Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVIII/155/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: planów pracy Komisji Rady na rok 2017. 2017-01-10 10:44:56
Uchwała Nr XXVIII/154/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ramowego planu pracy Rady Powiatu Obornickiego na rok 2017. 2017-01-10 10:43:11
Uchwała Nr XXVIII/153/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Obornikach 2017-01-10 10:41:39
Uchwała Nr XXVIII/152/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok. 2017-01-10 10:39:55
Uchwała Nr XXVIII/151/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017- 2032. 2017-01-10 10:38:42
Uchwała Nr XXVIII/150/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wydasają z upływm roku budzetowego 2016. 2017-01-10 10:36:50
Uchwała Nr XXVIII/149/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickieo na lata 2016-2032. 2017-01-10 10:30:33
Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2017-01-10 10:27:57
Uchwała Nr XXVII/147/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalania trybu działana i rozliczania dotacji z budżetu Poiatu Obornickiego dla niepublicznych placówek i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prwidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji 2016-11-29 10:11:04
Uchwała Nr XXVII/146/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpraacy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2017s 2016-11-29 10:05:27
Uchwała Nr XXVII/145/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-11-29 10:01:36
Uchwała Nr XXVII/144/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016-2032 2016-11-29 09:58:36
Uchwała Nr XXVII/143/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016rok. 2016-11-29 09:56:03
Uchwała Nr XXVII/142/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ołat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2017 2016-11-29 09:53:49
Uchwała Nr XXVI/141/16 w sprawie: nadani Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2016-11-04 09:55:53
Uchwała Nr XXVI/140/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 2016-11-04 09:53:24
Uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 pażdziwernika 2016 w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ?Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim?, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2014 ? 2020. 2016-11-04 09:50:59
Uchwała Nr XXVI/138/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 pażdziwernika 2016 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 2016-11-04 09:47:26
Uchwała Nr XXVI/137/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 pażdziwernika 2016 w sprawie: zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016-2032 2016-11-04 09:45:49
Uchwała Nr XXVI/136/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 pażdziwernika 2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-04 09:43:54
Uchwała Nr XXV/135/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 września 2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki 2016-09-16 08:32:24
Uchwała Nr XXV/134/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 września 2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickieo na lata 2016-2032 2016-09-16 08:30:42
Uchwała Nr XXV/133/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 13 września 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 2016-09-16 08:28:27
Uchwała Nr XXIII/130/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 12 lipca 2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016-2030 2016-08-30 13:36:33
Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016-2030 2016-08-30 13:22:32
Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 2016-08-30 13:19:20
Uchwała nr XXII / 127 / 16 2016-07-08 13:06:12
UCHWAŁA NR XXII / 128 / 16 2016-07-08 13:05:15