Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Artur Wróblewski 2019-02-15 10:17:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/43/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zaproponowania kandydata Rady Powiatu Obornickiego do Powiatowej rady Rynku Pracy w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 11:02:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/47/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034 Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 11:02:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchway budżetowej na 2019 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 11:00:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rdy Powiatu Obornickiego. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:59:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rdy Powiatu Obornickiego. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:58:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/44/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:56:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zaproponowania kandydata Rady Powiatu Obornickiego do Powiatowej rady Rynku Pracy w Obornikach Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:55:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXII/161/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:53:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody ma oddanie w najem gruntu pod garaże. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:51:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BP w Pruścach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Gminie Ryczywół dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:46:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/38/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:07:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/37/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:05:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/37/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 10:04:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/37/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 09:59:13 dodanie dokumentu
Uchwła Nr V/36/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Justyna Palinkiewicz 2019-02-06 09:57:34 dodanie dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy oswietlenia drogowego na ul. Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej na dz. nr ew. 1477/2, 1478, 1486, 1512(AB.6743.427.2018) Joanna Karolczak 2019-01-30 11:59:56 edycja dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy oswietlenia drogowego na ul. Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej na dz. nr ew. 1477/2, 1478, 1486, 1512(AB.6743.427.2018) Joanna Karolczak 2019-01-30 11:57:52 edycja dokumentu
Informacja o upłynięciu terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy oswietlenia drogowego na ul. Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej na dz. nr ew. 1477/2, 1478, 1486, 1512(AB.6743.427.2018) Joanna Karolczak 2019-01-30 11:54:39 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Admin 2019-01-29 11:40:48 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Admin 2019-01-29 11:40:12 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Admin 2019-01-29 11:39:27 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Admin 2019-01-29 11:38:38 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Artur Wróblewski 2019-01-29 11:32:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Artur Wróblewski 2019-01-29 11:30:19 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 Artur Wróblewski 2019-01-29 11:26:52 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2019-01-28 11:55:41 dodanie dokumentu
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Renata Krajniak 2019-01-28 11:55:00 usunięcie dokument
WYNIKI ANALIZY W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI ORAZ LICZBY UWGLĘDNIONYCH SKARG W DANYM OSRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW Joanna Marcinkowska 2019-01-25 12:45:42 edycja dokumentu
WYNIKI ANALIZY W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI ORAZ LICZBY UWGLĘDNIONYCH SKARG W DANYM OSRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW Joanna Marcinkowska 2019-01-25 12:45:18 usunięcie załacznika
WYNIKI ANALIZY W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI ORAZ LICZBY UWGLĘDNIONYCH SKARG W DANYM OSRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW Joanna Marcinkowska 2019-01-25 10:09:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 24/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 09:45:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukaji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 09:44:34 edycja dokumentu
Uchwała nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukaji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 09:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr 22/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa. Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 09:42:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 21/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie:analizy wydatków poniesionych w 2018r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 09:40:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 20/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019 Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 08:38:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 19/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązujacego w 2019r. Justyna Palinkiewicz 2019-01-25 08:36:03 dodanie dokumentu
Petycja - dot. planowanej inwestycji w Ryczywole - budowa wiaty myjni Justyna Palinkiewicz 2019-01-24 14:24:27 edycja dokumentu