Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49.2016 Starosty Obornickiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2017-01-23 16:05:10
dokument Zarządzenie Nr 48.2016 Starosty Obornickiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016 2017-01-23 16:03:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 47.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia ?Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny?. 2017-01-23 16:02:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46.2016 Starosty Obornickiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2017 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-01-23 16:00:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45.2016 Starosty Obornickiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2017-01-23 15:57:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 44. 2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2016 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 42 z dnia 11 października 2016r. zmieniające dzień otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. ?Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnym? Sprawa numer: KR:272.4.2016 2017-01-23 15:55:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43.2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu ? Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ? 2017-01-23 15:53:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 42 2016 Starosty Obornickiego z dnia 11 października 2016 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług pn. ?Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnym? Sprawa numer: KR:272.4.2016 2017-01-23 15:51:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Obornicki 2017-01-23 15:49:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40.2016 Starosty Obornickiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 15:46:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 39.2016 Starosty Obornickiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Obornickiego Nr 2.2014 z 10 stycznia 2014 r. dotyczącego powołania składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-01-23 15:42:50
dokument Zarządzenei Nr 38.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-01-23 15:40:45
dokument Zarządzenei Nr 37.2016 Starosty Obornickiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie planu obrony cywilnej Powiatu Obornickiego 2017-01-23 15:39:04
dokument Zarządzenie Nr 36.2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/02 Starosty Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2002r.w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2017-01-23 15:36:45
dokument ARZĄDZENIE NR 35.2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/09 Starosty Obornickiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo ? księgowych w Starostwie Powiatowym w Obornikach. 2017-01-23 15:28:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34.2016 Starosty Obornickiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 15:25:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 33.16 STAROSTY OBORNICKIEGO ? SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia epizodycznego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu obornickiego 2017-01-23 15:23:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 11.08.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-01-23 15:21:55
dokument Zarządzenie Nr 31.2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2017-01-23 15:19:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 30.2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 15:17:03
dokument Zarządzenie Nr 29.2016 Starosty Obornickiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie: upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne 2017-01-23 15:15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 28.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie: ustalenia wykazu członków zespołu redakcyjnego i administracyjnego wraz z zakresem uprawnień do edycji danych podmiotowych Starostwa Powiatowego w Obornikach w Biuletynie Informacji Publicznej i eBOI 2017-01-23 14:58:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 27.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia ?Regulaminu publikacji i aktualizowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i eBOI" 2017-01-23 14:55:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26.2016 Starosty Obornickiego z dn. 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół ,powiat obornicki, województwo wielkopolskie. 2017-01-23 14:52:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25.2016 Starosty Obornickiego z dn. 4 lipca 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200.000 EURO dla dostaw i usług - sprawa nr GK.6641.4.1.2016- na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół ,powiat obornicki, województwo wielkopolskie. 2017-01-23 14:50:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 24 2016 Starosty Obornickiego z dnia 9 czerwca 2016 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn. ?Remont fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, wpisanego do rejestru zabytków? Sprawa numer: KR.272.3.2016 2017-01-23 14:49:31
dokument Zarządzenie Nr 23.2016 Starosty Obornickiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO dla dostaw lub usług: " Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenie nieruchomiści zlokalizowanych w gminach powiatu obornickiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół". 2017-01-23 14:47:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 22.2016 Starosty Obornickiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 14:42:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21.2016 Starosty Obornickiego z dn. 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania i realizacji projektów z zakresu tworzenia,cyfryzacji,aktualizacji i modernizacji rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępniania za pomocą e-usług, które będą realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2.,,Społeczeństwo informacyjne?,Działanie 2.1,,Rozwój elektronicznych usług publicznych?,Poddziałanie 2.1.2,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych?. 2017-01-23 14:38:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o ich przepadku 2017-01-23 14:17:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2017-01-23 14:15:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 18.16 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie: opracowania planu przygotowania podmiotów leczniczych powiatu obornickiego na potrzeby obronne państwa oraz tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zagrożenia i wojny na obszarze powiatu obornickiego 2017-01-23 14:11:41
dokument Zarządzenie Nr 17.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.2.2016 2017-01-23 14:08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 04.04.2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-01-23 14:00:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15.2016 Starosty Obornickiego z dnia 31.03.2016 w sprawie wdrożenia do użytkowania Systemu Elektronicznej Listy Obecności 2017-01-23 13:53:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 14.2016 Starosty Obornickiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:49:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 13 . 2016 Starosty Obornickiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:47:21
dokument Zarządzenie Nr 12.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany treści Polityki Jakości 2017-01-23 13:45:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11.2016 Starosty Obornickiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016 r. 2017-01-23 13:40:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 10.2016 Starosty Obornickiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach do przeprowadzenia czynności zdawczo ? odbiorczych z przejęcia udziału Skarbu Państwa wynoszącego 14022/42693 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1 i jego jednoczesnego przekazania w trwały zarząd 2017-01-23 13:37:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 9 . 2016 Starosty Obornickiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 35.2015 Starosty Obornickiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające skład komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach 2017-01-23 13:36:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 8.16 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia15 lutego 2016 r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie obornickim 2017-01-23 13:35:08
dokument Zarządzenie Nr 7.2016 Starosty Obornickiego z dnia 12 lutego 2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 zmieniającego skład komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.1.2016 2017-01-23 13:19:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 6.2016 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronce ?Franciszek? z siedzibą w Obornikach w 2016 roku. 2017-01-23 13:16:33
dokument Zarządzenie Nr 5.2016 Starosty Obornickiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Obornickim 2017-01-23 13:14:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4.2016 Starosty Obornickiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2016 r. 2017-01-23 13:12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 3.2016 Starosty Obornickiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie : ogłoszenia dotyczącego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2017-01-23 13:10:45
dokument ZARZĄDZNIE NR 2.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Joannie Piaseckiej ? Stabla pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2017-01-23 13:09:28
dokument Zarządzenie Nr 1.2016 Starosty Obornickiego z dnia 4 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych pn."Przebudowa i rozbudowa budnku A i B w Szpitala w Obornikach". Sprawa numer: KR.272.1.2016 2017-01-23 13:07:00