Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2 Uchwała Nr 86/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 .
3 Uchwał Nr 85/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4 Uchwała Nr 86/XI/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: propozycji pozbawienia drogi 2041P Chlebowo-Lipa kategorii drogi powiatowej i zmiany jej kategorii na gminną.
5 Uchwała Nr XI/85/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia przez Powiat Obornicki porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzeenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego tyransportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
6 Uchwała Nr XI/84/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia 3 -letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Obornickim n lata 2019-2021.
7 Uchwała Nr XI/83/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r. projektu pt.:"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
8 Uchwała Nr XI/82/19 Rady Powitu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019-2034
9 Uchwała Nr XI/81/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 201 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
10 Komunikat w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego