Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje o konkursach

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
konkurs "Barwy Wolontariatu" 2019-11-13 14:13:48
uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Obornickiego 2019-04-17 09:42:25
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 2019-03-08 13:03:34
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert 2019-01-16 15:00:59
Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-01-16 12:48:00
Uchwała Nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-01-16 12:43:46
Uchwała Nr 24/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-16 12:39:36
uchwałaNr 8/18 Zarządu Powiatu Obornickiego 2018-12-12 09:47:59
Uchwała Nr 542/2018 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie : zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2018-11-27 14:12:30
konkurs na nieodpłatną pomoc prawną na 2019 r 2018-10-31 13:43:30
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2018 r. 2018-05-25 12:41:35
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2018 r. 2018-04-12 13:16:51
wyboru partnera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-01-22 15:00:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-01-22 08:35:17
uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2017 r. 2017-12-12 09:06:56
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Obornickiego o otwartym naborze Partera/-ów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2017-11-29 11:06:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2018 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-10-20 09:28:34
Uchwały w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pużytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2017 r. 2017-03-24 11:46:57
konkurs otwartyofert na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie promocji zdrowia 2017-03-07 11:29:08
Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2017-02-24 11:08:55
Aktualny wzór oferty oraz wzór sprawozdania 2017-02-14 10:43:23
Konkursy w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2017-02-14 07:28:34
Uchwała Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej 2016-12-16 09:28:14