 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Wychowaniec, na działkach nr ew. 158, 159/2 (AB.6740.256.2018) Paulina Staszak 2018-06-14 11:55:30 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach złozonych w 2017r. Justyna Palinkiewicz 2018-06-13 13:32:24 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach złozonych w 2017r. Justyna Palinkiewicz 2018-06-13 13:32:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów" Agnieszka Fietz 2018-06-12 07:31:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów " Agnieszka Fietz 2018-06-12 07:30:48 dodanie dokumentu
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 12:05:50 dodanie dokumentu
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 12:04:58 usunięcie dokument
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 11:53:19 edycja dokumentu
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 11:53:15 usunięcie załacznika
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 11:51:02 edycja dokumentu
Sprzedaż - Objezierze Krystyna Gieleta 2018-06-11 11:40:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie Artur Wróblewski 2018-06-07 10:55:30 edycja dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Agnieszka Fietz 2018-06-05 10:09:44 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Agnieszka Fietz 2018-06-05 10:08:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28.2018 Starosty Obornickiego z dnia 18 maja 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego tj. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. "Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług" Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:42:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27.2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 maja 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół" Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:41:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 26.2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:36:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZNIE NR 25.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia pani Katarzynie Korczyńskiej dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:17:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:16:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23 .2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach. Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:10:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 22.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018 w sprawie: powołania nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:03:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 21.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 maja 2018r. W sprawie: powołania do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-06-05 09:02:27 dodanie dokumentu