Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Rogoźno, w rejonie ulic Szerokiej, Bocznej, Południowej i Skrajnej (AB.6743.135.2018) Paulina Staszak 2018-04-19 11:26:20 dodanie dokumentu
Modernizacja - remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków II E Marcin Roll 2018-04-18 11:48:56 dodanie dokumentu
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2018 r. Renata Krajniak 2018-04-12 13:16:51 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni oraz dwóch silosów paszowych wraz z płytami fundamentowymi w zabudowie zagrodowej na działce nr ew. 415 w miejscowości Studzieniec (AB.6740.94.2018) Paulina Staszak 2018-04-11 13:28:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15.2018 Starosty Obornickiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7.2017 Starosty Obornickiego z dnia 15.02.2017 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-04-04 08:49:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZNIE NR 14.2018 Starosty Obornickiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: powierzenia pani Agnieszce Majchrzak dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Agnieszka Fietz 2018-04-04 08:39:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością Agnieszka Fietz 2018-04-04 08:33:33 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 43/2018 z XLIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 lutego 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-04-03 07:51:36 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ nr 42/2018 z XLII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 grudnia 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-04-03 07:51:25 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ nr 44/2018 z XLIV SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-04-03 07:51:12 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 43/2018 z XLIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 12 lutego 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-04-03 07:50:06 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 42/2018 z XLII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 grudnia 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-04-03 07:48:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie os dnia 01.01.2018 do 30.06.2019 r. projektu pt:" Aktywizacja osób młodszych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Justyna Palinkiewicz 2018-03-29 08:51:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/243/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r. Justyna Palinkiewicz 2018-03-29 08:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/242/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 Justyna Palinkiewicz 2018-03-29 08:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/241/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Justyna Palinkiewicz 2018-03-29 08:43:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Obornickiego - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Obornickiego nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. (znak AB.6740.575.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ocieszyn Karolina Bak 2018-03-28 10:04:04 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora PPP w Rogoźnie Agnieszka Fietz 2018-03-23 11:42:32 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora LO w Rogoźnie Agnieszka Fietz 2018-03-23 11:41:46 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSS w Kowanówku Agnieszka Fietz 2018-03-23 11:41:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku Halina Ratajczak 2018-03-23 11:21:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie Halina Ratajczak 2018-03-23 11:20:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rogoźnie Halina Ratajczak 2018-03-23 11:17:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 440/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:52:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr 441/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:52:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 441/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:51:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 440/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:49:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 439/ 18 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:47:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 438/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:45:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 437/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:44:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 436/18 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agnieszka Fietz 2018-03-22 08:43:05 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości" Agnieszka Fietz 2018-03-16 10:32:20 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości" Agnieszka Fietz 2018-03-16 10:31:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/240/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018- 20134 Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 12:04:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/239/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 12:02:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/238/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 12:01:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/237/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia Gminie Ryczywół dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 11:59:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/236/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 11:55:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/235/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 11:54:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/234/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Justyna Palinkiewicz 2018-03-12 11:53:08 dodanie dokumentu