Zadania publiczne

Zakres kompetencji samorządu powiatowego określają ustawy. Funkcjonowanie samorządu reguluje Statut Powiatu Obornickiego.

Do zadań samorządu powiatowego należą następujące sprawy:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki pro rodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu i dróg publicznych,
- kultury i ochrony dóbr kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami,
- zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom
- życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej
- oraz obiektów administracyjnych,
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zagadnienia nie wymienione w ustawach są, zgodnie z zasadą domniemania kompetencji realizowane przez podstawowe organy samorządu terytorialnego tzn. gminy.

Organami samorządu powiatowego jest RADA POWIATU oraz ZARZĄD POWIATU.Zarząd do realizacji celów określonych przez ustawy i radę ma Starostwo Powiatowe oraz podmiotowe jednostki organizacyjne (w tym inspekcje i straże).

Historia Powiatu Obornickiego jest bardzo ciekawa, a jej początki sięgają XVII wieku.

Powiat posiada swoje insygnia: herb, flagę i pieczęcie.

Rada uchwaliła PLAN Strategicznego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Admin 27-06-2016 12:44:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Admin 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Admin 27-06-2016 12:45:44