Mapa serwisu

Powiat Obornicki

|---Dane teleadresowe

|---Lokalizacja

|---Dane statystyczne

|---Zadania publiczne

|---Strategia rozwoju

|---Gminy Powiatu Obornickiego

Władze i struktura Starostwa

|---Starosta i Wicestarosta

|---Rada Powiatu

|---Zarząd Powiatu

|---Starostwo Powiatowe w Obornikach

      |---Wydziały Starostwa Powiatowego

            |---Wydział Geodezji i Nieruchomości

|---Jednostki organizacyjne

      |---Jednostki oświatowe

|---Jednostki zespolone

|---Inspekcje, Straże

|---Zarząd i Rada Powiatu - od 1999 r.

Prawo lokalne

|---Ogłoszenia Starosty

|---Uchwały Rady Powiatu

      |---UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2018 VI Kadencja

      |---UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2018

      |---UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2017

      |---UCHWAŁY RADY POWIATU OBORNICKIEGO 2016

|---Uchwały Zarządu Powiatu

      |---UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU OBORNCKIEGO VI KADENCJA

      |---Uchwały Zarządu Powiatu w 2018r.

      |---UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2017R.

      |---Uchwały Zarzadu Powiatu 2016

      |---Uchwały Zarzadu Powiatu 2015

      |---Uchwały Zarzadu Powiatu 2014

|---Zarządzenia Starosty

      |---Zarządzenia 2018r.

      |---ZARZĄDZENIA 2017

      |---Zarządzenia 2016

      |---Zarządzenia 2015

|---Protokoły z Sesji Rady Powiatu

      |---2017/2018

            |---PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO VI KADENCJA

Finanse Powiatu

|---Budżet

|---Mienie Powiatu

|---Dług publiczny

Organizacje pozarządowe

|---Konsultacje

|---Informacje o konkursach

|---Udzielone dotacje

Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia za 2015 rok

      |---Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|---Oświadczenia za 2016 rok

      |---Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|---Oświadczenia za 2017 rok

      |---Kierownicy, dyrektorzy, os.wyd. decyzje administracyjne

|---Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023

Stypendia

|---Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zamówienia Publiczne, Przetargi

|---Zamówienie publiczne

|---Przetargi na sprzedaż

|---Przetarg na oddanie w najem

|---Przetarg ustny nieograniczony

|---Przetarg do oddania w dzierżawę

|---Sprzedaż nieruchomości

|---Zapytanie ofertowe

      |---Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego

      |---Konwersji baz danych - dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa

Petycje

|---Petycje

      |---Petycje 2018

      |---Petycje 2017

Apele

|---Apele

Wybory

|---2018

Karty informacyjne SIOS

|---A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie pro

|---B - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

|---C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

|---D - Polityki, strategie, plany lub programy

|---E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologicz

|---F - Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podej

|---G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

|---H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zg

|---I - Inne dokumenty

Rejestry i ewidencje

|---Rejestry i ewidencje

Skargi i wnioski

|---Skargi i wnioski - informacja

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

|---Powiatowy Informator Zdrowia

|---Dyżury aptek

|---Informacje o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy

      |--- INFORMACJA O UPŁYNIĘCIU TERMINU NA WNIESIENIE SPRZECIWU - WNIOSKI SKŁADANE OD SIERPNIA 2016 r.

      |---INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - WNIOSKI SKŁADANE OD SIERPNIA 2016 r.

|---Informacja o naborze na wolne stanowiska - jednostki

|---Ogłoszenia / Obwieszczenia

|---Informacje nieudostępnione

|---Oferty pracy

      |---Nabory na stanowiska 2018 rok

      |---Nabory na stanowiska pracy 2017

|---Archiwum poprzedniego BIP-a

RODO

|---Informacja w związku z RODO