Uchwała nr XLVI/245/2018 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXII/178/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 r. projektu pt.:" Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim(III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020