Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr 73/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. "Usługi Społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrototne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2019-08-08 09:46:02
Uchwała Nr 72/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: zoddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Obornickiego na cele handlowe. 2019-08-08 09:38:53
Uchwała Nr 71/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego na 2019 rok 2019-08-08 09:35:56
Uchwała Nr 70/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-08-08 09:25:47
Uchwała 69/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2018r. w sprawie przyj ęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2019 r. 2019-08-08 09:23:00
Uchwała nr 68/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 2019-07-31 12:50:19
Uchwała nr 67/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2019. 2019-07-31 12:42:35
Uchwała nr 66/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 2019-07-31 12:39:40
Uchwała nr 65/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: rozłozenia na raty należności pieniężnych Powiatu Obornickiego 2019-07-09 11:23:53
Uchwała nr 64/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2019. 2019-07-09 11:11:28
Uchwała nr 63/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 2019-07-09 11:10:10
Uchwała nr 62/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawcego budzetu na rok 2019 2019-07-09 11:08:16
Uchwała nr 61/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2019-06-28 08:56:01
Uchwała nr 60/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-06-12 10:22:16
Uchwała nr 59/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach do wydawania i załatwiania spraw administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu Obornickiego 2019-06-12 08:46:53
Uchwała nr 58/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatoweo w Obornikach. 2019-06-12 08:45:08
Uchwała nr 57/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-06-12 08:42:02
Uchwała nr 56/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-06-12 08:39:13
Uchwała nr 55/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-06-12 08:35:58
Uchwała nr 54/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Obornikach 2019-06-04 09:58:09
Uchwała nr 53/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-06-04 09:54:50
Uchwała nr 52/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-06-04 09:53:02
Uchwała nr 51/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Obornickiego na rok 2019 2019-05-22 14:42:47
Uchwała nr 50/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach 2019-05-22 12:10:07
Uchwała nr 49/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie:ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach 2019-05-22 12:06:57
Uchwała nr 48/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Obornickiego na cele handlowe 2019-05-07 10:16:17
Uchwała nr 47/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budzetu na rok 2019 2019-05-07 10:12:02
Uchwała nr 46/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-05-07 10:10:55
Uchwała nr 45/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-05-07 10:09:06
Uchwała nr 44/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu 2019-05-07 10:07:12
Uchwała nr 43/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej- Rogoźno 2019r. 2019-05-07 10:05:33
Uchwała nr 42/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019r. 2019-05-07 10:03:26
Uchwała nr 41/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-04-10 08:41:48
Uchwała nr 40/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatoweo w Obornikach 2019-04-10 08:40:11
Uchwała nr 39/2019 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Obornickiego do przeprowadzenia inwentaryzacji przekazywanego powiatowi mienia 2019-04-09 08:33:19
Uchwała nr 38/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 19 marca 2019r. r w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych i socjalnych SP ZOZ w Obornikach podmiotowi wybranemu w postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi prania oraz ustalenia stawki czynszu najmu 2019-04-09 08:30:49
Uchwała nr 37/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2019 r w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-04-09 08:29:30
Uchwała nr 36/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2019 r w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-04-09 08:27:57
Uchwała nr 35/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 5 marca 2019 r w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-04-09 08:19:24
Uchwała nr 34/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2019 2019-04-08 09:19:48
Uchwała nr 33/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 19 lutgo 2019r. r w sprawie:powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-25 10:27:48
Uchwała nr 32/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 19 lutgo 2019r. r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-25 10:21:31
Uchwała nr 31/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 19 lutgo 2019r. r w sprawie:w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-02-25 10:20:29
Uchwała nr 30/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 5 lutgo 2019r. r w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania inywidualnego dla ucznia III klasy technikum w Zespole Szkół im. generała Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. 2019-02-25 10:18:15
Uchwała nr 29/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 5 lutgo 2019r. r w sprawie: w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2019-02-25 09:53:18
Uchwała nr 28/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 31 stycznia 2019r. r w sprawie: zmiany układu wykonawcego budżetu na rok 2019 2019-02-25 09:50:49
Uchwała nr 27/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2019r. r w sprawie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki, za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. 2019-02-25 09:49:12
Uchwała nr 26/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 24 stycznia 2019r. r w sprawie: zmiany ukłdu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-02-25 09:45:56
Uchwała nr 25/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 24 stycznia 2019r. r w sprawie: plnu finansowego zadań z zakrsu dministracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 r. 2019-02-25 09:44:38
Uchwała nr 24/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-01-25 09:45:55
Uchwała nr 23/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukaji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-01-25 09:43:55
Uchwała nr 22/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa. 2019-01-25 09:42:10
Uchwała nr 21/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie:analizy wydatków poniesionych w 2018r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 2019-01-25 09:40:32
Uchwała nr 20/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie: podziału środków na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019 2019-01-25 08:38:25
Uchwała nr 19/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 15 stycznia 2019r. r w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Obornickiego, obowiązujacego w 2019r. 2019-01-25 08:36:03
Uchwała nr 18/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r w sprawie: ustalenia ukłdu wykonawczego budżetu na 2019 r. 2019-01-14 12:51:11
Uchwała nr 17/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r w sprawie: przekazania uprawnień Stroście Obornickiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 2019-01-14 12:48:58
Uchwała nr 16/19 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickieo oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązańz tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy 2019-01-14 12:44:11
uchwała Nr 15/19 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Obornickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Obornicki obligacji komunalnych. 2019-01-14 12:34:41
Uchwała nr 14/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie: zmiany układu wykonawczego na rok 2018 2019-01-14 12:32:23
Uchwała nr 13/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie: udzielenia dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na ?Zapewnieniu wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego?. 2018-12-31 09:28:55
Uchwała nr 12/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014-2020 negocjacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. 2018-12-31 09:26:53
Uchwała nr 11/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie:wykonywania budżetu Powiatu Obornickiego 2018-12-31 09:23:16
Uchwała nr 10/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie:wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej 2018-12-31 09:21:47
Uchwała nr 9/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie:powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn."Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, poprzez sprawowanie tymczasowej całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego". 2018-12-12 11:40:11
Uchwała nr 8/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: przyznania dotacji celowej prdmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w celu realizacji przez organizacaję pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2018-12-12 11:38:30
Uchwała nr 7/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: usalenia obowiązującej w 2019 r. maksymalnej kwoty dofnansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności , na które dofinansowanie jest przyznane 2018-12-12 11:36:28
Uchwała nr 6/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy szkoły podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2018-12-12 11:35:05
Uchwała nr 5/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie:zmiany układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-12-12 11:33:50
Uchwała nr 4/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-12-12 11:32:44
Uchwała nr 3/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia VIII klasy szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku 2018-12-05 11:47:18
Uchwała nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2019 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-12-05 11:45:32
Uchwała nr 1/2018 Zarzadu Powiatu Obornickiego z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie:unieważnienia Pani Katarzynie Korczyńskiej zastępującej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach upoważnienia do realizacji projektu pn. ?Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim?, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne ? projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. 2018-12-05 11:44:05